Σάββατο 7 Ιουλίου 2012

Μητρ. Σεραφείμ vs Σατανικού Μποζονίου Χίγκς


Η ρήσις πού διϊστορικά πλέον έχει καταστή παγκόσμιο κτήμα τής φιλοσοφίας αλλά καί τού πρακτικού βίου: “Πάσά τε επιστήμη, χωριζομένη δικαιοσύνης καί πάσης άλλης αρετής, πανουργία, ου σοφία φαίνεται” (Πλάτων, Μενέξενος, 247a), επιβεβαιώνεται κατά τρόπον απόλυτον στήν σύγχρονη Βαβέλ τού πειράματος Cern πού διοργανώνει τό Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών στήν Γενεύη τής Ελβετίας. Σήμερα σέ....
συνέντευξη Τύπου (προχτές) θά παρουσιαστούν τά αποτελέσματα τών πολυμήνων ερευνών στόν Μεγάλο Επιταχυντή Ανδρονίων καί θά διακηρυχθή όπως διεδόθη, ότι ανεκαλύφθη “επί τέλους” τό Μποζόνιο τού Χίγκς, γνωστότερο καί ως σωματίδιο “Θεός” καί όχι όπως εσφαλμένα λέγεται “σωματίδιο τού Θεού”. Θά παρουσιασθεί, η δήθεν τρομακτική ανακάλυψις, ότι “τό πεδίον τού υποατομικού σωματιδίου Χίγκς δρά σέ ένα αόρατο ενεργειακό πεδίο στό Σύμπαν καί προσδίδει υπόσταση στήν ύλη καί δημιουργεί τή μάζα τών άλλων σωματιδίων” καί επομένως “βρέθηκε τό τελευταίο κομμάτι τού πάζλ γιά τήν κατανόηση τού σύμπαντος”. Στήν παρουσίαση θά παραστούν καί οι τέσσερις φυσικοί, πού είχαν προτείνει τήν ύπαρξη τού σωματιδίου πρίν 48 χρόνια, μεταξύ τών οποίων ο Πήτερ Χίγκς, Ομ. Καθηγητής τού Πανεπιστημίου τού Εδιμβούργου καί ο Τόμ Κίμπλ, Ομ. Καθηγητής στό Ιμπέριαλ Κόλετζ τού Λονδίνου. Η επισκόπηση των θεωριών Ο άνθρωπος κατά καιρούς προσπάθησε νά ερμηνεύσει τό σύμπαν καί τήν ύπαρξη μέ πλήθος θεωριών. Ειδικώτερα στήν σύγχρονη εποχή η Κβαντομηχανική διατύπωσε θεωρία πού ανέτρεψε τήν νευτώνεια μηχανική καί τήν κλασσική ηλεκτρομαγνητική θεωρία. Η αρχή τής απροσδιοριστίας τού Χάιζεμπεργκ, κατά τήν οποία δέν είναι δυνατόν νά προσδιοριστεί μέ ακρίβεια η θέση καί η ταχύτητα ενός υποατομικού σωματιδίου καθώς καί η θεωρία τής σχετικότητος τού Αϊνστάϊν σχετικά μέ τόν χρόνο καί τό χωροχρόνο γενικώτερα, μελετά τήν κινητική συμπεριφορά ενός σώματος πού κινείται μέ ταχύτητες πού πλησιάζουν τήν ταχύτητα τού φωτός (ειδική θεωρία τής σχετικότητος) καθώς καί τά φαινόμενα τής καμπύλωσης τού χωροχρόνου ως απόρροια τής ύπαρξης βαρυτικών πεδίων (γενική θεωρία τής σχετικότητος). Η έννοια τής “βαρυτικής ιδιομορφίας” πού είναι τού συρμού ισχυρίζεται ότι τό σύμπαν προέρχεται από μία αρχική κατάσταση μάζας απειροστών διαστάσεων μέ τεράστια πυκνότητα καί θερμοκρασία 14 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια πρίν. Η νεώτερη θεωρία τών “χορδών” αποπειράται νά εξηγήσει τήν δομή τού σύμπαντος σέ υποατομικό επίπεδο θεωρώντας καί τήν επίδραση τής βαρυτικής δύναμης μέ τήν βοήθεια όχι σωματιδίων αλλά δομών μέ διαστάσεις, τών λεγομένων χορδών. Τέλος η θεωρία τού “χάους” ασχολείται μέ τήν συμπεριφορά ορισμένων μή γραμμικών συστημάτων καί μελετά ντετερμινιστικά συστήματα καθώς καί τό συγγενές πεδίο τής κβαντικής θεωρίας τού χάους. Ετεροκίνητα νευρόσπαστα τού αρχαίου δαίμονος οι θεωρίες Όλες οι ανωτέρω θεωρίες επιχειρούν νά ερμηνεύσουν τό φαινόμενο τής ζωής χωρίς