Σάββατο 10 Μαρτίου 2012

Η Ελληνική τραγωδία και τα cds...


Γράφει ο Δευκαλίων 
Μετά τις επίσημες ανακοινώσεις για την υλοποίηση του PSI+ από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλο και την ενεργοποίηση (με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου) των ρητρών συλλογικής δράσης (cac’ s) είχαμε εξελίξεις από τον ISDA. Συγκεκριμένα ο ISDA ανακοίνωσε την Παρασκευή το βράδυ 9 Μαρτίου ότι θεωρεί την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης (cac’ s) για τα ομόλογα που διέπονται από Ελληνικό Δίκαιο ως πιστωτικό γεγονός (Credit Event).
Ας δούμε κατ’ αρχήν ποια ήταν η κατάσταση πριν από αυτή την ανακοίνωση του ISDA.
Σύμφωνα με την απόφαση του ISDA της 1ης Μαρτίου η εισαγωγή των cac’ s από την Ελληνική Κυβέρνηση δεν συνιστούσε από μόνη της credit event…

Σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση της Ελληνικής Κυβέρνησης προς τους Ομολογιούχους η ενεργοποίηση των cac’ s όταν είχε εξασφαλιστεί συμμετοχή ανά έκδοση μεγαλύτερη από το 75 % του συνολικού ποσού της έκδοσης δεν θα θεωρούνταν credit event. Με την άποψη αυτή τάσσονταν η συντριπτική πλειοψηφία των αναλυτών διεθνώς.
Τι λοιπόν μπορεί να συνέβη ώστε να αλλάξει άρδην και με νομοτελειακό τρόπο η οπωσδήποτε ευνοϊκή για την Ελληνική Υπόθεση διαφαινόμενη αρχική κατάσταση.
Κατ΄ αρχήν να προσέξουμε τις ανακοινώσεις του ISDA. Στην ανακοίνωση της 1ης Μαρτίου μιλάει για εισαγωγή των cac’ s από την ΕλληνικήΚυβέρνηση ενώ στην ανακοίνωση της 9ης Μαρτίου για ενεργοποίηση των cac’ s από την Ελληνική Κυβέρνηση.
Ταυτόχρονα στη ανακοίνωση της 9ης Μαρτίου μιλάει για τα ομόλογα που διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Στο Ελληνικό Δίκαιο δεν υπάρχει ο όρος της ρήτρας συλλογικής δράσης (cac’ s) ο οποίος ως γνωστόν είναι αγγλοσαξονικής προέλευσης.
Συνεπώς ο ISDA δεν είναι ανακόλουθος στο κρίσιμο διάστημα μεταξύ των δύο ανακοινώσεων της 1ης και της 9ης Μαρτίου. Οι έννοιες εισαγωγή και ενεργοποίηση έχουν σαφώς διαφορετική ερμηνεία.
Ταυτόχρονα ρίχνει βαριά την σκιά του στην οποιαδήποτε μελλοντική απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου στο οποίο θα προσφύγουν ομολογιούχοι κάτοχοι ομολόγων που διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο οι οποίοι αρνήθηκαν να δηλώσουν συμμετοχή στο PSI+ παρά την ενεργοποίηση των cac’ s.
Ποιοι κερδίζουν από αυτήν την απόφαση του ISDA.
