Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2010

Θεσμοθετείται για κάθε πολίτη δικαίωμα καταγγελίας και κυρώσεων για όλες τις τηλεοπτικές μεταδόσεις


ΑΚΡΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ...
Θεσμοθετείται για κάθε πολίτη δικαίωμα καταγγελίας και κυρώσεων για όλες τις τηλεοπτικές μεταδόσεις

Συνιστούμε φυλάξτε το παρόν άρθρο είτε στην επιφάνεια εργασίας του ΗΥ σας, είτε τυπώστε το για να το έχετε πρόχειρο ... θα σας χρειαστεί σίγουρα !
  
 Television
 TIDEON:  Αν εμείς δεν κατορθώσαμε να νοικοκυρέψουμε το άθλιο τηλεοπτικό τοπίο τόσα χρόνια, καλά που έρχεται η ΕΕ να δώσει σε όλους τους πολίτες αυτό το δικαίωμα.
  Με τον νέο ΠΔ109/2010 άρθρο 27, δίδεται το δικαίωμα για κάθε τι που μας θίγει να κάνουμε αναφορά στον Τηλεοπτικό Σταθμό και αν δεν επανορθώσει μέσα στην ίδια την εκπομπή του,   επιβάλλονται πρόστιμα.
  Παρά την επιφύλαξή μας ότι....
στην Ελλάδα πολλοί υγιείς νόμοι «υπολειτουργούν» είναι μια καλή ευκαιρία να εκδηλώσουμε την αντίσταση και αγανάκτησή μας σε όλο τον οχετό που μπαίνει καθημερινά στα σπίτια μας.

   Υπενθυμίζουμε τις μεγαλύτερες βλάβες που έκανε η  «ελεύθερη» και «πολυφωνική» ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα (χωρίς βέβαια  να αμνηστεύεται  και η Κρατική) :
 • Διασυρμός ορθοδόξων συμβόλων και κληρικών
 • Υποβάθμιση της Πατρίδας μας και των ιδεωδών του Έθνους
 • Συστηματική αποσιώπηση εθνικών κινδύνων
 • Έλλειψη απαξίωσης όλων των διεστραμμένων προτύπων, ταραξιών κλπ
 • Μονομερής θετική προβολή διαφόρων αιρέσεων, αλλοδόξων κλπ
 • Παραπληροφόρηση και επιλεκτική ή διεστραμμένη μετάδοση ειδήσεων
 • Ακατάλληλες σκηνές βίας και αισχρότητας όλες τις ώρες
 • Βίαιες και σατανιστικές εκπομπές κινουμένων σχεδίων, μουσικής και  παιδικών εκπομπών
 • Διαφημίσεις που παραπλανούν τα παιδιά.
 • Πλήρης απαξίωση της οικογένειας στην υγιή της μορφή και προβολή διάστροφων μορφών της
 • Συντονισμένη πλύση εγκεφάλου των τηλεθεατών για μακροπρόθεσμη επιδίωξη πολιτικών και εμπορικών στόχων
 • και άλλες εκπομπές ... «ων ουκ έστι αριθμός» χαμηλοτάτου διανοητικού επιπέδου και αποπροσανατολισμού από τα πραγματικά μας προβλήματα!
Τώρα όλοι έχουμε την ευκαιρία να σταματήσουμε την σαπίλα .....

Παραθέτουμε:
Α. Τις δ/νσεις των τηλεοπτικών Σταθμών που μπορείτε να στέλνετε τις διαμαρτυρίες, τις οποίες θα τις κοινοποιείτε καλού – κακού ταυτόχρονα και στο ΕΣΡ  
Β.  Το κείμενο του ΠΔΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

