Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ


Η«γραμμή» τῆς ἀφωνίας ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τῆς Ἀρχιερατικῆς ὁμάδος, ἡ ὁποία τόν στηρίζει εἰς ὅλας τάς ἀποφάσεις του, ἔχει ὀδυνηρά ἀποτελέσματα διά τήν Ἐκκλησίαν. Ἡ Ἐκκλησία βάλλεται εὐθέως ὑπό τῆς Κυβερνήσεως ὑπό τήν προκλητικήν ἀνοχήν ἀκόμη καί τῶν κομμάτων, τά ὁποῖα ὑποτίθεται, πιστεύουν εἰς ἀξίας, ἰδανικά καί εἰς Θεόν. Ἡ Ἐκκλησία εὑρίσκεται ἀντιμέτωπος μέ τήν «συνωμοσίαν τῆς ἀφωνίας», εἰς τήν ὁποίαν συμμετέχουν Ἀρχιεπίσκοπος,Ἀρχιερεῖς καί κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως. ἩΚυβέρνησις ἐπιτίθεται ἐναντίον
τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά τό σύνολον τῆς.....http://www.orthodoxostypos.gr/Photos/Pages/1863.pdf

ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ.....

ΘΕΕ ΜΟΥ ΤΟΣΗ ΑΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 2011.....!