Σάββατο 7 Ιουλίου 2012

«ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΕ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ!»


Ερώτηση αναγνώστη: Πού μπορώ να βρω παλιά σχολικά βιβλία για τα παιδά μου ή κάποια νεα αλλά αξιόπιστα; προτού είναι αργά! Αν μπορεί κάποιος/α να προτείνει link θα του/της είμαι ευγνώμων!! Ευχαριστώ!
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΣΟΚ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!
 Θά θέλαμε σάν γονείς παιδιών τοΰ δημοτικού νά έκφράσουμε τήν αγωνία μας γιά τή συστηματική προπαγάνδα άνθελληνισμοϋ, αφελληνισμού καί άκρατου αντιχριστιανικού πνεύματος, που γίνεται μέ σκοπό τό βιασμό τοϋ νου τών παιδιών μας καί τή μετατροπή τους σέ νέους γενίτσαρους.
Σας δίνουμε παρακάτω μιά εικόνα μικροϋ μόνο τμή­ματος τής κατάστασης που επικρατεί. Αρχίζοντας μέ τή Γλώσσα τής Ε' τάξης (σελ. 23) βλέπουμε τόν άγιο Ιωσήφ χωρίς φωτοστέφανο νά αγκα­λιάζει τήν Παναγία, χωρίς φωτοστέ­φανο καί αυτή. Επίσης βλέπουμε τόν Χριστό σαν ενα απλό μωρό χωρίς φωτοστέφανο. Όλο τό βιβλίο έχει δυο φωτογραφίες γιά τά Χριστούγεννα. Συ­νεχίζοντας βλέπουμε ότι όλο τό κεφά­λαιο γιά τά Χριστούγεννα αναφέρεται στή μάγισσα Φρικαντέλα (σελ. 26). Βά­ζουν ένα παιδί μετανάστη (σελ. 24) νά θέτει σέ άμφιβολία γιά τό αν υπάρχουν άγγελοι, καί αύτοί μόνο για τους χορτάτους. Άκόμη (σελ. 29) βλέπουμε τά Θε­οφάνια νά είναι ένας άπλός αγώνας κολύμβησης. Βάζουν τά παιδιά νά φαντάζονται ότι είναι δέντρα (σελ. 31) όχι. πάντως νοήμονα όντα. Πλήση εγκε­φάλου έπίσης γίνεται (σελ. 11 καί 12) ειδικά γιά τούς έξωγήινους. Στό Ανθολόγιο τής Γλώσσας Ε' (σελ. 154) ό Τα Κι Κο ό Κινέζος αναρωτιέται: « .. Τά μάτια του γιατρού ήταν γλυκά και τά μάτια τοϋ Χρίστου ήταν γλυκά». Τί ώραία βλασφημία! Παρουσιάζουν επίσης τό βάψιμο τών αυγών σάν παλιό' ειδωλολατρικό έθιμο πού πήραμε καί ότι ό Χριστός άπλώς σήκωσε τήν πλάκα καί βγήκε (σελ. 174, 175, 177). Ό 'Άι-Βασίλης κάνει μπουγάδα μέ τά σώβρακά του (Δ'τάξη Γλώσσα σελ. 52). Τά παιδιά μαθαίνουν νά γράφουν Χαίκοΰ (Γ'τάξη, Γλώσσα σελ. 68) πού είναι επηρεασμένα άπό τό Βουδισμό Ζέν, άλλά όχι Όμηρο κ.τλ. Ελληνικά. Διαβάζουμε (Γλώσσα, Β' δημοτικού σελ. 79) γιά τό ημερολόγιο τής Έβραιοπούλας Ροζίνας, γιά τό 1940 άλλά όχι κάποιου Έλληνα ήρωα π.χ. Κώστα Περρίκου. Άπό τή Γλώσσα Α'Δημοτικου μαθαί­νουν τά παιδιά: πώς να μπαίνουν σέ ξένα σπίτια νά κρυφακούν, νά κρυφοκοιτάζουν τή νύκτα (σελ. 32, 34, 36, 38) όλα εικονογραφημένα. Στή Μελέτη Περιβάλλοντος Δ' τάξης (σελ. 17,18) νιώθουμε περήφανοι πού μιλάμε τά Τουρκικά. Τό Τουρκάκι Έκρέμ δοξάζει τόν Αλλάχ με άνύπαρκτο Χριστό. Στά Μαθηματικά Γ'τάξης (σελ. 85) υπάρχουν μάγισσες, σεΐχιδες καί γενικά όλα τά ξενόγλωσσα ονόματα καί κυρίως άγοριών. Κάνουν συνεχώς διαφήμιση (Μαθηματικά Γ'σελ. 102) στό Ταγκράμ, άλλά όχι στό αρχαιότερο Γεωμετρικό παιχνίδι τό ≪Λούκουλος≫ του Αρχιμήδη. Στά Θρησκευτικά Δ' (σελ. 98, μάς κάνουν πλύση εγκεφάλου μέ τούς μετανάστες, παρουσιάζοντας τούς Έλληνες σάν ρατσιστές. Στά Θρησκευτικά Ε'(σελ. 92) άναφέρουν σάν αιρετικό τόν Ρωμανό τό Μελωδό, ότι άντλοΰσε τά θέματά του άπό τά απόκρυφα Ευαγγέλια. Πηγαίνοντας στήν Ιστορία (Δ'τάξη σελ. 79) άφαιροΰν τίς άποικίες τής αρχαίας Ελλάδας άπό όλο τό μεσογειακό χώρο και τήν δείχνουν σάν ψείρα. Καλλιεργούν αισθήματα ήττοπάθειας των Ελλήνων (Ε'τάξη σελ. 11) ειδικά άπέναντι στούς Ρωμαίους, χωρίς νά μάς πουν ότι πολυπληθέστεροι Ρωμαίοι μαζί μέ Έλληνες προδότες πολέμησαν εναντίον λίγων Ελλήνων. Τό διάταγμα τής ανεξιθρησκίας τοϋ Μ. Κωνσταντίνου τό δουλεύουν όπως θέλουν σάν τάχα νά μήν ισχύει στήν Ελλάδα (''στ. Ε' σελ. 22). Ρωτούν πονηρά τά παιδιά νά άναρωτηθοΰν γιατί ό Μ. Κωνσταντίνος άφησε τούς παλαι­ούς ναούς δίπλα στίς Χριστιανικές (σελ. 27, Ίστορ. Ε'). Γιατί άραγε; Στήν άλωση της Κωνσταντινούπο­λης Βιβλίο Εργασιών Ιστορίας Ε' (σελ. 46), ρωτοϋν και ζητούν τά παιδιά να γράψουν τί τά εντυπωσίασε στόν Μωάμεθ τόν Πορθητή. (Βάζοντας δεύτερο στή λίστα τόν Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο). Δίνουν ψευδή στοιχεία μέ μικρό Τουρκικό στρατό στήν άλωση, Ιστορία Ε'(σελ. 107) (άλλου γράφουν πάνω άπό 60.000, άλλού 100.000). Ιστορικά εμείς ξέρουμε ότι τό νούμερο ήταν πολύ μεγαλύτερο. Γράφουν (Ιστορία Ε'σελ. 106) ότι τήν άμυνα τής Κωνσταντινούπολης τήν άνέθεσε ό Πα­λαιολόγος στόν Ίουστινιάνη λές καί αυτός ήταν άπλός παρατηρητής, τονίζοντας τό με­γαλείο του Ίουστινιάνη καί του Μωάμεθ. Αύτά τά βιβλία είναι όλα σαβούρες. Σέ τί vα πρωτοαναφερθεί κανείς; Καί αύτά είναι μόνο λίγα. Μέ σεβασμό Κουσίδου Πελαγία, Δράκα Πηγη: Περιοδικό "Η Δράση", Ιούνιος – Ιούλιος 2012 - "Ακτίνες".hellas-orthodoxy

