Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, ὁ γέροντας Παΐσιος καὶ οἱ προφητεῖες περὶ ρωσοτουρκικοὺ πολέμου. Ἕνα βῆμα πρὶν τὸ ποθούμενο καὶ τὰ γεγονότα!


Γιατί κατεβαίνει ὁ ρωσικὸς στόλος στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο τὸν Δεκέμβριο; Ποιὲς οἱ μύχιες διπλωματικὲς ἐπιδιώξεις τῆς Μόσχας στὴν Κύπρο καὶ τὴ Συρία; Γιατί καθίστανται ἀντικρουόμενα τὰ... συμφέροντά της μὲ τὴν Ἄγκυρα καὶ ποιὸς ὁ ρόλος τοῦ Ἰσραήλ; Τί προσδοκᾶ ἡ....
Τουρκία ἀπὸ τὴ Συρία. Μὲ ἀποκαλυπτικὰ ρεπορτὰζ κυκλοφορεῖ ἡ...
ἐφημερίδα «Στύλος Ὀρθοδοξίας» ὅπου παρουσιάζει τὸ πὼς καὶ τὸ γιατί ἡ Ἄγκυρα πείσθηκε νὰ λάβει μέτρα κατὰ τῆς Συρίας καὶ νὰ προετοιμάζεται γιὰ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση στὴν Συρία. Οἱ φῆμες γιὰ τὰ ἀνταλλάγματα ποὺ θὰ λάβει ἐμπλέκουν καὶ τὴν Ἑλλάδα...

Ὅταν πρὶν ἀπὸ χρόνια ὁ γέροντας Παΐσιος ὑποστήριζε πὼς ἡ Τουρκία θὰ ἐμπλακεῖ σὲ πόλεμο μὲ τὴ Ρωσία κάποιοι, ἄθεοι ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἡ χαλαροὶ καὶ ἀδιάφοροι στὴν ὀρθόδοξη πίστη γελοῦσαν εἰρωνικά. Ὅταν ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης Ἀντώνιος πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια ἔλεγε πὼς ἡ Ἑλλάδα θὰ πεινάσει ὅταν ξεσπάσει πόλεμος στὴ Συρία ὑπῆρχαν παρόμοιες φωνὲς ποὺ τὰ λεγόμενα τοῦ τὰ ἐκλάμβαναν ὡς τρέλες καὶ ἀνοησίες. Ὡστόσο, οἱ ἀπόψεις αὐτές, ὅπως ἰσχυρίζεται σήμερα σύγχρονος ἀσκητὴς ποὺ ζεῖ στὸ Παγγαῖο ὅρος ἐν μέρει ταυτίζονται μὲ τὴν προφητεία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ περὶ ρωσοτουρκικοὺ πολέμου. Ὁ ἴδιος ἀσκητὴς θέλοντας νὰ δώσει μία χρονικὴ διάσταση στὴν ἐκπλήρωση τῶν προφητειῶν αὐτῶν τόνιζε προσφάτως ὅτι εἴμαστε πλέον πολὺ -πολὺ κοντά. Μάλιστα γιὰ νὰ δείξει τὸ πόσο κοντὰ εἴμαστε ἰσχυριζόταν πὼς ὁ μαρμαρωμένος βασιλιάς, δηλαδὴ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βατάτζης ἔβγαλε τὸ ξίφος ἀπὸ τὸ θηκάρι του καὶ ἤδη περιφέρεται μὲ τὴ μορφὴ παλιάτσου στὴ Βασιλεύουσα προμηνύοντας τὴν ἀπελευθέρωσή της ἀπὸ τοὺς Τούρκους... Ὀργανώνει τὰ τάγματα καὶ τὰ φουσάτα τῶν Ἁγίων γιὰ νὰ μποῦν θριαμβευτικὰ καὶ πάλι στὴ Βασιλεύουσα καὶ προετοιμάζει τὴν πανηγυρικὴ θεία Λειτουργία στὴν Ἁγία Σοφία! Τὶς θέσεις τοῦ αὐτὲς ἔρχονται πλέον νὰ ἐπαληθεύσουν μὲ τὸν πλέον χαρακτηριστικὸ τρόπο καὶ τὰ πολιτικὰ δρώμενα στὴν εὐρύτερη γεωπολιτικὴ περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Ἂς δοῦμε ὅμως, τὰ πράγματα πιὸ...

ἀναλυτικὰ παρουσιάζοντας τὸ πιὸ πρόσφατο σενάριο... τὸ ὁποῖο ἤδη ὑπὸ τὴ μορφὴ τῆς φημολογίας εὐρέως κυκλοφορεῖ.


Ὅλοι γνωρίζουμε πὼς τὸ καθεστὼς τοῦ Ἄσαντ, τοῦ Σύρου προέδρου βρίσκεται στὸ στόχαστρο Ἀμερικανῶν καὶ Εὐρωπαίων ἀλλὰ καὶ μίας παρασκηνιακῆς γνωστῆς κάστας, οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦν πιέσεις προκειμένου νὰ τὸ ἀνατρέψουν κατὰ τὸ πρόσφατο παράδειγμα τῆς Λιβύης, προκειμένου νὰ ἐξυπηρετήσουν μύχια πολλαπλὰ συμφέροντά τους! Ὡστόσο, λόγω τῆς δεινῆς οἰκονομικῆς κατάστασης ποὺ γενικὰ ἐπικρατεῖ οἱ χῶρες ποὺ συνήθως πρωτοστατοῦν, δηλαδὴ οἱ ΗΠΑ, ἡ Μ. Βρετανία, ἡ Γαλλία καὶ ἡ Γερμανία ἀδυνατοῦν ἐπὶ τοῦ παρόντος νὰ ἀναλάβουν τὸ κόστος μίας νέας στρατιωτικῆς ἐπιχείρησης ἀντίστοιχη μ' αὐτὴν ποὺ παρακολουθήσαμε πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες στὴ Λιβύη. Ἔτσι, ἀναλίσκονται στὴ σχεδὸν ἀνέξοδη καθημερινὴ κλιμάκωση μίας διεθνοῦς προπαγάνδας κατὰ τοῦ καθεστῶτος τοῦ προέδρου Ἄσαντ ἀλλὰ καὶ προσανατολίζονται νὰ ἐπιβάλλουν διεθνεῖς οἰκονομικὲς κυρώσεις, γνωστὰ ὡς οἰκονομικὰ ἐμπάργκο.

Μ' ὅλα αὐτὰ ἀποσκοποῦν στὴ σταδιακὴ ἀπομόνωση τῆς Συρίας, ἔτσι ὥστε νὰ μπορέσουν νὰ καταφέρουν τὴν ἀνατροπὴ τῆς παρούσας κυβέρνησης... Ἂν καὶ συγκεκριμένα κλιμάκια τῆς ἐλεγχόμενης, ὅπως φημολογεῖται ἐκ τῆς Δύσης, τρομοκρατικῆς ὀργάνωσης Ἂλ Κάϊντα προετοίμασαν τὰ τελευταία χρόνια τὸ ἔδαφος δημιουργώντας τοὺς ἐσωτερικοὺς ἀπαραίτητους θύλακες ἀνατροπῆς τοῦ καθεστῶτος Ἄσαντ, ἐν τούτοις ἀδυνατοῦν ἀπὸ ὅτι διαπιστώνεται νὰ ἀναλάβουν οἱ ἴδιοι τὴν πρωτοβουλία μίας γενικευμένης ἐπιχείρησης.

Ὡς ἐκ τούτου ἐξαναγκάστηκαν νὰ μεταβάλλουν τὰ ἀρχικὰ σχέδια τοὺς προχωρώντας σὲ ἄλλου τύπου λύση. Ὅπως χαρακτηριστικὰ λέγεται ἀναβάθμισαν τὸ ρόλο τῆς Τουρκίας καθιστώντας αὐτὸν πρωταγωνιστικό... Ἐνέπλεξαν τὴν γείτονα χώρα, ἀφοῦ πρῶτα τὴν «ἔπεισαν» μὲ διάφορους θεμιτοὺς καὶ ἀθέμιτους τρόπους (βλ. ὁπλικὸ σύστημα H.A.A.R.P.) καὶ ἀνακοίνωση ρωσικοῦ ναυτικοῦ περὶ ἐνεργοποίησής του πρὶν ἀπὸ τοὺς δύο πρόσφατους ἰσχυροὺς σεισμοὺς στὴν Τουρκία! Ὅπως ἀποκαλύπτει μάλιστα σὲ πρόσφατο δημοσίευμά της ἡ ἀραβικὴ ἐφημερίδα Al-Rai ποὺ ἐκδίδεται στὸ Κουβέιτ, ἡ Ἄγκυρα ἀναμένεται νὰ ἐπιβάλλει ὡς χώρα μέλος τῆς Ἀτλαντικῆς Συμμαχίας (ΝΑΤΟ) τὴν Ζώνη Ἀπαγόρευσης Πτήσεων στὴ Συρία κατ' ἐπιταγὴν τῆς Οὐάσιγκτον.

Σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας, τὴ μετάφραση τοῦ ὁποίου παρουσιάζει ἡ ἰστοσελίδα DEFENCENET φέρεται νὰ ἔχουν καταλήξει τουλάχιστον σὲ πρώτη φάση ΗΠΑ, Ἀραβικὲς χῶρες καὶ Τουρκία σὲ συμφωνία γιὰ τὸ κλείσιμο μὲ Ζώνη Ἀπαγόρευσης Πτήσεων τοῦ ἐναέριου χώρου τῆς Συρίας. Ἡ ἐφημερίδα ἐπικαλούμενη «Εὐρωπαϊκὲς» πηγὲς στὴν Οὐάσιγκτον θέλει τὴν ἐγκατάσταση τῆς Ζώνης Ἀπαγόρευσης Πτήσεων νὰ ὑλοποιεῖται ἀπὸ ἀραβικὰ καὶ τουρκικὰ μαχητικὰ ἀεροσκάφη, ἐνῶ οἱ ΗΠΑ θὰ περιοριστοῦν -ἴσως λόγω οἰκονομικῆς δυσπραγίας- στὴν παροχὴ λογιστικῆς ὑποστήριξης.

Ὁπωσδήποτε κάτι τέτοιο -ἐπισημαίνεται στὸ δημοσίευμα μόνο εὔκολο δὲν θὰ εἶναι, ἂν εἶναι ἀλήθεια, καθὼς ἡ Συρία διαθέτει σαφῶς ἀνώτερη Ἀεροπορία καὶ πιὸ ἑτοιμοπόλεμη ἀπὸ αὐτὴ τῆς Λιβύης. Τὸ κυριότερο ὅμως εἶναι ὅτι διαθέτει ἀντιαεροπορικὴ ἄμυνα ποὺ ἐνέχει κινδύνους ὑψηλῶν ἀπωλειῶν γιὰ ὅποια κράτη συμμετέχουν στὴν ζώνη ἀπαγόρευσης πτήσεων.

Πέραν αὐτοῦ, ὑπάρχει καὶ ὁ παράγων Ρωσία. Μέσα σὲ δύο ἑβδομάδες ἀπὸ τὴν ἀπόπλου τοῦ ρωσικοῦ Στόλου ἀπὸ τὰ λιμάνια τοῦ Βόρειου Ὠκεανοῦ, μπορεῖ νὰ βρίσκεται στὶς ἀκτὲς τῆς Συρίας. Πόσο εὔκολο λοιπὸν εἶναι γιὰ τοὺς Δυτικοὺς νὰ κάνουν κάτι χωρὶς τὴν σύμφωνη γνώμη τῆς Ρωσίας; Ἐκτὸς καὶ ἂν ἔχει συμφωνηθεῖ ἡ ἀλλαγὴ ἡγεσίας σὲ ἀνώτατο ἐπίπεδο...
Ἡ ἐπιχείρηση, σύμφωνα πάντα μὲ τὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας θὰ ἔχει ὡς στόχο τὴν ἐξουδετέρωση τῶν «κινήσεων» τοῦ Στρατοῦ τῆς Συρίας, ὅπως καὶ τὴν ἀδρανοποίηση τῶν δραστηριοτήτων τοῦ «Προεδρικοῦ Παλατιοῦ», ὅπως ἀναφέρεται χαρακτηριστικὰ σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴ διοίκηση τῶν στρατευμάτων.

«Ὁ Στρατὸς τῆς Συρίας μπορεῖ νὰ παραλύσει μέσα σὲ 24 ὧρες» φέρεται πὼς εἶπε σχετικὰ πηγὴ στὴν ἐφημερίδα Al-Rai.

Ἤδη μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ αὐξάνονται οἱ ἐπικρίσεις τῆς Ἄγκυρας πρὸς τὴ Δαμασκό. Ἡ Τουρκία ἴσως νὰ προσδοκᾶ βάσει τῆς συμφωνίας, ὅπως ἰσχυρίζονται διπλωματικὲς πηγές, πολλαπλὰ ὀφέλη ἀπὸ τὴν ἐνεργὸ στρατιωτικὴ ἀνάληψη μίας λίαν παρακινδυνευμένης γι' αὐτὴν ἐπιχείρησης. Μίας ἐπιχείρησης ποὺ θὰ προηγηθεῖ τῆς προσπάθειας ἀλλαγῆς τῆς ἐξουσίας στὸ Ἰρᾶν. Αὐτὸς πιθανὸν νὰ εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ἡ Ἄγκυρα ἐξαναγκάστηκε νὰ ἀκυρώσει τὴ συμφωνία περὶ τῶν πυρηνικῶν ποὺ εἶχε συνάψει μὲ τὴν Τεχεράνη... Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ «ἡ Τουρκία σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς ἰστοσελίδας DEFENCENET ἄρχισε νὰ συγκεντρώνει μεγάλες δυνάμεις στὰ σύνορα μὲ τὴν Συρία καὶ εἶναι σαφὲς ὅτι "κάτι ἑτοιμάζεται" ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα. Τουλάχιστον μία Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία μὲ ἅρματα μάχης M60 ἔχει μεταφερθεῖ στὴν περιοχή, ἐνῶ ἔχουν πυκνώσει οἱ ἀποστολὲς ἀεροφωτογράφησης νότια της Ἀλεξανδρέττας ἀπὸ ἀεροσκάφη RF-4E. Ταυτοχρόνως τὸ τουρκικὸ Ναυτικὸ ἔχει αὐξήσει τὴν παρουσία του στὸ λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρέττας κατὰ τρία σκάφη (δύο κορβέτες καὶ μία φρεγάτα O.H.Perry). Ὁ Τοῦρκος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, Ἀχμὲτ Νταβούτογλου, δήλωσε πὼς "Ἡ Ἄγκυρα εἶναι ἕτοιμη γιὰ ὁποιοδήποτε σενάριο, ἐὰν ἡ Συρία συνεχίσει τὴ βίαιη καταστολὴ τῶν διαδηλώσεων κατὰ τοῦ προέδρου Μπασὰρ Ἂλ-Ἄσαντ", μὴ ἀποκλείοντας τὴ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση. Συγκεκριμένα ὁ Νταβούτογλου, σὲ συνέντευξή του στὸ τουρκικὸ Κανάλι 24, ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων: «Ἐλπίζουμε πὼς μία στρατιωτικὴ ἐπέμβαση στὴν Συρία δὲν θὰ εἶναι ἀναγκαία. Ὡστόσο τὸ συριακὸ καθεστὼς ὀφείλει νὰ βρεῖ τρόπο νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ εἰρήνη μὲ τὸ λαό του. Ὅσο συνεχίζεται πάντως ἡ βίαιη καταστολή, ἡ Τουρκία εἶναι ἕτοιμη γιὰ ὁποιοδήποτε σενάριο». Τόνισε ἐπίσης πὼς οἱ τουρκικὲς κυρώσεις κατὰ τῆς Συρίας εἶναι ἕτοιμες καὶ θὰ ἀνακοινωθοῦν σύντομα ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς χώρας, Ἀμπντουλὰχ Γκιουλ καὶ τὸν πρωθυπουργὸ Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν. Σημειώνουμε ὅτι ἡ Τουρκία διεκδικεῖ μία ἐδαφικὴ περιοχὴ περίπου 500 τετραγωνικῶν χιλιομέτρων νότια της Ἀλεξανδρέττας»!

Σύμφωνα μάλιστα μὲ κάποια σενάρια ποὺ κυκλοφοροῦν μὲ τὴ μορφὴ φημολογίας σὲ διπλωματικοὺς κυρίως κύκλους στὰ ἀνταλλάγματα ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀποκλειστικὴ σχεδὸν στρατηγικὴ χρήση τῶν ὑδάτινων πόρων τῆς περιοχῆς συμπεριλαμβάνονται καὶ δύο ἑλληνικὰ νησιά, τὰ ὁποῖα θὰ καταλάβει ἀρχικὰ ὑπὸ τὴ Νατοϊκὴ ὀμπρέλα ἡ Ἄγκυρα προκειμένου νὰ ἀποφύγει μία ἀνοικτὴ ρήξη μὲ τὴν Ἑλλάδα! Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀξίζει νὰ ἐνθυμηθοῦμε τὴν προφητικὴ ρήση τοῦ γέροντα Παϊσίου περὶ τουρκικῆς κατάληψης δύο ἑλληνικῶν νησιῶν χωρὶς σχεδὸν καμία ἀντίσταση... πρὶν ξεκινήσουν τὰ μεγάλα γεγονότα ποὺ θὰ ἀλλάξουν ἄρδην τὰ δεδομένα στὴν εὐρύτερη περιοχή μας.

Ἕνα τέτοιο πιθανὸν ἐνδεχόμενο -μὲ δεδομένη τὴν κατάσταση στὴν Ἑλλάδα- ἀποσκοπεῖ κυρίως στὴν συνεκμετάλλευση τοῦ Αἰγαίου, ἀφοῦ πλέον σ' αὐτὴ θὰ ἔχει λόγο καὶ ἡ Τουρκία! Καὶ αὐτὸ γιατί θὰ μεταβληθοῦν ὑπὲρ τῆς τὰ ἰσχύοντα περὶ τοῦ δικαιώματος τῆς Ἑλλάδος νὰ ὁρίσει τὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη (ΑΟΖ) κατὰ τὸ παράδειγμα τῆς Κύπρου, προκειμένου νὰ προχωρήσει στὴν ἐκμετάλλευση τοῦ ὀρυκτοῦ της πλούτου... Μέσα λοιπὸν στὸ πλαίσιο αὐτὸ τῆς νέας προοπτικῆς ποὺ ἀνοίγεται γιὰ τὴν Τουρκία μὲ τὰ παρασκηνιακὰ ἀνταλλάγματα ἡ κυβέρνηση Ἐρντογᾶν ἀναγκάστηκε νὰ ἐνδώσει στὶς πιέσεις τῆς Οὐάσιγκτον...

