Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010

Τουρκική Παιδεία ζητάνε από τη Δραγώνα οι τουρκόφρονες της Θράκης  • Με επιστολή της, τα στελέχη της παράνομης οργάνωσης «Συμβουλευτική Επιτροπή της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης» υποδεικνύουν στην Δραγώνα το είδος της Παιδείας που επιθυμούν για τα μουσουλμανόπαιδα της ακριτικής Θράκης
  • Αιτήματα, συκοφαντίες και έμμεσες απειλές, αποτελούν το μοτίβο μίας επιστολής που μοιάζει περισσότερο με εκβιασμό παρά με "συνεργασία"
Με μία επιστολή που αποτελεί παρέμβαση στο έργο του υπουργείου Παιδείας και στην οποία οι γνωστοί «αγάδες» της Θράκης ζητάνε την μετατροπή της υπάρχουσας ......προσφερόμενης Παιδείας σε μία light τουρκική έκδοση. Δεν διστάζουν να υπονοήσουν για μη δημοκρατικές διαδικασίες που υπάρχουν στον χώρο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ενώ είναι σαφέστατη η επιθυμία τους για τη δημιουργία ενός άτυπου μουσουλμανικού-τουρκικού πανεπιστημίου, αποκλειστικά για μουσουλμάνους (η δημιουργία αλβανόφωνου πανεπιστημίου στο Κόσοβο είχε αποτελέσει την απαρχή της εξέγερσης των μουσουλμάνων και ουσιαστικά σήμανε τον φανατισμό και την έναρξη δολοφονιών χιλιάδων σέρβων – χριστιανών κατοίκων της περιοχής).
Στην επιστολή τους, η οποία έχει ημερομηνία έκδοσης 30 Ιουνίου 2010, τα μέλη της «Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης», σε συνεργασία με τους μουσουλμάνους βουλευτές Χατζηοσμάν και Μάντατζη, καθώς και με τα μέλη του Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας, αλλά και με τον σύλλογο αποφοίτων της ΕΠΑΘ Έβρου-Ροδόπης και Ξάνθης, την Πολιτιστική Εκπαιδευτική Εταιρεία της μειονότητας της Δυτικής Θράκης, εκπροσώπους των συλλόγων κηδεμόνων των μειονοτικών σχολείων και τέλος του συλλόγου αποφοίτων μεντρεσέδων (θρησκευτική εκπαίδευση) αιτούνται:

- Άνοιγμα μειονοτικών νηπιαγωγείων που θα εκπαιδεύουν στα τουρκικά και στα Ελληνικά
Σε αυτό τους το αίτημα, οι «ειδήμονες» τουρκολάγνοι δεν ενδιαφέρονται σαφέστατα για την σύγχυση που θα προκαλέσει στα πολύ μικρά μουσουλμανόπαιδα η εκπαίδευση ταυτόχρονα σε δύο γλώσσες. Σκοπός τους είναι να διδαχτεί η τουρκική γλώσσα, ενώ σαφέστατα δεν ενδιαφέρονται για την Πομακική γλώσσα. Έτσι, ενώ μιλούν για τα οφέλη της «δίγλωσσης εκπαίδευσης» (π.χ. εύκολη εκμάθηση μίας ακόμη γλώσσας) στην πραγματικότητα επιθυμούν να εισάγουν ένα τρίγλωσσο μοντέλο εκπαίδευσης, που σαν στόχευση θα έχει την εξαφάνιση της Πομακικής γλώσσας και την ταυτόχρονη ανάδειξη της τουρκικής γλώσσας ως ιδιαίτερα σημαίνουσας στην Ελληνική Θράκη.
Η πολύγλωσση λειτουργία ενός νηπιαγωγείου, δημιουργεί σαφέστατα τάσεις αποστροφής στην εκπαίδευση, γενικότερα, με τραγικά αρνητικά αποτελέσματα στα νεαρά μουσουλμανόπαιδα. Το φαινόμενο, εξάλλου, είναι ήδη υπαρκτό σε περιοχές όπου «ακμάζει» το μουσουλμανικό-τουρκόφιλο στοιχείο και πέρα από τις μαθησιακές δυσκολίες συναντώνται περιπτώσεις πλήρους ή πολύ μεγάλης άγνοιας της Ελληνικής γλώσσας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κοινωνικοποιηθεί ένα σημαντικό μέρος πληθυσμού, να μην μπορεί να εργαστεί σε εργασίες όπου απαιτείται η γνώση της ελληνικής και ουσιαστικά να γκετοποιείται μία σημαντική πληθυσμιακή ομάδα, η οποία στη συνέχεια είναι άμεσα εξαρτώμενη από κάποιους «ειδικούς» σε όλες τις επαφές με το ελληνικό δημόσιο. Να σημειωθεί πως είναι σημαντικότατος και ο αριθμός μουσουλμανοπαίδων που δεν συνεχίζουν την εκπαίδευση μετά το δημοτικό είτε λόγω πιέσεων από το οικογενειακό και συγγενικό περιβάλλον είτε λόγω προσωπικής απόφασης των παιδιών που νιώθουν να δυσκολεύονται ιδιαίτερα στο περιβάλλον ενός σχολείου που ουσιαστικά τους εισάγει σε μία αδικαιολόγητη πολυγλωσσία.
Πέρα από το αίτημα των δίγλωσσων νηπιαγωγείων, που έθεσε η «κυβέρνηση του βουνού» (όπως ονομάζεται η «Συμβουλευτική Επιτροπή Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης), το τελευταίο διάστημα σημειώνονται σημαντικές ζυμώσεις που αφορούν στην λειτουργία καθαρά τουρκόφωνων νηπιαγωγείων. Η λειτουργία τέτοιων νηπιαγωγείων είναι ήδη γεγονός κι ενώ αποτελεί εξόφθαλμη παρανομία, το ελληνικό κράτος (βλ. Δραγώνα αλλά και προηγούμενες κυβερνήσεις) κλείνει τα μάτια και αποδέχεται την ύπαρξή τους. Η παρανομία των τουρκόφωνων νηπιαγωγείων έγκειται σε μια σειρά από παραβιάσεις του νόμου.
Δεν υπάρχει πρόγραμμα εκπαίδευσης εγκεκριμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των παράνομων νηπιαγωγείων δεν έχουν ελεγχθεί για την ασφάλεια και την υγιεινή που προσφέρουν (αν προσφέρουν) στα μικρά μουσουλμανόπαιδα
Οι νηπιαγωγοί που «εργάζονται» σε αυτά τα τουρκόφωνα νηπιαγωγεία, είναι άνθρωποι που δεν έχουν την ανάλογη εκπαίδευση και την σχετική ή την ελάχιστη (σε αρκετές περιπτώσεις) επιστημονική κατάρτιση. Συνήθως τον ρόλο του νηπιαγωγού αναλαμβάνουν ΕΠΑΘίτες ή μέλη του Συλλόγου Τούρκων Επιστημόνων Δυτικής Θράκης. Δεν είναι λίγες και εκείνες οι φορές που ως «νηπιαγωγοί» ορίζονται άνθρωποι με άγνωστα κριτήρια. Ο ρόλος του τουρκικού προξενείου στην λειτουργία των παράνομων νηπιαγωγείων είναι πέρα ως πέρα φανερός, αφού κανείς μουσουλμάνος δεν μπορεί να αιτιολογήσει τα ποσά που δίνονται για την λειτουργία των παράνομων τουρκόγλωσσων νηπιαγωγείων. Σχετικά με την ανεπάρκεια των ΕΠΑΘιτών, από το ελληνικό υπουργείο Παιδείας έχει υπάρξει προκήρυξη δημιουργίας προγράμματος εκπαίδευσής τους προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσουν στις μαθητικές αίθουσες αλλά και να επικοινωνήσουν με τους εκπαιδευόμενους. Με αυτόν τον τρόπο σκέφθηκαν οι «ειδήμονες», της ελληνικής κυβέρνησης, να μειώσουν την επικινδυνότητα της λειτουργίας ως δασκάλων, ανθρώπων που δεν πληρούν ούτε ένα διεθνές κριτήριο εκπαιδευτή.

- Το κλείσιμο της ΕΠΑΘ και η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού επιπέδου τετραετούς φοιτήσεως που θα βγάζει δασκάλους για τα μειονοτικά δημοτικά. Το νέο εκπαιδευτικό ίδρυμα και στα πλαίσια της συνθήκης της Λοζάνης, θα εκπαιδεύονται μόνο μουσουλμάνοι της Θράκης
Η ΕΠΑΘ (Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης), αποτελεί ουσιαστικά ένα ειδικό τμήμα της παιδαγωγικής εκπαίδευσης, αποκλειστικά για μουσουλμάνους. Η Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) ιδρύθηκε με το Β.Δ. 31/1968 (ΦΕΚ 8/22-1-1969) «για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των Ελλήνων μουσουλμάνων δασκάλων της Θράκης». Η Ε.Π.Α.Θ. λειτούργησε παράλληλα με τις άλλες Παιδαγωγικές Ακαδημίες διετούς φοίτησης των χριστιανών δασκάλων. Από το 2002 η Ε.Π.Α.Θ. έγινε τριετούς φοίτησης (σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθ. 76102/Ζ2/17-7-2002 του ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
Οι βασικές αρχές που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της ΕΠΑΘ στηρίζονται στο δίπτυχο διδασκαλία και προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Η διδασκαλία δεν αποβλέπει μόνο στην απόκτηση γνώσεων, αλλά και στην ενεργό συμμετοχή των σπουδαστών στη διαδικασία της μάθησης και στην καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους, ώστε να γίνουν υπεύθυνα και δραστήρια μέλη του κοινωνικού συνόλου.
