Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010

"Η Ελλάδα έχει πετρέλαιο" λέει και επισήμως η κυβέρνηση  • Τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Ελλάδας αρκούν για να καλύψουν το ένα τρίτο των αναγκών της για τα επόμενα 30 χρόνια, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, που δρομολογεί τη σύσταση εθνικού φορέα για την έρευνα και εκμετάλλευση του μαύρου χρυσού στη χώρα μας

Σήμερα η χώρα μας χρειάζεται 120 εκατ. βαρέλια ετησίως για να.... καλύπτει τις ανάγκες της και παράγει μόλις 1 εκατομμύριο βαρέλια από το κοίτασμα του Πρίνου, ενώ αγοράζει την υπόλοιπη ποσότητα από το εξωτερικό. Με βάση τους υπολογισμούς του υπουργείου Περιβάλλοντος τα πετρελαϊκά αποθέματα καλύπτουν το 1/3 των ετήσιων αναγκών μας για 30 χρόνια, δηλαδή με αυτά τα δεδομένα το εκμεταλλεύσιμο δυναμικό θα πρέπει να είναι 40 εκατ. βαρέλια ετησίως και 1,2 δισ. σε βάθος τριών δεκαετιών.
Εφόσον οι εκτιμήσεις του υπουργείου επιβεβαιωθούν, τα έσοδα για το ελληνικό δημόσιο θα είναι τεράστια. Από ένα και μόνο κοίτασμα αντίστοιχης δυναμικότητας με αυτή του Πρίνου (100 εκατ. βαρελιών), τα έσοδα από τη φορολογία θα είναι της τάξης των 120 εκατ. δολαρίων ετησίως. Το ποσό αυτό πλησιάζει το 1,5 δισ. δολάρια ετησίως(!), αν φτάσουμε στο σημείο πλήρους ανάπτυξης όλων των κοιτασμάτων. Η εκμετάλλευση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων προϋποθέτει την επένδυση πολλαπλάσιων κεφαλαίων και τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Προς Εθνικό Φορέα Υδρογονανθράκων
Προϋπόθεση όλων των παραπάνω είναι να γίνουν έρευνες για τον εντοπισμό κοιτασμάτων, κάτι που έχει να γίνει εδώ και 12 χρόνια, με την ιδιωτικοποίηση της τότε ΔΕΠ-ΕΚΥ, γεγονός που το ίδιο το υπουργείο χαρακτηρίζει “θλιβερό παράδειγμα προς αποφυγή”. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει το νομοσχέδιο του υπουργείο Περιβάλλοντος για την ίδρυση Εθνικού Φορέα Υδρογονανθράκων, με την επωνυμία Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων ΑΕ και 100% συμμετοχή του Δημοσίου. Η δραστηριότητα της εταιρείας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
- Τη διαχείριση των δικαιωμάτων του Δημοσίου στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.
- Τη διερεύνηση και αξιολόγηση του δυναμικού της χώρας σε υδρογονάνθρακες, τη συλλογή, επεξεργασία και αποτίμηση των δεδομένων από τις έρευνες που έχουν γίνει ή θα γίνουν στο μέλλον, την υποβολή εισηγήσεων προς την πολιτική ηγεσία για τις περιοχές που θα παραχωρηθούν για έρευνα.
- Την προετοιμασία και διεξαγωγή των διαγωνισμών για την προσέλκυση πετρελαϊκών εταιρειών που θα αναλάβουν τις έρευνες.
- Την εισήγηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής των προτεινόμενων περιοχών προς παραχώρηση των δικαιωμάτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων καθώς και περιοχών για υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου και CO2.
Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ακόμη ότι ένα θαλάσσιο κοίτασμα του μεγέθους του Πρίνου (περίπου 100 εκατ. βαρέλια) απαιτεί επενδύσεις ύψους 1,2 δισ. δολαρίων για την ανακάλυψη και ανάπτυξή του, οι δαπάνες παραγωγής για 25 χρόνια είναι 1,5 δισ., τα έσοδα συνολικά είναι 7.5 δισ. δολάρια και οι φόροι που εισπράττει το Δημόσιο 3 δισ. δολάρια.

Διεθνής διαγωνισμός
Η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου για τη σύσταση Εθνικού Φορέα Υδρογονανθράκων θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιανουαρίου 2011, ενώ σε ορίζοντα 12 - 18 μηνών η εταιρεία που θα δημιουργηθεί θα προχωρήσει στη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση των δικαιωμάτων έρευνας και παραγωγής "σε περιοχές όπου τα δεδομένα είναι ώριμα και υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης πετρελαίου ή/και αερίου".


http://kostasxan.blogspot.com/2010/12/blog-post_7871.html