Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011

Achtung, Achtung! Die Bewegung der Griechischen



Προσοχή, προσοχή!
Απαγορεύεται η κυκλοφορία των Ελλήνων

Achtung, Achtung!
Η Ανωτάτη Διοίκησις προβαίνει εις την λήψιν των κάτωθι μέτρων δια την διαφύλαξιν της τάξεως και της ομαλής λειτουργίας του κράτους επ’ ωφελεία του κοινωνικού....
συνόλου των συνετών, φιλεργατικών και νομοταγών πολιτών.
  1. Απαγορεύεται η συνάθροισις πολιτών άνω των πέντε ατόμων (τα κατοικίδια δεν εξαιρούνται). Μετά από δεύτερη σκέψη, ο φον GAP ανακοίνωσε (διορθωτικά) πως στο πνεύμα της δημοκρατικότητας που τον διέπει, απαγορεύει την συνάθροιση άνω των τριών πολιτών.
  2. Απαγορεύεται η κυκλοφορία μετά το πέρας της δεκάτης βραδυνής ἠ μη μόνον δια τα μέλη των Τ.Ο της Ανωτάτης Διοικήσεως.
  3. Απαγορεύεται η συγγραφή σχολίων εις ανατρεπτικά ιστολόγια.
  4. Απαγορεύεται η δημιουργία και λειτουργία ιστολογίων τα οποία εναντιώνονται εις το πνεύμα της Νέας Διοικήσεως.
  5. Επιβάλλεται η υποχρεωτική παρακολούθησις από όλους τους πολίτας του βραδυνού δελτίου ειδήσεων του ΜΕΓΚΑ ΤΣΑΝΕΛ ή εναλλακτικώς της ΕΡΤ.
  6. Επιβάλλεται Ειδικόν Τέλος Σχολίου δια κάθε αναρτώμενο σχόλιον σε ιστολόγια με ανώτατον αριθμόν τα τρία ημερησίως.
  7. Επιβάλλεται Ειδικόν Τέλος Αναρτήσεως διακάθε ανάρτησην σε ιστολόγια με ανώτατον αριθμόν τις πέντε ημερησίως.
Οι παραβάται θα τιμωρούνται αυστηρώς, ως προβλέπει ο Νέος Ποινικός Κώδιξ, συνταχθείς εν Βερολίνον και επικυρωθείς από την εν Αθήναις Ανώτατην Διοίκησην Ελληνικού Ομόσπονδου Κρατιδίου.

Η απαγόρευση θα γίνει όταν αυξηθούν η φτώχεια και οι αντιδράσεις. Φυσικά θα ισχύει μόνο για τους Έλληνες. Οι λαθρο-έλληνες (κάθε τύπου) θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα...
Εκτός από ισχυρό χτύπημα κατά του ρατσισμού, η νέα ταινία της Τζούλιας αποτελεί και αντιστασιακή πράξη. Συναθροίζεται και συναγελάζεται ελευθέρως παρά την σχετική σοσιαλιστική απαγόρευση. Και μάλιστα, συναθροίζεται αντιρατσιστικά!
Άντε και βουλευτίνα για να στηρίξει και το σύνθημα: "Κάνε τη Τζούλια υπουργό, να χορτάσουμε ευρώ", αφού στο μεταξύ θα έχουμε χορτάσει... αποκλεισμό!

http://kostasxan.blogspot.com/2011/02/achtung-achtung-die-bewegung-der.html