Βασικός σκοπός της Ε.Π.Α.Θ. είναι η εκπαίδευση δασκάλων, επιστημονικά και παιδαγωγικά καταρτισμένων, άρτια εξοπλισμένων ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ποικίλες ανάγκες της κοινωνίας τους που πηγάζουν από τις προκλήσεις της εποχής.
Ειδικότερα η Ε.Π.Α.Θ. έχει ως στόχους:
α) Να παρέχει υψηλού επιπέδου κατάρτιση των υποψηφίων δασκάλων.
β) Να εμπνέει και να καλλιεργεί μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα τις αξίες της πνευματικής ελευθερίας, της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και του διαλόγου, που προϋποθέτουν ανεκτικότητα σε νέες ή αντίθετες απόψεις, αναπτύσσοντας, με βάση τις αξίες αυτές, την προσωπικότητα των σπουδαστών, ώστε να λειτουργούν ως δημοκρατικοί πολίτες.
γ) Να συμβάλλει στην άνοδο του μορφωτικού και βιοτικού επιπέδου των μελών της μειονότητας καλλιεργώντας την αλληλοκατανόηση των επί μέρους παραδόσεων και πολιτισμών.
Εκ των πραγμάτων και σύμφωνα με την τελευταία προκήρυξη του υπουργείου Παιδείας δόθηκε πρόσκληση στα Ελληνικά Πανεπιστήμια ώστε να προχωρήσουν στην παρουσίαση προγράμματος που είχε ενταχτεί στο ΕΣΠΑ.
Με τη Πρόσκληση (Α.Π 3380/23-03-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» για ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1, καλούνται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, ως Δικαιούχοι, να υποβάλουν προτάσεις, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της Πρόσκλησης .
Η δράση 3, που αφορά στην ενίσχυση και στήριξη νηπιαγωγείων ,αναφέρει το σχεδιασμό και υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης σε μικρό αριθμό νηπιαγωγείων, με στόχους την αρμονική κοινωνικοποίηση των νηπίων της μειονότητας στον εκπαιδευτικό θεσμό, την γλωσσική ανάπτυξη, την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, με τη στήριξη της μητρικής γλώσσας. Το πιλοτικό πρόγραμμα προβλέπει εκτός από τον/τη νηπιαγωγό συμμετοχή δεύτερου/ης δίγλωσσου/ης συνεργάτη/τριας, μέλους της μειονότητας με πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ και κατά προτίμηση Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών.
Στο πλαίσιο της πράξης θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό για την προσχολική εκπαίδευση το οποίο θα χρησιμοποιηθεί πειραματικά!!!
Για την συγκεκριμένη προκήρυξη υπήρξαν ήδη διαμαρτυρίες εκ μέρους πανεπιστημίων της Ελλάδας, οι οποίες ανέφεραν πως υπήρξε μη ικανός χρόνος δημιουργίας του κατάλληλου προς απόδοση υλικού στο υπουργείο Παιδείας, ενώ υπήρξαν σαφέστατες αιχμές για «φωτογραφικό διαγωνισμό» υπέρ ενός Πανεπιστημίου.
Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα πως το πρόγραμμα εκπαίδευσης ΕΠΑΘ είναι ατελέσφορο και η πολιτεία με την συγκεκριμένη προκήρυξη αποδέχεται την ανεπάρκεια των ΕΠΑΘιτών στον χώρο της εκπαίδευσης.
