Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011

Η ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΣΗΜΕΡΑhttp://www.tactical-life.com/online/wp-content/uploads/2010/11/winchester-sxp-defender-12-gauge.jpgΓραφει ο Δ.Μ. "El Mylonel"

1.Εισαγωγή


Είναι γεγονός ότι οι καιροί που διανύουμε είναι οι πιο δύσκολοι που έχουμε δει ως Έλληνες εδώ και δεκαετίες, από οικονομικής τουλάχιστον άποψης. Συνεπεία αυτής της συνεχιζόμενης κρίσης, σε.... συνδιασμό με την δραματική αύξηση της λαθρομετανάστευσης, είναι η συνεχώς αυξανομένη εγκληματικότητα.

Η μικρό-εγκληματικότητα (ληστείες, κλοπές, διαρρήξεις κλπ) είναι αυτή που ο μέσος πόλιτης αντιμετωπίζει καθημερινά και από την οποία προσπαθεί προστατεύσει τον εαυτό του και τους οικείους του. Ειδικά μετά τα τελευταία περιστατικά (δολοφονία εν ψυχρώ άτυχου 44χρονου απο λαθρομετανάστες εγκληματιές στην Ηπείρου, 2 συνεχόμενες εκτελέσεις κοσμηματοπωλών, εκτέλεση αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ. απο «ομογενείς» εγκληματίες και πολλά ακόμα) η αγωνία και ο φόβος του καθενός απο εμάς έχει κορυφωθεί, σε σημείο που να μην νιώθουμε ασφαλείς ούτε μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Σκοπός αυτού του άρθρου δεν είναι να προωθήσει την αυτοδικία, ούτε να προτρέψει τον ανάγνωστη να υποκαταστήσει τις αρμόδιες αρχές αλλά να υποδείξει μερικά νόμιμα μέσα με τα οποία μπορεί να αμυνθεί ο μέσος Έλληνας πολίτης σε περίπτωση που αντιμετωπίζει οπλισμένο αντίπαλο και η ζωή του βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Ένα απο τα πίο πρόσφορα μέσα για κάτι τέτοιο είναι η καραμπίνα για πολλούς και διάφορους λόγους που θα δούμε στην συνέχεια.

2.Καραμπίνα

Έκδοση Αδείας Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων (άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 2168/1993)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου, μετά των προβλεπομένων κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις ενσημοχαρτοσήμων.

2. Τιμολόγιο αγοράς από έμπορο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη προέλευση του συγκεκριμένου κυνηγετικού όπλου ή ανταλλακτικής κάννης αυτού, ή υπεύθυνη δήλωση του πωλητή, εφόσον η αγορά πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη, με την απαραίτητη υποβολή στην περίπτωση αυτή της άδειας κατοχής ή του δελτίου κατοχής του συγκεκριμένου όπλου.

Εφόσον δεν υπάρχει άδεια ή δελτίο κατοχής, ο πωλητής αναφέρει στην ως άνω δήλωσή του την πηγή προέλευσης του συγκεκριμένου όπλου.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2168/1993.

Στην ίδια δήλωση αναφέρεται πόσα ακόμη κυνηγετικά όπλα κατέχει ο δηλών, ως και ότι το προς αγορά όπλο πληροί τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 παρ. 1 εδάφ. β΄ του Ν. 2168/1993 προϋποθέσεις.

4. Ιατρικό πιστοποιητικό από ιατρό νευρολόγο-ψυχίατρο ή παθολόγο, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου.

5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης (άρθρο 577 Κ.Π.Δ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1805 /1988)

6. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Για χορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου σε άτομα που έχουν ήδη εφοδιασθεί με άδεια αγοράς του συγκεκριμένου όπλου, δεν απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, Ιατρικό πιστοποιητικό και αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης.

Δεν απαιτείται επίσης ιατρικό πιστοποιητικό και αντίγραφο ποινικού μητρώου για τη χορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εφοδιασθεί με άδεια κατοχής άλλου κυνηγετικού όπλου και δεν έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας αυτής.

Η καραμπίνα ως όπλο κατατάσσεται στα κυνηγητικά όπλα. Συγκεκριμένα ο νόμος 2168/93 (ΦΕΚ 147/Α/3-9-93) «Περι όπλων και εκρηκτικών» ορίζει στο αρθρο 1 παρ1.β «Κυνηγετικά όπλα είναι τα επωμιζόμενα μονόκανα και δίκανα, επαναληπτικά και ημιαυτόματα όπλα, που έχουν το εσωτερικό της κάνης τους λείο και όχι ραβδωτό, μήκος κάνης τουλάχιστον πενήντα εκατοστών του μέτρου και συνολικό μήκος τουλάχιστον ενός (1) μέτρου, σταθερό, μη πτυσσόμενο κοντάκι, λειτουργούν με δύναμη πού παράγεται από την καύση πυρίτιδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση θήρας ή εξάσκηση στη σκοποβολή, φέρουν συνολικά μέχρι τρία φυσίγγια και δεν δύναται να δεχθούν περισσότερα από τρία φυσίγγια. Τα όπλα αυτά κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες Α’ και Β’. Στην κατηγορία Α' υπάγονται όσα έχουν κάνη μήκους μέχρι 60 εκατοστών και στην κατηγορία Β’ τα λοιπά κυνηγετικά όπλα, στα οποία περιλαμβάνονται και λειόκανα όπλα μικρού διαμετρήματος τύπου FLOBERT.».Η απόκτηση ενός κυνηγητικού όπλου είναι σχετικά εύκολη για έναν Έλληνα πολίτη φτάνει να πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 του ανωτέρω νόμου. Ακόμα και τα πιο απολυταρχικά καθεστώτα δεν απαγόρευσαν την κατοχή κυνηγητικών όπλων γιατί χρησιμοποιούνται πρωτίστως για το κυνήγι, μια πανάρχαια συνήθεια του ανθρώπου. Η εύκολη σχετικά απόκτηση του, το μικρό κόστος καθώς, η ευκολία χειρισμού του αλλά και η τεράστια δύναμη του ως μέσο ανάσχεσης (stοpping power) καθιστούν το κυνηγητικό όπλο ένα από τα ιδανικά πυροβόλα όπλα αυτοάμυνας. Στις Η.Π.Α. αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή όπλα (είναι γνωστό ότι κάθε αστυνομικό περιπολικό διαθέτε μια επαναληπτική καραμπίνα) ενώ και αρκετές δικες μας αστυνομικές και στρατιωτικές υπηρεσίες έχουν στο οπλοστάσιο τους κυνηγητικά όπλα

3.Κατηγορίες

Τα λειόκανα όπλα διακρίνονται, ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης της κάννης με τη βάση τους, σε δύο κατηγορίες: Τα αρθρωτά και τις καραμπίνες. Αρθρωτά είναι εκείνα που η κάννη (ή οι κάννες) συνδέεται με την βάση δια μέσου ενός πείρου (άρθρωση) και περιστρεφόμενη γύρω απ' αυτόν οπλίζει τον μηχανισμό πυροδότησης και ταυτόχρονα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να γεμίσει το όπλο με φυσίγγια τα οποία τοποθετούνται «με το χέρι» απ' ευθείας στη θαλάμη.

