Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Μάθε νὰ πολεμᾶς


Ελληνική σημαία - Ελλάς - ΕλευθερίαἩ χριστιανικὴ ζωὴ εἶναι ἕνας ἀγώνας. Τὸ πρῶτο βῆμα τοῦ χριστιανοῦ εἶναι νὰ μάθει νὰ πολεμᾶ. Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ὁ χριστιανὸς θὰ θελήσει νὰ ἀκολουθήσει τὸν Χριστό, ἀρχίζει ἕνας ἄγωνας, ἕνας πόλεμος

Ὁ Ἀπ. Παῦλος γράφει: «οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» (Έφες. 6, 12). Καὶ ὁ Κύριος εἶπε: «Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν.» (Ματθ. 10, 34) καί «ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ» (Ματθ. 10, 36).


Εἶναι ἄναγκη ὁ χριστιανὸς νὰ μάθει νὰ πολεμᾶ, νὰ ἀγωνίζεται ἐναντίον τῶν ἔχθρών του. Ἐχθροὶ τοῦ χριστιανοῦ δὲν εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ εἶναι γύρω του. Ἐχθροὶ τοῦ χριστιανοῦ εἶναι ὁ διάβολος, εἶναι ὁ κόσμος μὲ τὸ ἁμαρτωλὸ φρόνημά του. Ἐχθρὸς τοῦ χριστιανοῦ εἶναι ὁ ἑαυτός του μὲ τὶς ἀδυναμίες καὶ τὰ πάθη του.

Δὲν ἔχουμε καταλάβει πὼς μοναδικὸς ἔχθρος καὶ πολέμιος εἶναι ὁ διάβολος. Ὁ Κύριος τὸν ὀνόμασε "ἀνθρωποκτόνο", διότι φθονεῖ καὶ μισεῖ τὸν ἄνθρωπο καὶ θέλει τὴν ἀπώλειά του. Ἐκμεταλλεύεται τὶς ἀδυναμίες καὶ τὰ πάθη ποὺ ἔχουμε καὶ μᾶς πολεμᾶ νύκτα καὶ μέρα. Εἶναι ἔχθρος ὕπουλος καὶ πλάνος. Παρουσιάζεται ἀκόμη ὡς "ἄγγελος φωτός", κατορθώνει νὰ κρύβεται, νὰ καμουφλάρεται ἀπὸ τὰ μάτια τῶν ἄνθρωπων γιὰ νὰ τοὺς πολεμᾶ εὐκολότερα.Χρησιμοποιεῖ μεθόδους καὶ τρόπους γιὰ νὰ μᾶς ἐξαπατήσει. Εἶναι πνεῦμα πονηρὸ καὶ μᾶς πολεμᾶ μὲ σκέψεις πονηρὲς καὶ ἀπατηλές. Ὑπόσχεται ἡδονές, ἀπολαύσεις, γλέντια, διασκεδάσεις, πλοῦτο καὶ δόξα πολλή. Αὐτὸ ἔκανε καὶ μὲ τὸν Κύριό μας στὸ ὅρος τῶν πειρασμῶν.

Αὐτὸ τὸν ἔχθρο καλούμαστε νὰ πολεμήσουμε μὲ τὴ χάρη καὶ τὴ δύναμη τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριος εἶπε: «ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ» (Λουκ. 10,19).

Δεύτερος ἐχθρὸς ἐξίσου ἐπικίνδυνος εἶναι ὁ κόσμος ποὺ μᾶς περιβάλλει, ὄχι βέβαια οἱ ἄνθρωποι, ἄλλα τὸ κοσμικὸ φρόνημα ποὺ ἐπικράτει μέσα στὸν κόσμο. Ὁ κόσμος θέλει νὰ ἐπιβάλει τὴ σφραγίδα του ἐπάνω μας. Ὃ κόσμος εἶναι ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ· «ὅς ἄν βουληθῆ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ καθίσταται» (Ίακ. 4,4). Ὁ χριστιανὸς ζεῖ μέσα στὸν κόσμο, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου.

Ἀλλὰ ἐχθρὸς τοῦ χριστιανοῦ εἶναι καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός του. Εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνος ἀπό τοὺς ἄλλους δύο. Τὸν ἑαυτό μας τὸν φέρουμε παντοῦ, στὸ σπίτι, στὸ δρόμο, στὴν ἐργασία μας καὶ στὴν Ἐκκλησία ἀκόμα. Εἶναι ἕνας ἀχώριστος σύντροφος τῆς ζωῆς μας. Ὁ ἑαυτός μας μὲ τὶς ἀδυναμίες του, καὶ τὰ πάθη του, εἶναι ἕνας ἀντίπαλος στὴν πνευματική μας ζωή. Καλούμαστε αὐτὸν τὸν ἑαυτό μας νὰ τὸν ἀπαρνηθοῦμε γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπ' αὐτόν. Ὁ Κύριος εἶπε: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι» (Ματθ. 16,24).