Ἡ στάση τῆς Ρωσίας

Τὰ ἀνωτέρω σχέδια δὲν περνοῦν ἀπαρατήρητα ἀπὸ τὴ Μόσχα. Ἡ Ρωσία ἐπ' οὐδενὶ θέλει νὰ χάσει τὴ μοναδικὴ στρατιωτικὴ βάση ποὺ διατηρεῖ στὴ Μεσόγειο καὶ ἡ ὁποία βρίσκεται στὴ Συρία οὔτε ἐπίσης νὰ ὑποστεῖ μία νέα οἰκονομικὴ ζημιὰ πολλῶν δισεκατομμυρίων εὐρὼ λόγω ματαίωσης συμφωνιῶν ποὺ ἔχει συνάψει σὲ στρατιωτικὸ καὶ ἐμπορικὸ ἐπίπεδο μὲ τὴ Δαμασκό. Ἤδη ἀπὸ τὶς ἀλλαγὲς σὲ Λιβύη καὶ Αἴγυπτο ὑπέστη ζημιὰ πολλῶν δισεκατομμυρίων εὐρώ, ἡ ὁποία θὰ αὐξηθεῖ κατὰ πολὺ ἂν ἀλλάξει καὶ τὸ καθεστὼς τῆς Συρίας. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ Δαμασκὸς προμηθεύεται σχεδὸν σὲ ἀποκλειστικὸ βαθμὸ στρατιωτικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴ Ρωσία... Αὐτὸς πιθανὸν νὰ εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ἀποστέλλει μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια ἰσχυρὴ ναυτικὴ δύναμη στὴν περιοχὴ τῆς Ἄν. Μεσογείου. Ναυτικὴ δύναμη ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα ἀεροπλανοφόρο, δύο ὑποβρύχια καὶ ἀρκετὰ πλοῖα συνοδείας. Μέσα στὸ πλαίσιο τῆς ἀποστολῆς στὴ Μεσόγειο ἡ συγκεκριμένη ναυτικὴ ρωσικὴ δύναμη προέβη προσφάτως σὲ γυμνάσια στὴ Βόρειο θάλασσα, ἐνῶ ἀναμένεται νὰ βρίσκεται στὴν περιοχὴ περὶ τὰ μέσα τοῦ Δεκεμβρίου. Βέβαια ἡ παρουσία τοῦ ρωσικοῦ στόλου στὴν περιοχὴ σχετίζεται καὶ μὲ τὴ θωράκιση ἀρκετῶν συμφωνιῶν ποὺ ἔχουν συναφθεῖ μὲ τὴν Κύπρο καὶ ἀφοροῦν εὐρύτερη συνεργασία στὸ τομέα τῆς ἐνέργειας καὶ τῆς ἄμυνας.

Ἡ Ρωσία ἄλλωστε μὲ μία πιθανὴ ἀπώλεια τῆς φιλικὰ προσκείμενης πρὸς αὐτὴν Συρίας δὲν θὰ ἔχει λόγο στὰ πλούσια κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου καὶ πετρελαίου σὲ Κύπρο καὶ Ἑλλάδα. Ὡς ἐκ τούτου κανεὶς δὲν ἀποκλείει νὰ σταθεῖ ἐνεργὰ πλέον ἐμπόδιο πρὸς τὶς βλέψεις τῆς Οὐάσιγκτον, προκειμένου νὰ συνεχίσει νὰ ἔχει τὸ ἀπαραίτητο διαπραγματευτικὸ χαρτὶ ποὺ ἀπαιτεῖται προκειμένου νὰ συμμετάσχει ὡς σημαντικὸς «παίκτης» στὶς ἀποφάσεις ποὺ ἀφοροῦν τὴν περιοχή. Καὶ ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ γεγονὸς δὲν ἀποκλείει ἀκόμη καὶ στρατιωτικὴ ἐμπλοκὴ μὲ τὴν Τουρκία. Ἕνα τέτοιο πιθανὸ πλέον ἐνδεχόμενο θὰ τὴ βοηθήσει νὰ ἐπιλύσει ταυτόχρονα δύο βασικὲς μακροχρόνιες ἐπιδιώξεις της. Ἡ πρώτη ἐξ αὐτῶν ἀφορᾶ τὴν ἐξασφάλιση τῆς παρουσίας της στὴ Μεσόγειο μ' ὅλα τὰ ἀπορρέοντα ἐξ αὐτῆς μελλοντικὰ ὀφέλη. Μία τέτοια παρουσία ἄλλωστε ἐπεδίωξε καὶ παλαιότερα τόσο μὲ τὴ σύναψη συμφωνίας γιὰ τὸν ἀγωγὸ Μπουργκᾶς -Ἀλεξανδρούπολη, ὅσο καὶ μὲ τὴν πρόταση ἐκμετάλλευσης τῶν ναυπηγείων τῆς Σύρου γιὰ ἐξυπηρέτηση τῶν ἀναγκῶν συντήρησης τοῦ ρωσικοῦ στόλου στὴ Μεσόγειο. Ἡ δεύτερη μύχια ἐπιδίωξη ἀφορᾶ τὸν Καύκασο ἀλλὰ καὶ τὴ σύμμαχο πρὸς αὐτὴν Τεχεράνη. Ἡ ἐνεργὴ παρουσία τῆς Μόσχας θὰ ἐνισχύσει πολλαπλῶς τὸ διπλωματικὸ χαρτὶ στὶς οἱανδήποτε μελλοντικὲς ἐξελίξεις.

Ὁ ρόλος τοῦ Ἰσραὴλ

Αὐτοὶ εἶναι καὶ οἱ λόγοι ποὺ Μόσχα καὶ Ἄγκυρα ἔχουν ἀντικρουόμενα συμφέροντα τὰ ὁποῖα οὐδόλως ἀποκλείεται σήμερα νὰ καταλήξουν σὲ μία πολεμικὴ εὐρύτατη σύρραξη ποὺ θὰ ἀλλάξει ἄρδην τὸ γεωγραφικὸ χάρτη στὴν περιοχή. Μία τέτοια σύρραξη ἄλλωστε ἐξυπηρετεῖ ποικιλοτρόπως καὶ τὸ Ἰσραήλ, τὸ ὁποῖο διακαῶς ἐπιθυμεῖ νὰ μειώσει τὴ στρατιωτικὴ ἰσχὺ τῆς Ἄγκυρας. Μὲ δεδομένα μάλιστα τὴν ἐχθρικὴ πρὸς τὸ Τὲλ-Ἀβὶβ στάση τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης τοὺς τελευταίους μῆνες ἀλλὰ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι ἡ μοναδικὴ πλέον ἐναπομείνασα ἐκτός του Ἰρᾶν μουσουλμανικὴ χώρα μὲ ἰσχυρὸ στρατὸ τὸ Ἰσραὴλ θὰ ἔχει κάθε λόγο νὰ ὠφεληθεῖ ἀπὸ ἕναν ἐνδεχόμενο ρωσοτουρκικὸ πόλεμο! Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἄλλωστε ἔχει ἀναπτύξει διπλωματικὲς σχέσεις μὲ τοὺς Κούρδους τοῦ Βορείου Ἰράκ, ἐνῶ ὅπως φημολογεῖται μυστικὰ ἐνισχύει μὲ ὄπλα καὶ τοὺς Κούρδους ἀντάρτες ποὺ μάχονται ἐνάντια στὴν Ἄγκυρα..

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω λοιπὸν διαπιστώνεται πόσο πιθανὸ πλέον εἶναι τὸ ἐνδεχόμενο ἑνὸς ρωσοτουρκικοῦ πολέμου, κάτι ποὺ παλαιότερα θὰ ἀποτελοῦσε σενάριο φαντασίας. Διαπιστώνεται πόσο κοντὰ βρίσκεται ἡ ἐπαλήθευση τῶν προφητειῶν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, τοῦ μακαριστοῦ γέροντα Παϊσίου ἀλλὰ καὶ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Σιατίστης Ἀντωνίου.
Ἡ θέση τῆς Ἑλλάδος

Ὁ κοινοὺς νοῦς τέλος κατανοεῖ πὼς ἡ Ἑλλάδα λόγω τῆς τεχνητῆς οἰκονομικῆς κρίσης ποὺ τὴν ταλανίζει ἀναλίσκεται σὲ παθητικὸ ρόλο ἔναντι τῶν ραγδαίων αὐτῶν ἐξελίξεων. Ρόλο ποὺ ἐκ τῶν πραγμάτων τὴν καθιστὰ ἀδιάφορο παρατηρητὴ καὶ «κομπάρσο» σὲ διπλωματικὸ ἐπίπεδο. Στὴν οὐσία ἡ κυβέρνηση τῆς χώρας μᾶς παρουσιάζεται ἀδύναμη νὰ παρακολουθήσει τὰ τεκταινόμενα καὶ ἁπλῶς σύρεται καὶ διασύρεται ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τὴν Οὐάσιγκτον μὲ τὴ μορφὴ τοῦ ἐπαίτη προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσει τὰ πρὸς τὸ ζῆν στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ νὰ ἀποφύγει κοινωνικὲς ἐξεγέρσεις. Τὴν ἐμφανῆ αὐτὴ ἀδυναμία ὅμως τῆς κυβέρνησης, ποὺ προκάλεσε ἡ πολιτικὴ τῆς ἀποστασίας ἀπὸ τὰ σταθερὰ νάματα τοῦ οὐρανοῦ, ποὺ διαχρονικὰ θωράκιζαν τὴν εὐλογημένη αὐτὴ χώρα ἀναμένεται νὰ καλύψει ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἐπιβραβεύοντας αὐτοὺς ποὺ θυσιάστηκαν καὶ θυσιάζονται γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴ σωτηρία, ὑποστηρίζει ὁ γνωστὸς γέροντας ἀσκητὴς τοῦ Παγγαίου Ὅρους.
Ἕνας Δοῦλος Κυρίου

Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


1282 σχόλια:

«Παλαιότερο   ‹Παλαιότερο   1 – 200 από 1282   Νεότερο›   Νεότερο»
Ανώνυμος είπε...

