Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Τά κορίτσια μέ τά μαῦρα καί οἱ λοῦγκρες μέ τά ρόζ


ΜΗΝ παραλείψετε να διαβάσετε το σχόλιο του "Αντιφωνητή" στο τέλος της ανάρτησης.
Τό θεατρικό ἔργο «Τά κορίτσια μέ τά μαῦρα» τῶν Ἀλέξανδρου Ρήγα καί Δημήτρη Ἀποστόλου ξεσήκωσε μέγα θέμα στήν Ξάνθη, ὅταν ὁ τοπικός Δῆμος ἔθεσε τό συγκεκριμένο ἔργο ὡς ἐναρκτήριο στίς «Γιορτές Παλιᾶς Πόλης». Τὀ ἔργο εἶχε παιχτεῖ καί στήν Κομοτηνή,
μάλιστα ἡ περιφορά τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας εἶχε γίνει ἐν μέσῳ τῶν διαφημιστικῶν ἀφισῶν (βλ. φωτό), ὡστόσο ἀντίδραση δέν ὑπῆρξε. Στήν Ξάνθη πάντως ἡ τοπική Μητρόπολη ἐξέδωσε ἀνακοίνωση ὅπου ἔγραφε καί τά κατωτέρω:
«…Διαβάσαμε ὅτι ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου ἀναφέρεται σέ κάποιο γυναικεῖο Μοναστήρι τῆς Βορείου Ἑλλάδος «Παναγία ἡ Μαυροβουνιώτισσα», τό ὁποῖο, σύμφωνα μὲ τὸ σενάριο, ἔχει μετατραπεῖ σέ «ἄντρο ἐμπορίου χασίς, πλυντηρίου πορνείας, κοιτίδα ἱερόσυλων καί βλασφήμων, κατασκευαστῶν θαυμάτων». (…) Ἐάν στήν Ἑλλάδα παρουσιάζονται τέτοιου εἴδους ἔργα πού εἰρωνεύονται τά ὅσια καί τά ἱερά τῆς πίστεώς μας καί ὑπάρχουν χριστιανοί Ἕλληνες πού πληρώνουν γιά νά χειροκροτήσουν, νά ψυχαγωγηθοῦν, αὐτό νομίζω ὅτι εἶναι κατάντημα.
Ἐάν ἡ πατρίδα μας περνάει μιά κρίση ἡ ὁποία εἶναι πρωτίστως ἠθική, πνευματική καί ἔπειτα οἰκονομική, ὥστε ἄλλοι λαοί νὰ μᾶς «δείχνουν» καί νά ἐκφράζονται περιφρονητικά γιὰ ἐμᾶς, θά πρέπει νά ἀναλογιστοῦμε τίς εὐθύνες πού ἔχουμε γι’ αὐτόν ἐδῶ τόν τόπο, τήν ἱστορία του ἀλλά καί τό μέλλον του. (…)
Ἐκφράζοντας τίς ἀντιρρήσεις μας γιά τήν παρουσίαση τοῦ ἔργου στήν πόλη μας, ἀκούσαμε τόν ἀντίλογο, ὅτι τό ἔργο παρουσιάστηκε καί μάλιστα μέ ἐπιτυχία σέ πολλές πόλεις τῆς Ἑλλάδας.
Ἀπαντοῦμε ὅτι ἐδῶ εἶναι Θράκη, εἶναι Ξάνθη, ἐδῶ εἶναι σύνορα, ὅρια μιᾶς περιοχῆς μέ ἰδιαιτερότητες καί γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἀπαιτεῖται ἰδιαίτερη προσοχή ἀπό ὅλους μας. Θά θυμίσω τὸν σάλο ποὺ προκλήθηκε ἀπό τά Μέσα Ἐνημέρωσης σέ πανελλήνιο καί σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο μετὰ ἀπὸ περιστατικό πού συνέβη μὲ ἠθοποιό πρίν μερικά χρόνια στόν αὐλόγυρο ἑνός τεμένους στά Πομακοχώρια τῆς ὀρεινῆς περιοχῆς.(...)