902 Αριστερά - Λ. Ηρακλείου 145, Ν. Ιωνία, τηλ. 210 2592902, www.902.gr
Alpha- Παύλου Μελά 25, Ρέντης, τηλ. 210/4897777, http://www.alphatv.gr/
E-mail:  pr@alphatv.gr
Alter- Αγ. Παρασκευής 36-38, Περιστέρι, τηλ. 210 5707000, http://www.alter.gr/     E-mail:  progalter@alter.gr                           
Mega - Ρούσου 4, Λεωφ. Μεσογείων, Αμπελόκηποι, τηλ. 210 6903000, www.megatv.com     E-mail:   webmaster@megatv.com
Star- Δήμητρος 37, Ταύρος, τηλ. 210 3421201-4, http://www.star.gr/
E-mail:  info@star.gr        
ΑΝΤ1 - Λ. Κηφισιας 10-12, Μαρούσι. τηλ. 210 6886100, www.antenna.gr
E-mail:  webmaster@antenna.gr     E-mail:  kalimeraellada@antenna.gr                             
Βουλή Τηλεόραση - Σέκερη 1Α, τηλ. 210 3673366, http://www.parliament.gr/videoaudio/default.asp (ΥΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗ)
ΕΤ1 - Λεωφ. Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή, τηλ. 210 6066000, http://tvradio.ert.gr/tv/   E-mail:  online@ert.gr     
ΠΡΩΪΝΗ ΠΑΡΕΑ ΕΡΤ           E-mail:  proiniparea@ert.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ΤΡΑΓΚΑΣ              E-mail:  tragasnet@gmail.com
ΕΤ3 - Λεωφ. Στρατού - Καυταντζόγλου, τηλ. 2310 299400, http://tvradio.ert.gr/tv/        E-mail:   ert3pl@compulink.gr        
ΝΕΤ - Λεωφ. Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή, τηλ. 210 6066000,http://tvradio.ert.gr/tv/
Πρίσμα+ -Λεωφ. Μεσογείων 136, Αγία Παρασκευή, τηλ. 210 6066452, http://www.ertdigital.gr/prisma/index.asp     E-mail:   prisma@ert.grΒ.  ΠΔ 109-2010 Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων

 Αρθρο 27

 (Αρθρο 28 Οδηγίας 2010/13)

 1. Κάθε πρόσωπο, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, του οποίου προσβάλλονται από το
περιεχόμενο τηλεοπτικού προγράμματος έννομα συμφέροντα, ιδίως η
προσωπικότητα, η τιμή ή υπόληψη, ή ο ιδιωτικός και οικογενειακός βίος, ή η
επαγγελματική, κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη
δραστηριότητα, δικαιούται να ζητήσει επανόρθωση από τον τηλεοπτικό οργανισμό
που μετέδωσε το επίμαχο πρόγραμμα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από τη μετάδοση ή την αναμετάδοση αυτού. Το δικαίωμα απάντησης μπορεί
να το ασκήσουν και οι ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια, επί ανηλίκων
τέκνων, ζώντων ή αποβιωσάντων, ο ή η σύζυγος και οι συγγενείς μέχρι τετάρτου
βαθμού αποβιώσαντος, του οποίου η μνήμη προσβάλλεται κατά τον αυτό τρόπο,
καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων της οποίας
προσβάλλεται, κατά τα ανωτέρω, η φήμη ή το επιχειρηματικό συμφέρον. Δικαίωμα
απάντησης έχει και κάθε πολιτικό κόμμα, συνδικαλιστικός, κοινωνικός ή
συλλογικός φορέας, καθώς και τα στελέχη αυτού, όταν οι απόψεις τους για ένα
ζήτημα που άπτεται των δραστηριοτήτων τους παραποιούνται ή αποσιωπούνται κατά
τρόπο ώστε να αλλοιώνεται η εντύπωση του τηλεθεατή για το πραγματικό
περιεχόμενο των απόψεων αυτών. Αν ο θιγόμενος κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος
στο εξωτερικό, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες. Η
προθεσμία αυτή αναβιώνει μετά από επανάληψη του προγράμματος αυτού ή των
επίμαχων σημείων του.