Έτσι! Όλα όσα έχουν πει βγαίνουν κατά γράμμα.

Οι Εχθροί θα σκάσουν και θα πλαντάξουν.

Ανώνυμος είπε...

Οι ψυχές μας είναι έτοιμες.
Οτι είναι να γίνει θα γίνει.
Μην φοβηθείτε στο τέλος. Είμαστε όλοι μαζί σ'αυτό.
Είμαστε Ελληνες. Μπορεί να φαίνεται ότι έχουμε υποκύψει, αλλά δεν είναι έτσι.
Οταν θα έρθει η ώρα όλα θα αλλάξουν.
Απλά να είστε έτοιμοι σωματικά, ψυχικά και πνευματικά.

Ανώνυμος είπε...

τι 5000 ρε σεις τι λέτε....

Ανώνυμος είπε...

Ναι ρε παιδια οκ αλλα πειτε μου εσεις ποιος ελληνας θα πιασει οπλο. Τηλεκοντρολ και φραπε μπορει να πιασει. Πλεον εχει γινει συνηθεια στον ελληνα να σκυβει το κεφαλι και να δεχεται καρπαζιες. Για να αλλαξει αυτο θελει πολυ καιρο πιστευω. Μακαρι να βγει λαθος...

Ανώνυμος είπε...

BΛΑΔΙΜΗΡΕ ΣΕ ΘΕΛΩ ΑΚΜΑΙΟ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ.
ΕΤΣΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΤΡΟΠΩΣΕΙΣ.
...ΑΟΡΑΤΟΣ...

Ανώνυμος είπε...

ΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΦΡΑΠΕ ΤΟΥ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΑΧΩΒΑ ΑΛΛΑ ΞΕΡΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΑΝ ΘΑΡΘΕΙ ΤΟ ΑΥΓΟ ΣΤΟΝ Κ...ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΜΕ ΚΙ ΑΠ ΤΟΝ ΕΝΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΔΩΤΙΚΟ ΖΥΓΟ ΑΜΗΝ.

Ανώνυμος είπε...

Εγω αδερφια ειμαι πεπεισμενος οτι οι προφητειες επαληθευονται στις μερες μας.Οτι και να συμβει με εξωτερικους εχθρους δεν με ανησυχει γιατι πιστευω οτι οποιος και να κανει ντου αργα η γρηγορα θα τους πνιξουμε στα νερα του αιγαιου.Με ανησυχει πολυ ομως ο εσωτερικος εχθρος ο οποιος ειναι σε στυλ ανταρτικου και αποτελειται απο τους λαθρομεταναστες μουσουλμανους,τους αλβανους(πολυ υπουλη ρατσα)και τους ηλιθιους αναρχοκομμουνιστες.Αυτοι ειναι πιο επικινδυνοι να κανουν μεγαλο κακο στους ελληνες.π.χ γινεται κατι και μας επιστρατευουν εμας τους ανδρες.Φτωχεια υπαρχει και μενουν στα χωρια και στις πολεις οι γυναικες και τα παιδια μας με τους λαθρομεταναστες(οι ασιατες μουσουλμανοι ειναι κατα 99% ανδρες).για σκεφτειτε τι θα κανουν αυτοι στις γυναικες μας και στα παιδια μας!Θα κανουν οτι εκαναν οι πουστηδες κομιτατζηδες βουλγαροι στην ανατολικη μακεδονια και θρακη κατα τους 2 παγκοσμιους πολεμους οπου οι ελληνες ανδρες ηταν στο μετωπο και αυτοι οι θρασυδειλοι εκαιγαν χωρια ανενοχλητοι και βιαζαν γυναικες.Τυχαιο που ολοι οι γειτονικοι λαοι θελουν να αρπαξουν κατι απο την ελλαδα?τυχαιο που μιλανε για μεγαλη αλβανια για σκοπια με την θεσσαλονικη μεσα για μεγαλη βουλγαρια για τουρκικη θρακη κτλ?τυχαιο που ολες οι κυβερνησεις των τελευταιων 38 χρονων δεν αντιδρουν στις προκλησεις?Τυχαιο που απαξιουν τα εθνικα μας θεματα?Τυχαιο που εχουν διαλυσει τον ελληνικο στρατο?Το μεγαλο προβλημα των ελληνων πολιτων δεν θα επρεπε να ειναι μονο το οικονομικο αλλα τα εθνικα θεματα και το ξεπουλημα της χωρας.Και εγω ανεργος ειμαι αλλα χωρις Ελλαδα και ελληνικο πνευμα και ισχυρο κρατος τα οικονομικα κανενος μας δεν θα φτιαξουν.

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΕΙΧΕ ΠΕΙ Ο Γ. ΠΑΪΣΙΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΔΕ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΘΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ. ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΣΚΕΥΘΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ,ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ,ΕΙΠΕ "ΠΑΛΗΚΑΡΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ". ΕΙΧΕ ΔΕΙ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΞΙΟΜΑΧΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ. ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΟΥ ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΟ ΦΙΔΙ ΑΠ΄ΤΗΝ ΤΡΥΠΑ ΟΙ ΡΩΣΟΙ.
ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΧΟΝΔΡΙΚΑ ΟΤΙ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ Η ΟΛΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΜΠΛΟΚΗ. ΕΚΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΘΑ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ "ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΡΟΦΘΑΣΟΥΝ".
ΧΟΝΔΡΙΚΑ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΚΑΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΙΝΑ. ΤΟΤΕ ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ,ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΣΤΗ ΣΚΑΚΕΡΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ, Ε.Ε ΠΟΥ ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΕΙ, ΠΙΘΑΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ,ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ, ΑΟΖ ΚΑΙ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ, ΑΝΤΙΠΥΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ (ΕΥΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΤΗ ΔΕΧΤΗΚΑΜΕ), ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΡΙΑ (ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ) ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΕ ΚΥΠΡΟ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΙΣΩ ΕΜΕΙΣ.

Ανώνυμος είπε...

Με το συμπάθειο, αλλά τι σχέση έχει ο Ορθόδοξος Αγιος Κοσμάς με τον Παϊσιο που έκανε εδαφιαία μετάνοια στο Βοθρολομαίο;

Ανώνυμος είπε...

Δεν θα χρειαστεί να πιάσουμε όπλο, μην ανησυχείτε. Το είχε πει ο γέροντας αυτό. Κι αν δεν το πιστέυετε τότε τι να σας πω....

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 12 : 00

.... εσείς οι Γ.Ο.Χ (Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί)
πρέπει να κόψετε τις πολλές πρωινές...γιατί μετά απ τον ενθουσιασμό σας..λέτε μλκιες.

Μια ζωή σας έτσουζε ο Παίσιος και εξακολουθεί να σας πονάει που οι λόγοι του εξακολουθουν να έχουν απήχηση στον Κόσμο. Το καύτερο δώρο του Θεού...εσείς μείνετε μέσα στις αιρειτικές πλάνες σας μιας και δεν είστε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και είστε ένα μάτσο προβατόσχημοι λύκοι με διαφορετικούς σκοπούς...

Όσο για τον άλλον τον φαφλατα που λέει για τους Εβραίους...μήπως να κοιτάξει σε κανα καθρέπτη να δει ποιός είναι ο εβραίος...Μια ζωή οι εβραίοι μισούσαν τους Χριστιανούς....αλλά τι να πεις σε ''αρχαιολάτρες'' που οι οργανώσιες τους ιδρύθηκαν από Εβραίους ; ;;;;;;..Μασονάκια της φάπας....!!!

Στο ίντερνερ υπάρχουν λίγοι Ορθόδοξοι...όλοι οι υπόλοιποι θα είναι Γ.Ο.Χ / Τραχωνι / Λιακοπουλικοι /Αρχαιολατρες/ και δήθεν άθεοι Νεοεποχητες...γιατί μόνο εδώ επιβιώνετε αποβράσματα της κοινωνίας.

Αποβράσματα όχι για αυτά που πιστεύεται, αποβράσματα για τον τρόπο που πολεμάτε την Ορθοδοξία...λαμόγια του κερατά.

Και ο Παΐσιος, και όλοι οι Άγιοι , ο Χριστός και η Εκκλησία θριάμβευσαν και θσ υνεχίσουν να θριαβέβμουν., Όσο και να σας πονάει ορισμένους...δήθεν ''Ελληνες''..αυτοαποκαλουμενους ''Χριστιανούς'' και μη...!!

Σκυλιάστε τώρα....!