Ως εκ τούτου, κι ενώ φαντάζει λογική η πρόταση της «Συμβουλευτικής Επιτροπής Τούρκων Δυτικής Θράκης» για τη δημιουργία ειδικού πανεπιστημίου τετραετούς διάρκειας, που να ικανοποιεί τις ανάγκες δημιουργίας ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για τους μουσουλμάνους της Θράκης, ίσως θα έπρεπε να σταθούμε στο γεγονός αυτής καθεαυτής της μη ανεπάρκειας της ΕΠΑΘ, που τελικά δεν παράγει τίποτε άλλο παρά ανθρώπους που εισάγονται στο ελληνικό δημόσιο χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις και στη συνέχεια δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της πρόσληψής τους… Μήπως θα έπρεπε να απολυθούν όλοι τους (ή σχεδόν όλοι, επειδή υπάρχουν ικανότατοι, ηθικότατοι και συνεπέστατοι εκπαιδευτικοί ανάμεσά τους, που τιμούν τον ρόλο τους ως δάσκαλοι και προσπαθούν να μορφώσουν και όχι να παραμορφώσουν τα νεαρά μουσουλμανόπαιδα) μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας εξοικονόμησης των σπαταλών του δημοσίου;
Το Πανεπιστήμιο, όμως, που θέλουν να δημιουργήσουν τα όργανα της Άγκυρας στη Θράκη, ουσιαστικά αποτελεί την απόπειρα δημιουργίας ενός Δούρειου Ίππου, με κύριο στόχο την ανάδειξη μεγάλης πληθυσμιακής ομάδας που χρήζει ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων από την πλευρά του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, για να αντιμετωπιστεί το «πρόβλημα». Οι εγκέφαλοι του εκτουρκισμού της Θράκης, ουσιαστικά ζητούν την δημιουργία (με έξοδα του ελληνικού κράτους) ενός πυρήνα εθνικών προβλημάτων, τα οποία θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, απολύτως προβλέψιμα και μετρήσιμα. Μάλιστα, κοιτώντας στην κατάληξη που υπήρξε στο Κόσοβο με τη δημιουργία εκεί μουσουλμανικού – αλβανικού πανεπιστημίου, τα αποτελέσματα θα είναι απολύτως μετρήσιμα για την ελληνική πλευρά και με αρνητική κατάληξη.
Αυτό επιθυμεί η Άγκυρα, αλλά το ζητούμενο είναι αν και το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και η Ελληνική κυβέρνηση, δια της κυρίας Δραγώνα, επιθυμούν να δημιουργήσουν πηγή εντάσεων (όχι πολύ μακρινών στο μέλλον) ή επιθυμούν να δημιουργήσουν μία παιδεία με αξιόπιστους εκπαιδευτές που θα σέβονται την εκπαίδευση αλλά και τους εκπαιδευόμενους μαθητές τους… Η χρονική στιγμή που τίθεται το συγκεκριμένο ζήτημα, αποτελεί «σημείο καμπής» που θα αποτελέσει τον «πιλότο» για την οποιαδήποτε εξέλιξη στη Θράκη και τον επιχειρούμενο εκτουρκισμό της με την βοήθεια της Ελληνικής κυβέρνησης.

- Ζητείται να υπάρχει δυνατότητα διορισμού στα μειονοτικά δημοτικά των αποφοίτων από τουρκικά πανεπιστήμια και των δασκάλων που έχουν πάρει την επάρκεια
Το συγκεκριμένο σημείο της απαίτησης προς την Δραγώνα της «Συμβουλευτικής Επιτροπής Τούρκων Δυτικής Θράκης» θα μπορούσε να είναι και ανέκδοτο, αφού με τον τρόπο αυτό ζητά την δυνατότητα εργασίας στα νηπιαγωγεία, ανθρώπων που δεν κατέχουν κανένα άλλο προσόν πέρα από την φοίτησή τους σε τουρκικά πανεπιστήμια. Δεν γίνεται λόγος για επάρκεια ικανότητας εκπαίδευσης, αλλά για επάρκεια (δηλαδή αναγνώριση) τίτλου Πανεπιστημιακών σπουδών. Ουσιαστικά, δηλαδή, ζητείται οι ανεπαρκείς να καλύπτουν επαρκώς τις θέσεις εργασίας στα δίγλωσσα νηπιαγωγεία, επειδή απλά σπούδασαν στην «μητέρα Τουρκία». Αν αυτό δεν είναι προσβολή στην εκπαίδευση, στην επιστημονική κοινότητα της εκπαίδευσης και στους ανθρώπους που ήδη δίνουν την ψυχή τους για να παράξουν έργο (τις πλείστες όσες φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες), για να γίνουν συνάδελφοι κάποιων που έχουν το «προτέρημα» της τουρκικής παιδείας, τότε μάλλον το ελληνικό υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να αλλάξει όνομα και να μετονομαστεί σε «παράρτημα τουρκικού υπουργείου Παιδείας».
