Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Οι συγκεντρώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη με μια ματιά