Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012

Economist: Οπισθοδρόμηση 12 ετών για την Ελλάδα


Σε μια προσπάθεια να αποτιμήσει το κόστος της οικονομικής κρίσης που ξέσπασε το 2008, το βρετανικό περιοδικό economist κατήρτισε το λεγόμενο «δείκτη Proust» που μετρά το χαμένο οικονομικό χρόνο για κάθε χώρα.Σύμφωνα με το δείκτη, το οικονομικό ρολόι της Ελλάδας έχει γυρίσει 12 χρόνια πίσω. Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία έχουν χάσει από επτά χρόνια και πάνω, η Βρετανία οχτώ και..
οι ΗΠΑ δέκα.

Ο δείκτης Proust περιλαμβάνει επτά επιμέρους δείκτες που χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται η περιουσία και το εισόδημα των νοικοκυριών, οι τιμές των χρηματοπιστωτικών τίτλων και οι τιμές των ακινήτων. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει την ετήσια εθνική παραγωγή και τους καταναλωτικούς δείκτες και η τρίτη κατηγορία τους πραγματικούς μισθούς και την ανεργία. Ο χαμένος οικονομικός χρόνος στο ρολόι κάθε χώρας προκύπτει από το μέσο όρο του συνόλου των δεικτών.

Ενδεικτικά για την ελληνική περίπτωση αναφέρεται ότι οι τιμές των μετοχών ήταν υψηλότερες το 1992, επομένως στον τομέα αυτό η Ελλάδα έχει χάσει 20 χρόνια. Οι πραγματικοί μισθοί έχουν πέσει κάτω από το επίπεδο του 2004 και η ανεργία έχει επιστρέψει στα επίπεδα των αρχών της δεκαετίας του 1990.

Ο economist σημειώνει μεταξύ άλλων ότι η παγκόσμια οικονομία ανακάμπτει πιο γρήγορα σε σχέση με τις μεγάλες κρίσεις του 1929 στις ΗΠΑ και του 1989 στην Ιαπωνία, με βάση τις τιμές των μετοχών και της στεγαστικής αγοράς. Αντίθετα, σε ό,τι αφορά το δείκτη του ονομαστικού ΑΕΠ κατά κεφαλή αποκαλύπτεται ότι πέρα από την Ασία και τη Γερμανία οι περισσότερες μεγάλες οικονομίες έχουν οπισθοδρομήσει, συμπεριλαμβανομένων των υπολοίπων μελών του G7 και 22 εκ των 27 μελών της ΕΕ.
πηγή