Ἡ τοπική Ἐκκλησία ἔχει δώσει δείγµατα τρόπου συµπεριφορᾶς καί ἀντιµετωπίσεως προβληµάτων ποὺ προκύπτουν κάθε φορά, γι’ αὐτό καί δέν µπορεῖ κανείς νά µιλήσει γιά σκοταδισµό, µισαλλοδοξία ἤ µεσαιωνικές ἀντιλήψεις. Ἐπιµένει, ὅµως, ὅτι σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς µας ὑπάρχουν κάποια ὅρια, ὑπάρχει µιά κόκκινη γραµµή πού δέν πρέπει νά ξεπεράσουµε. 
Ἡ τοπική Ἐκκλησία ἀπευθύνεται µέ ἀγάπη πρός τούς ἁρµοδίους φορεῖς καί πρός τόν εὐλογηµένο λαό καί καλεῖ καθέναν νά ἀναλάβει τίς εὐθύνες του (...)Το σχόλιο του Αντιφωνητή
Ἐµεῖς, ὡς «Α», προσυπογράφουµε τήν µητροπολιτική ἀνακοίνωση ἀλλά θέλουµε νά προσθέσουµε καί κάτι ἀκόµη, λίγο …λαϊκότερο.
Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ βασική ἔγνοια τῆς ἀθηναϊκῆς µπουρζουαζίας εἶναι τό κυκλοφοριακό τῆς κωλοτρυπίδας της. Ἔτσι τίποτε δέν µπορεῖ ν’ ἀγγίξει χωρίς νά τό κάνει σκατά (βλ. καί τηλεοπτική παραγωγή τῶν ἰδιωτικῶν βοθροκάναλων).
Μέσα λοιπόν στήν πλήρη ἄγνοια, τήν βαρβαρική χυδαιότητα καί τήν ἀτελείωτη τιποτολογία τῆς ἑλληνοφοβικῆς ἀνθρωποχαβούζας, κάποιοι ἔγραψαν ὑποτίθεται «κατά τῆς διαφθορᾶς καί τῆς διαπλοκῆς».
Στήν πραγµατικότητα τό ἔργο εἶναι εὐθεία χλεύη κατά τοῦ µοναχισµοῦ, τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ χριστιανικοῦ Θεοῦ. Δικαίωµά τους; 
Ναί, ἀλλά ἄς λείψουν τά ψέµµατα, οἱ παρενδυµασίες καί οἱ φαρισαϊκές ἀνακοινώσεις περί Συντάγµατος, δηµοκρατίας καί πληττόµενης πατρίδας.
Τό βασικό τους ἐπιχείρηµα ἦταν πώς τελικά «δέν ἐπρόκειτο γιά κανονικές καλόγριες ἀλλά γιά κάποιες πού ὑποδύονταν τίς καλόγριες γιά νά κάνουν τίς βρωµιές τους». 
Ὡραῖα, ἔχω λοιπόν νά προτείνω κι ἐγώ ἕνα σενάριο γιά τό ἑπόµενο ἔργο τοῦ κ. Ρήγα: 
νά δείξει ἕνα τζαµί ὅπου προσέρχονται διάφοροι ἰµάµηδες καί χαµουρεύονται µεταξύ τους, σνιφάρουν καί ἀφοῦ ἀφοδεύσουν πάνω στό Κοράνι, µετά σκουπίζουν τόν πισινό τους µέ τήν τούρκικη σηµαία. 
Στό φινάλε θά ἀποκαλύπτεται ὅτι δέν ἦταν ἰµάµηδες ἀλλά σιχαµεροί Ἕλληνες ρατσιστές. Πῶς τοῦ φαίνεται;
Θεωρῶ δικαίωµα τοῦ καθενός νά κάνει χιοῦµορ πλήττοντας τά ἱερά καί τά ὅσια τοῦ λαοῦ, ἀλλά νά τό κάνει εὐθέως. Τήν ἐπανάσταση κατά τοῦ Θεοῦ δέν µποροῦν νά τήν κάνουν φοβισµένες κουδουνίστρες!


