Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010

FEDERAL RESERVE SYSTEM (FED): Αυτοί (που) κυβερνούν την Αμερική και τον κόσμο...


 • "Σ' αυτή τη χώρα έχουμε το πιο διαφθαρμένο ίδρυμα που γνώρισε ποτέ ολόκληρος ο κόσμος. Αναφέρομαι στο Συμβούλιο των Ομοσπονδιακών Τραπεζών και τις Τράπεζες Ομοσπονδιακών Αποθεματικών, που από εδώ και πέρα θα αποκαλώ η FED... Δεν πρόκειται..για κυβερνητικές υπηρεσίες. Είναι ιδιωτικά μονοπώλια που, λυμαίνονται τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών προς όφελος των ξένων πελατών τους και δικό τους...Μέλη σ' αυτή την ομάδα των πειρατών της οικονομίας γίνονται αυτοί που θα μαχαίρωναν έναν άνθρωπο για να του πάρουν το μοναδικό δολάριο που έχει από την τσέπη του.."
Ο Εντιμότατος Λιουις Τ. ΜακΦεήντεν (Louis T. McFadden), Πρόεδρος για ....
...μια δεκαετία της Τραπεζικής και Νομισματικής Επιτροπής
Tου Ιωάννη Σπανού*
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, που συχνά αναφέρεται ως Federal Reserve System ή απλώς Fed, είναι η κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημιουργήθηκε από το Κογκρέσο ώστε να παρέχει στο έθνος ένα ασφαλέστερο πιο ευέλικτο και πιο σταθερό νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα. Με τα χρόνια, ο ρόλος της έχει εξελιχθεί και έχει επεκταθεί αρκετά. Δημιουργήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 1913, με την υπογραφή της Federal Reserve Act από τον Πρόεδρο Woodrow Wilson. Σαφώς και Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Δεύτερη Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών( ουσιαστικά ένα αντίγραφο της πρώτης, με υποκαταστήματα σε όλη την χώρα), την περίοδο 1837-1862 έχουμε τις τράπεζες που χορηγούνταν από τις πολιτείες και έφτασαν να υπάρχουν μέχρι και 712 καταστήματα και τέλος από το 1863 μέχρι και το 1913 έχουμε τις Εθνικές τράπεζες.
Το Κογκρέσο σχεδίασε τη δομή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για να δώσει μια ευρεία προοπτική για την οικονομία και την οικονομική δραστηριότητα σε όλα τα μέρη του έθνους. Πρόκειται για ένα ομοσπονδιακό σύστημα, που αποτελείται από μια κεντρική κρατική υπηρεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο στην Ουάσιγκτον( DC) και δώδεκα περιφερειακές Ομοσπονδιακές Τράπεζες. Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Αποθεματικό υπήρχαν και άλλες τράπεζες πριν την fed στην Αμερική όπως η Πρώτη μοιράζονται την ευθύνη για την εποπτεία των τραπεζών και τη ρύθμιση ορισμένων χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων, για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών καθώς και για την εξασφάλιση ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες και δίκαιη μεταχείριση στις επιχειρήσεις τους με το τραπεζικό σύστημα.
Σήμερα, οι αρμοδιότητες της Ομοσπονδιακής Τράπεζας εστιάζονται σε τέσσερα τμήματα:
 • α) στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής της χώρας με το να επηρεάζουν τα χρήματα και τις πιστωτικές συνθήκες στην οικονομία κατά την επιδίωξη της πλήρους απασχόλησης και της σταθερότητας των τιμών
 • β) στην εποπτεία και ρύθμιση των τραπεζικών ιδρυμάτων για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ευρωστίας των τραπεζών του έθνους και του χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και της προστασίας των πιστωτικών δικαιωμάτων των καταναλωτών
 • γ) στην διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος
 • δ) στην παροχή συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ, στο κοινό, στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και στους ξένους επίσημους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των εθνικών συστημάτων πληρωμών.
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΗΣ FED
Η δομή της fed η οποία απαρτίζεται από πέντε μέρη, περιγράφεται από την ίδια ακολούθως:
The presidentially appointed Board of Governors , an independent federal government agency located inWashington, DC Το ανώτατο συμβούλιο, μια ανεξάρτητη ομοσπονδιακή κυβερνητική υπηρεσία που βρίσκεται στην Wachington
 • The Federal Open Market Committee (FOMC), which oversees Open Market Operations, the principal tool of national monetary policy. Την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC), η οποία εποπτεύει το Open Market Operations, το κύριο εργαλείο της εθνικής νομισματικής πολιτικής.
