Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011

Με βάση το νόμο τρόικα και κυβέρνηση πρέπει να συλληφθούν;Άρθρο 157(ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ)

Βία κατά πολιτικού σώματος ή της Κυβέρνησης

1. Όποιος με βία ή με απειλή βίας επιβάλλει στη Βουλή ή την Κυβέρνηση ή σε μέλος τους την εκτέλεση, παράλειψη ή ανοχή πράξη που ανάγεται στα καθήκοντά τους....
τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.
Η ίδια ποινή επιβάλλεται αν η πράξη στρέφεται κατά αρχηγού αναγνωρισμένου κατά τον κανονισμό της Βουλής πολιτικού κόμματος.

Σαφώς η βία είναι ο εκβιασμός τύπου "Μεσοπρόθεσμο ή Χρεοκοπία"...

Σαφώς η βία είναι ο εκβιασμός της συναίνεσης...

Σαφώς η βία στρέφεται εναντίον του Ελληνικού Λαού...
Πηγή