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΟΤΙ ΧΑΙΡΕΤΗΣΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ Ο Γ. ΠΑΪΣΙΟΣ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. ΕΞΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΟΤΑΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΑΠΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ(ΜΑΛΛΟΝ ΕΔΩ ΤΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ) ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ,ΔΙΚΑΣΤΚΟΥΣ,Κ.Λ.Π ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΘΝΗΤΟΙ. ΕΠΕΙΤΑ ΟΙ ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΙ ΓΕΡΟΝΤΑΔΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. ΑΝ ΔΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΚΑΘΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ Ο Γ. ΠΑΪΣΙΟΣ ΘΑ ΤΟΝ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΟΠΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΗΤΑΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΩΣΥΝΗ ΤΟΝ ΧΑΙΡΕΤΗΣΕ, ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΤΙ ΘΑ ΠΡΑΞΕΙ,ΕΓΩ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΑΠΛΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΙΜΑΙ.
ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΝ ΕΧΕΙ ΔΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙ,ΟΠΟΤΕ ΜΗ ΒΓΑΖΕΤΕ ΕΤΣΙ ΕΥΚΟΛΑ ΤΕΤΕΟΙΑ ΣΥΜΕΠΡΑΣΜΑΤΑ. ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΑΠΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΚΑΠΟΤΕ ΗΞΕΡΑ ΕΝΑ ΔΗΜΑΡΧΟ,ΟΠΟΤΕ ΤΟΝ ΕΒΛΕΠΑ ΤΟ ΧΑΙΡΕΤΑΓΑ,ΠΑΡ΄ΟΛΟ ΠΟΥ ΗΞΕΡΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΜΟΓΙΟ,ΤΟ ΤΙ ΒΡΥΣΙΔΙ ΤΟΥ ΕΡΗΧΝΑ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΔΕ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΤΣΙ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΑΙΡΕΤΗΣΕ ΚΑΙ ΑΣ ΕΒΛΕΠΕ ΟΤΙ ΕΒΛΕΠΕ

Ανώνυμος είπε...

12:00 ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΙ ΓΝΩΡΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΣΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΣΟΥΝ ΕΥΧΟΜΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΝΑ ΣΟΥ ΣΥΣΤΗΘΕΙ ΜΙΑ ΠΟΥ ΑΝ ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΕ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΗΝ ΕΒΑΛΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΕ ΤΕΛΕΙΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΘΑ ΤΟΝ ΚΡΙΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑ ΠΟΥ ΩΣ ΘΕΟΣ Ε ΔΕΝ ΤΟΝ ΚΟΒΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ

Ανώνυμος είπε...

12:14 Σκούπισε τα σαλια σου, και περιορισε τον υπέρμετρο συμπλεγματισμό σου

Ανώνυμος είπε...

Εχει κανεις ιδεα απο ποτε ο πατερας Παησιος λεει οτι θα μας επιτεθουν οι Τουρκοι?

ΑΠΟ ΤΟ 1970 ελεγε οτι η ωρα ειναι κοντα... και περασανε 40 χρονια απο τοτε και ακομα τιποτα. Πιο πιθανο ειναι να παμε σε εμφυλιο παρα να μας επιτεθουνε οι Τουρκοι. Εξαλλου το Αιγαιο το εχουμε παραδωσει εδω και 5 χρονια... δεν εχουμε διαφορες πια μαζι τους.

Ανώνυμος είπε...

ΜΑ ΑΛΛΟ ΤΙ ΘΑΚΟΥΣΩ ΒΡΕ ΠΑΙΔΑΚΙ ΜΟΥ ΓΙΑΥΤΟ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΡΟΦΗΤΙΕΣ ΜΗΠΩΣ ΘΑΘΕΛΕΣ ΝΑ ΣΟΥ ΤΟ ΠΕΙ ΤΩΡΑ?ΓΑΤΙ ΕΧΕΙ ΚΟΙΜΗΘΕΙ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 94 ΕΛΕΟΣ ΘΕΟΥΛΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΣΚΕΥΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΟΜΙΖΩ 219 ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΘΑ ΣΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΑ ΔΙΣΒΑΣΤΑΧΤΟ ΧΡΕΟΣ ΑΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΘΑ ΠΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΙΝΟ ΜΑΘΕ ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΦΑΝΕΡΩΝΕ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

........ΜΟΡΦΕΑΣ........ είπε...

Τις προφητειες εχουν φωτιση απο τον Θ. να τις λενε καποιοι φωτισμενοι ανθρωποι.
Τον χρονο εκπληρωσης ομως των προφητειων δεν τον ξερει κανεις, παρα μονον ο Θ.
Μονο εικασιες μπορουμε να κανουμε, κρινοντας τα γεγονοτα.

Ανώνυμος είπε...

Άντε ρε φίλε ........ΜΟΡΦΕΑΣ........για να καταλάβει κάποιος αυτά που λές πρέπει να έχει διαβάσει .

Είναι δύσκολο να ανοίξεις τα μάτια σε κάποιον που δεν θέλει .

ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ

Ανώνυμος είπε...

Ψυχραιμια παιδια...οι Ρωσοι θα κανουν επιδειξη σημαιας και μετα απο μερικες μερες θα επιστρεψουν στη χωρα τους. Εμεις απο την αλλη θα ξεμεινουμε με τον Παγκαλο και τον Βενιζελο....

Δεν υπαρχει σωτηρια για αυτη τη χωρα

........ΜΟΡΦΕΑΣ........ είπε...

Γεια σου φιλε ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ.
Τα χαιρετισματα μου.
.......

Οσο για τους ρωσους,

Φανερη πλεον η βοηθεια-παρουσια, της Ρωσιας στην Συρια και νοτιοανατολικη μεσογειο πια!
Ο Πουτιν δειχνει με τον πιο "ξεκαθαρο" τροπο πως δεν επιδεχεται επεμβαση τριτων σε αυτη την χωρα.
Θα τολμησουν να κανουν το επομενο βημα οι νεοταξιτες;
Η λογικη λεει πως οχι.
Υπαρχει ομως λογικη με τα λαμογια; Θα δειξει.
Εξαλλου παιζονται και πολλα αλλα γεγονοτα που εμεις δεν τα γνωριζουμε.

Ανώνυμος είπε...

ΜΟΡΦΕΑ


Είναι λίγες οι μέρες για τους λασπολόγους .

Θέριεψε θαρρείς η φωτιά της Ορθοδοξίας .

Η κοιμώμενη αρκούδα, εξύπνησεν και λογίζεις ότι αυτό που θα πράξει, θέλει πρώτα να το πει στον Θεό.
Να πάρει τις ευλογίες της Παναγίας γιατί ο καιρός ήρθε .

Σαν δεν φαντάζεται κανείς θαρρείς ,γιατί ο Βλαδίμηρος έβγαλε τα εσώψυχα του κατά των συκοφαντών του , των επικριτών του και κατά των επικριτών της Ορθοδοξίας .

Σαν τι λογίζει ο κάθε ένας όταν ο Πάπας αποδείχθηκε ότι αποκαλύφθηκε το προσωπείο του και τον συνεπαίρνει το όνειρο της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ;

>> Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ <<

ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ

Ανώνυμος είπε...

VRE ELLINARADES TIS COCA COLAS KAI TOU O.K GIATI SVINETAI TA SXOLEIA POU EINAI GRAMENA SE GREEKLISH; ANTI NA KSESIKWTHITAI ENANTIWN AUTWN POU PRAGMATIKA GAMISANE TIN GLWSA AYTA SAS FTENE;

ANTE KAI GAMITHITAI STO KATO KATO AMERIKANAKIA .

Anestis Zioulis είπε...

Εγω πάντως είμαι έτοιμος να πιάσω όπλο και να αμυνθώ περί πάτρις. Είμαι απόλυτα σίγουρος πως θα είμαι ένας μέσα στα εκατομμύρια Ελλήνων. Μην μας υποτιμάς αδερφέ.

Ανώνυμος είπε...

Εγώ, παρατηρητής είμαι. Όμως ο αδελφός μου, ο Θεός να τον έχει καλά, είναι καλόγερος. Εξ αιτίας της δικής το αφιέρωσης μπορώ να δω κι εγώ τα πράγματα χωρίς να με πονάνε. Τραβάω το ζόρι, αλλά δεν φοβάμαι. Έχουνε γνώση οι φύλακες. Αλλά αλίμονο, αλίμονο, δεν θα ήθελα να είμαι Βενιζέλος ή Πάγκαλος ή Παπανδρέου όταν ξεσπάσει η οργή. Όχι, εγώ δεν έχω τίποτα μαζί τους, μπορώ να τους αντέξω. Ο Θεός δεν μπορεί, όπως και να τον εννοεί κάποιος. Θα τα λέμ, θα τα λέμε.

Ανώνυμος είπε...

Έτσι μπράβο χριστιανόπουλά μου. Έτσι σας θέλει ο τζίζας. Στον καναπέ, στα τέσσερα να κάνετε μετάνιες, χωρίς να πιάσετε όπλο, να περιμένετε να "βγουν οι προφητίες". Το βλέπατε, γιατί δεν το παίξατε? Τα σύμβολά σας: το αρνί και το ψάρι. Τυχαίο? Το ένα με βοσκό κ το άλλο στη "σιγή" του καταδικασμένο.
Ναι, μόνο στο internet επιβιώνουμε. Γιατί ο διωγμός μας από τους χριστιανούς, ο ωμός εκβιασμός τους και στυγνή τρομοκρατία τους δε φτάνει εκεί.
Υ.Γ. δεν ανήκω σε καμιά "οργάνωση". Απλά έχω ελληνική ψυχή. Σας ενοχλεί?