καμμία αναφορά ή μάλλον μέ παγερά άρνηση καί αποστροφή στό Υπερούσιο Πρόσωπο τού Παναγίου Θεού καί αποδεικνύονται μέ τόν τρόπο αυτό ετεροκίνητα νευρόσπαστα τού αρχαίου δαίμονος, τά οποία μεταβάλλουν τήν επιστήμη από αλήθεια καί θάμβος σέ πανουργία καί διαστροφή, γιατί επιδιώκουν νά πείσουν ότι η τάξις, η αρμονία η σκέψις, η τελονομία, η σκοπιμότης καί η πρόδηλος σοφία πού διέπει τό υλικό Σύμπαν προέρχεται από άλλογες καί ασυνείδητες μονάδες ύλης πού μάλιστα, όπως ισχυρίζονται, έδρασαν καί δρούν μέ αιτία τήν τυχαιότητα. Σήμερα λοιπόν στήν Γενεύη τής Ελβετίας “έξοχα μυαλά” θέλουν νά μάς καταπείσουν ότι τό υποατομικό σωματίδιο μποζώνιο Χίγκς, πού είναι μία ασυνείδητη μονάδα ενέργειας, άν υπάρχει, δημιουργεί, συντονίζει, σχεδιάζει καί καταστρώνει τά τρισεκατομμύρια τών γαλαξιακών σχηματισμών, τούς σέ αυτά υφισταμένους φυσικούς νόμους ώστε μήν συγκρούονται μεταξύ τους, τήν αέναη κίνηση τής συμπαντικής ύλης-μάζης, τήν οργανική διάπλαση καί τή ζωή τών ενοργάνων όντων καί φυσικά τήν αρμονία τού υλικού σύμπαντος. Αυτό ακόμα τό ασυνείδητο σωματίδιο, πού δέν έχει γνώση τού εαυτού του καί δέν μπορεί νά απαντήσει στό ερώτημα “τί είσαι;” καταστρώνει καί δημιουργεί εκ τού μηδενός συνειδητά όντα όπως ο άνθρωπος, πού έχουν τό συνειδέναι, υπερβαίνει τό αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ ανοργάνου καί οργανικής ύλης, τά αγεφύρωτα οργανικά χάσματα μεταξύ όλων τών ειδών τών γενών τών ενοργάνων όντων, τό αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ τού φυτικού κόσμου καί τών εμψύχων όντων, τό αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ τού ανθρώπου καί όλων τών άλλων ενοργάνων καί εμψύχων όντων. Άν αυτή η αντίληψις δέν αποτελεί τόν απόλυτο ορισμό τού κρετινισμού, τότε τί συνιστά κρετινισμό; Πίσω από αυτές τις απόψεις βρίσκεται το πρόσωπο του δαιμονισμού Δυστυχώς όμως δέν είναι τόσο απλά τά πράγματα γιατί πίσω από αυτές τίς τρομακτικές καί αίσχιστες γιά τήν ανθρώπινη προσωπικότητα, τήν ανθρώπινη ιστορία καί τήν ανθρώπινη φιλοσοφία απόψεις κρύβεται τό αποκρουστικό πρόσωπο τού διαμονισμού, γιατί μόνο δαιμόνια καί κατεχόμενοι από αυτά μπορούν νά μωρολογούν μέ τέτοιες ανοησίες. Προτείνω δέ στούς εκλεκτούς αυτούς “σοφούς”, τών οποίων όπως κάθε ανθρώπου ο εγκέφαλος έχει ένα τρισεκατομμύριο νευρικές συνδέσεις πού “τυχαία” έγιναν από τό ασυνείδητο μποζόνιο, εάν έχουν ανάγκη αιμοληψίας αυτοί ή συγγενικά των πρόσωπα νά μήν προστρέχουν πλέον στόν αλτρουϊσμό τών συνανθρώπων τους, αλλά νά χρησιμοποιήσουν τό αίμα τών “εκλεκτών συγγενών” τους χιμπατζίδων, ουρακοτάγκων, γοριλών, γιββώνων κ.λ.π. γιά νά διαπιστώσουν όχι στήν θεωρία αλλά στήν πρακτική εφαρμογή της τήν δήθεν αλήθεια τής “ανακαλύψεώς” των, περί τού “κοινού γεννήτορος μποζονίου” εκτός καί άν τό μποζόνιο έχει τέτοια ευφυΐα ώστε νά κατασκευάζει σέ κάθε είδος καί έναν συγκεκριμένο αιματολογικό τύπο. Άν είχε όμως τέτοια ευφυΐα γιατί νά συνεντευξιάζονται εκ προσώπου του οι συγκεκριμένοι καί όχι τό ίδιο;” ###

