Παρασκευή 9 Ιουλίου 2010

Εγκρίθηκε η πρόσβαση των ΗΠΑ σε δεδομένα Ευρωπαϊκών τραπεζών


Anti-ntp:Και καλά για λόγους τρομοκρατίας... Πλήρης παρακολούθηση λέμε..


Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ενέκριναν συμφωνία με τις ΗΠΑ, που θα επιτρέψει την πρόσβαση σε δεδομένα των ευρωπαϊκών τραπεζών για αντιτρομοκρατικούς σκοπούς.
Οι Ευρωπαίοι διαπραγματευτές δηλώνουν ότι η νέα συμφωνία δίνει την εξουσία στους επικεφαλής της...
Ε.Ε. να διαχειρίζονται τις αμερικανικές έρευνες.
Η Ουάσινγκτον λέει ότι η συμφωνία “Swift” είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο του αμερικανικού Προγράμματος Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (TFTP), που συστάθηκε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 9ης Σεπτεμβρίου του 2001.
Η συμφωνία πέρασε με 484 ψήφους υπέρ έναντι 109 κατά ενώ υπήρχαν και 12 αποχές. Παρόμοια συμφωνία είχε απορριφθεί τον Φεβρουάριο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο σύμφωνο προβλέπεται ότι η Europol θα αξιολογεί κατά πόσο συγκεκριμένα αιτήματα από τις ΗΠΑ για πρόσβαση σε δεδομένα είναι αναγκαία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.


http://troktiko.blogspot.com/2010/07/blog-post_9967.html