Ανώνυμος είπε...

δεν βοηθαει ο θεος αν δεν αλλαξουμε και εμεις

Ανώνυμος είπε...

Όλοι εσείς οι 'γνήσιοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι' θα πολεμήσετε με τον Σταυρό στο χέρι? Κύριοι, για να γίνει Κάθαρση επιβάλλεται αίμα & βία στο σημέιο παρακμής που έχουμε φτάσει...αφήστε για λίγο στην άκρη τις Χριστινιανικές πεποιθήσεις και ξαναπιάστετες όταν θα έρθει η ώρα να ξαναφτιάξουμε την χώρα μας μαζί με την πνευματικότητα...Ελληνισμός δεν είναι μόνο Ορθοδοξία και μην γυρίσει κανένας να μου παραθέσει κανένα αίολο επιχείρημα...Άντε ξυπνάτε...όσο για τους Ρώσους και την επικείμενη κάθοδό τους, το έχετε κάνει σίριαλ...

Ανώνυμος είπε...

καλημερα σε ολους .οταν επισκεφθηκα για πρωτη φορα το αντ νομιζα πως ειμαι μονη μου ,πως σκεφτομαι μονο εγω ετσι.Ευτυχως επεσα εξω.Δεν εχετε καταλαβει οτι οι ΕΛΛΗΝΕΣ γραφουν καθε μερα ιστορια ζουν την καθε στιγμη τους εστω πινοντας καφε και βλεποντας τηλεοραση (για σενα φιλε ).Να ξερεις ομως οτι οταν ερθει εκεινη η στιγμη που θα πρεπει να υπερασπισουν την Πατριδα τους θα το κανουν με ολη τη δυναμη της ψυχης τους ,γιατι ειναι ΕΛΛΗΝΕΣ και γιατι εχουν ψυχη .Το εχουν αποδειξει χιλιαδες χρονια τωρα .Εμαστε βαπτισμενοι ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ και κυκλοφορει το αιμα του ΧΡΙΣΤΟΥ στο αιμα μας που σημαινει οτι εχουμε αγαπη πολυ αγαπη .

Ανώνυμος είπε...

Ο 12;00 δει είναι Γοχ, είναι Χριστιανός Ορθόδοξος πού γνωρίζει πως ο Παίσιος όχι νόνο έβαλε ΕΔΑΦΙΑΙΑ
ΕΤΑΝΟΙΑ στον Βοθρολιμαίο (δηλαδή προσκήνησε το. Αντίχριστο) αλλά το ότι ο Παίσιος δεν ήταν του Θεού το αποδεικνύει πως ενώ έσκαψε τον τάφο του στην Παναγούδα, είναι θαμμένος ΕΚΤΟΣ Αγίου Ορους στην Σουρωτή!

Ανώνυμος είπε...

"Αγαπητέ" 2:45, όταν σταματήσεις να χρησιμοποιείς τα greeklish και μάθεις ορθογραφία, τότε κάτι μπορεί να γίνει.
Με αυτά που λες, γραμμένα σε greeklish, μόνο τον εαυτό σου κοροϊδεύεις.

Ανώνυμος είπε...

11:05 π.μ.
Γνωρίζω εξ ιδίας ότι πολλοί Ελληνες που μένουν στο εξωτερικό καί χρησημοποιούν iphone καί ipod δεν έχουν την δυνατότητα να γράψουν δυστυχώς ελληνικά

Ανώνυμος είπε...

11:04 π.μ.
Είναι όντως αξιοσημείωτο, πως ο πολύς Παϊσιος να μην είχε προείδει ότι θα ετάφετο στην Σουρωτή και έσκαψε με τα ίδια του τα χεράκια τον τάφο του στην Παναγούδα
Αυτό όμως που κάνει εντύπωση, είναι ότι όσα αποδίδουν στον Παϊσιο τα έχει πεί ο Πατροκοσμ΄ς, ΟΛΑ! Ο Παίσιος δεν είπε ΤΙΠΟΤΑ δικό του!
Συμφωνώ πως προσκυνόντας τον αντίχριστο σατανιστή Βαρθολομαίο προσεκύνησε τον Αντίχριστο! Μεγάλη κουβέντα, αλλά έπρεπε και οι αιριετικοί λατινόφροντες νεοημερολογίτες να βγάλουν και αυτοί τάχα μου έναν Αγιο, διότι από το 1924 και πέρα δεν έχουν βγάλει ΟΥΤΕ έναν για δείγμα!

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς τόσο οι Νεοημερολογίται όσο και αυτοονομαζόμενοι ΓΟΧ είναι πλανεμένοι.
Οι μεν ιερείς του Νέου είναι προδότες (ο λαός έχει και αυτός εν μέρει ευθύνη) οι δε ΓΟΧ είναι οι σύγχρονοι ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ, διότι κάνοντας τον εαυτόν τους "ΓΝΗΣΙΟ", μετατρέπουν τους προγενεστέρους Ορθοδόξους σε ΝΩΘΟΥΣ, ΜΗ ΓΝΗΣΙΟΥΣ. Είναι σαν την Λερναία Υδρα, από ένα κεφάλι ξεφυτρώνουν δύο!
Ο έχων ώτα ακουέτω...

Ανώνυμος είπε...

To pothoumeno tou theou einai o polemos...?oreos theos...!

Ανώνυμος είπε...

H BΛAKEIA ΣΟΛΟ ΤΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΜΑ ΤΙ ΛΕΤΕ?ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΣΟΥ ΕΞ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΠΥ ΩΣ ΕΑΥΤΟΝ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΤΟΛΗ Η ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΘΑ ΤΟΝ ΣΩΣΕΙ ΤΟ ΠΑΛΙΟ Η ΤΟ ΝΕΟ?ΠΟΙΟΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΟΠΛΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΕΧΩΒΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΤΣΙ ΤΟΥΣ ΓΑΛΟΥΧΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΙΩΝ ΜΑ ΤΙ ΛΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ?ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ ΠΟΣΟΣ ΠΟΝΕΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΡΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΠΩΣ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΣΤΟ ΟΡΟΣ?ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΕΣΤΕΛΝΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΠΑΙΣΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΙΑΚΩΒΟ ΤΣΑΛΙΚΗ ΕΦΡΑΙΜ ΦΙΛΟΘΕΙΤΗ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟ ΕΥΣΕΒΙΟ ΒΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΠΠΑ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΑΣΚΗΤΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΑΣ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΙ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙ ΚΟΠΟ?ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑΛΛΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠ ΤΟ ΘΕΟ?ΕΝΑ ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ Η ΕΝΑ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΔΕΝ ΛΕΜΕ.ΑΣΕ ΠΟΥ ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΒΡΟΝΤΑΚΗΔΕΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΚΗΔΕΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥΣ ΚΙΑΥΤΟ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑΡΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΑ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΛΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΕΥΤΕΤΑΙ

Ανώνυμος είπε...

ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΩΣ ΟΛΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΓΕΡΟΝΤΑΔΕΣ ΜΑΣ ΚΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩΦΘΑΛΜΟ ΠΛΕΟΝ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΟΛΙΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΕΟΝ ,ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΟ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ,ΝΑΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ !!!
ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΔΕ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ????
ΠΟΙΟΙ ΑΜΦΙΣΒΤΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Γ ΠΑΙΣΙΟΥ??
ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΔΛΔ ΤΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ??
ΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΚΟΠΟ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΓΝΩΜΗ ΟΣΟΙ .....
ΤΟ ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΟΧΙ ΩΣ ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥΘΕΟΥ ΜΑ ΣΑΝ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ !!!
ΑΣ ΜΗ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΤΟΥ !!
ΑΣ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΕΧΕΙ ΔΙΩΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ''ΚΕΝΤΡΑ''!!!
ΑΣ ΒΑΛΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΤΗ ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ ΜΑΣ ΚΙ ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΟ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ !!!!
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ ΗΔΗ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ .ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΠΛΕΟΝ ΚΙ ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΜΕ ΣΕ ΜΑΤΑΝΟΙΑ .
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΑΠ ΤΗ ΠΛΑΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΗΘΑΡΓΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΠΕΡΝΟΥΝ ''ΕΙΔΙΚΟΙ''ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩΝ!!!!
ΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΙΣΤΗ !!!
ΤΙ ΠΙΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΑΠ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΔΙΞΑΝ ΜΕ ΤΟ ΒΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥΣ !!!

Ανώνυμος είπε...

Επι τελους τα δυο τελευταια σχολια μου εδωσαν χαρα αντι να στηριζουμε ο ενας τον αλλον.Να εξηγουμε με ωραιο τροπο σε καποιον που ισως δεν γνωριζει και που δεν ειναι κακο και ντροπη κακο ειναι αυτος ο ασχημος υπερμετρος ανταγωνισμος στην αγνοια ευγε σ΄ολες αυτες τις ευγενικες ψυχες.

Ανώνυμος είπε...

ΡΕ ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ ΟΛΟΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ..ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΤΕ ΓΙΑ ΨΥΧΕΙΑΤΡΟ??