Οι κάτοχοι CDS που τα έχουν αντιστοιχίσει με Ελληνικά Ομόλογα και ταυτόχρονα έχουν δηλώσει συμμετοχή στο PSI+. Η συγκεκριμένη κατηγορία θαπληρωθεί από το Ελληνικό Δημόσιο με τα νέα ομόλογα και την διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των παλαιών και των νέων ομολόγων από τον εκδότη των CDS.
Οι κάτοχοι CDS που τα έχουν αντιστοιχίσει με Ελληνικά Ομόλογα και δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στο PSI+. Η συγκεκριμένη κατηγορία θα πληρωθείτο 100 % της ονομαστικής αξίας των παλαιών ομολόγων από τον εκδότη των CDS. Την συγκεκριμένη κατηγορία δεν την εμποδίζει τίποτε να προσφύγει και στα δικαστήρια προκειμένου να εισπράξει και από αυτήν την πηγή νόμιμες αποζημιώσεις που πιθανόν επιδικασθούν.
Οι κάτοχοι CDS που δεν τα έχουν αντιστοιχίσει με Ελληνικά Ομόλογα (γυμνά CDS) . Η συγκεκριμένη κατηγορία θα εισπράξει την διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των παλαιών και νέων ομολόγων από τον εκδότη των CDS.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι στις 19 Μαρτίου που σύμφωνα με την απόφαση του ISDA θα πληρωθούν τα CDS θα γνωρίζουμε και ονομαστικά αυτούς που κέρδισαν από το ποντάρισμα στην Ελληνική Χρεοκοπία. Ας περιμένουν λοιπόν οι οπαδοί των θεωριών συνομωσίας να πληροφορηθούν όλες τις λεπτομέρειες όπως πχ. ποιοι κερδίζουν σήμερα από την πληρωμή των πανάκριβων CDS τα οποία αγόρασαν πάμφθηνα το Νοέμβριο του 2009 όταν τα πούλησε σχεδόν δωρεάν σε σύγκριση με τις σημερινές τιμές το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Γιατί ο ISDA πήρε την συγκεκριμένη απόφαση.
Η στήλη κατ’ επανάληψη έχει τοποθετηθεί ότι δεν ήταν δυνατόν να μην πληρωθούν τα CDS. Ο λόγος. Μία απόφαση του ISDA για μη πληρωμή τωνCDS θα καθιστούσε την αγορά των CDS αφερέγγυα. Άμεσο αποτέλεσμα. Αφερέγγυα αγορά CDS θα μετέτρεπε την αγορά των ομολόγων προβληματική αφού θα στερούσε από τους πιθανούς μελλοντικούς αγοραστές κρατικών ομολόγων την δυνατότητα πρόσθετης ασφάλισης που του προσφέρουν τα CDS. Τελικό αποτέλεσμα. Η εκτόξευση των επιτοκίων αφού οι επενδυτές θα ζητούσαν μεγαλύτερα κέρδη δηλαδή επιτόκια επειδή θα ρίσκαρανπερισσότερο λόγω ακριβώς της έλλειψης πρόσθετης ασφάλισης που όπως προαναφέραμε του προσφέρουν τα CDS.
Τι σημαίνει αυτή η απόφαση για την Ελλάδα.
Όταν τα 2010 τα spread ανέβαιναν με ρυθμούς ιλιγγιώδεις ο τότε Υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου δήλωνε ότι δεν το θεωρεί σημαντικό πρόβλημα γιατί ο δανεισμός του Ελληνικού Κράτους ήταν εξασφαλισμένος από το πρώτο μνημόνιο. Ακόμα ένα τεράστιο ψέμα η λάθος. Ο δανεισμόςτου Ελληνικού Κράτους ήταν όντως εξασφαλισμένος από το πρώτο μνημόνιο. Ο δανεισμός όμως των Ελληνικών επιχειρήσεων κάθε ημέρα που ανέβαινε το spread γίνονταν ακριβότερος. Αποτέλεσμα. Οι περισσότερες Ελληνικές επιχειρήσεις δεν μπόρεσαν να δανειστούν με λογικό κόστος και είτε έγιναν προβληματικές είτε έκλεισαν.
