Tο αυθεντικό anti-ntp.net δεν έχει καμία σχέση με το anti-ntp.org

Η σελίδα μας είναι δεξιά Κάντε like
-------------------->>>>>>>>>>>>>>>>>>

Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011

Πολυνομοσχέδιο-λαίλαπα


Επιδόματα, όρια συνταξιοδότησης, περαίωση, "φρουτάκια", οικονομικούς ντετέκτιβ και άλλα ζητήματα που άπτονται της μείωσης..των δαπανών και της αύξησης των εσόδων του κράτους περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο-λαίλαπα που κατέθεσε χθες τη
νύχτα στη Βουλή, ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.
Συγκεκριμένα:

Για την περικοπή των δαπανών του κράτους, ορίζεται στο πολυνομοσχέδιο ότι τα ενοίκια που καταβάλλουν το Δημόσιο και οι φορείς του δημόσιου τομέα για κτίρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες τους, μειώνονται κατά 20%, ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή τους έως τις 30 Ιουνίου 2013. Η μείωση κατά 20% θα ισχύσει από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ και υπολογίζεται στο ύψος του μισθώματος που καταβάλλονταν για τη χρήση Ιουλίου 2010.

Στο πολυνομοσχέδιο ορίζεται, παράλληλα, ότι για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό, διαχείριση και έλεγχο, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Πολιτικής, συνιστάται ειδική Υπηρεσία Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Πολιτικής, η οποία θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό Οικονομικών.


Την τουριστική κατοικία με τη μορφή σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων (mixed use resorts), ως νέων τουριστικών προϊόντων ξενοδοχειακού χαρακτήρα, ανθεκτικών σε περιόδους ύφεσης, που θα βοηθήσουν στην προσέλκυση επενδύσεων, στην αναδιάρθρωση του εγχώριου τουρισμού για την παραγωγή πλούτου και θα συμβάλλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, εισάγει το σχέδιο νόμου με τίτλο "Ρυθμίσεις για την Ανάπτυξη και τη Δημοσιονομική Εξυγίανση" των υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.


Νέα περαίωση για εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν είχαν υπαχθεί σ’ αυτήν το 2010 για τις ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις τους της προηγούμενης δεκαετίας, καθώς και για όσους είχαν εξαιρεθεί από αυτήν (δηλαδή φορολογούμενους με ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ και μεγάλες επιχειρήσεις) προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.Στις διατάξεις του περιλαμβάνονται ακόμη ρυθμίσεις που αφορούν στην αξιοποίηση από το δημόσιο ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών για τους ελέγχους φορολογούμενων με χρέη στο δημόσιο. Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει ότι με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και προκειμένου να εντοπίζονται τα περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων ή συνυπόχρεων προσώπων, μπορεί να ανατίθεται η έρευνα σε ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες τους.

Ακόμη προβλέπεται αυτόματη αποστολή εκκαθαριστικών σημειωμάτων για καταβολή φόρου σε όσους φορολογούμενους οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν αποκλίσεις μεταξύ των φορολογικών τους δηλώσεων και των πραγματικών φορολογικών στοιχείων τους (εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία κ.α.).


Στο νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται και η παράταση ως 31-12-2012 της παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων που θα παραγράφονταν την 31-12-2011.

Διαρθωτικές ρυθμίσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις βελτιώσεις στο συνταξιοδοτικό των υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα επιφέρει το πολυνομοσχέδιο για την ανάπτυξη και την δημοσιονομική εξυγίανση που κατατέθηκε απόψε στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών. Με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, επιχειρείται, η εναρμόνιση με τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ιδιωτικού τομέα, η αποκατάσταση ανισοτήτων και η ρύθμιση επιμέρους θεμάτων και εκκρεμοτήτων που προκαλούσαν δυσλειτουργίες.

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις, αφορούν στις συντάξεις των στρατιωτικών, των επιζώντων συζύγων και των διαζευγμένων, καθώς και των υπαλλήλων που μετατάσσονται.Εναρμονίζονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με εκείνα του ιδιωτικού τομέα για όσους έχουν συμπληρώσει κατά την 31-12-2010 15ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το 65ο έτος της ηλικίας και προκειμένου για γυναίκες υπαλλήλους το 60ο έτος. Ήδη με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου, το όριο ηλικίας των γυναικών υπαλλήλων (το 60ο ), έχει αυξηθεί από 1-1-2011 στο 65ο..Δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν είχαν υποβάλει στο παρελθόν φορολογικές δηλώσεις ή οι δηλώσεις που είχαν υποβάλει στην εφορία ήταν ανακριβείς, να υποβάλουν τώρα αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις καταβάλλοντας από 3% έως 10% πρόσθετο φόρο, χωρίς άλλα πρόστιμα δίνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.Εκτός από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, στην ρύθμιση αυτή, εντάσσονται δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις για αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα, δηλώσεις που αφορούν σε όλες τις φορολογίες ακινήτων (φόρους υπεραξίας, μεταβίβασης ή αυτομάτου υπερτιμήματος ή τέλος συναλλαγής ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κάθε είδους φόρο ή τέλος). Στις περιπτώσεις που θα υποβάλλεται αρχική ή συμπληρωματική δήλωση θα καταβάλλεται πρόσθετος φόρος 10% αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι 31.12.2009 και 3% από 1.1.2010 και μετά. Αν η καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ δεν θα υπολογίζεται πρόσθετος φόρος.Στο νομοσχέδιο σημειώνεται ότι τη δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων αυτών θα έχουν οι φορολογούμενοι μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου. Δηλαδή έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου παρέχονται κίνητρα στους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής που τα έχουν δηλώσει παρανόμως ως επαγγελματικά για να αποφύγουν την πληρωμή φόρων (ΦΠΑ και ΕΦΚ) να τα δηλώσουν στο όνομά τους.
Τέλος, άδειες για 35.000 παιγνιομηχανήματα σε όλη τη χώρα και 15- 20 άδειες, μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων και στοιχήματος μέσω διαδικτύου, θα χορηγήσει το Δημόσιο, στο πλαίσιο της ρύθμισης της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου για τα τυχερά παιχνίδια, οι οποίες κατατέθηκαν εκ νέου στη Βουλή, μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σε άλλο νομοσχέδιο θα περιληφθεί, κατά πάσα πιθανότητα, τελικά η διάταξη για τη μείωση επιδομάτων (όπως το κίνητρο απόδοσης), τα οποία λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, τόσο στο στενό, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Πηγη

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

kimate o kosmos,anti na einai toulahiston stous dromous voltes bania kai ola entaxi.