Τα αρθρωτά όπλα διακρίνονται σε: Μονόκαννα (αυτά που φέρουν μία κάννη), και σε Δίκαννα (αυτά που φέρουν δύο κάννες),τα οποία με την σειρά τους, διακρίνονται σε Πλαγιόκαννα (οι κάννες είναι τοποθετημένες η μια δίπλα στην άλλη) και σε Αλληλεπίθετα (οι κάννες είναι τοποθετημένες η μια επάνω στην άλλη). Καραμπίνες είναι τα όπλα εκείνα που η κάννη τους είναι σταθερή πάνω στη βάση, ακλόνητη, και τα φυσίγγια τοποθετούνται πρώτα στην αποθήκη και ακολούθως ένας ειδικός μηχανισμός αφενός τα προωθεί στη θαλάμη και αφετέρου οπλίζει τον μηχανισμό πυροδότησης. Οι καραμπίνες διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες: (α)τις επαναληπτικές (Είναι αυτές που μετά από κάθε βολή, ο μηχανισμός προώθησης του φυσιγγίου από την αποθήκη στη θαλάμη, καθώς και ο μηχανισμός εξώλκευσης του κάλυκα και όπλισης του πυροδοτικού μηχανισμού λειτουργούν χειρωνακτικά από τον χειριστή). Σ' αυτή την κατηγορία ανήκουν: Οι καραμπίνες με μοχλό οπλίσεως τον ξυστό (Αποκαλούνται και χράπα χρούπα ή pump action), οι καραμπίνες με κινητό ουραίο ή bolt action και οι καραμπίνες με μοχλό οπλίσεως τον υποφυλακτήρα της σκανδάλης ή lever action, και (β) τις Ημιαυτόματες ή αυτογεμείς: Είναι οι καραμπίνες που μετά από κάθε βολή, ο μηχανισμός προώθησης του φυσιγγίου από την αποθήκη στη θαλάμη και ο μηχανισμός εξώλκευσης του κάλυκα και όπλισης του πυροδοτικού μηχανισμού λειτουργούν αυτόματα, εκμεταλλευόμενοι την ενέργεια που παράγεται από την καύση της πυρίτιδας και με κάθε τράβηγμα της σκανδάλης πυροδοτούν μόνον ένα φυσίγγιο (Εικ. 2.8).

Εμείς επί του παρόντος θα ασχοληθούμε με τις επαναληπτικές (πιο γνωστές ως χράπα χρούπα) διαμετρήματος 12 GA. Για λόγους ευκολίας αλλά και κατανόησης θα τις αποκαλούμε στο εξής απλά καραμπίνες. Οι επαναληπτικές καραμπίνες έχουν ένα μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων και γι’ αυτό θεωρούνται πρόσφορες για αυτοάμυνα καθώς και για αστυνομική/στρατιωτική χρήση. Καταρχάς έχουν ιδιαίτερα χαμηλή τιμή απόκτησης (ξεκινάει από 300 ευρώ) γεγονός που τις κάνει προσιτές και ελκυστικές. Το βάρος τους είναι σχετικά χαμηλό (μια μέση επαναληπτική καραμπίνα ζυγίζει γύρω στα 3,5 kg.) ενώ μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλων των ειδών τα φυσίγγια χωρίς φόβο εμπλοκής διότι η όπλιση γίνεται χειροκίνητα. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα επιλογής μη θανατηφόρων (non-lethal) φυσιγγίων ελαφριάς γόμωσης που περιέχουν σκάγια καουτσούκ ή πλαστικά, τα οποία είναι ιδανικά για αυτοάμυνα λόγω του ότι απλά ανασχέτουν τον επιτιθέμενο και δεν προκαλούν θανατηφόρες βλάβες (με απλά λόγια μας γλιτώνουν από μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες). Επίσης λόγω της αυξημένης ζήτησης και της ευρείας κυκλοφορίας των επαναληπτικών καραμπινών μπορούμε να βρούμε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ (κοντάκια, υποφυλακτήρες, αορτήρες) που μας επιτρέπουν να την «φέρουμε στα μέτρα μας». Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι δεν έχουν υπερβολικές απαιτήσεις σε συντήρηση και λίπανση λόγω του εξαιρετικά απλού μηχανισμού τους. Τέλος έχουν πολύ μεγάλη ισχύ ανάσχεσης και θεωρούνται ιδιαίτερα θανατηφόρες. Ο συνταγματάρχης Jeff Cooper, πρώην πεζοναύτης, βετεράνος του Βιετνάμ και της Κορέας, συγγραφέας, εκπαιδευτής σε πολλές σχολές Αστυνομίας και Στρατού, συνήθιζε να αφηγείται οτι στις αναφορές ένοπλων συμπλοκών που του υπέβαλλαν οι κατώτεροι του/εκπαιδευόμενοι του, όταν χρησιμοποιούταν καραμπίνα το περιστατικό «έληγε» σε μια ή δυο το πολύ βολές.

4.Δημοφιλή Μοντέλα που συναντάμε

Εν συντομία, ορισμένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα επαναληπτικών καραμπινών, διαθέσιμα στην ελληνική αγορά, είναι τα εξής:

MOSSBERG 590 A1
http://www.frontierfirearms.ca/images/590A1SPXseparate.jpg

Διαθέτει κάνη 51 εκ., αποθήκη 6 έως 9 φυσιγγίων, ασφάλεια, μαύρα συνθετικά μέρη, υποδοχές για αορτήρα, σκοπευτικά ενώ μπορεί να χρησιμοποιήσει φυσίγγια τύπου magnum. Κατασκευάζεται στην Αμερική, χρησιμοποιείται από αρκετά σώματα ασφαλείας ξένων χωρών.

MAVERICK 88 SECURITY
http://www.maverickarms.com/pages/images/guns/31023big.gif

Έχει ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά με την MOSSBERG 590 A1, συναρμολογείται από θυγατρική εταιρία της MOSSBERG και έχει χαμηλότερο κόστος απόκτησης λόγω του ότι αρκετά μέρη της κατασκευάζονται στο Μεξικό.

