Σάββατο, 25 Αυγούστου 2012

H οικονομική γενοκτονία των Ελλήνων


«Αν τα δύο πρώτα χρόνια του δεύτερου Μνημονίου προκαλέσουν αντίστοιχη βλάβη με αυτήν των δύο πρώτων ετών του πρώτου Μνημονίου, τότε το καλοκαίρι του 2014 η Ελλάδα θα μετρά 2,4 εκ ανέργους και το κόστος απ' την απομείωση των περιουσιακών στοιχείων θα έχει ξεπεράσει το 1 τρις ευρώ. Σε μία τέτοια περίπτωση θα μιλάμε για οικονομική γενοκτονία των Ελλήνων»...

Πάνος Παναγιώτου
Χρηματιστηριακός Τεχνικός Αναλυτής

Να ρωτήσουμε τον κύριο Παναγιώτου βλέπει να γίνεται κάτι διαφορετικό απο αυτό που περιέγραψε παραπάνω;