Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011

Να διωχθούν ποινικά για εσχάτη προδοσία όλοι όσοι προπαγανδίζουν την αυτονομία της Κρήτης
vodafoneΜετά και την προκλητική διαφήμιση της Vodafone με το σημαιάκι της «Ανεξάρτητης Κρήτης» δίπλα δίπλα με αυτό των ανεξάρτητων Νήσων Μάρσαλ, αποκτά ιδιαίτερη αξία η Αναφορά – Καταγγελία του δικηγόρου Παντελή Κ. ΜΙΧΑΛΗ, που ζητά την ποινική δίωξη όλων όσων απεργάζονται τέτοιου είδους σενάρια για εσχάτη προδοσία.  

Σημειώνουμε ότι ο Εισαγγελέας...
έχει ήδη καλέσει το δικηγόρο για κατάθεση εντός των ημερών, ενώ αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον αν θα κινηθεί και αυτεπάγγελτη διαδικασία κατά των υπευθύνων της Vodafone.
Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Προς τον
κ. Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης (Χανιά)
ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

κ. Εισαγγελεύ,Ως Ελλην Πολίτης έχω το καθήκον και ως δικηγόρος έχω την υποχρέωσιν, κατ’ άρθρον 40 ΚΠΔ με αυτή την αναφορά – καταγγελία μου ν’ αποτανθώ εις Υμάς, ως τον καθ’ ύλην αρμόδιο Δικαστικό Λειτουργό αλλά και τον κατά τόπον αρμόδιον τοιούτο δι’ ολόκληρον την Κρήτην, προκειμένου να διατάξετε τα καθ’ Υμάς, λόγω του καταγγελλομένου και κακουργηματικής φύσεως αδικήματος, κατ’ άρθρον 135 παρ. 1, 138 Π.Κ. περί προπαρασκευαστικών πράξεων εσχάτης προδοσίας.

Αφορμή δια την παρούσαν μου είναι η δημοσίευσις μιας μακροσκελεστάτης ερεύνης (ρεπορτάζ) εις τας σελίδας 1, 8, 9, 12, 13 και 14 του υπ’ αριθ. 88 φύλλου του μηνός Δεκεμβρίου 2009 της μηνιαίας εφημερίδος «ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ» του Δημοσιογράφου -  Εκδότου αυτής κ. Γ. Μοσκοβίτη, της οποίας είμαι συνδρομητής, και υπό τον τίτλο «ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ», το πρωτότυπον της οποίας και σας επισυνάπτω, δια του δημοσιεύματος δε τούτου, δημοσίως και ευθέως (κατά το δυνατόν), καταγγέλλονται όσοι απεργάζονται, ως μίσθαρνα όργανα και μέλη αλλοδαπών οργανώσεων, ομίλων, λεσχών κλπ., υπογείως και δια προπαγανδιστικών κλπ. μέσων και τρόπων, την σύστασιν – δημιουργίαν της νήσου Κρήτης εις αυτόνομο κράτος, δια της αποστάσεώς της από το έδαφος του Ελληνικού Κράτους.

Εις το εκτεταμένο αυτό δημοσίευμα, εξιστορείται λεπτομερώς ότι: Βάσει του ιστορικού γεγονότος της συστάσεως της Κρητικής Πολιτείας, δια προσφάτων ενεργειών και πράξεων, από το 1974 μέχρι και σήμερον εισέτι, οι ως άνω δε εχθροί του Εθνους και της Πατρίδας, ημεδαποί και αλλοδαποί, προσπαθούν παντοιοτρόπως δι’ έργων και δια λόγων, να πραγματοποιήσουν τους σκοπούς και τας βλέψεις των δηλ. την απόστασιν της Κρήτης εκ της Ελληνικής Επικρατείας και την ανακήρυξιν αυτής εις αυτόνομο Κράτος.

