Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2011

ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΠΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΩΝ ΕΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΧΡΕΩΚΟΠΗΜΕΝΩΝ ΚΡ ΑΤΩΝ!


Ένας από τους όρους της Συνόδου Κορυφής της 26-10-2011, που αποφάσισε και την Χρεωκοπία της Ελλάδος, είναι και ο εξής: -Την προετοιμασία αλλαγής των ευρωπαϊκών συνθηκών για την ολοκλήρωση, εντός του 2012, της Ευρωπαικής Οικονομικής Ένωσης (Ευρωπαϊκής (οικονομικής) Διακυβέρνησης) (και της συνεπαγομένης αυτής, έκδοσης ευρωομολόγου, για την κάλυψη των χρεών των κρατών-μελών της...
ΕΕ). Σχόλιο: Δεν είναι τυχαίoς ο χρόνος που επελέγη για την υλοποίηση του παραπάνω όρου 9, ήτοι μετά την χρεωκοπία της Ελλάδος και την περιέλευσή της σε κατάσταση Ευρωπαϊκής Επιτροπείας, εξέλιξη που σημαίνει την άγρια εκμετάλλευση του δημόσιου (ορυκτού κυρίως) πλούτου της Ελλάδος από τα ευρωπαϊκά πιράνχας! Αυτό σημαίνει ουσιαστικά, ότι τα ευρωομόλογα (και τα χρέη των κρατών-μελών της ΕΕ) θα καλύπτονται κυρίως από τον καταληστευόμενο πλούτο της Ελλάδος!
Πηγη