Remington 870™ Express® Synthetic
http://www.gundirectory.com/guns/20712-1.jpg

Από τις πιο γνωστές καραμπίνες αυτοάμυνας, αρκετά αστυνομικά τμήματα στις ΗΠΑ είχαν μια σε κάθε περιπολικό. Η απλή έκδοση διαθέτει κάνη 51 εκ., ασφάλεια, μπροστινό σκοπευτικό και γεμιστήρα 7 φυσιγγίων.

Winchester SXP
http://www.fieldandstream.com/files/imagecache/photo-gallery/photo/23/winsxp.jpg

Διαθέτει κάνη 66 εκ., αποθήκη 5 φυσιγγίων, υποδοχές αορτήρα, ασφάλεια και ράγα σκόπευσης. Κατασκευάζεται στην Αμερική.

Benelli M3 Convertible

http://www.lisc.net/bm3c.gif

Πρόκειται για μια εξαιρετικά πρωτοποριακή ιταλική καραμπίνα η οποία είναι και ημιαυτόματη και επαναληπτική! Κατά τα’ άλλα έχει ίδιες δυνατότητες με τα περισσότερα μοντέλα της αγοράς, όπως εμπρός-πίσω σκοπευτικά, αποθήκη 5 φυσιγγίων και μια ευρεία γκάμα διαθέσιμων αξεσουάρ.

Πέρα από τις παραπάνω υπάρχουν αρκετές ακόμα που λόγω περιορισμένου χώρου δεν μπορούμε να αναφέρουμε. Σίγουρα μια έρευνα αγοράς θα σας επιτρέψει να βρείτε μια η οποία να ταιριάζει στο χέρι σας και στην …τσέπη σας.

5.Αξεσουάρ

Λόγω της ευρείας διάδοσης των κυνηγητικών/σκοπευτικών όπλων αυτού του τύπου, μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ είναι διαθέσιμη. Αυτό επιτρέπει στον καθένα και τροποποιήσει το προσωπικό του όπλο, πάντα μέσα στα πλαίσια που επιτρέπει ο νόμος, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του και τις ικανότητές του. Ενδεικτικά σας παραθέτουμε ορισμένα αλλά η ποικιλία είναι τεράστια, τόσο σε είδη, όσο και σε μάρκες:

Το εύρος των πυρομαχικών που μπορεί κανείς να βρεί στην ελληνική αγορά για τις επαναληπτικές καραμπίνες είναι πραγματικά τεράστιο και καλύπτουν κάθε «βαλάντιο». Ύπάρχουν φυσίγγια κατάλληλα για κάθε κυνήγι (λαγού, πουλιών, αγριόχοιρων κλπ), σκοποβολή, αστυνομική/στρατιωτική χρήση και αυτοάμυνα., φυσίγγια ελαφριών γομόσεων, βαρέων γομόσεων (magnum), διασποράς, μονόβολα και πολλά ακόμα.Εμείς θα ασχοληθούμε με ορισμένα απο κάθε κατηγορία που μας ενδιαφέρουν. Καταρχάς λόγω του αυστηρού νομικού πλασίου που θέτει το ελληνικό σύστημα νόμων σχετικά με την αυτοάμυνα θα συνιστούσαμε τα πρώτα τουλάχιστον φυσίγγια σε μια καραμπίνα που προορίζεται για αυτοάμυνα να ειναι μη-θανατηφόρα. Τα μη-θανατηφόρα φυσίγγια περιέχουν σκάγια απο πλαστικό ή καουτσούκ και σκοπό έχουν να προκαλέσουν αρκετό πόνο στον επιτιθέμενο ώστε να σταματήσει την επιθεσή του. Χρησιμοποιούνται σε πολλές χώρες και για τον έλεγχο πλήθους κατά τις διαδηλώσεις.Άλλο ένα πολύ χρήσιμο φυσίγγιο για άμυνα ειναι το γνωστό στους κυνηγούς αγριογούρουνων εννιάβολο. Το εννιάβολο, όπως φανερώνει και το όνομα του, περιέχει εννέα μολύβδινα σκάγια διαμέτρου περίπου 8mm, τα οποία μόλις εξέλθουν απο την κάνη του όπλου «ανοίγουν» και καλύπτουν ένα μεγάλο εμβαδό. Είναι θανατηφόρα και συνήθως σε μικρές αποστάσεις (κάτω των δέκαπέντε μέτρων) περισσότερα απο ένα μολύβδινα σκάγια πετυχαίνουν τον στόχο. Για να κάνετε την σύγκριση κάθε μολύβδινο σκάγι έχει το μέγεθος ενός βλήματος περιστρόφου 32’’. Για το ΄τελος αφήσαμε το μονόβολο, ένα φυσίγγι το οποίο όμως πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή λόγω του ότι είναι εξαιρετικά θανατηφόρο. Το μονόβολο περιέχει μόνο ένα σκάγι το οποίο μπορεί να έχει μυτερό ή στρογγυλό σχήμα, να έχει ραβδώσεις ή να είναι λείο να περιέχεται εντός πλαστικού κελυφίου το οποίο απορρίπτεται πριν φτάσει τον στόχο (sabot) και πολλά ακόμα χαρακτηριστικά. Ανεξάρτητα απο αυτά το γεγονός είναι ένα: το μονόβολο αποτελεί εξαιρετικά δυνατό, διατρητικό και συνεπώς θανατηφόρο πυρομαχικό γιαυτό και πρέπει να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή και όπου κρίνεται πραγματικά απαραίτητο. Είναι γνωστό οτι διαπερνά ξύλινες πόρτες, πόρτες και σιδερένια μέρη αυτοκινήτων, ακόμα και αλεξίσφαιρα τύπου ΙΙΙ. Συνεπώς η χρήση του εντός κατοικημένης περιοχής οπου υπάρχει αρκετός κόσμος εγκυμονεί τους τον κίνδυνο παράπλευρων απωλειών, πράγμα που κανείς δεν θέλει να συμβεί.