roides

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση:

1. Οι επιστήμονες καλά κάνουν και προσπαθούν να ανακαλύψουν την αλήθεια προσεγγίζοντάς την με έρευνα, θεωρίες και επαληθεύσεις -μόνο έτσι γίνεται, δεν υπάρχει τίποτα το "δαιμονικό" σε αυτό.

2. Το συγκεκριμένο μποζόνιο ΔΕΝ είναι το τελευταίο κομάτι του παζλ. Εχουν ακόμα πολλά κομάτια να βρουν, πολύ σημαντικότερα και εντυπωσιακότερα του μποζόνιου.

3. Οι πάρα πολλές απίστευτες "συμπτώσεις" που χρειάστηκαν για να υπάρξουν ορισμένα κρίσιμα στοιχεία στο Σύμπαν και να τύχει να βρεθεί η Γη σε ιδανικές συνθήκες και να δημιουργηθεί ζωή -με την ίδια τη δημιουργία παντελώς μυστήριο για τους επιστήμονες, έχουν προβληματίσει πολλούς επιστήμονες τελευταία, που δεν μπορούν να δεχτούν ότι όλες αυτές οι λεπτές ισορροπίες και εξαιρετικά σπάνιες συμπτώσεις τύπου τζακ-ποτ απλώς "έτυχαν". Πολλοί επιστήμονες έχουν αναφερθεί σε αυτό, σε δηλώσεις τους, σε συνεντεύξεις, σε βιβλία κλπ. Συνεχίζουν όμως την έρευνα για την αλήθεια. Θα ήταν κρετίνοι αν παρατούσαν την έρευνα και άρχιζαν τις προσευχές!

4. Όλες οι θεωρίες και οι επαληθεύσεις, δεν είναι παρά ερμηνείες της πραγματικότητας όπως πολύ σωστά είπε και ο ιερέας. Η ίδια ακριβώς πραγματικότητα θα μπορούσε να ερμηνευτεί με εντελώς διαφορετικές θεωρίες στις οποίες π.χ το μποζόνιο ούτε καν θα υπήρχε. Αλλά και αυτή η οπτική της πραγματικότητας, εφ όσον μας είναι χρήσιμη και μας προσφέρει προς το παρόν περισσότερα από τις προηγούμενες, "μας κάνει", και μας πάει ένα βήμα πιο κοντά στην αλήθεια.

5. Η αρχαία ρήση που ανέφερε ο Σεραφείμ “Πάσά τε επιστήμη, χωριζομένη δικαιοσύνης καί πάσης άλλης αρετής, πανουργία, ου σοφία φαίνεται” είναι βεβαίως σωστή, αλλά δεν έχει καμία απολύτως εφαρμογή εδώ. Ούτε οι αρετές λείπουν από τους ερευνητές του CERN, ούτε άδικες είναι κατά οποιονδήποτε τρόπο οι έρευνες.
Υπάρχουν άλλοι τομείς, όπως η γενετική που η αναφορά στο ρητό θα ήταν επιτυχής στο μέγιστο βαθμό.

6. Τελικά, η δαιμονοποίηση της έρευνας θυμίζει σκοταδιστικές περιόδους τύπου Μεσαίωνα και ιερά εξέταση.
Είμαι σίγουρος ότι με τέτοιες αναφορές ο Σεραφείμ εκφράζει μια μειοψηφία λίγων κληρικών που έχουν τέτοιες απόψεις και δυσφημεί το σύνολο του κλήρου. Οι περισσότεροι έχουν ανοιχτό μυαλό.

