Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010

Σε 20 χρόνια η Ελλάδα εξισλαμίζεται!! - Μουσουλμανική Δημογραφία


Σε μόλις 20 χρόνια - σύμφωνα με στοιχεία του David Coleman - ο αλλογενής (μουσουλμανικός) πληθυσμός θα υπερβαίνει τον ιθαγενή Ελληνικό πληθυσμό!!! Έλληνες, ξυπνήστε, κινδυνεύει και αυτή ακόμη η φυσική επιβίωσή μας! Η γενιά του Πολυτεχνείου μας καταδικάζει στην εξαφάνιση, στην αλλοτρίωση, στη δουλεία, στον δημογραφικό εξισλαμισμό!!! Δείτε το βίντεο ...