Πολλοί ρωτούν τι φυσίγγια να χρησιμοποιούν. Αυτό είναι προσώπικο θέμα που πρέπει να καθορίσει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης όπλου, λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό κίνδυνο που ίσως αντιμετωπίσει, τα διαθέσιμα χρήματα, το περιβάλλον που κινείται αλλά και τον σωματότυπο του (για παράδειγμα τα φυσίγγια magnum έχουν αυξημένη ανάκρουση που κάποιος μικρόσωμος χρήστης ίσως βρεί ενοχλητική). Μία κοινή τακτική στις ΗΠΑ είναι τα πρώτα ένα ή δύο φυσίγγια σε μία καραμπίνα που χρησιμοποιείται για αυτοάμυνα να είναι μη θανατηφόρα, τα επόμενα δυο ή τρία να είναι εννιάβολα και μετά τοποθετούνται εναλλάξ εννιάβολα με μονόβολα, για να καλυφθεί το ενδεχόμενο ο επιτιθέμενος να κινείται στον χώρο (όποτε τα εννιάβολα θα τον πλήξουν πιό ευκολα λόγω διασποράς) ή να είναι καλυμμένος πίσω απο κάποιο εμπόδιο (κάτι που ίσως διαπερνά το μονόβολο). Να υπενθυμίσουμε οτι για να κάνουμε κατι τέτοιο, δηλαδή να βάλλουμε εναντίον κάποιου, βασική προυπόθεση είναι οτι βρισκόμαστε σε άμυνα! Δεν πυροβολούμε κάποιον επειδή απλά μας απείλησε λεκτικά, εισέβαλε σπίτι μας ή άσκησε σωματική βία. Πάντα αντιδρούμε ανάλογα με την απειλή που δεχόμαστε και στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος.

7. Εξάσκηση

Πολλοί άνθρωποι φαντάζονται οτι με το να προμηθευτούν μια καραμπίνα ή ένα οποιοδήποτε άλλο όπλο και να το βάλουν στην ντουλάπα είναι καλυμένοι στο θέμα της αυτοάμυνας. Στην πραγματικότητα έχουν κάνει μια τρύπα στο νερό! Είναι σαν να αγοράζουμε το αυτοκίνητο και να νιώθουμε οτι αν χρειαστεί να οδηγήσουμε, απλά θα πάρουμε το τιμόνι στα χέρια μας και θα το επιτύχουμε. Η καραμπίνα, όπως και κάθε άλλο εργαλείο, θέλει εξοικείωση και εξάσκηση. Έτσι ώστε αν κάποτε να παραστεί ανάγκη να γνωρίζει ο αμυνόμενος τι άκριβώς πρεπει να κάνει και πώς. Φανταστείτε για παράδειγμα την στιγμη που κάποιος σας πυροβολεί να προσπαθείτε, υπο το τρομερό στρες και την αδρεναλίνη που εκκρίνεται εκείνη την ώρα, να απάντησετε στα πυρά και να μην μπορείτε, γιατί δεν έχετε οπλίσει το κλείστρο (δεν έχει δηλαδή φυσίγγιο στην θαλάμη). Για να κάνει κάποιος αυτη την κίνηση κτήμα του και να μπορεί να την κάνει αυτομάτως, χωρίς δηλαδή να το σκεφτεί, πρέπει να την έχει επαναλάβει εκατοντάδες φορές. Πρέπει να έχει εξασκηθεί λοιπόν πρίν το περιστατικό. Η εξάσκηση που χρειάζεται κάθε χρήστης ενός όπλου, και σύμφωνα με όλα τα εγχειρίδια αυτοάμυνας, χωρίζεται σε δύο επιμέρους τομείς: στην ξηρά προπόνηση και την προπόνηση με αληθινά πυρά. Συνοπτικά, ξηρά προπόνηση μπορεί να γίνει και σπίτι μας και περιλαμβάνει γέμιση-απογέμιση του όπλου, όπλιση, προβολές (δηλαδή να φέρνουμε τα σκοπευτικα στα μάτια μας) και πολλές ακόμα ασκήσεις που θα δούμε αναλυτικά σε επόμενο άρθρο. Η προπόνηση με αληθινά πυρά γίνεται στο σκοπευτήριο και περιλαμβάνει βολές σε στόχους σταθερούς ή κινούμενους. Είναι εξίσου σημαντική, αν οχι περισσότερο, με την ξηρά προπόνηση, γιατί μπορούμε να δούμε πως συμπεριφέρεται το όπλο μας, τις δυνατότητες του κλπ. Είναι λοιπόν απολύτως αναγκαίο για τον κάτοχο ενός όπλου να εξασκείται τακτικά για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε μια ένοπλη συμπλοκή και για να νιώθει σίγουρος για τις ικανότητες του.

8. ΦΥΛΑΞΗ ΟΠΛΟΥ

Η φύλαξη του όπλου είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς, ειδικά όταν υπάρχουν μικρά παιδία στο σπίτι. Ο ταγματάρχης J.Farnam (πρώην στρατιωτικός,αστυνομικός, ιδρυτής της Defence Training International και εκπαιδευτής αυτοάμυνας) διδάσκει οτι απο την στιγμή που θα παρουσιαστεί ο κίνδυνος έως την στιγμή που το όπλο θα βρεθεί στα χέρια του ιδιοκτήτη του, δεν πρέπει να μεσολαβούν περισσότερα απο 5 δευτερόλεπτα. Σε γενικές γραμμές όσο πιό ασφάλες είναι ένα όπλο, και όσο πιο καλά φυλαγμένο το έχει κάποιος, τόσο πιό δύσκολα θα το ανακτήσει σε περίπτωση ανάγκης. Δεν υπάρχει χρυσός κανόνας, ούτε μπορεί κάποιος να υποδείξει την τέλεια λύση, αλλά η προσωπική γνώμη του γράφοντος είναι ότι το όπλο πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος που να μπορεί να βρεθεί στα χέρια του νόμιμου ιδιοκτήτη του εύκολα σε περίπτωση συμπλοκής, με μια κλειδαριά σκανδάλης, ώστε να μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιήθει απο άλλους, Τα πυρομαχικά πρέπει να φυλάσσονται ξεχωριστά.

Να θυμάστε ότι είστε υπεύθυνοι για την φύλαξη του όπλου σας κατά τον νόμο και η πλημμελής φύλαξη τιμωρείται (ν.2168/93/αρθρ.7/παρ.6:Οι κάτοχοι των ειδών, που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή φύλαξη τους και να μην παραχωρούν αυτά σε τρίτα πρόσωπα. Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές δύνανται να υποδεικνύουν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους τη λήψη των κατά την κρίση τους επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας., παρ.8β. Με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους τιμωρούνται οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 2, περίπτ. η, 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου.). Μια καλή λύση θα ήταν και η αγορά – τοποθέτηση ενός οπλοκιβωτίου το οποίο τοποθετείται με βίδες στο πάτωμα και στον τοίχο, είναι ατσάλινο, και συνήθως έχει εσωτερικά και δεύτερο ντουλαπάκι ασφαλείας με κλειδί (για τα πυρομαχικά), ενώ έχουμε δυνατότητα επιλογής διαστάσης και αριθμού θέσεων όπλων. Τα οπλοκιβώτια ξεκινάνε από τις, προσιτές, τιμές των 330 ευρώ και μας επιτρέπουν να έχουμε ένα καλό επίπεδο ασφάλειας σπίτι μας.