Εις το δημοσίευμα τούτο, κατονομάζονται φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά, αλλοδαπά, ως και «Υπηρεσίες» δήθεν φιλίων χωρών, τα οποία με πράξεις των (άμεσα ή έμμεσα, υπογείως ή όχι), με διαφόρους προφάσεις και «καλύψεις», προετοιμάζουν ούτω πως και με περισσή θρασύτητα δεινά δια την χώρα μας, συνωμοτούν δε και δρουν, συνεχώς (ατυχώς και με αδικαιολόγητον αμέλειαν και αβελτηρία διαφόρων ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας κλπ), δια την επιτυχίαν του ως άνω εγκληματικού και προδοτικού σκοπού των, έχοντες ως οδηγόν, τας πράξεις των Αλβανών εις το Κόσοβο – εις βάρος της Σερβίας.

Δεν είναι ανάγκη να Σας αναλύσω εγώ το ως άνω δημοσίευμα και ούτε να σας πείσω ότι πράγματι υφίσταται άμεσος κίνδυνος δια τα εθνικά συμφέροντα, και ότι, πριν να είναι αργά και προ της δημουργίας τετελεσμένων γεγονότων, πρέπει από τώρα, εκτός από το  να ληφθούν σοβαρά διοικητικά μέτρα κατ’ αυτών, κυρίως να κινηθή και ποινική δίωξις από Υμάς κατά των δραστών – προδοτών δια τα διαπραττόμενα υπ’ αυτών κακουργήματα, μια δε μόνον ανάγνωσις του ως άνω δημοσιεύματος, πιστεύω ότι ασφαλώς θα Σας πείση και θα σας οδηγήση εις το ν’ ασκήσητε ποινικήν δίωξιν IN REM και ούτω, μετά βεβαιότητος, εκ της ανακρίσεως, θα ανευρεθούν οι δράσται των κατά γεωμετρική πρόοδο συνεχώς αυξανομένων, πλείστων όσων καταγγελλομένων προπαρασκευαστικών πράξεων εσχάτης προδοσίας, ως π.χ. η έκδοσις νομισμάτων, η δημιουργία και η υιοθέτησις της σημαίας της Κρητικής Πολιτείας, με το πρόσχημα του (αυτεπαγγέλτως όμως διαγραπτέου τούτου) εμπορικού σήματος, την χρήση του διαδικτύου δια την γλώσσα, την διανομή προκηρύξεων κλπ., αι ενδεικτικαί δε ενέργειαι αύται, σαφώς αναγράφονται και περιγράφονται εις το ως άνω δημοσίευμα.

Επειδή, έχω την άποψιν ότι, βάσει του ως άνω δημοσιεύματος, αι εις αυτό αναγραφόμεναι πράξεις που διενεργήθησαν (και παλαιότερον), αλλά συνεχίζουν να διαπράττονται και τώρα, συνιστούν το κακουργηματικής φύσεως διαρκές αδίκημα της διενεργείας προπαρασκευαστικών πράξεων εσχάτης προδοσίας, ως αύται καθορίζονται και αναγράφονται εις τα άρθρα 138 παρ. 1, 135 παρ. 1 Π.Κ., (και όχι βεβαίως ως «στιγμιαίον» ως έκρινε δια λόγους πολιτικής σκοπιμότητος και μόνον ο Α.Π. δια τους πρωτεργάτες της 7ετούς δικτατορίας του Παπαδόπουλου), δι’ ο και δια της παρούσης μου ΑΙΤΟΥΜΑΙ την υφ’ Υμών άσκησιν ποινικής διώξεως κατά παντός υπευθύνου δια το ως άνω κακούργημα.

Ο αναφέρων – καταγγέλλων
ΠΑΝΤ. Κ. ΜΙΧΑΛΗΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

MPRABO....TIPOTA ALLO...

Ανώνυμος είπε...

επιτελους καποιος παιρνει δραστικη προτωβουλια.Μπραβο σου πατριδα,να τελειωνουμε με τους θρασυδειλους!