Φυσιολογικά, στην κατάθεσή της η «Συμβουλευτική Επιτροπή Τούρκων Δυτικής Θράκης» θα έπρεπε να προσδιορίσει τι εννοεί με τον όρο «επάρκεια». Κι αυτό, επειδή επαρκείς για την Άγκυρα και τους εδώ αντιπροσώπους της, είναι και οι «προσοντούχοι» δάσκαλοι, οι οποίοι διαθέτουν δύο χαρακτηριστικά προσόντα: την γνώση (όχι καλή) της τουρκικής γλώσσας και τις καλές τους επαφές με το τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής. Η επάρκεια, που έγκειται άραγε στην προκειμένη περίπτωση; Γιατί σίγουρα δεν αναφέρονται σε επιστημονική επάρκεια, αλλά σε υποκειμενική εκ μέρους τους επάρκεια…

- Να ανοίξουν νέα μειονοτικά γυμνάσια επιπρόσθετα στο Μειονοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο Τζελάλ Μπαγιάρ της Κομοτηνής και στο Μειονοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο Μουζαφέρ Σαλίχογλου της Ξάνθης
Και το συγκεκριμένο αίτημα αντιτίθεται της λειτουργίας της Ελληνικής Εκπαίδευσης και του ρόλου του υπουργείου Παιδείας, το οποίο οφείλει να αναπτύσσει την εκπαίδευση της Ελλάδας και όχι άλλων χωρών. Εξάλλου, τα ήδη υπάρχοντα μειονοτικά γυμνάσια και λύκεια γνωρίζουν περίοδο σημαντικής μείωσης των εκπαιδευομένων σε αυτά, αφού οι μουσουλμάνοι γονείς και μαθητές προτιμούν να πηγαίνουν σε ελληνόγλωσσα (και όχι δίγλωσσα) σχολεία. Και αυτό, πέρα από τους εκπαιδευτικούς σκοπούς που δεν ικανοποιούνται στα μειονοτικά σχολεία, γίνεται επειδή η οικονομική συνεισφορά των μουσουλμάνων έχει γίνει πρόβλημα σε μία χρονική περίοδο που δύσκολα πλέον οι οικογένειες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καθημερινής βιοτής. Τα επιβαλλόμενα «δίδακτρα», στον χώρο της μειονοτικής εκπαίδευσης, αποτελούν τον μίτο ενός προβλήματος και μίας παρανομίας που υπήρχε και την οποία ανεχόταν (και εξακολουθεί να ανέχεται) το ελληνικό δημόσιο, αφού ως γνωστόν η ιδιωτική εκπαίδευση γίνεται με κανόνες που επιβάλλονται από την Ελλάδα και το ελληνικό υπουργείο Παιδείας και όχι με κανόνες λειτουργίας και εκπαίδευσης άλλων της Τουρκίας.
Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε πως ο Τζελάλ Μπαγιάρ διετέλεσε σφαγέας χριστιανών και πομάκων μουσουλμάνων της Θράκης και με το "έργο" του άφησε πίσω του χιλιάδες νεκρούς. Αυτού τη μνήμη τιμάνε οι τουρκόφρονες δίνοντας το όνομά του στο μειονοτικό γυμνάσιο και λύκειο της Κομοτηνής, ενώ η ανοχή της ελληνικής πολιτείας ξεπερνάει τα όρια της ηλιθιότητας...