 • Twelve regional privately-owned Federal Reserve Banks located in major cities throughout the nation, which divide the nation into 12 districts, acting as fiscal agents for the US Treasury, each with its own nine-member board of directors. Δώδεκα περιφερειακές ιδιόκτητες Ομοσπονδιακές Τράπεζεςπου βρίσκονται σε μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα, η οποία διαιρεί το έθνος σε 12 περιοχές, που ενεργούν ως δημοσιονομικοί αντιπρόσωποι των οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, το καθένα με το δικό του διοικητικό συμβούλιο ( εννέα μέλη).
 • Numerous other private US member banks , which subscribe to required amounts of non-transferable stock in their regional Federal Reserve Banks. Πολλές άλλες ιδιωτικές τράπεζες που είναι μέλη των ΗΠΑ,Various advisory councils . [ 14 ]
 • Various advisory councils . [ 15 ] Διάφορα γνωμοδοτικά συμβούλια.
Όπως αναφέραμε σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες χωρίζονται σε δώδεκα περιφέρειες, που η κάθε μια έχει τη δική της Τράπεζα Ομοσπονδιακών Αποθεματικών, πχ. η Τράπεζα Ομοσπονδιακών Αποθεματικών του Σικάγο, η Τράπεζα Ομοσπονδιακών Αποθεματικών της Νέας Υόρκης κλπ., οι οποίες είναι «υποκαταστήματα». Αυτά βρίσκονται στην Βοστώνη, Ν. Υόρκη, Φιλαδέλφεια, Κλήβελαντ, Ρίτσμοντ, Ατλάντα, Σικάγο, Σ. Λούις, Μινεάπολις, Κάνσας, Ντάλλας, Φρανσίσκο.
Η Federal Reserve System είναι ένα ανεξάρτητο θεσμικό όργανο της κυβέρνησης με ιδιωτικές πτυχές. Το σύστημα δεν είναι ιδιωτικός οργανισμός και δεν λειτουργεί με σκοπό το κέρδος. Τα αποθέματα των περιφερειακών Federal Reserve ανήκουν στις τράπεζες που λειτουργούν εντός της περιοχών και αποτελούν μέρος του συστήματος. Το σύστημα αντλεί τη δύναμή του από την act, η οποία ψηφίστηκε από το Κογκρέσο το 1913. Ως ανεξάρτητο όργανο, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχει την εξουσία να ενεργεί ελεύθερα, χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο ή τον Πρόεδρο. Παρέχει επίσης εσωτερικό έλεγχο, εξασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις της δεν επηρεάζονται από οποιοδήποτε μέρος του συστήματος. Παράγει επίσης τα έσοδα αυτόνομα χωρίς ανάγκη χρηματοδότησης του Κογκρέσου. Δεδομένου ότι το σύστημα σχεδιάστηκε ώστε να είναι ανεξάρτητο, ενώ επίσης παραμένει εντός της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, συχνά λέγεται ότι είναι «ανεξάρτητο εντός της κυβέρνησης."
Οι δώδεκα τράπεζες παρέχουν τα χρηματοδοτικά μέσα για τη λειτουργία του Federal Reserve System. Κάθε αποθεματική τράπεζα είναι οργανωμένη σαν μια ιδιωτική εταιρεία, έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει τα απαραίτητα για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και την εφαρμογή των απαιτήσεων του διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη- τράπεζες είναι ιδιωτικές τράπεζες που πρέπει να αγοράζουν ένα ορισμένο ποσό του αποθέματος της Reserve Bank ώστε να καταστούν μέλη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Αυτό το απόθεμα "δεν μπορεί να πωληθεί, στο εμπόριο, ή να δοθεί ως εγγύηση για δάνειο» και όλες οι τράπεζες που είναι μέλη λαμβάνουν το 6% ετήσιο μέρισμα. Οι τράπεζες που είναι μέλη πρέπει να διατηρήσουν κλασματικά αποθεματικών για λογαριασμό της fed. Τα μερίσματα που καταβάλλονται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα για τις τράπεζες μέλη θεωρούνται μερική αποζημίωση για την έλλειψη ενδιαφέροντος που καταβάλλονται για τα απαιτούμενα αποθεματικά. Όλα τα κέρδη μετά από τα έξοδα επιστρέφονται στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ή συμβάλουν στο πλεόνασμα των Federal Reserve Banks (και δεδομένου ότι τα μερίδια στην ιδιοκτησία της Federal Reserve Banks είναι εξοφλητέα μόνο στο άρτιο, οι ονομαστικοί "ιδιοκτήτες" δεν επωφελούνται από αυτό το πλεόνασμα κεφαλαίου) η Federal Reserve συνέβαλε 31,7 δισεκατομμύρια δολάρια στο Υπουργείο Οικονομικών το 2008.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ben Bernanke (2006-2020)
ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ: Kevin WarshElizabeth DukeDaniel Tarullo
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
«Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν είναι "ιδιοκτησία" κανενός και δεν είναι ένα ιδιωτικό, κερδοσκοπικό ίδρυμα. Αντίθετα, είναι μια ανεξάρτητη οντότητα στους κόλπους της κυβέρνησης, με δημόσιους σκοπούς και ιδιωτικές πτυχές…»
Αυτό αναφέρει το federal reserve board
Και όμως, στοιχεία αναφέρουν αυτό που αρκετός κόσμος ήδη γνωρίζει, ότι ελέγχεται από κάποιες «παλιές δυνατές οικογένειες τραπεζιτών»...