9.Επιλογος

Ελπίζουμε μέσα απο αυτό το άρθρο να πήρατε μια μικρή ιδέα για το τί είναι η καραμπίνα, πως μπορεί να αποκτηθεί και γιατί θεωρείται ιδανικό όπλο για αυτοάμυνα! Σε επομένο άρθρο θα αναφέρουμε ασκήσεις για ξηρά προπόνηση μαζί με φωτογραφικό οδηγό!

Δεν ξεχνάμε!

Ø Η οπλοφορία με κυνηγητικά/σκοπευτικά όπλα απαγορεύεται!

Ø Ο νόμος τιμωρεί την πλημμελή φυλαξη του όπλου και την απώλεια του.

Ø Τα όπλα κυνηγιού/σκοποβολής μεταφέρονται πάντα άδεια, στην θήκη τους και με τα φυσίγγια ξεχωριστά.

Ø Δεν σημαδεύουμε κανέναν με το όπλο μας χωρίς λόγο, έστω και αν είναι άδειο.

πηγές:

“The Tactical Shotgun: The Best Techniques And Tactics For Employing The Shotgun In Personal Combat” by Gabriel Suarez

“Gun Digest Book of the Tactical Shotgun” By Scott W. Wagner

“The Gun Digest Book of Personal Protection & Home Defense” by Robert K. Campbell

“ The Farnam method of defensive shotgun and rifle shooting” by J.Farnam

“Combat Shotgun DVD- Concepts, Skills, and Tactics for Employing Shotguns in Personal Combat” by Louis Awerbuck

http://www.shotgunworld.com

http://www.tacticalshotguns.com/

http://www.kysyp.gr/

45 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Γιατί ως γνωστόν:<>.

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΟ ΚΟΛΠΟ.ΑΣΕ ΡΕ ΦΙΛΕ.ΔΕΝ ΜΑΣΑΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ.

manos2626 είπε...

Oσοι εχουμε καραμπινες ηδη ξερουμε να τις χρησιμοποιουμε αν χρειαστει.το να παρακινεις τον κοσμο ομως να αγοραζει οπλα ειναι λαθος..ειδικα αν δεν ειχε ποτε στη ζωη του γνωσεις πανω σε αυτα.το πιο πιθανο ειναι σε περιπτωση που επιχειρησει να το χρησιμοποιησει καποιος ασχετος ειναι να κανει περισσοτερη ζημια στον εαυτο του παρα σε αλλον.η θεωρια απο την πραξη απεχει παρα πολυ και προσεχε διαχειριστη τι παρακινεις τον κοσμο να κανει γιατι εχεις μεγαλη ευθυνη.

Ανώνυμος είπε...

Αυτό που κάνει ο διαχειριστής είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ και ΑΝΗΘΙΚΟ.

Ανώνυμος είπε...

TREMETE ANARXOKO ..MOYNIA! ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΣΑΠΡΟΦΥΤΑ!!!ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ!! ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ!!

Anvas είπε...

Εδω θα πρεπει να γνωριζουμε τη νομποθεσια περι αμυνας. Υπερ ποιων αμυνομαστε και ποτε θεωρειται υπερβαση αμυνας. Σε γενικες γραμμες γιατι δεν ειμαι νομικος απλα υπηρξα βοηθος εκπαιδευτου σε σχολη αυτοαμυνας.
Σε νομιμη αμυνα λοιπον ειμαστε οταν υπερασπιζομαστε την σωματικη μας ακεραιοτητα, την οικογενεια μας, και τα περουσιακα μας στοιχεια.
Σε υπερβαση αμυνας βρισκομαστε οταν χρησιμοποιουμε μεγαλυτερης ισχυος μεσο αμυνας απο του επιτιθεμενου. Δηλαδη αν ο επιδοξος ληστης κραταει μαχαιρι και αμυνθουμε με καραμπινα, διωκομαστε ποινικα.
Βεβαια υπαρχει και το ρητο "καλυτερα να σε δικαζουν 10 παρα να σε κουβαλανε 4"
Και μιας και για κυνηγετικα οπλα ο λογος να γνωριζετε οσοι δεν ξερετε πως ενα κυνηγετικο οπλο σε κοντινη αποσταση 5-10 μετρων ειναι μεγαλυτερης ισχυος απο ενα πολεμικο, και κανει μεγαλυτερη ζημια. Χρειαζεται συνεση λοιπον

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες!!!Πολυ χρήσιμες μιας και δεν ηξερα απο κυνηγητικά αλλα μονο απο στρατιωτικά!!!Θα ήθελα ομως να μάθεις πως γίνετε να βγάλουμε άδεια κατοχής όπλου με κανονικά βλήματα (45αρι)για σκοποβολή!!!Το μονο που ξερω ειναι οτι πρεπει να γραφτεις σε όμιλο σκοποβολής.Τα δικαιολογητικά όμως δεν τα ξέρω.

Unknown είπε...

Το όπλο είναι ένα εργαλείο , το εάν είναι επικίνδυνο εξαρτάτε
Από τα χέρια που το κρατάνε , φίλε είναι να μην φτάσεις σε αυτό το σημείο
Είμαι στην εθνοφρουρά και έχω και στο σπίτι G3 , ( μου το αφορέσανε πριν μερικές μέρες καταλάβετε γιατί ) έχω υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις οπότε μπορώ να σου πω ότι το να έχεις ένα όπλο δεν είναι και τόσο απλό Πράγμα , θα πρέπει να ξέρεις να κρατάς τους σωστούς κανόνες ασφαλείας και όχι τις νοοτροπίας έχουμε όπλο και δεν καταλαβαίνομαι τίποτα και ούτε φοβόμαστε τίποτα

MAVGR είπε...

ΩΡΑΙΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟ !

ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Π Α Ν Τ Α ΕΝΑ ΟΠΛΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ !!

ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ...ΤΟ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΟΠΛΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟΦΟ ΤΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ !

ΠΟΣΟ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΑΝ ΕΙΣΑΙ ΓΟΝΕΑΣ...

ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ...ΜΥΑΛΟ !!

Ανώνυμος είπε...

Αμερική θα γίνουμε..;

Unknown είπε...