- Οι μεντρεσέδες Κομοτηνής και Εχίνου συνεργαζόμενοι με την Τουρκική Δημοκρατία να φτάσουν στο επίπεδο να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες για θρησκευτικούς λειτουργούς
Οι μεντρεσέδες (μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια) αφορούν καθαρά θρησκευτικές σπουδές. Σ΄ αυτούς διδάσκονται η ανάγνωση και η ερμηνεία του Κορανίου, η μουσουλμανική κατήχηση, η θρησκευτική – ισλαμική ιστορία και το θρησκευτικό δίκαιο (σαρία). Οι σπουδαστές σ΄ αυτά λέγονται "σοφτάδες", οι δε δάσκαλοι "μολάδες" ή "μουλάδες". Μετά τη Κεμαλική μεταρρύθμιση στην Τουρκία οι Μεντρεσέδες περιορίστηκαν στο ελάχιστο. Και όμως, η «Συμβουλευτική Επιτροπή Τούρκων Δυτικής Θράκης» ζητάει οι λειτουργούντες «μεντρεσέδες» στην Ελλάδα, να συνεργάζονται με την Τουρκία που σχεδόν τους έχει εξαλείψει. Είναι σαφές πως δεν επιθυμούν την δημιουργία ιεροδιδασκάλων – μουλάδων, αλλά στην δημιουργία θερμών φιλοτουρκικών πυρήνων, που θα παρεισφρύουν στις μουσουλμανικές κοινότητες για να εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο συμφέροντα της Άγκυρας. Η δημιουργία θρησκευτικών λειτουργών, εξάλλου, έχει γίνει κατορθωτή επί σειρά δεκαετιών και λαμπρή απόδειξη επί τούτου είναι η ύπαρξη ιμάμηδων αλλά και μολάδων που λειτουργούν ποικιλοτρόπως εντός της ελληνικής επικράτειας. Είναι γνωστές και στις αρμόδιες υπηρεσίες ασφάλειας της χώρας μας, οι παράξενες συγκεντρώσεις – συνάξεις που γίνονται σε διαμερίσματα σε Ξάνθη και Κομοτηνή, όπου αφού κλείσουν ερμητικά τα παραθυρόφυλλα, ο μουλάς «διδάσκει» το Ισλάμ σε ενήλικες μουσουλμάνους. Να σημειωθεί πως όλοι οι μουσουλμάνοι, κατά το νεαρό της ηλικίας τους, παρακολουθούν θρησκευτικά σχολεία –μερικές φορές περισσότερες της μίας φοράς- η ολοκλήρωση και επισημοποίηση των οποίων γίνεται με τα γνωστά «χάτιμ»…

- Να αυξηθεί ο αριθμός των «μετακλητών δασκάλων» που έρχονται από την Τουρκία και να τους δίνονται καθήκοντα και στην Ξάνθη.
Κατ’ αρχήν, μετακλητοί δάσκαλοι υπάρχουν και στην Κωνσταντινούπολη, για να καλύψουν τις ανάγκες εκπαίδευσης των εκεί ελλήνων (ρωμιών, όπως τους ονομάζουν οι Τούρκοι). Ο αριθμός, βέβαια, είναι δυσανάλογος, αλλά μακάρι το μοναδικό πρόβλημα στους «μετακλητούς δασκάλους» Ελλάδας και Τουρκίας να ήταν μόνο ο αριθμός. Η ανεπάρκεια των τούρκων μετακλητών δασκάλων είναι χαρακτηριστική και ενώ δεν ασχολούνται σχεδόν καθόλου με το αντικείμενο της εκπαίδευσης που έχουν αναλάβει, δεν διστάζουν να ασχολούνται με την διαφήμιση της Τουρκίας, προωθώντας την εικόνα μίας παραδείσιας χώρας, γεμάτης από ευκαιρίες και πάρα πολλές ομορφιές. Ως εκ τούτου, χωρίς να ανταποκρίνονται ούτε στο ελάχιστο στο εκπαιδευτικό τους έργο, ασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα με την «εκπαίδευση» και την παραγωγή τουρκοποίησης των μουσουλμάνων μαθητών. Η αύξηση του αριθμού αυτού του είδους των εκπαιδευτικών, για να καλύψουν πάγιες ανάγκες των δίγλωσσων νηπιαγωγείων, μάλλον είναι περιττή, ενώ είναι σαφέστατα εκ του πονηρού, αφού το «έργο» τους θα το μεταφέρουν σε πολύ ευαίσθητες ηλικίες (δημιουργία επίσημου γενιτσαρισμού με τις ευλογίες του ελληνικού κράτους)…

- Να διοργανωθούνε σεμινάρια από τους συγγραφείς των σχολικών τουρκικών βιβλίων προς τους δασκάλους αποφοίτους της ΕΠΑΘ
Ο λόγος της δημιουργίας των σεμιναρίων αυτών είναι προφανής. Σε άλλες χώρες ονομάζεται καθοδήγηση και χρησιμοποιείται από μυστικές υπηρεσίες προκειμένου να «εγκλωβίσουν» συναισθηματικά το «υποκείμενο» ή να δημιουργήσουν «φανατικούς ιδεολογικούς πυρήνες» καθοδηγούμενους από ειδικούς «χειριστές».
