Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 7% ΕΩΣ 53% "ΦΕΡΝΕΙ" ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΣε μείωση των αποδοχών από 7% έως και 53% σε ορισμένες περιπτώσεις θα οδηγήσει η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο από την 1η Οκτωβρίου.
Συνολικά, θα καταργηθούν περίπου 100 επιδόματα και θα μείνουν μόνο η οικογενειακή παροχή, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, το.... επίδομα παραμεθόριων
περιοχών και τα επιδόματα σπουδών (μεταπτυχιακών σπουδών, αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης).

Το νομοσχέδιο για το μισθολόγιο θα κατατεθεί στη Βουλή, στις 3 Οκτωβρίου και εκτιμάται ότι θα μπλοκάρει τυχόν αυξήσεις στις συντάξεις που θα προκύψουν από τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών, αλλάζοντας τον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών.

Αυτοί που θίγονται περισσότερο από το «μαχαίρι» στα επιδόματα ελιναι οι υπάλληλοι των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που λαμβάνουν επιδόματα ίσα με το 40-50% του βασικού μισθού τους.


Σε όσους υπαλλήλους επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους, που θα καθορίζονται με βάση συμβόλαια παραγωγικότητας ή αποδοτικότητας που θα υπογράφουν, θα καταβάλλονται επιπλέον «επιδόματα παραγωγικότητας».
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης του παραγόμενου έργου του υπαλλήλου.
Με την κατάργηση των επιδομάτων οι συνολικές απώλειες των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων θα κυμανθούν από 7% έως και 53% σε μερικές ειδικές περιπτώσεις (για παράδειγμα οι κλητήρες του υπουργείου Οικονομικών που λαμβάνουν το επίδομα ΔΙΒΒΕΤ το οποίο φτάνει και τα 1.800 ευρώ).
Πάντως, υπάρχουν και κατηγορίες υπαλλήλων που ανήκουν στον στενό δημόσιο τομέα που θα καταγράψουν οριακές αυξήσεις στις αποδοχές τους, όπως είναι οι διοικητικοί υπάλληλοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του υπουργείου Άμυνας.
Οι υπάλληλοι των υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης, που λαμβάνουν υψηλά επιδόματα, αλλά και οι εργαζόμενοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα είναι οι μεγάλοι χαμένοι από το ενιαίο μισθολόγιο.
Στην πρώτη κατηγορία οι εργαζόμενοι των συγκεκριμένων υπουργείων λαμβάνουν σήμερα επιδόματα που αντιστοιχούν από το 30-60% των συνολικών τους αποδοχών. Η κατάργηση των επιδομάτων και η παράλληλη μικρή αύξηση των βασικών μισθών (η ενσωμάτωση επιδομάτων στις βασικές αποδοχές) θα οδηγήσει σε μειώσεις από 20% έως 40%.
Απώλειες πάνω από 50% θα έχουν οι υπάλληλοι των συγκεκριμένων υπουργείων οι οποίοι είναι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (διοικητικοί υπάλληλοι, κλητήρες κ.ά.).
Το σύνολο των υπαλλήλων που ανήκουν στις χαμηλότερες εκπαιδευτικές κατηγορίες (ΥΕ και ΔΕ) με το νέο μισθολόγιο θα έχουν πιο αργούς ρυθμούς εξέλιξης από τους συναδέλφους τους που κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ενώ θα «σταματούν» στον 4ο βαθμό, όπως προβλέπει το σχέδιο για το ενιαίο βαθμολόγιο.
Από τους λίγους κερδισμένους του νέου μισθολογίου, που θα δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται έστω και κατά λίγα ευρώ, θα είναι το πολιτικό προσωπικό των υπουργείων Άμυνας, Θαλασσίων Υποθέσεων και Παιδείας.
Οι αποδοχές των συγκεκριμένων υπαλλήλων καταγράφουν σήμερα αποκλίσεις, από τον μέσο όρο αποδοχών των υπαλλήλων στα υπουργεία, από 20% (στο υπουργείο Άμυνας) και από 12% έως 19% στα υπουργεία Θαλασσίων Υποθέσεων και Παιδείας. 

πηγη