Ανώνυμος είπε...

Η Ελλάδα του eRepublik σε πόλεμο με τα Σκόπια
Το eRepublik είναι το περισσότερο διαδεδομένο browser strategy game με 200.000 μέλη μεταξύ των οποίων και 7.000 Έλληνες
.Είναι ένα παιχνίδι που συνδυάζει τον πόλεμο και τη στρατηγική μεταξύ των κρατών με την οικονομία, την επιχειρηματικότητα, το χρηματιστήριο, την πολιτική, τη δημοσιογραφία αλλά και πολλά άλλα.
Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πόλεμο με τα Σκόπια εδώ και ένα μήνα.
Μειονεκτούμε αριθμητικά και έχουμε χάσει αρκετό έδαφος και αυτή τη στιγμή παλεύουμε για την απελευθέρωση των εδαφών μας.
Χρειαζόμαστε επομένως τη βοήθειά σου.
Αν ενδιαφέρεσαι για το παιχνίδι μπορείς να εγγραφείς από το ακόλουθο link:


http://www.erepublik.com/en/referrer/Mitserman


Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο http://www.youtube.com/watch?v=QqZ01y_gcKE&feature=related

Φιλικά Ένας παίχτης του eRepublik
Mitserman


sorry για το spam

Ανώνυμος είπε...

12:33 και 2:54

Πάρα πολύ σωστός...

Κοντός ψαλμός βέβαια...έτσι όπως πάνε τα πράγματα..σε λιγότερο από χρόνο θα επιβεβαιωθούν οι Άγιοι της Ορθοδοξίας μας...

Απ την Συρία όταν ξεκινήσει...
Τέρμα τα ψέμματα.. εξομολογείστε, μετανοείτε ζήτε εν Χριστώ Ζωή...και δεν έχετε να φοβάστε το παραμικρό!

Ανώνυμος είπε...

Mορφεα αρμαγεδων αορατος η οπως αλλιως λεγεστε ειστε τελειως καθυστερημενοι παντε να ζησετε στην αραβια εκει θα σας ταιριαζε περισσοτερο.Ειτε το θελετε ειτε οχι ο χριστιανισμος αυτη η τρισαθλια και αφυσικη προς τον ανθρωπο θρησκεια(η πολλη ενασχοληση με την θρησκεια σε κανει φλωρο ειναι αποδεδειγμενο) μετραει καποια χρονακια ακομα.Αντε για υπνο ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ χριστιανοι(αυτην την λεξη δεν την εβαλα τυχαια με κεφαλαια ταιραιζει απολυτα στους χριστιανους).

Ανώνυμος είπε...

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΠΟΛΥΖΩΕ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΟΧΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΧΛΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΝ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΙΟ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΤΑΠΕΙΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΜΕΝΟΙ ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ?ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΣΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ Ο ΥΠΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ

Ανώνυμος είπε...

4:55

Επειδή ως ΕΛΛΗΝ δεν μου ταιριάζει να σου δώσω την απάντηση που πρέπει σε εσένα ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΕ θα σου αφιερώσω την απάντηση που έδωσε ο Καραϊσκάκης σε κάτι όμοιους της φάρας σου .

( ΔΙΟΝΥΣΗ πιστεύω να μην λογοκριθεί )

Τιτλος τραγουδιου : ΕΤΣΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΝΑ ΣΑΣ ΤΑ ΠΩ
Στίχοι- μουσική :Νίκος Καλογερόπουλος
Ερμηνεία :Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Άκου ρε γιε της καλογριάς
ο φίλος σου είμαι ο Πανουργιάς
ο φίλος σου είμαι ο Πανουργιάς
και το δεξί σου χέρι
και εκείνος που καλύτερα απ' ολουνούς σε ξέρει

λένε πως παίζεις με χανουμάκια
με τουρκοπούλες και καλογριές
και αραδιάζουνε βρισιές
πως μπαινοβγαίνεις στους μαχαλάδες
με δερβισάδες στήνεις χορό
και με ρωτάν τι να τους πω;

Λένε πως έχεις αλισβερίσι
με αλι πασάδες κάνεις χωριό
και σε ρωτάω τι να τους πω;
και σε ρωτάω τι να τους πω;

Πες τους ρε φίλε Πανουργιά
έχω εις τον πούτσον μου βιολιά
ορέ έχω εις τον πούτσον μου βιολιά
έχω και τουμπερλέκια
κι όπως γουστάρω τα βαρώ
και σπάω τα ζεμπερέκια

όταν γυρίσω θα τους γαμήσω
και αν αργήσω δως τους κι αυτό
είναι τ' αρχίδια μου τα δυο

Όπως τα λέω να τους τα γράψεις
Όπως τα λέω να τους τα πεις
Καραϊσκάκης σεβνταλής

Όπως τα λέω να τους τα γράψεις
οπως τα λέω να τους τα πεις
Καραϊσκάκης σεβνταλής
Καραϊσκάκης μπεσαλής

Καραϊσκάκης, γεια χαρά
Γεια σου ρε Γέρο του Μοριά
γεια σου ρε Γέρο του Μοριά
και γεια 'που σ' αγαπάνε
κι αυτούς που δεν λυγίζουνε
και που δεν προσκυνάνε

Λένε για μένα τα καρακόλια
άκου τι λένε να μη γαμη...
Μίλα και συ ρε Θοδωρή

Όπως τα λέμε να τους τα γράψεις
όπως τα λέμε να τους τα πεις
Καραϊσκάκης ,Θοδωρής
Όπως τα λέμε να τους τα γράψεις
όπως τα λέμε να τους τα πεις
Κολοκοτρώνης και Γιωργής
Καραϊσκάκης , Θοδωρής

Γεια σου ρε Ανδρούτσο ,γεια χαρά
Γεια σας παιδιά μου αητόπουλα
γεια σας παιδιά μου αητόπουλα
που έχετε αητό πατέρα
κι οποίος δεν εκατάλαβε
τότε ας μας κάνει αέρα

Όπως τα λέμε να τους τα γράψεις
όπως τα λέμε να τους τα πεις
Ανδρούτσος ,Γιώργης ,Θοδωρής

Έτσι μου είπαν να σας τα γράψω
Έτσι μου είπαν λόγω τιμής
Ανδρούτσος ,Γιώργης ,Θοδωρής
Έτσι μου είπαν να σας τα γράψω
έτσι μου είπαν λόγω τιμής
Μαζί τους είμαστε κι εμείς

Μα εάν λογοκριθεί άκουσε εδώ

http://www.youtube.com/watch?v=Ggd3TkJjlk8

Και αν δεν σ'αρέσουν αυτά ωρέ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΕ

πάρε και την απάντηση του Θ. Κολοκοτρώνη που σου αρμόζει όσο τίποτε άλλο

Με τέτοιους μορφωμένους «ΠΟΥΤΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΩΣΕΙΣ ΠΟΤΕ»! (Θ. Κολοκοτρώνης! )

Διαβάστε περισσότερα εδώ: Parakato.gr | ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΠΑΧΥΔΕΡΜΑ http://www.parakato.gr/2011/10/blog-post_1454.html#ixzz1ffulDy6J


Την μόσφωσή σου και την εξυπνάδα σου αλλού .

Η γλώσσα η ΕΛΛΗΝΙΚΗ είναι άκρατη και χωρίς να λοιδορείς μπορείς να απαντήσεις και όχι να υβρίσεις .

Κατανοητό ;


Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

Ανώνυμος είπε...

ΘΑ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΑΜΕΣΩΣ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΜΟΥ ΠΑΙΔΙ ΑΠ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΜΗΤΕΡΑ 6 ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΥΓΕ ΝΑ ΣΕ ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕΝΑ Η ΜΑΝΑ ΠΟΥ ΣΕ ΓΕΝΝΗΣΕ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΡΑ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΠΟΛΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΕΚΕΙΝΗ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΜΕ ΚΕΙΝΗ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΣΥΝΓΧΑΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΦΩΣΗ ΣΟΥ ΕΛΛΗΝΑ

Ανώνυμος είπε...

5:58 μ.μ. ΕΙΣΑΙ 4:55 ;

και μιλάς για τον Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν ;

Ανώνυμος είπε...

Αμυαλε αρμαγεδων απο που εβγαλες το συμπερασμα οτι ειμαι προσκυνυμενος.Μαλλον εσυ εισαι που προσκυνας καθε μερα εικονες και πεφτεις στα τεσσερα(αν εισαι μορφωμενος φιλαρακο δεν το κανεις αυτο).Εισαι αδυναμος χαρακτιρας και ζητας μεταφυσικες βοηθειες επειδη δεν μπορεις να τα βγαλεις περα μονος σου.Οσον αφορα για κολοκοτρωνη και καραισκακη δεν ασχολουμαι με δολοφονους οι οποιοι γινανε ηρωες επειδη σκοτωσανε πολλους ανθρωπους(εμ βεβαια αμα σκοτωνανε τρεις ανθρωπους για παραδειγμα δεν θα γινοντουσαν ηρωες).Τελος 5.58 αν αναφερεσαι σε μενα να αφησεις ησυχη την μανα μου και να προβληματιστεις με τον εαυτο σου γιατι στο ελλαδισταν απαγορευεται να κριτικαρεις την θρησκεια.Καλα ειπα εγω οι μισοι απο εδω που γραφεται ειστε για την αραβια καμια αμφισβητισει της θρησκειας. billis999

Ανώνυμος είπε...

billis999

Mπορώ να πιστεύω δίχως να προσκυνώ (Θ. Κολοκοτρώνης! )

Όσο για το αν είναι δολοφόνοι οι ήρωες των ΕΛΛΗΝΩΝ δεν έχω να σου απαντήσω τίποτε άλλο από το γνωμικό

Έχειν ο σύκος άντερα ;

Έχειν και κωλάντερα και μακριές ποδάρες

Όσο για την Αραβιά καλά είναι να την επισκεφτείς τώρα γιατί απ'όσα λές δεν σε σηκώνει άλλο εδώ το κλίμα έστω και για διακοπές .