Περίπου όμοιο είναι το σκεπτικό και στην συγκεκριμένη περίπτωση της απόφασης του ISDA με την οποία η ενεργοποίηση των cac’ s για τα ομόλογα που διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο θεωρείται credit event. Η χώρα χρεοκόπησε και επίσημα αφού πληρώνονται CDS. Η δήλωση του Αντιπροέδρουτης κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλου «Δεν μας ενδιαφέρουν τα CDS” πρέπει να χαρακτηρισθεί εξ’ ίσου ψεύτικη η λανθασμένη με τις αντίστοιχες δηλώσεις του Γ. Παπακωνσταντίνου. Όλα τα δάνεια Ελληνικών Επιχειρήσεων ακόμα και των πιο ακμαίων και οικονομικά ισχυρών πουβρίσκονται σε χαρτοφυλάκια Ελληνικών ή Ξένων Τραπεζών ακόμα και αν εξυπηρετούνται κανονικά θα πρέπει γρήγορα η αργά να «αντιστοιχισθούν» με πανάκριβα πλέον CDS. Ήτοι ακόμα ακριβότερος δανεισμός δηλαδή ακόμα πιο υψηλό κόστος παραγωγής.
Το παραπάνω παράδειγμα είναι ένα από τα προβλήματα που θα προκύψουν και αναφέρθηκε προκειμένου να καταστεί εμφανές πώς αντιμετωπίζουν οι κατά το σύνταγμα και τον νόμο υπεύθυνοι πολιτικοί μία ακόμα ήττα της χώρας από τις διεθνείς αγορές.
Και εκεί ακριβώς είναι η πεμπτουσία του Ελληνικού Προβλήματος.
Μία κρίση Ελλείμματος μετατράπηκε σε κρίση Χρέους και Δανεισμού γιατί έτσι αποφάσισαν οι αγορές που είχαν παίξει «short-κάτω» την ΕλληνικήΟικονομία. Τελικά όλες οι αξίες στην Ελλάδα κατακρημνίστηκαν και οι αγορές που έπαιζαν «short-κάτω» κέρδισαν τεράστια ποσά.
Οι Έλληνες μάτωσαν και ολόκληρος ο Πλανήτης ταλαιπωρήθηκε δυο ολόκληρα χρόνια για να μειωθεί το Ελληνικό Χρέος κατά περίπου 50 δις ευρώ (τόσο τελικά θα είναι το όφελος αν αφαιρεθούν από το λογιστικό όφελος των 105 δις ευρώ του PSI+ τα χρήματα που θα δανεισθεί το Ελληνικό Κράτος για να επανα-κεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες και να ενισχύσει τα ασφαλιστικά ταμεία) αλλά τελικά οι αγορές πληρώθηκαν τα CDS.
Και όλα αυτά ενώ η Κρίση Χρέους και Δανεισμού κάθε ημέρα που περνάει μετατρέπεται σε ένα μείζονος κλίμακας Ανθρωπιστικό Δράμα. Και όλα αυτά ενώ οι κατά το σύνταγμα και τον νόμο υπεύθυνοι πολιτικοί αδύναμοι και ανίκανοι να αντιδράσουν μετρούν την μία ήττα μετά την άλλη από τις διεθνείς αγορές. Τελευταίο παράδειγμα η πληρωμή των CDS που πούλησε στους κερδοσκόπους μεταξύ άλλων και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Η Ελληνική Τραγωδία.