1. Rothschilds (Λονδίνο)
2. Lazar Brothers (Παρίσι)
3. Israel Moses Seif (Ιταλία)
4. Warburg Bros (Αμβούργο)
5. Lehman Brothers (Ν. Υόρκη)
6. Kuhn Loeb (Ν. Υόρκη)
7. Chase Manhattan (Ν. Υόρκη)
8. Goldman Sachs (Ν. Υόρκη)
Στην παραπάνω λίστα δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι Ροκφέλερ, μία παντοδύναμη οικογένεια. Μαζί με τους Ρόθτσιλντ η επιρροή τους χάνεται στους αιώνες όσο περίεργο και αν φαίνεται…
ΕΧΕΙ Η FED ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ EUROPEAN CENTRAL BANK -EUB (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ΕΚΤ)
Η ΕΚΤ είναι:
 • Διαμορφωμένη με βάση τη γερμανική Bundesbank.
 • Διέπεται από εξαμελές Εκτελεστικό Διοικητικό Συμβούλιο
 • Διευθύνεται από έναν πρόεδρο και ένα συμβούλιο διοικητών
 • Αποτελείται από το ΕΚΤ και τις Τοπικές Κεντρικές Τράπεζες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχοι της γενικά είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, η υποστήριξη γενικών οικονομικών πολιτικών των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διασφάλιση της ανοιχτής οικονομίας της αγοράς. Η σταθερότητα των τιμών είναι ο κύριος στόχος της νομισματικής της ΕΚΤ. Γιατί;Οδηγεί στη μείωση της διακύμανσης του επιπέδου των τιμών, μειώνει το ασφάλιστρο κινδύνου πληθωρισμού και βοηθά στην εξάλειψη του πραγματικού οικονομικού κόστους που επηρεάζονται από στρεβλώσεις του πληθωρισμού.
Θα έλεγα ότι η ΕΚΤ και η Fed είναι χρησιμοποιούν παρόμοιες στρατηγικές νομισματικής πολιτικής. Κυρίως η σταθερότητα των τιμών είναι προτεραιότητα και για τις δύο τράπεζες. Επίσης ομοιότητες παρουσιάζονται τόσο στην δομή τους όσο και στον τρόπο δημιουργίας τους.
Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Οι Τράπεζες Ομοσπονδιακών Αποθεματικών δεν πληρώνουν κανένα φόρο για τις επιχειρηματικές τους συναλλαγές και δραστηριότητες αν και είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. (Νόμος περί Ομοσπονδιακού Αποθεματικού, τμήμα 7 παράγραφος 15). Επίσης, Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ διορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της FED, οι Διευθυντές των δώδεκα περιφερειακών Ομοσπονδιακών Τραπεζών όμως δεν διορίζονται από κανένα πολιτικό σώμα.
Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει ούτε ένα μετοχικό, μερίδιο και δεν μετέχει στα κέρδη του Ομοσπονδιακού Αποθεματικού Συστήματος. Οι Τράπεζες Ομοσπονδιακών Αποθεματικών είναι ιδιωτικές πολυμετοχικές επιχειρήσεις που ανήκουν κατ' αποκλειστικότητα σε άλλους ιδιωτικούς οργανισμούς γνωστούς ως οι Τράπεζες Μέλη. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για κάποια κρατική επιχείρηση. Επίσης αναφέρεται στο Άρθρον 1ον, Τμήμα 8"Το Κογκρέσο θα έχει την εξουσία ....να εκδίδει το χρήμα σε αξίες...."Πουθενά σ' αυτό το άρθρο το Κογκρέσο δεν παραχωρεί την ευθύνη σε οποιονδήποτε άλλον, και πολύ περισσότερο σε μια ομάδα ιδιωτών τραπεζιτών. Άρα η Fed είναι και αντισυνταγματική.
