Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ...


Οι Δύο βασικoί πυλώνες της Δημοκρατίας : το κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος, καταρέουν. Το Σύνταγμα αγνοείται και παραβιάζεται. Τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα δυαλύονται. Και οι σύγχρονοι "Εφιάλτες" του κόμματος του Μνημονίου παραδίδουν επίσημα και αμαχητί τη Χώρα, στις δυνάμεις της πολιτικής, και οικονομικής κατοχής. Αν αυτο δεν λέγεται Εσχάτη Προδοσία.... τότε πως λέγεται;
Πηγη