Τι σχέση όμως θα έπρεπε να έχουν οι απόφοιτοι της ΕΠΑΘ με τουρκικά βιβλία; Φυσιολογικά καμία. Εάν τα βιβλία αυτά ακολουθούν τους κανόνες εκπαίδευσης της Ελλάδας, δεν χρειάζονται διευκρινήσεις, αφού το μαθησιακό μοντέλο δεν αλλάζει. Η ανάγκη των σεμιναρίων και η πρόταση για την πραγματοποίησή τους, όμως, φαίνεται να προδίδει την αλλαγή του μαθησιακού μοντέλου, το οποίο προφανώς δεν είναι το ελληνικό…! Με απλά λόγια, δηλαδή, ζητείται από τους ΕΠΑΘίτες να διδαχθούν πως θα διδάσκουν εντός της Ελλάδας ένα διαφοροποιημένο μοντέλο μάθησης από αυτό που η ελληνική πολιτεία έχει ενστερνιστεί και ακολουθεί στις διάφορες βαθμίδες της Ελληνικής Εκπαίδευσης…

- Οι διορισμοί των διευθυντών στα μειονοτικά σχολεία να γίνονται με βάση το σύνταγμα, τους νόμους και με αντικειμενικά κριτήρια
Η συγκεκριμένη απαίτηση της «Συμβουλευτικής Επιτροπής Τούρκων Δυτικής Θράκης», αποτελεί μία επίσημη προσβολή κατά της εφαρμογής της νομιμότητας μέσα στα πλαίσια της Ελληνικής Εκπαίδευσης. Υπονοώντας, σαφέστατα, διαφοροποίηση και καταπάτηση δικαιωμάτων, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα «μελλοντικό προπαγανδιστικό όπλο», οι τουρκόφρονες «αγάδες» ουσιαστικά επιθυμούν να προσβάλουν άμεσα αλλά και να απειλήσουν έμμεσα την κυβέρνηση για πιθανή καταγγελία άνισης μεταχείρισης μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων εκπαιδευτικών, από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας… Η «πρόταση» αυτή, γίνεται προς το τέλος της επιστολής προς την κυρία Δραγώνα, για να της υποδείξουν με τον τρόπο αυτό, πως μπορούν να δημιουργήσουν θέματα εάν το Υπουργείο Παιδείας δεν «ακούσει» και δεν ικανοποιήσει τα αιτήματά τους. Τόσο φιλικοί είναι προς την Ελλάδα, οι τουρκόφρονες αιτούντες, που δεν διστάζουν να «υπενθυμίσουν» τον ρόλο τους και πως μπορούν εύκολα να αλλάξουν «πρόσωπο» εάν δεν εισακουστούν…

- Οι μειονοτικοί μαθητές μέλη της Ισλαμικής θρησκείας με βάση το υπ΄αριθμόν 201/1998 ΠΔ να απαλάσσονται από τον εκκλησιασμό, καθώς και άλλα αιτήματα καθορισμένα από τις διεθνείς και διμερείς συνθήκες.
Τέλος, για να είναι και καλοί ως μουσουλμάνοι, οι συντάκτες της επιστολής προς την κυρία Δραγώνα, δεν ξεχνάνε να θέσουν και θέμα προσηλυτισμού εκ μέρους της χριστιανικής Ελλάδας απέναντι στους νεαρούς μουσουλμάνους μαθητές. Μα, ξεχνούν οι άμοιροι, πως εμείς δεν κάνουμε εθνικούς αγώνες απαγγελίας εθνικού ύμνου, ούτε παίρνουμε κεφάλια, ούτε βάζουμε βόμβες σε αλλόθρησκους που επισκέπτονται την χώρα μας… Αυτά γίνονται στην «μητέρα πατρίδα» τους, την Τουρκία, αλλά όχι στην Ελλάδα. Εξάλλου, όλοι οι θεολόγοι που διδάσκουν στα ελληνικά δημόσια σχολεία πάντοτε ακολουθούσαν πιστά την εξαίρεση των μουσουλμάνων μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών ή από την παρακολούθηση χριστιανικών θρησκευτικών εορτών… Γιατί ισχυρίζονται κάτι τέτοιο οι εκπρόσωποι της Άγκυρας; Μα, για το προφανές! Για την δημιουργία εντυπώσεων, ενώ ταυτόχρονα αφήνουν και ένα «στίγμα» απειλής για καταπάτηση θρησκευτικών ελευθεριών και συναισθημάτων. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο, να υποστηρίζουν κάτι τέτοιο επειδή έτσι έμαθαν πως έκανε και κάνει η Κεμαλική Τουρκία από συστάσεώς της…

Ολόκληρη η επιστολή προς την κυρία Δραγώνα
Η επιστολή δημοσιεύθηκε στην τουρκόγλωσση εφημερίδα «Μπιρλίκ» στις 30 Ιουνίου 2010. Γράφει λοιπόν η τουρκόφιλη εφημερίδα:
H Συμβουλευτική Επιτροπή της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης έκανε μια ανακοίνωση που αναφέρει πως η έναρξη των σχετικών με την μειονοτική εκπαίδευση συναντήσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας είναι ικανοποιητικό στοιχείο. Με βάση αυτά που αναφέρονται στην ανακοίνωση και σε εφαρμογή των αποφάσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης (BTTADK), παραδόθηκε στην ειδική γραμματέα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Θάλια Δραγώνα μια αναφορά σχετικά με τα αιτήματα για την μειονοτική εκπαίδευση.