Αν διαθέτης κυνηγετικό όπλο στο σπίτι και έρθεις σε σημείο
Να αντιμετωπίσεις κάποιον που έχει εισβάλει και τον σκοτώσεις
Θα πρέπει ,
Το όπλο να είναι νόμιμο με τα απαραίτητα χαρτιά και άδειες
Το θύμα να είναι σε χώρο δικάσου
Όταν τον πυροβολείς να μην είναι επάνω από 27 μέτρα η απόσταση
Και να μπορείς να πείσεις ότι κινδύνευσε η οικογένεια σου και η ζωή σου
Φυσικά θα σε πάρουνε αυτόφωρο ( για να εξακριβωθεί το πόσο νόμιμα ενήργησες )
Αν δεν γίνει γλήγορα η δίκη γιατί το δικαστήριο θα εξακριβώσει αν ενήργησες
Όπως ορίζει ο νόμος

Τώρα μην ρωτάτε πως θα ενεργούσα εγώ διότι είναι οι απόψεις διαφορετικές του καθενός

Ανώνυμος είπε...

Οταν θα μου μπει στο σπιτι ο Σομαλός και θα εχω τα παιδια μου μεσα και προλάβω να το ξεθάψω απο την κρυψώνα τοτε ολα τα παραπάνω είναι άκυρα.Θα την φάει στο κεφάλι και ας παω και στο Αλκατραζ.

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΙ ΠΟΥ Α ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΖΗΜΙΑ ΚΑΝΕΙ. ΤΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΕΣ. ΤΑ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΚΟΣΚΙΝΟ. ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ.

Ανώνυμος είπε...

Το πιο επικίνδυνο και ανησυχητικό άρθρο που έχω διαβάσει ποτέ στο διαδίκτυο. Προσκαλώ τους διαχειριστές του blog να αρθούν στο ύψος τους και να ελέγχουν από 'δώ και στο εξής τις πληροφορίες που διακινούν. Υπάρχει και κόσμος που επηρεάζεται και διαμορφώνεται μέσα από τέτοιου είδους "άρθρα". Η συμβουλή μου είναι: μακριά από τέτοια πράγματα, συνήθως ο κλέφτης θέλει να κλέψει και τίποτε άλλο, δώστε του ό,τι θέλει και θα φύγει. Ο πατέρας ενός φίλους βγήκε με την καραμπίνα να εποπτεύσει τον κήπο από όπου άκουγε ύποπτους θορύβους, τον είδαν οι επίδοξοι κλέφτες, τρόμαξαν και...τον σκότωσαν! Μιλάμε για καταστάσεις πολύ σοβαρές που μπορεί να προσδιορίσουν τόσο τη δική μας ζωή όσο και των οικείων μας για πάντα...

Μακριά...

Ανώνυμος είπε...

H καλυτερη καραμπινα παιδες δεν ειναι αλλη απο την Βaikal MP-153,Ρωσικο σκυλι...
Δε μπορω να καταλαβω γιατι ειναι επικινδυνο το αρθρο ρε μαγκες,ερχεται ο λαθρο σπιτι σου σου βιαζει τη γυναικα,σε ληστευει και σκοτωνει κανα δυο απο τα μελη της οικογενειας σου και του λες περαστε και αυριο;
Του ριχνεις μια στην κλαβα και και τα υπολοιπα εχουν να κανουν με σενα και τον πισω κηπο...;D

Ανώνυμος είπε...

11.15

ολα τα λεφτα μαλλον ολα τα euro :)

και εγω μαζι σου φιλε

Ανώνυμος είπε...

11.15 + 1.00 μαζι σας και κατι ακομα αν εχεις σκυλο ακομα καλυτερα σε 1 εβδομαδα εχουν εξαφανιστει και τα κοκκαλα :)

καλη λευτερια σε ολους μας...

Ανώνυμος είπε...

opla hriazomaste kai gia na kinigisoume tous prodotes pou mas kivernoun apo to 74.

Ανώνυμος είπε...

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣ ΠΙΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΟΝΗΤΕΣ...ΕΡΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΩΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ,ΓΕΜΙΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΓ ΜΕ ΦΛΩΡΟΥΣ...ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΩΡΑ ΕΡΧΕΤΕ...ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΑΣΕΝ ΕΠΙΑΣΕΝ..

Ανώνυμος είπε...

ΜΗ ΦΟΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΔΙΑ . ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ.

Ανώνυμος είπε...

poli kala kanei perissotera tetoia risima athra para alla anousia....

Ανώνυμος είπε...

tetoies mlkies 8emata anebazete gia auto 8elou na klisou ta blogs ...katalabete kirioi diaxiristes tou blog oti kikloforoun k anegkefaloi ekei eksw den mporeite na tous dinete plirofories pou mporoun na aferesoun ti zwh opoioudhpote

Ανώνυμος είπε...

Μέτρον Άριστον αγαπητοί. Είναι επικύνδινο το άρθρο, αλλά όχι γιατί εξηγεί όλα αυτά αλλά γιατί ζουμε στην Έλλάδα και μπορεί όποιοσδήποτε θέλει να παει να βγαλει άδεια κατοχης οπλου. Θα εξηγήσω τι εννοώ.
Πρωτα απ' όλα όλοι θα πρεπει να συμφωνήσουμε ότι κάποιος που υπηρέτησε στον Στρατό, που φύλαξε σκοπιές με γεμάτη γεμιστήρα και τελαμόνα, που κοιμήθηκε σε σκοινάκια με το όπλο αγκαλιά, αυτός δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμμία περίπτωση επικύνδινος αν έχει όπλο σπίτι του. Εφόσον η πατριδα τον θεωρησε ικανο να κανει όλα αυτα επι 18 μηνες ή έστω 12 που ειναι τωρα η θητεια, προσωπικα θεωρω οτι έχει κάθε δικαίωμα να έχει άδεια κατοχης οπλου. Όποιος διαφωνεί πάνω σε αυτό, ερωτώ: γιατι δεν φωναζει και για την κατοχη όπλου στο στρατό. Ή μηπως οταν μας φυλάνε οι στρατιώτες μας στα ΄σύνορα μας αρεσει, αλλά εδω είναι ανίκανοι; Πάνω σε όλα αυτά είμαι κάθετος.
Προκύπτουν όμως κάποια άλλα θέματα που χρήζουν πολύ προσοχής. Το πιο σημαντικό είναι το ποιος έχει δικαίωμα να έχει κυνηγετικό όπλο; Πήγα στην Ασφάλεια σήμερα και ενημερώθηκα για τα δικαιολογητικά και ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥ ΕΚΠΛΗΞΗ μου είπαν οτι δεν χρειάζεται απολυτήριο στρατού... Τι; Είναι δυνατόν λέω στον αστυνομικό; Έτσι είναι ο νόμος μου απαντά. Καλ΄ατου λέω ένας Ι3 ή Ι4 που δεν μπορουσε στον στρατο να χειριστει οπλο τωρα ποιος κρινει οτι μπορει. Τι Ι3 και Ι4 μου απαντά, ακόμα και Ι5 μπορεί να βγάλει άδεια κατοχής, αν τωρα ένας παθολογος του δωσει βεβαιωση ότι είναι αρτιμελής και ψυχικά υγιής. Τρελάθηκα.... Ένας Ι5 με ψυχολογικά προβλήματα μπορεί να οπλοφορεί. Έχω γίνει έξαλλος με το θεμα και δεν ξερω απο που να το ξεκινησω για να το φτασω όπου φτανει και δεν φτανει.
Αυτά να δειτε όσοι φωνάζετε για τα γραφομενα εδω και να ξυπνησετε. Αλλου είναι που πρεπει να φωναξουμε όλοι μαζί και όχι γιατι ένα site έγραψε κάτι σχετικό. Υπάρχουν και βιβλία παρομοια. Πηγαίνεται μια μερα σε ενα βιβλιοπωλείο κεντρικο να βρειτε οσα θελετε. Και ειναι θεμιτό αυτό. Πρόκειται για πληροφορηση. Τι θελετε δηλαδη; τα παιδιά μας να πληροφορουνται τετοια θεματα απο τους κολλητους ή απο αυτους που γυρνανε στους δρομους. Είσαστε καλά; Ξυπνηστε. Γύρω σας υπάρχουν χιλιαδες άνθρωποι που έχουν όπλο στο σπιτι και πολλοι από αυτους είναι ανικανοι να το έχουν. Αυτό είναι το πρόβλημα και αυτό θα πρεπει να δουμε. Και προτείνω: Φτιάχνουμε ένα Forum να αγωνιστουμε για τον έλεγχο του ποιος έχει άδεια κατοχής; Να ξεκινήσουμε δικαστικά και είναι απόλυτα βεβαιο οτι θα δικαιωθουμε. Αυτή είναι κοινωνική προσφορά και ενεργος κοινωνικός ρόλος. Όλα τα άλλα είναι λογια του καναπέ...

