Σάββατο 7 Ιουλίου 2012

2 χρόνια μετά τη δολοφονία του Σ.Γκιόλια