Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ FITCH ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑΟ διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch ανακοίνωσε ότι θα θέσει σε καθεστώς περιορισμένης χρεοκοπίας την αξιολόγηση των κρατικών ομολόγων της Ελλάδας, ως αποτέλεσμα του σχεδίου της Ευρωζώνης για συμμετοχή των τραπεζών στο...

νέο πακέτο στήριξης. Το σχέδιο για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο νέο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της χώρας σε καθεστώς «περιορισμένης χρεοκοπίας», δήλωσε ο επικεφαλής αξιολογήσεων κρατικών ομολόγων του οίκου Fitch Ratings, Ντέιβιντ Ρίλεϊ. Την ημερομηνία που λήγει η προτεινόμενη περίοδος της ανταλλαγής ομολόγων ο οίκος θα θέσει την αξιολόγηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ως ομολογιακού εκδότη σε «περιορισμένη χρεοκοπία» (restricted default) και θα επιθέσει αξιολογήσεις «χρεοκοπίας» (default) στα ελληνικά κρατικά ομόλογα που επηρεάζονται. Ο οίκος θα επαναθέσει νέες αξιολογήσεις στην Ελλάδα και τα πιστωτικά εργαλεία μετά τη χρεοκοπία (post default), όταν το γεγονός της χρεοκοπίας (default) πραγματοποιηθεί με την έκδοση νέων αξιογράφων για τους ομολογιούχους που θα συμμετέχουν στην ανταλλαγή. «Οι νέες αξιολογήσεις θα είναι κατά πάρα πιθανότητα low speculative grade», υπογραμμίζει ο διεθνής οίκος. Αυτό που βοηθά την Ελλάδα να γλιτώσει από την «απόλυτη χρεοκοπία» είναι η μείωση των επιτοκίων και η επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής του δανείου, παράμετροι που δίνουν στην Ελλάδα τη δυνατότητα να ξανακερδίσει τη βιωσιμότητα του χρέους της παρά τις προκλήσεις. Η απόφαση του οίκου να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση είναι όχι μόνο το γεγονός ότι σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής των ιδιωτών, μειώνεται η τρέχουσα παρούσα αξία (net present value) των ελληνικών ομολόγων κατά 21%, αλλά και γιατί «κάθε ανταλλαγή που προσφέρει νέα ομόλογα με χειρότερους όρους σε σύγκριση με τους όρους του υφιστάμενου χρέους και όταν το κράτος δεν μπορεί ή έχει δυσκολίες να αποπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις (financial distressed) συνιστά περιορισμένη χρεοκοπία». Η Fitch αναφέρεται και στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία, επισημαίνοντας ότι οι νέοι όροι των δανείων δικαιολογούν τις αξιολογήσεις «BBB»/Negative και «BBB-»/Rating Watch Negative, αντίστοιχα. Οι αξιολογήσεις δεν θα επηρεαστούν αρνητικά καθώς η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση του χρέους τους δεν θα υπάρξει, όπως στην Ελλάδα. Όμως, εάν οι δύο χώρες μέχρι το 2013 δεν επιστρέψουν σε βιώσιμη τροχιά, τότε μπορεί να χρειαστεί να ακολουθήσουν το ίδιο μοντέλο λύσης με αυτό της Ελλάδας.