Ὁ ἐαυτός μας ἔχει ρίζες βαθιὲς καὶ θέλει καλὸ ἄγωνα γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπ' αὐτόν. Αὐτοὺς τοὺς τρεῖς ἐχθροὺς καλεῖται ὁ πιστὸς νὰ πολεμήσει χωρὶς συμβιβασμοὺς καὶ ὑποχωρήσεις, χρησιμοποιώντας ὅλα τὰ ὄπλα καὶ τὰ μέσα τῆς χάριτος ποὺ τοῦ δίνει ὁ Θεός, γιὰ νὰ μείνει πιστὸς στὸ θέλημά του.

Π.Π.

Πηγή: Ὀρθόδοξα Μηνύματα Ἀπολύτρωσις

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ,να παλέυουμε εναντια στις πλάνες κτλ του ευαυτού μας(με ΛΙΓΑ λόγια ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟ)και ολα τα υπόλοιπα...Αλλά γιά δείτε καί αυτό:
"Παύλος,απόστολος Ιησού Χριστού,κατ'εντολήν τού Θεού καί Σωτήρος μας καί τού Ιησού Χριστού,επιτάσσω:
Οσοι εισίν υπό ζυγόν δούλοι,τούς ιδίους δεσπότας πάσης τιμής αξίους ηγείσθωσαν,ίνα μη το όνομα του Θεού και η διδασκαλία βλασφημήται"
Προς Τιμόθεον Α'κεφ.6,στ.1.
Δηλαδή:Κατ'εντολήν λοιπόν του Θεού και του Χριστού,διατάσσω(οι στρατιωτικοι διατάζουν οχι οι χριστιανοί!):Οσοι είναι δούλοι,να εκτιμούν ιδιαίτερα τούς κυρίους τους γιά να μή δυσφημείται το ονόμα του Θεού καί η διδασκαλία Του.
Με λιγα λόγια προσκυνάτε γιατί χανόμαστε!!!Αρα μη μιλήσει κανένας γιά ελευθερία,ανεξαρτησία,δημοκρατία,δικαιώματα κτλ γιατί θα το πάρει ο διάολος και θα τον σηκώσει!
Διαφώνει κανείς με "τάς γραφάς";
Υ.Γ:Δεν γνωρίζω το πολυτονικό στο πληκτρολόγιο.

Ανώνυμος είπε...

Ορε τη ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΗΣ.....

π² είπε...

Αφήστε ρε παπαδαριά του κερατά που θα μας μιλήσετε και για πόλεμο!!!!!!!!
ΟΥΟΥΟΥΟΥΣΤ!!!

Ανώνυμος είπε...

Εμενα η γνωμη μου ειναι πως ο Αποστολος Παυλος εδω δινει οδηγιες-συστασεις προς την νεοσυστηθησα κοινοτητα-εκκλησεια των Χριστιανων.Και οπως λεει για τους δουλους,ετσι λεει κ'για τους κυριους.Τοτε υπηρχαν δουλοι,περισσοτερο απο σημερα.Κ'σωστα για να μην δινουν δικαιοματα,κ'συκοφαντηται το ονομα του Χριστου.Σαφως κ'δεν ειναι υπερ καμιας αδικιας.Οπως κ'δεν μπορεις να κρινεις ενα βιβλιο,ειδικα την Αγια Γραφη,απο μια παραγραφο.Επισης για τους Χριστιανους προηγειτε,η αιωνια ζωη,κ'η πνευματικοτητα.

Unknown είπε...

«οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις»
..
Εδώ με λίγα λόγια μας λέει:
πως,η μάχη του ανθρώπου εδώ σ'αυτή την ζωή,δεν είναι το πως θα εξασφαλίσει τα προς το ζην!
Αλλά η μαχη δίνεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, ώστε να κατανοησει τον εαυτό του,δηλαδή,να γνωρίσει την αλήθεια,το ποιος είναι πραγματικά, και από που προέρχεται!
Υ.Γ.
Τα πονηρά δαιμόνια,οι αρχές και οι εξουσίες, και γενικά ο κόσμος τούτος,ανήκει στο σκοτάδι! Δηλαδή στον υλικό κόσμο.Και σκοπός όλων αυτών,είναι να μην σκεφτόμαστε,ώστε σαν αποτέλεσμα,να μην γνωρίσουμε την αλήθεια.
Αυτό σε γενικές γραμμές είναι η ουσία του Λόγου του Ιησου Χριστού, σε αυτό το εδάφιο.
Όσο για τα υπόλοιπα, αν έχω χρόνο θα τα αναλύσω.