Καί κάτι γιά τόν Τῦπο: Οἱ γελοῖες κραυγές γιά Μεσαίωνα, λογοκρισία, πῦρ τό ἐξώτερο κτλ εἶναι τά καθιερωµένα ἐµέσµατα τοῦ καθεστῶτος µέ τά ὁποῖα ἐπιχειρεῖται κάθε φορά ἡ φίµωση τῆς ποµπευόµενης Ἐκκλησίας
Ὅµως ἄν γιά τήν ἀνωτέρω, µετριοπαθή ἀνακοίνωση τῆς Μητροπόλεως βάζεις τίτλο στό µπλόγκ σου «Συνεχίζει να τον παίζει η Εκκλησία!», προφανῶς ἔχεις ὁρίσει ἕνα ἀκόµη χαµηλότερο ἐπίπεδο γιά τά ἀνθρωποειδῆ ἄχθη ἀρούρης πού ἐπιπολάζουν στόν παρα-κρατικό βίο τοῦ τόπου µας…


Ως Αντιπαρακμή συγχαίρουμε μία ακόμη φορά την εφημερίδα Αντιφωνητής για τον μοναδικό σχολιασμό και φυσικά συγχαίρουμε τη μητρόπολη Ξάνθης για την αντίδραση. 

13 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ειναι γνοστο οτι ο ρηγας ειναι αδερφη σαν τον δολοφονημενο φιλο του τον συριανοπουλο και ως γνοστο απο εναν πουστη ολα να τα περιμενεις

Ανώνυμος είπε...

Ρε παιδιά ήμαρτον με αυτή την παπαριά.
Κάνετε τζάμπα διαφήμιση στην παράσταση και τους συντελεστές τους.

Άσχετα με το αν θίγεται το θρησκευτικό σας συναίσθημα, αν το αφήνατε το θέμα, δεν θα ασχολιόταν κανείς μαζί του.
Το έργο αυτό, είναι από τα πιο αίσχος που έχω δει τελευταία (και δεν είμαι φανατικός της θρησκείας)...

Χιούμορ επιπέδου Σεφερλής....
Μια βλακεία και μισή που την διαφημίζεται συνέχεια με τους μητροπολίτες και τις παπαριές αυτές....

Έχουμε σημαντικότερα πράγματα να ασχοληθούμε...

Ανώνυμος είπε...

Και ποιος ασχολειτε εκτός απο κάτι αδερφές\?

Ανώνυμος είπε...

Άντε ρε από δω που σας πείραξε ένα έργο, που στο κάτω κάτω δείχνει την αλήθεια. Ξεχνάτε τα σκάνδαλα Μοναστηριών και των ηλίθιων παπάδων; Ξεχνάτε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι είναι εκπρόσωποι του Θεου στην γη; Να σας θυμίσω το Βατοπέδι; Η θέλετε και άλλου τέτοιου είδους σκάνδαλα; Ανοίξτε τα στραβά σας λίγο. Αν χρειάζεται να μας αφυπνίσουν οι... πούστηδες οπως γράφουν κάποιοι άντρακλες εδω μέσα, ας το κάνουν! Προφανώς γιατί οι άντρακλες αυτοί κοιμούνται όρθιοι και το μόνο που κάνουν είναι να βλέπουν 11 ζώα να τρέχουν πίσω από μια μπάλα.

Ανώνυμος είπε...

Μα χειροτερο απο εναν πουστη στο σωμα ξερεις τι ειναι χειροτερο 4:37; Ενας πουστης στην ψυχη! Και αυτος εισαι εσυ!

Modestus είπε...

