Τρίτη 17 Ιουλίου 2012

ΚΑΤΑ 32%ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΑΣ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ


ΕΙΛΩΤΕΣ ΜΕ 300 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ

Την περικοπή των μισθών για τους νέους, ηλικίας έως 25 ετών, κατά 32%, ανεξάρτητα από το εάν αμείβονταν με το βασικό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή όχι, αποκαλύπτουν έγγραφα του υπουργείου Εργασίας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της ΓΣΕΕ. Μάλιστα, η Συνομοσπονδία...
απέστειλε επιστολή προς τον αρμόδιο υπουργό Γιάννη Βρούτση, επισημαίνοντας αφενός το γεγονός ότι η προστασία της νεότητας, που τελεί υπό την προστασία του Κράτους επιβάλλει την ιδιαίτερη μέριμνα της Πολιτείας απέναντι στην κατηγορία των νέων εργαζομένων, που πλήττεται δραματικά από την οικονομική κρίση, αφετέρου ότι η ήδη εφαρμοσθείσα μείωση στα κατώτατα όρια αποδοχών στους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών δεν έχει οδηγήσει ούτε σε μείωση της ανεργίας ούτε σε αύξηση της απασχόλησής τους. Αντίθετα, η ανεργία των νέων, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, εκτοξεύθηκε στο τέλος του 2011 σε ποσοστό ρεκόρ, 50% περίπου, με έναν στους δύο νέους να είναι άνεργοι, ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό, που κινείται αυξητικά, έχει υπερβεί το 52%.

Αναλυτικά, ερμηνευτική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας καθώς και έγγραφο της Διεύθυνσης Αμοιβής του υπουργείου σας, που απευθύνεται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) αποκαλύπτει τη γενικευμένη εφαρμογή του μέτρου, ανεξάρτητα από ειδικότητα και κλάδο.

Κάτι, που έχει αναδείξει το Capital.gr, παρ' ό,τι η ΓΣΕΕ επέμενε ότι η αντισυνταγματική μεν, διάταξη της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περιορίζει τις περικοπές, στη περίπτωση των νέων ηλικίας έως 25 ετών, σε αυτούς που αμείβονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Η ΓΣΕΕ κάνει λόγο για περικοπές από την πίσω πόρτα και ζητά να ανακληθούν δύο ερμηνευτικές εγκύκλιοι, που εκδόθηκαν από το υπουργείο Εργασίας (Διεύθυνση Αμοιβής) και οι οποίες ουσιαστικά σηματοδοτούν εκτεταμένη μείωση μισθών για τους νέους κάτω των 25 ετών.

Να σημειωθεί ότι, βάσει της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου του περασμένου Φεβρουαρίου ο κατώτερος μισθός υποχώρησε στα 585 ευρώ μικτά (-22%) ενώ ειδικά για τους νέους μέχρι 25 ετών στα 510 ευρώ μικτά (-32%) από 751 ευρώ που ήταν έως τότε. Όμως η απόφαση αυτή, τονίζει η ΓΣΕΕ, ακόμα και αν μένει να κριθεί η συνταγματικότητά της από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), αφορούσς μόνο όσους αμείβονται με βάση την ΕΓΣΣΕ.

Με τις δύο ερμηνευτικές εγκυκλίους φαίνεται ότι το υπουργείο Εργασίας υιοθέτησε γενικευμένη μείωση σε όλους τους νέους εργαζόμενους μέχρι 25 ετών «ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας».

Σε επιστολή της προς τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση, η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι με την ερμηνευτική Εγκύκλιο του υπουργείου (Αρ. Πρωτ. 4601/304/12-3-2012) υιοθετήθηκε, με contra legem διασταλτική ερμηνεία, η γενικευμένη μείωση κατά 32% σε όλους τους νέους εργαζόμενους μέχρι 25 ετών, «ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας», δηλαδή ακόμα και σε αυτούς που καλύπτονται από κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές ΣΣΕ (και όχι μόνο αυτούς που αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).

Παράλληλα, με το με αρ. πρωτ. 10341/763/1-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αμοιβής του υπουργείου, που απευθύνεται στο ΣΕΠΕ, παρέχονται οδηγίες και κατευθύνσεις για την εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 1 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο του οποίου διατυπώνεται η άποψη, με βάση την προαναφερθείσα εγκύκλιο, ότι η μείωση 32% δεν εφαρμόζεται μόνο για όσους αμείβονται με τα όρια της ΕΓΣΣΕ αλλά και «για ήδη εργαζομένους κάτω των 25 ετών, οι οποίοι αμείβονται βάσει κάποιας ισχύουσας κλαδικής ΣΣΕ».

Και συνεχίζει η ΓΣΕΕ επισημαίνοντας «δεν πρόκειται απλώς για μια contra legem και προφανώς εσφαλμένη ερμηνεία διατάξεων, οι οποίες από τη φύση τους πρέπει να εφαρμόζονται στενά, αλλά επιπλέον, για τη νομιμοποίηση της παραβίασης ισχυουσών ΣΣΕ και μειώσεων μισθών εκατοντάδων χιλιάδων νέων ειδικευμένων εργαζομένων. Επιπλέον, με την τυχαία διαφοροποίηση ως προς τη μισθολογική μεταχείριση των εργαζομένων, οι οποίοι διακρίνονται με βάση το τυπικό, συγκυριακό και απρόσφορο στοιχείο της ηλικίας τους και όχι με βάση το ουσιαστικό κριτήριο του είδους, της ποιότητας και της ποσότητας της εργασίας που παρέχουν, παραβιάζεται η αρχή της μισθολογικής ισότητας και της αναλογικότητας, ενώ δημιουργούνται εργαζόμενοι «πολλών ταχυτήτων», ακόμη και στο πλαίσιο εφαρμογής κανονιστικών όρων ισχυουσών ΣΣΕ».

Πηγή:www.capital.gr