«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
30-6-2010
Σε εφαρμογή των αποφάσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης (BTTADK), παραδόθηκε στην ειδική γραμματέα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Θάλια Δραγώνα μια αναφορά σχετικά με τα αιτήματα για την μειονοτική εκπαίδευση. Οι διοικούντες της Συμβουλευτικής Επιτροπής μετά από συναντήσεις με τους δύο βουλευτές, με τον Σύλλογο Επιστημόνων Μειονότητας, με τον σύλλογο αποφοίτων της ΕΠΑΘ Έβρου-Ροδόπης και Ξάνθης, με την Πολιτιστική Εκπαιδευτική Εταιρία της μειονότητας της Δ. Θράκης, με τον σύλλογο κηδεμόνων μειονοτικών σχολείων και με τον σύλλογο δασκάλων αποφοίτων μεντρεσέδων, ετοίμασαν μια αναφορά με τα αιτήματα για την μειονοτική εκπαίδευση και στις 26-6-2010 την παρέδωσαν στην ειδική γραμματέα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Θάλια Δραγώνα.
Στο κείμενο που παραδόθηκε από μειονοτικούς εκπροσώπους στην κυρία Δραγώνα που είχε έρθει για να μετάσχει σε ημερίδα σχεικά με το μέλλον της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, ζητείται : άνοιγμα μειονοτικών νηπιαγωγείων που θα εκπαιδεύουν στα τουρκικά και στα ελληνικά, κλείσιμο της ΕΠΑΘ και δημιουργία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού επιπέδου τετραετούς φοιτήσεως που θα βγάζει δασκάλους για τα μειονοτικά δημοτικά, στο οποίο στα πλαίσια των μειονοτικών δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από την συνθήκη της Λοζάνης θα εκπαιδεύονται μόνο νέοι της μειονότητας. Ζητείται να υπάρχει δυνατότητα διορισμού στα μειονοτικά δημοτικά των αποφοίτων από τουρκικά πανεπιστήμια και των δασκάλων που έχουν πάρει την επάρκεια, να ανοίξουν νέα μειονοτικά γυμνάσια επιπρόσθετα στο Μειονοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο Τζελάλ Μπαγιάρ της Κομοτηνής και στο Μειονοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο Μουζαφέρ Σαλίχογλου της Ξάνθης, οι μεντρεσέδες Κομοτηνής και Εχίνου συνεργαζόμενοι με την Τουρκική Δημοκρατία να φτάσουν στο επίπεδο να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες για θρησκευτικούς λειτουργούς, να αυξηθεί ο αριθμός των ¨μετακλητών δασκάλων¨ που έρχονται από την Τουρκία και να τους δίνονται καθήκοντα και στην Ξάνθη, να διοργανωθούνε σεμινάρια από τους συγγραφείς των σχολικών τουρκικών βιβλίων προς τους δασκάλους αποφοίτους της ΕΠΑΘ, οι διορισμοί των διευθυντών στα μειονοτικά σχολεία να γίνονται με βάση το σύνταγμα, τους νόμους και με αντικειμενικά κριτήρια, οι μειονοτικοί μαθητές μέλη της Ισλαμικής θρησκείας με βάση το υπ΄αριθμόν 201/1998 ΠΔ να απαλάσσονται από τον εκκλησιασμό, καθώς και άλλα αιτήματα καθορισμένα από τις διεθνείς και διμερείς συνθήκες.
Η Συμβουλευτική Επιτροπής της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, εκτιμά ως ικανοποιητικό στοιχείο την έναρξη διαλόγου ανάμεσα στους αρμοδίους του υπουργείου παιδείας και στους φορείς και θεσμούς της μειονότητας. Η Συμβουλευτική Επιτροπή ελπίζει πως ο διάλογος αυτός θα συμβάλει θετικά για την επίλυση των –κορυφαίας προτεραιότητας εκπαιδευτικών θεμάτων- προς την κατεύθυνση των αιτημάτων της μειονότητας. Η μεγαλύτερη επιθυμία και προσμονή της κοινότητας είναι αφού ληφθούνε υπ’ όψιν οι δυσκολίες στη μειονοτική εκπαίδευση και οι σχετικές προσδοκίες της μειονότητας σε αυτό το θέμα, να δοθεί θετική απάντηση στα παραπάνω δημοκρατικά αιτήματα».