Ας μην ξεχνάμε ότι η Fed φτιάχνει κυρίως χάρτινο χρήμα με τα κομπιούτερ, ή πληρώνει το Θησαυροφυλάκιο ένα μικρό φιλοδώρημα για την εκτύπωση του χρήματος. Αυτό λοιπόν το χρήμα το δανείζει με υψηλό τόκο στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Με τους φόρους πληρώνουν σ' αυτούς τόκο για τα δάνεια προς την κυβέρνηση της Αμερικής τα οποία ουσιαστικά δεν κοστίζουν τίποτα στην Fed για να φτιάξει το χρήμα. Ουσιαστικά δημιουργεί ‘ψεύτικο’ χρήμα. Ένα χρήμα το οποίο πληρώνει ακριβά ο αμερικανικός λαός.
Και παγκόσμια όμως, η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ, είναι παντοδύναμη εκμεταλλευόμενη πάντα τις συγκυρίες τις οποίες είτε συναντάει είτε δημιουργεί. Αυτό που συνειδητοποίησαν ουσιαστικά οι Αμερικάνοι ήταν ότι θα μπορούσαν να ασκήσουν μεγαλύτερη επιρροή παγκόσμια μέσω του χρέους. Του δημόσιου χρέους. Ο χρυσός κανόνας είναι: «Το χρέος ενός ανθρώπου είναι πίστωση από κάποιον άλλο». Έτσι από τη στιγμή που όλα τα βασικά εμπορεύματα και πάνω από όλα το πετρέλαιο διαπραγματεύονταν σε δολάρια, η ζήτηση για το δολάριο θα συνεχιζόταν, έστω και αν η Αμερικανική κυβέρνηση δημιουργούσε περισσότερα δολάρια από ότι η ίδια της η οικονομία δικαιολογούσε.
Είναι ατελείωτες οι καταγγελίες οι οποίες φωτογραφίζουν την αμερικάνικη κυβέρνηση, και συνεπώς την FED, για ‘παιχνίδια’ κάτω από το τραπέζι κ περίεργες κινήσεις. Ήδη πολλές κοινωνίες είναι χρεωμένες σε τεράστιο βαθμό, υποκινούμενες από τράπεζες αμερικανικών συμφερόντων, έχουμε ακούσει επώνυμες καταγγελίες για οικονομικούς δολοφόνους κρατών(Τζον Πέρκινς , της πολυεθνικής εταιρίας συμβούλων Chas. T. Main), όπως επίσης και ότι η προεκλογική εκστρατεία του Χίτλερ χορηγήθηκε από Αμερικανικές και Αγγλικές εταιρίες. Φυσικά δεν μπορεί να μην συμπεριληφθεί ότι σε κάθε πόλεμο οι αντίπαλες πλευρές χρηματοδοτούνται( ή πιο σωστά δανείζονται) για τις ανάγκες τους από τράπεζες και φυσικά μια από αυτές είναι κ η fed(όπως ήταν και ο πόλεμος του Βιετνάμ). Αυτά είναι μόνο λίγα από τα σκοτεινά κομμάτια και σημεία της fed…
Εν κατακλείδι…
Η fed ουσιαστικά έχει όλα τα προνόμια που θα ήθελε ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί το κράτος και τα συμφέροντα αυτών στους οποίους ανήκει. Είναι ένα παντοδύναμο σύστημα το οποίο έχει θέσει ισχυρότατα θεμέλια τα οποία δύσκολα θα πέσουν. Η πολυπλοκότητα του συστήματος της επιτρέπει να κινείται ίσως πιο ελεύθερα από ότι θα έπρεπε, όχι μόνο στον αμερικανικό χώρο, αλλά γενικότερα στον κόσμο.
Για μία εντελώς ολοκληρωμένη άποψη πάνω στον τεράστιο αυτό οργανισμό, ας ληφθούν υπόψη και τα λόγια του Henry Ford :
«Είναι καλό που οι κάτοικοι της Αμερικής δεν καταλαβαίνουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα και ιδίως το Federal Reserve System. Αν το καταλάβαιναν, πιστεύω, θα κάνανε επανάσταση πριν το επόμενο πρωινό»