Κάπου υπάρχουν και κάποια όρια έτσι; Τα έχουμε διαλύσει όλα, αν ο κ.Ρήγας γεννιόταν σε καμμιά μωαμεθανική χώρα και έγραφε κάτι που διακωμωδούσε την εκεί θρησκεία τους αυτή την στιγμή θα βρισκόταν κρεμασμένος ανάποδα σε καμμιά πλατεία για παραδειγματισμό. Εδώ φυσικά βρίσκει και τα κάνει. Όχι δεν είναι δημοκρατικό του δικαίωμα να ανεβάζει τέτοια έργα διότι θίγουν ευθέως το κοινό αίσθημα. Εφόσον ο άθεος, ο κομμουνιστής, ο δωδεκαθειστής, ο ομοφυλόφιλος κλπ κλπ κλπ απαιτεί πλέον να σέβομαι την υπόσταση του και να μην τον προσβάλλω ως άνθρωπο κι εγώ ως Ορθόδοξος Χριστιανός απαιτώ να μην προσβάλλει και αυτός με την σειρά του τα όσια και τα ιερά μου. Απλά τα πράγματα. Δεν με σέβεσαι δεν σε σέβομαι.

Ανώνυμος είπε...

προς 5.34
Δε σε σέβεται αυτός που πας να εξομολογηθείς και αυτός που πας και κοινωνείς. Εκεί είναι το πρόβλημα φίλε μου. Τώρα αν σε ενοχλεί που κάποιος γράφει αυτά που γίνονται και σε ξυπνά από τον όμορφο ύπνο σου, δεν φταίει αυτός. Όντως τα έχουν διαλύσει όλα. Ο κ. Ρήγας γεννήθηκε όμως στην Ελλάδα και όχι σε κάποια μωαμεθανική χώρα, οπότε αυτό δεν αποτελεί επιχείρημα. Με την ίδια λογική και εσύ αν είχες γεννηθεί εκεί και είχες γεννηθεί γυναίκα δε θα είχες κανένα δικαίωμα ή θα είχες πολύ λιγότερα. Το θρησκευτικό αίσθημα το προσβάλλουν οι πράξεις αυτών που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν τον Θεό.

Ανώνυμος είπε...

τα ζώα έχουν μπερδέψει την τέχνη με την προβολή της χυδαιότητας,του μηδενισμού,του απόλυτου τίποτα,της ύβρης και της διακωμώδησης θεμάτων πολύ ευαίσθητων στα χρόνια του ισοπεδωτικού εθνομηδενισμού και της απαξίωσης οποιουδήποτε στοιχείου εθνικής ταυτότητας,ο αντιφωνητής είχε υποχρέωση να σχολιάσει γιατί η περιοχή της Θράκης δέχεται συνεχώς επίθεση στην ελληνικότητά της από την δράση του τουρκικού προξενείου και τέτοιες παραστάσεις μόνο προς όφελος του τελευταίου θα χρησιμοποιηθούν

Ανώνυμος είπε...

5:47 γνωριζουμε ολοι πολυ καλα τα σκανδαλα που συμβαινουν. Ισως πολυ καλυτερα απο οσα καλα κανει η εκκλησια. Δεν χρειαζομαι κανεναν καλλιτεχνη του κωλου να με ξυπνησει. Αδιαφορω για το ποια ειναι η αποψη τοσο η δικια σου οσο και του δηθεν καλλιτεχνη. Η χωρα μας εχει επισημη θρησκεια και ειτε πιστευεις ειτε οχι οφειλεις να τη σεβεσε οπως σεβομαστε και οι υπολοιποι εσενα. Η δημοκρατια εχει και ορια.

Ανώνυμος είπε...

@5.47 K εμείς αδιαφορούμε για το τι λες εσύ φίλε μου. Άλλωστε η παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης δεν είναι υποχρεωτική ξέρεις. Πάει να την δει όποιος θέλει. Όποιος δεν θέλει κάθεται σπίτι του. Αυτό θα πει Δημοκρατία. Επιλογή.

Ανώνυμος είπε...

@7.51 K εμείς αδιαφορούμε για το τι λες εσύ φίλε μου. Άλλωστε η παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης δεν είναι υποχρεωτική ξέρεις. Πάει να την δει όποιος θέλει. Όποιος δεν θέλει κάθεται σπίτι του. Αυτό θα πει Δημοκρατία. Επιλογή.

Ανώνυμος είπε...

Αρα εσυ 5 15 εισαι πουστης στο σωμα

Ανώνυμος είπε...

Νa tin deite thn parastash! Polu kales erminies kai polu gelio! 5 stars