Σάββατο 12 Μαΐου 2012

ΜΑΡΤΥΡΙΑ: «ΓΝΩΡΙΣΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΪΣΙΟ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ»


15Μιχάλης Μιχαήλ: "Γνώρισα τον Γέροντα Παϊσιο, μετά το Θάνατό του"
 Δείτε το βίντεο: