Σάββατο 9 Ιουνίου 2012

ΠΟΛΕΜΑ


Μην καταδέχεσαι να ρωτάς:”Θα νικήσουμε;”"Θα νικηθούμε;
”ΠΟΛΕΜΑ!
Νίκος Καζαντζάκης