Ανώνυμος είπε...

Oraia i eksigisi pou edoses, alla poios mas leei oti oi epistimones den plironontai gia na paraplanisoun ton kosmo.Epeidi o perisoteros kosmos den sinai epistimones,den tha mporouse na apodeiksei pote ta psemmata ton pliromenon epistimonon. Fysika to sholio mou einai ypothetiko. Pistevo oti o sevasmiotatos Serafeim thelei na dosei to mynima oti o kosmos prepei na prosexei poly, giati i plani tou kosmou kai o polemos kata tou alithinou Theou arxisan na ksepernoun ta oria.Kaneis den mporei na pei oti okosmos exei ksypnisei kai katalave oti den yparxei Theos, kai afto me ti voitheia tis epistimis,giati oi polemoi kai i via se olon ton planiti apodykneioun tin yparksi tou Theou pou mas ta eipe meso tis apokalypsis.Pistevo oti o Serafeim kserei ti leei, kai i pleiopsifeia ton anthropon den tha ton katalavei pote, giati oi anthropoi apotheonoun tin epistimi, eno o Serafeim synvadizei me ton Theo.

Ανώνυμος είπε...

Αυτό είναι απλά ανέφικτο. Στο CERN εργάζονται χιλιαδες επιστήμονες από δεκάδες χώρες, συμπεριλαμβανομένου της Ελλάδας. Όλοι συμμετέχουν σαν ένας ζωντανός οργανισμός. Αυτή είναι και η ομορφιά του όλου επιστημονικού εγχειρήματος: Γνήσια, συνολική προσπάθεια από όλους, με έγκυρα αποτελέσματα.

Το "πόλεμος κατά του θεού" δεν στέκει για περισσότερο από έναν λόγους.
Ένας λόγος, όπως ανέφερα και παραπάνω στο #3, είναι ότι ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Όλο και περισσότεροι επιστήμονες αναγνωρίζουν πλέον ότι κάτι δεν πάει καλά με τις λεπτές ισορροπίες και "συμπτώσεις" που χρειάστηκαν για να δημιουργηθουν οι συνθήκες για νοήμονα ζωή μέσα σε ελάχιστο (αστρονομικά) χρόνο λες και ήταν όλα προγραμματισμένα: 13.75 δισ. χρόνια για όλο το σύμπαν και 4.5 δισ. για τη Γη -από την κατάσταση της φλεγόμενης μάζας.

"Οι πόλεμοι και οι βία σε όλο τον πλανήτη" αποδεικνύουν μόνο το πόσο πρωτόγονοι είμαστε ακόμα, τίποτα άλλο. Πάντα συνέβαιναν, αλλά το κακό είναι ότι συμβαίνουν ακόμα -έχουμε μέλλον μπροστά μας για να φτάσουμε να γίνουμε πολιτισμένοι, χωρίς εισαγωγικά.

Για τα επιστημονικά που ανέφερε επιγραμματικά και χωρις συνοχή, εκτός από ένα-δύο σημεία, διαφωνώ, ΔΕΝ ξέρει τι λέει. Τα βλέπει όλα από μια ακραία θρησκοληπτική οπτική πάιρνοντας τις μετρητοίς τις ονομασίες και τα παρατσούκλια που δίνουν οι επιστήμονες, προσωποποιώντας και δαιμονοποιώντας τα πάντα.

Για τα υπόλοιπα που αναφέρεις περί αποκαλύψεως κλπ, έχω τις απόψεις μου αλλά μια αντιπαράθεση με έναν θρήσκο θα ήταν αέναη.

Φιλοσοφικά και μόνο, για το αν υπάρχει-ή-όχι θεός, η δική μου (μη-θρησκοληπτική) άποψη -τουλάχιστον για τους μη-πορωμένους, είναι ότι δεν είμαστε ικανοί να θέσουμε καν το ερώτημα αφου είναι αδύνατο να ορίσουμε την έννοια "θεός". Είμαστε στο επίπεδο ενός ποντικού-πειραματόζωου που έχει όλη την καλή πρόθεση να προσπαθήσει να λύσει τον επόμενο γρίφο. Του δίνουν λοιπόν ένα χαρτάκι με μια εξίσωση και αυτό τρώει το χαρτάκι με ικανοποίηση! Τέτοια είναι η διαφορά επιπέδου μας από το επιθυμητό για αυτή την κατανόηση!