Παρασκευή 9 Ιουλίου 2010

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ


ΕΛΛΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ…
Γίνεται ἕνας βουλευτής – καί µάλιστα τοῦ κυβερνῶντος κόµµατος – νά ἀπευθύνεται στούς πολίτες προτρέποντάς τους στήν ἀντίθετη κατεύθυνση ἀπό αὐτήν πού ἐπιδιώκει ἡ Κυβέρνηση καί ἡ Πολιτεία; Γίνεται νά ἱδρύει ὁλοήµερα σχολεῖα τό ἑλληνικό κράτος, ἀναλαµβάνοντας τόσα ἐπιπλέον..
.. ἔξοδα σέ χαλεπούς καιρούς, καί ὁ βουλευτής νά προτρέπει δασκάλους καί γονεῖς νά ΜΗΝ δηλώνουν συµµετοχή σ’ αὐτά;
Κι ὅµως, αὐτό ἀκριβῶς πράττει ὁ βουλευτής µας Ἀχµέτ Χατζηοσµάν. Πᾶνε λοιπόν οἱ χωρικοί στά σχολεῖα καί δηλώνουν ὅτι δέν θά ἀκολουθήσουν τοῦ χρόνου τά παιδιά τους τό ὁλοήµερο πρόγραµµα, προφασιζόµενοι µύριες ὅσες ἀστειότητες. Νά φταίει λέτε πού τό «κρυφό σχολειό» τῶν ψευτοµουφτήδων, τά (παρανόµως λειτουργοῦντα) κουράν κουρσού, λειτουργοῦν ἀπόγευµα;
Σχόλιο : Προσέξτε και πως ονομάζει στην προεκλογική του αφίσα ο κ. Χατζηοσμάν την μειονότητα…..