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πού μπορώ να βρω παλιά σχολικά βιβλία για τα παιδά μου ή κάποια νεα αλλά αξιόπιστα; προτού είναι αργά! Αν μπορεί κάποιος/α να προτείνει link θα του/της είμαι ευγνώμων!! Ευχαριστώ!

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ Κ ΣΤΙς ΠΟΛΕΙς ΜΑΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ανώνυμος είπε...

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΣΙΓΚΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ Κ ΓΕΝΙΚΑ ΤΑ ΠΟΛΥΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΣΟ ΜΑΣ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΝΙΣΟΥΝ!!!!!!!!!
Κ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ;ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΟΙ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΑΝΑΡΙΧΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Κ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ Κ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Κ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΝΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΓΛΩΣΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ

Ανώνυμος είπε...

Στον σύνδεσμο παρακάτω (2 αναρτήσεις), παρουσιάζονται τα αναγνωστικά των παπούδων και των πατεράδων μας αλλά και τα δικά μας όσων είμαστε άνω των 40......
Οι παλαιοί θα θυμηθούν και οι νέοι θα καταλάβουν το παιχνίδι που στήθηκε για τον αφελληνισμό και τον αποχριστιανισμό των παιδιών μας....
Η δεύτερη απο τις 2 αναρτήσεις προσφέρει και μια εκπληκτική δυνατότητα να δείτε σελίδα σελίδα τα παλιά αναγνωστικά.
http://koukfamily.blogspot.com/2010/02/blog-post_21.html