2 σχόλια:

ChrisPaoki είπε...

ΑΚΟΜΑ ΑΠΟΡΕΙΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΛΕΦΤΑ??
Ποιοι Eλληνες και ξενοι μεγαλο επιχειρηματιες και βιομηχανοι, εφοπλιστες, πολυεθνικες, ξενες εταιριες, τραπεζες και πολιτικοι τοσα χρονια δεν πληρωναν λογαριασμους της ΔΕΗ και φορους στο κρατοςπου (ή πληρωναν πολυ λιγοτερους απ τους απλους πολιτες). Να δουμε ποσα δισεκατομμυρια θα μαζευτουν...
Εκτος του οτι δεν τους αγγιζουν, τους προστατευουν κι απο πανω... Αλλά το μονο που ξερουν οι πολιτικοι ειναι να κυνηγανε τους απλους πολιτες... παντα φταινε οι απλοι πολιτες που δεν πληρωνουν 200 ως 500 ευρω λογαριασμους.. τους εκβιαζουν, τρομοκρατουν και τους χωνουν χαρατσια...

Γιατι υπαρχει παραγραφη των αδικηματων των πολιτικων? και μετα οι ιδιοι τους εχουν τα μουτρα να εκβιαζουν τους απλους πολιτες, να τους κοβουν μισθους και να τους φορολογουν..

Να γινει πληρης ελεγχος των ελληνικων καταθεσεων στις τραπεζες του εξωτερικου.. να δουμε ποιοι εχουν μεγαλες καταθεσεις που δεν συμβαδιζουν με τον μισθο τους...

Να γινει πληρης ελεγχος (αναλυτικα) στα πραγματικα εξοδα των ολυμπιακων αγωνων και ποσα κοστολογησαν τοτε..

Γιατι παιρνουμε δανεια αφου ειναι παρανομα και ακυρα και μας καταστρεφουν... Δεν πληρωνονται τα πραγματικα χρεη αλλά οι τοκοι. Δεν πληρωνονται μισθοι και συνταξεις απ αυτα αλλά το 95% πηγαινει στις τραπεζες (στις τραπεζες των Ευρωπαιων δηλαδη). Τους επιστρεφουμε τα χρηματα με λιγα λογια.

Γιατι δεν μας πληρωνει τις ζημιες (500 δισεκατομμυρια ευρω) που μας εκανε η Γερμανια στο Β Παγκοσμιο πολεμο.

Τι εγινε με την Siemens?

Τον κομματάρχη στη Θεσσαλονίκη με 40 εκατομμύρια ευρώ από μαύρα λεφτά που έπιανε σε παρακολούθηση της ΕΥΠ ?

Υπαλληλος υπουργείου της Αθήνας ειχε καταθέσεις 9 εκατομμυρια ευρώ δίχως να δικαιολογούνται.
Δικαστική υπάλληλος με 8 εκατομυρια ευρώ.
Υπάλληλοι πολεοδομιών με 4 εκατ. ευρώ.
Τελωνιακός υπάλληλος με 1 εκατ. ευρω.

Το 1,1 δισεκατομυριο που χαρισαν στον Λαυρεντιαδη?

Τα εκατομυρια χρεη προς δημοσιο που χαριστηκαν σε ομαδες (Αεκ,Αρη κ.τ.λ.) και τα παρανομα εκατομυρρια που βγαζαν οι Κοκκαλης, Βαρδινογιαννης, Αγγελοπουλαιοι, Γιανακοπουλαιοι κ.τ.λ.

Για το ασφάλιστρο κινδύνου CDS από το Τ.Τ. αξίας 1,3 δισ το οποιο πουληθηκε και σήμερα με τη διαφορά των spread η αξία του είναι 16 δισ. και σε περίπτωση που έχουμε χρεοκοπία πάει στα 60 δισ.
Στην εταιρία I.J.Partners που συμμετέχουν παλιοί συνεταίροι του αδερφού του πρωθυπουργού. Υπάρχουν ως μέτοχοι και διαχειριστές Έλληνες οι οποίοι ήταν μπλεγμένοι σε παλαιότερα σκάνδαλα. Γενική διευθύντρια της εταιρίας είναι η Μ. Ξαφά.
Ποιοι αγόρασαν CDS που πουλήθηκαν από Ελληνική Τράπεζα? σε τι τιμή αγόρασαν, σε τι τιμή είναι σήμερα και σε τι τιμή θα βγουν αν γίνει haircut? Μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια...