Ανώνυμος είπε...

Κύριε διαχειριστά του site, σας συγχαίρω για το άρθρο σας! Είναι τεκμηριωμένο βιβλιογραφικά, πολύπλευρο, προβληματιζει καθως αναφέρει και τους κινδύνους σε σχεση με την ευχερεια χρησης.
Θα πρεπει όμως να δουμε και το ποιος έχει την ικανοτητα να οπλοφορεί. Κάντε κάτι γι' αυτό.

Unknown είπε...

Εγώ ότι ήτανε να πω το είπα ,
Δεν ξέρω για εσάς πάντως εγώ αύριο Κυριακή
Σε μια υπέροχη τοποθεσία στην φύση στην Γουμένισσα έχω βολή με την εθνοφρουρά
Και μάλιστα με MG3 , θα πάω να καταναλώσω μερικές ταινίες
Έτσι να ξεδώσω

http://world.guns.ru/userfiles/images/machine/mg33/mg3_irn.jpg

Unknown είπε...

http://www.youtube.com/watch?v=5tbtZsb6uo0

Unknown είπε...

http://www.youtube.com/watch?v=AaNFO5WfIS4

Ανώνυμος είπε...

Ένα όπλο στην ντουλάπα τον
Αλβανό τον τρώει για πλάκα!!
Δύο όπλα στην ταράτσα τον Τούρκο
πιάνεις μες τα πράσα!!!!
Τρία όπλα στα δωμάτια τον
Σκοπιανό τον κάνεις χιλιά κομμάτια!!!!
Αν δεν έχετε όπλο καιρός να αγοράσετε ένα. Δεν χρειάζεται να το ξέρει κανείς, αλλά σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη καλό είναι να το χρησιμοποιήσεις.

drakos είπε...

Μπραβο παιδια!!! Οι "λειρατες κοτες" να μεινουν στο "κοτετσι" να κλωσησουν κανα αυγο!!!

Ανώνυμος είπε...

ΟΠΛΑ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΜΑΘΕΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΜΗΝ ΑΚΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΡΙΨΑΣΠΙΔΕΣ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΜΕΣ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΣΑΝ ΔΟΥΛΟΙ

Unknown είπε...

http://www.youtube.com/watch?v=4f7wTMnWbqQ

http://www.youtube.com/watch?v=xB7iz1HTh9U

http://www.youtube.com/watch?v=xgw3NPTxJew

http://www.youtube.com/watch?v=RR5BtXP0s0o

http://www.youtube.com/watch?v=rQmcUGtCzRc

http://www.youtube.com/watch?v=VM1MTXZ9cxk

http://www.youtube.com/watch?v=E9RYBcWljiA

http://www.youtube.com/watch?v=fvN_16gM_n8

http://www.youtube.com/watch?v=TRpH6QtC3ec

http://www.youtube.com/watch?v=U2-cWOm7mg4

http://www.youtube.com/watch?v=V-Ev8flGsO8

http://www.youtube.com/watch?v=0MVXd-OdQrI

Ανώνυμος είπε...

Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΛΕΨΕΙ ΑΛΛΑ ΑΝ ΣΕ ΜΑΧΑΙΡΩΣΕΙ! Η ΣΕ ΣΚΟΤΩΣΕΙ! ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ! ΚΑΙ ΤΙ ΕΓΙΝΕ!ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ? Η ΚΑΠΟΙΟΙ? ΠΕΡΙ ΑΛΛΩΝ? ΤΥΡΒΑΖΟΥΝ?ΑΠΕΡΙΣΠΑΣΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΡΒΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΑΘΡΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΒΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανώνυμος είπε...

Αυτοί που κάνουν σχόλια κατηγορώντας τον αρθρογράφο. Είναι τουλάχιστον αφελείς...
Όσο για τον βλάκα που προτείνει να απολαμβάνουμε τις ληστείες γιατί δεν θέλουν το κακό μας ... Του προτείνω μια απλή ανάγνωση του αστυνιμοκού δελτίου. Ε ρε κάτι ψώνια που κυκλοφοράνε.

Ανώνυμος είπε...

Απλά Επικίνδυνο το άρθρο.
Παρεμπιμπτόντως, από όλους εσάς πόσοι ή πόσες πραγματικά έχετε πέσει θύμα βίαιης ληστείας, απόπειρας δολοφονίας, βιασμού κ.λ.π.? Σας τρομοκρατούν και σας βομβαρδίζουν κάθε μέρα με τα αστυνομικά δελτία και τρελένεστε. Σε λίγο δε θα βγαίνουμε απ'το σπίτι μας επειδή έτσι γουστάρει ο κάθε Πρετεντέρης. Δεν είμαστε Αμερική εδώ.

Ανώνυμος είπε...

Καλα 4:27 ζησε στην κοσμαρα σου,η μαλλον στην Κηφισιά σου...

Eleutheros Skeptomenos Anthrwpos είπε...