 2. Το αίτημα απάντησης υποβάλλεται στον τηλεοπτικό οργανισμό με οποιονδήποτε
πρόσφορο τρόπο, με τον οποίο μπορεί να βεβαιωθεί η υποβολή του και ιδίως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεγράφημα, συστημένη επιστολή,
εξώδικη δήλωση και πρέπει να περιέχει:

 α) τα πλήρη στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου που βλάπτεται, τα
στοιχεία του συζύγου ή του συγγενή του αποβιώσαντος ή του νομίμου εκπροσώπου
νομικού προσώπου,

 β) την ημέρα και την ώρα του επίμαχου προγράμματος,

 γ) τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη αναφορά υπήρξε βλαπτική,

 δ) το κείμενο της απάντησης ή το αίτημα για εμφάνιση στο ίδιο ή ανάλογο
πρόγραμμα ή για μαγνητοσκόπηση και μετάδοση ανάλογης απάντησης. Ανάλογη είναι
η απάντηση όταν διαρκεί ίσο τουλάχιστον χρόνο με τη βλαπτική αναφορά και
μεταδίδεται σε αμέσως επόμενο πρόγραμμα σε περίπτωση σειράς ομοίων
προγραμμάτων ή σε ανάλογο από πλευράς ώρας μετάδοσης δελτίο ειδήσεων ή σε
ανάλογο από πλευράς ώρας μετάδοσης και τηλεθέασης πρόγραμμα.

 3. Το περιεχόμενο της απάντησης δεν πρέπει να συνιστά αξιόποινη πράξη ή να
θεμελιώνει αστική ευθύνη του τηλεοπτικού οργανισμού ή να αντιτίθεται στα
χρηστά ήθη.

 4. Ο τηλεοπτικός οργανισμός αποφασίζει για το αίτημα μέσα σε δύο (2) ημέρες
και ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο κατά τρόπο ανάλογο με τον τρόπο υποβολής του
αιτήματος. Επανόρθωση μπορεί να γίνει και χωρίς την τήρηση αυτής της
διαδικασίας με πρωτοβουλία του τηλεοπτικού οργανισμού ή του ενδιαφερομένου.

 5. Αν ο τηλεοπτικός οργανισμός απορρίψει το αίτημα, το διαβιβάζει
υποχρεωτικώς μαζί με την αιτιολογημένη απόφαση του και αντίγραφο του επίμαχου
προγράμματος, το αργότερο σε 24 ώρες, στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ή σε περίπτωση κατεπείγοντος ο Πρόεδρος
του, αποφασίζει μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες χωρίς να δεσμεύεται από
διαδικαστικούς τύπους, δικαιούται δε να ζητήσει περισσότερα στοιχεία και
πληροφορίες. Η αιτιολογημένη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ή
του Προέδρου του, που διατάσσει την ολική ή μερική αποδοχή του αιτήματος
απάντησης, είναι υποχρεωτική για τον τηλεοπτικό οργανισμό.

 6. Το δικαίωμα του θιγομένου για απάντηση και η αντίστοιχη υποχρέωση του
τηλεοπτικού οργανισμού είναι ανεξάρτητα από την ύπαρξη τυχόν αστικής ή
ποινικής ευθύνης. Η διοικητική διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου ενώπιον
του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης είναι ανεξάρτητη από τυχόν ύπαρξη
ποινικής ή αστικής ευθύνης του τηλεοπτικού οργανισμού και ιδίως από διατάξεις
σχετικές με την προστασία της προσωπικότητας των θιγομένων κατά τον Αστικό
Κώδικα και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Σε κάθε περίπτωση, η μη
συμμόρφωση του τηλεοπτικού οργανισμού στην ανωτέρω απόφαση επισύρει την
επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 30 του παρόντος
και επί πλέον λαμβάνεται υπ' όψιν σε κάθε άλλη αστική, ποινική, ή διοικητική
διαδικασία για την επαύξηση της επιβαλλόμενης αποζημίωσης ή της χρηματικής
ικανοποίησης ή της χρηματικής ποινής ή άλλης κύρωσης, ενώ αντίστοιχα η
συμμόρφωση του τηλεοπτικού οργανισμού και η ικανοποίηση του δικαιώματος
απάντησης λαμβάνεται υπ' όψιν για την μείωση της.

 7. Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και εφόσον η
προσβολή του δικαιώματος μπορεί να αποκατασταθεί με τη διαδικασία του
παρόντος άρθρου, η προηγούμενη υποβολή αίτησης απάντησης και η μη προσήκουσα
από τον εγκαλούμενο τηλεοπτικό σταθμό ικανοποίηση της αίτησης αυτής αποτελεί
προϋπόθεση για την επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων για το
γεγονός που προκάλεσε την αίτηση απάντησης.