Unigestion. Οι χορηγιες κρατικων οργανισμων στην φερομενη "ΜΚΟ" εταιρεια, κρατικων οργανισμων όπως το ΤΤ αλλά και υπουργειων, στα συνέδρια που φερόταν να οργάνωνε η εταιρεία "I4CENSE" του αδελφού του πρωθυπουργού Ανδρέα Α. Παπανδρέου, μέσω της οποίας λαμβάνονται χορηγίες από κρατικούς φορείς, οργανισμούς αλλά και τη SIEMENS! Πονταρει στη καταρευση της Ελλαδας. Ο πρωθυπουργός τελικα αποδειχτηκε έμμισθος Broker (δηλαδή μεσάζων σε οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία) των διεθνών κερδοσκόπων.

ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ IJ PARTNERS ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΗΣ LEHMAN BROTHERS. Εμπλεκόμενος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Θ. Μαργέλος που συμμετείχε στους επιχειρηματίες που στήριξαν τον Γ. Παπανδρέου, ο κ. Κουκέρεζ πρόεδρος της Κόστα Ρίκα, ο οποίος είναι σε μη κυβερνητική οργάνωση με τον αδερφό του πρωθυπουργού και πρόεδρος είναι η Μ. Ξαφά. Είναι και ο Χ. Μάκας, ο Μ. Ντεμιρελ και εχει σχέση και η σύζυγος του Χριστοφοράκου. Προσκεκλημένοι στις κλειστές συγκεντρώσεις ήταν οι επιχειρηματίες Γ. Κοσκωτάς και Θ. Μαργέλλος που πρωταγωνίστησε με τον Λούβαρη στο «σκάνδαλο του καλαμποκιού» και είναι ακόμα φίλος του Γιώργου. Μέλη του πρώτου ΔΣ της Ένωσης Νέων Επιχειρηματιών ήταν ο Δ. Κοντομηνάς κ.α.

Ανώνυμος είπε...

Μετα απο ελεγχο που εγινε στις καταθεσεις ολων των βουλευτων (στα ποσά δεν συμπεριλαμβανονται τα "κρυμένα" και οι οφσορ):
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (ΠΑΣΟΚ) σχεδον 3.000.000 σε διαφορες τραπεζες...
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ (ΔΥΣΗ) 1.700.000 σε ευρω και 750.000 σε ξενο νομισμα.
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΑΣΟΚ) 750.000 σε ευρω και 357.000 σε ξενο νομισμα.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΔ) 650.000 σε ευρω και 1.000.000 σε ξενο νομισμα.
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ (ΠΑΣΟΚ) 1.550.000 ευρω.
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΔ) 1.500.000 σε ξενο νομισμα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΔ) 1.400.000 ευρω.
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΑΣΟΚ) 1.350.000 ευρω.
ΝΤΑΛΑΡΑ ΑΝΝΑ (ΠΑΣΟΚ) 1.000.000 ευρω.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΝΔ) 800.000 σε ευρω και 170.000 σε ξενο νομισμα.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΒΑΪΤΣΗΣ (ΛΑΟΣ) 1.000.000 ευρω.
ΤΣΟΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΠΑΣΟΚ) 850.000 ευρω.
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΆΡΗΣ (ΝΔ) 750.000 ευρω.
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ (ΝΔ) 600.000 ευρω.
ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (ΠΑΣΟΚ) 600.000 ευρω.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΠΑΣΟΚ) 462.000 ευρω.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΔΗΜΑΡ) 450.000 ευρω.
ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΠΑΣΟΚ) 440.000 ευρω.
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΔΗΜΑΡ) 425.000 ευρω.
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΠΑΣΟΚ) 425.000
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΣΟΚ) 400.000 ευρω.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΣΟΚ) 360.000 ευρω.
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (ΝΔ) 350.000 ευρω
ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΑΣΟΚ) 330.000 ευρω
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΔ) 320.000
ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΠΑΣΟΚ) 320.000 ευρω
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΝΔ) 300.000 ευρω
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (ΠΑΣΟΚ) 300.000 ευρω.
ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΛΑΟΣ) 300.000 ευρω
Οι υπολοιποι εχουν καταθεσεις απο 100.000 εως 300.000 ευρω...