Δεν νομίζω ο διαχειριστής να πράτει με οποιοδήποτε τρόπο λάθος. Το παραπάνω κείμενο μιλάει για χρήση του όπλου, δικαιολογητικά που χρειάζεται κάποιος ενδιαφερόμενος και γενικότερα για θέματα ασφαλείας.

Δεν νομίζω να είδα πουθενά στο άρθρο, "Πάρτε όλοι καραμπίνες και αέρα πατέρα". Έλεος λοιπόν με όσους παραπονιούνται. Είμαι υπέρ αυτού του άρθρου και επίσης πάω στοίχημα ότι θα έρθει μια μέρα που κάπιοι θα είναι πολύ ευτιχισμένοι που το διάβασαν αυτό.

Τα όπλα δεν είναι επικίνδυνα, όσο το χέρι που τα κρατάει. Όπως το αυτοκίνητο και το μηχανάκι. Ανάλογα πως τα χρησιμοποιεί κάποιος.

Ανώνυμος είπε...

θα διαφωνησω με αρθρογραφο στο σημειο που δεν αναφερει και την baikalmp153
κανονι μιλαμε!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Ειμαι ο 4:27. Μεγάλωσα Κορυδαλλό-Νίκαια και όχι Κηφισιά και ζω Βουκουρέστι 5 χρόνια, επισκεπτόμμενος το σπίτι μου κάθε μήνα. Δε με έχουν ληστέψει ποτέ, ούτε ποτέ προσπάθησε κανείς να με σκοτώσει.
Θυμάμαι όμως όταν ήμουν πιτσιρικάς, άραζα στην πλατεία του Αη-Γιώργη με τους φίλους μου και ένα κανάλι έκανε θέμα για τις "συμμορίες" κα το "Γκέτο"του Κορυδαλλού. Ήταν τόσο υπερβολικό και αστείο που δε μπορούσα να το πιστέψω. Το χειρότερο ήταν πως οι γονείς μου που φυσικά δεν άραζαν στην πλατεία (η οποία παρεμπιπτόντως ήταν 5 στενά απ'το σπίτι μου), το πίστεψαν. Αυτό σαν παράδειγμα για να εξηγήσω τι εννοώ.
Παρακαλώ, πάντως τον φίλο 5:09 μ.μ. να μου πεί πόσες φορές χρειάστηκε στη ζωή του να χρησιμοποιήσει όπλο για κάποια τέτοια περίσταση και δεν είχε...

Efthymios είπε...

Πολυ ωραιο το αρθρο!Περιμενουμε το δευτερο μερος.Ο Γιωτα 5 και ο καθε παρανοικος μπορει αν θελει να σκοτωσει και με μαχαιρι απο την κουζινα του εν βρασμω ψυχης,δεν θα παει να βγαλει αδεια λειοκανου :)Διαφωνω με το αρθρο γιατι αναφερει μονο για ενα οπλο ενω ο Κοσμας ο Αιτωλος το λεει ρητα να εχουμε δυο οπλα!!Το ενα λεει θα μας το ζητησουνε.Συμφωνα με την υπαρχουσα νομοθεσια χρηση οπλου δεν μπορει να κανει ουτε καν ο αστυνομικος ποσο μαλλον ο απλος πολιτης...Περιοριζεται λοιπον η χρηση του μονο σε περιπτωση ακραιων γεγονοτων οπου υπαρχει εξω ο νομος της ζουγκλας(κατι διολου απιθανο).Τελος ειναι υποχρεωση του καθε Ελληνα να υπερασπιστει την ζωη την δικη του και της οικογενειας του και ενα οπλο ειναι ενα πολυ καλο εργαλειο..

Unknown είπε...

ΕΠΕΚΤΑΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΔΩ ΤΟ ΚΑΛΟ ΟΠΛΟ
SPAS 15
http://world.guns.ru/userfiles/images/shotgun/sh06/franchi_spas15.jpg

franchi spa 15 ANACONDA
http://www.youtube.com/watch?v=xxZkY4MNf7Q

SPAS 15
http://www.youtube.com/watch?v=wxa3Ypt4Nio

Franchi SPAS 15 Escopeta de Combate
http://www.youtube.com/watch?v=aQgcOu3GN4s

Unknown είπε...

Scary Scottish Girl with Automatic Weapon!!
http://www.youtube.com/watch?v=bTlpIKUga_U&feature=fvwrel

Ανώνυμος είπε...

Εγω προτιμώ τα περίστροφα. Δεν μπλοκάρουν ποτέ και τα κουβαλάς και μαζί σου. Αλλα δυστυχώς δεν επιτρέπονται από τον νόμο.(Πολύ σπάνια).

Ανώνυμος είπε...

to ligotero pou tha mporousa na sou po oti eise telios asxetos me olo to thema kai epikindinos me osa les.xriazome mia olokliri mera gia na sou pw posa lathi exeis kani kai posw anefthina eine ola osa les.exeis katholou idea apo eniavola kai monovola pou les kai protinis.kseris pwsa thanatifora atiximata exoun gini sto vouno apo tetia fisiggia pou les egw ksero.eise aparadextos

Ανώνυμος είπε...

Ο διαχειριστής είναι ανίδεος, απαραδέκτος και ανήθικος. Νομίζεις ότι είναι τόσο εύκολο να γυρίσεις το όπλο σε κάποιον άνθρωπο, παρακινείς την αγορά όπλου σε άτομα που από όσο καταλαβαίνω από τα λεγόμενα τους δεν έχουν καμιά παιδεία πανό στο θέμα οπλοκατοχή οπλοφορία για τον άλφα η βήτα λόγο. Πιστευεις ότι εάν σκοτώσεις η τραυματίσεις κάποιον δεν θα έχεις ποινικές επιπτωσεις?Ειμαι 23 χρόνων έχω μεγαλώσει σε οικογένεια που ασχολείται με το κυνήγι έχω όπλο από τα 18 μου και ποτέ δεν μου πέρασε η ιδέα να μπω στη διαδικασία ότι σε περίπτωση διαρρήξης θα πρέπει να κάνω χρήση του όπλου μου.Θελετε ΑΣΦΑΛΕΙΑ?να πάτε να πάρετε ένα λυκόσκυλο εκπαιδευμένο με 1200 εύρω παίρνεις το καλύτερο και κρατά το μέσα στο σπίτι σου. Πόσοι από εσάς έχετε συναγερμό στο σπίτι?.Αφηστε τις μαλακίες με τα όπλα θα κλείσετε τα σπίτια σας ψάχνετε όλοι μια εύκολη λύση που το μονό που θα σας προσφέρει είναι πόνο στην οικογενεια σας.

Θα έπρεπε να ντρέπεσαι.