Και κάνε την δοκιμή μωρε να βρίσεις τον Αλλάχ θα σε σουβλίσουν δίχως να το καταλάβεις .

Εν τέλει αν δεν σου αρέσει αυτήν η ανάρτηση και όσα πιστεύουν κάποιοι κάνε ένα καλό .

Άλλαξε ανάρτηση ,blog , αλλά μην βρίζεις τα ΙΕΡΑ κάποιων, προς χάριν του έργου σου, που δεν είναι άλλο από το << διαίρει και βασίλευε >>.

Αν είσαι ΕΛΛΗΝ ,πρέπει, να καταλάβεις ότι έχουμε πιο πολλά να μας ενώνουν παρά να μας χωρίζουν .

Εσύ έμαθες να συνεισπράττεσαι, δυστυχώς, μόνο στην διατήρηση των διαφορών και όχι σε αυτά που μας ενώνουν .

Α Ρ Μ Γ Ε Δ Ω Ν

Ανώνυμος είπε...

Ρωτας τι εχεις να χασεις 5.30.Οτι ησουνα μια ζωη κοροιδο και πιστευες σε ενα ψεμα σου φτανει.Εμενα παντως μου φτανει.Και μονο ο τροπος που ρωτας φαινεται οτι δεν εισαι σιγουρος για αυτα που πιστευεις.Συμφωνα με το μυνημα σου 5.30 εγω κινδυνευω να χασω πολλη σημαντικα πραγματα που δεν πιστευω και ομως παραμενω απιστος προς ολες τις θρησκειες.Αυτο μηπως θα επρεπε να σε προβληματισει λιγο.billis999

Ανώνυμος είπε...

billis999

Τι ζητάς ρε τραβεστί
μήπως καμία αδελφή ;
τε τζαμπουνάς ρε πισωγλέντη
δεν τελείωσε το γλέντι .

Σαν να άρχισε θαρρούμε
κι είναι ώρα να εγερθούμε
μα εσύ θα το καταλάβεις
σαν σου το πει ο Άδης .

Εγώ φυλάω μέσα εδώ βαθιά
των Ελλήνων τα ιερά ,
μα δεν θέλω να΄ρθει ο λυτρωμός
ΑΝ ΔΕΝ ΣΩΘΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ .

Τέτοιοι φωνακλάδες δούλοι
σαν και εσέ δεν είναι ούλοι,
να το παίζουν εξεγερμένοι
και να είναι αλλοπαρμένοι .

Εγώ με την κυρά Παναγιά
και των Ελλήνων τα παιδιά
και με τις δικές μας πλάτες
θα ξεκάνουμε τους ΕΦΙΑΛΤΕΣ .

Μα για εσένα ρε ταμπόν
θε να είμαι ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ
γιατί μέσα στους προδότες
είναι σαν και εσένα κιότες .

Σαν ξαναγεννηθεί η Ελλάδα
να μη έχει απολειφάδια
σαν και εσένα επαναστάτες
ήρωες με ξένες πλάτες .

ΣΩΤΟΣ

Ανώνυμος είπε...

6:28

Σε πονάν μωρέ αυτοί που πιστεύουν ;

Έχουμε την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ την δική σου μωρέ ;

Για δεν παίρνεις την αφεντιά σου απο αυτήν την ανάρτηση και να πας σε άλλη ;

Tι δουλειά έχεις να πράξεις μωρέ και μας κατσικώθηκες με τις παπαρολογίες ;

ΙΟΛΑΟΣ

Γεια σου ρε φίλε Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

Ανώνυμος είπε...

billis999

Σύκααααααααααααααα

καλέ σύκααααααααααααα .

Ανώνυμος είπε...

billis999

Εγώ θα έλεγα μόνο ένα .

Πολύ πονηρή η πράξη σου να επισκεφτείς αυτήν την ανάρτηση για να μας πεις ότι είσαι ΑΘΕΟΣ.

Καλά κάνεις .

Αλλά βλέπω ότι τα βάζεις και με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ .

Ποιός αλήθεια είναι ο σκοπός σου ;;;

Ανώνυμος είπε...

Πιστευε χωρις να προσκυνας.Μαλλον εισαι ο μοναδικος χριστιανος που το κανει.Και δεν μου λες φιλαρακο την μεγαλη παρασκευη τι κανεις περνας πανω απο τον επιταφιο επειδη εχεις αξιοπρεπεια.Εγω γραφω σε αυτο το blog οπως και σε αλλα επειδη τα μυνηματα παραμενουν ακομα ανωνυμα και δεν λογοκρινονται.Αν εσεις δεν θελετε αντιθετες γνωμες και θελετε ολοι να συμφωνουμαι με τα γραφομενα σας χωρις δικαιωμα αμφισβητισεις να μας το πειτε απο την αρχη για να μην κανουμε το κοπο να γραφουμε μυνηματα.Και εν τελει ειναι τοσο κακο να ακουγεται και η αλλη αποψη η μηπως την φοβοσαστε και δεν θελετε να ακουγεται καθολου.Θα ηθελα πολλη και την αποψη της συντακτικης ομαδας του αντι νεα ταξη πραγματων γιατι πιστευω οτι ειναι καλο να ακουγονται πολλες γνωμες γιατι μονο ετσι θα μαθουμε την αληθεια.billis999

Ανώνυμος είπε...

ΙΟΛΑΟΣ


Γειά σου φίλε .

Φαίνεται ότι τα παλικάρια της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ βρήκαν στόχο το ΑΝ.Ν.Τ.Π.

Αφού τελείωσαν το έργο τους στο ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΡΕ μας κουβαλήθηκαν εδώ .


Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

Ανώνυμος είπε...

billis999

OXI η άλλη άποψη δεν υπάρχει αντίρρηση να ακούγεται αλλά όχι εδώ μέσα,( σε αυτήν την ανάρτηση ) και ΟΧΙ λοιδορώντας τους συνανθρώπους σου .

Πονηρές οι ενέργειές σου .

Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

Ανώνυμος είπε...

τα άθεα μασονάκια σκύλιασαν...

ωρε ζόρι που τραβάνε με την Ορθοδοξία....

Τρελό Σκύλιασμα...
χαχαχαχαχα

Ανώνυμος είπε...

billis999

Πόσες σφαλιάρες ακόμη θα φάς
πες μου σ'αρέσει να πονάς ;
ήσυχα ρε απολειφάδι
το pc δεν είναι αλφάδι .


ΣΩΤΟΣ

Ανώνυμος είπε...

6.35 απαγορευεται να εχω αντιθετη αποψη σε μερικα που λεγονται εδω περα.Αν ναι πειτε το για να μην ξαναστειλω μυνημα.Αλλα να ξερετε οταν απαγορευεται σε καποιον να λεει την γνωμη λεγεται φασισμος.6.42 τι σκοπο να εχω ρε συνομοσιολογε.Απο τα πολλα συνομοσιολογικα βιβλια που διαβαζεις τα βλεπεις ολα καχυποπτα.Απλα γραφω και την αλλη αποψη τοσο κακο ειναι.6.38 ελα να μου το πεις απο κοντα αυτο.Aλλα μαλλον εισαι αδερφη και εχεις μαθει να βριζεις μονο πισω απο το ιντερνετ.billi999

Ανώνυμος είπε...

Aρμαγεδων να σαι καλα που με εκανες και γελασα.Το μυνημα σου στο 6.49 ειναι ολα τα λεφτα.Η εννοια της λογοκρισιας σε ολο το μεγαλειο.Κατα τα αλλα μιλατε για ελευθερια και δημοκρατια.Τι σχεση εχετε εσεις με ολα αυτα την στιγμη που δεν αφηνετε σε καποιον να γραψει ομορφα και ωραια την γνωμη του.Οσον αφορα τις λοιδοριες ο 6.52,6.50 και 6.38 λοιδορησανε προς εμενα αλλα δεν σε ειδα να λες και τιποτα.Την στιγμη που δεν λογοκρινονται τα μυνηματα εγω θα συνεχισω να γραφω γιατι πιστευω πραγματικα στην ελευθερη γνωμη οχι σαν εσενα αρμαγεδων.billis999

Ανώνυμος είπε...

billi999

Ναι μπορείς σε Θρησκευτικού τύπου αναρτήσεις να μην στέλνεις μήνυμα .

Αν είμαστε εμείς οι υπόλοιποι ΦΑΣΙΣΤΕΣ, εσύ τι είσαι που προσπαθείς κοροϊδεύοντας να μας επιβάλεις την άποψη σου ;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Υπάρχουν και άλλες αναρτήσεις που μπορείς αν θέλεις να κάνεις εποικοδομητικό διάλογο .

Εμείς δεν σε προσβάλαμε που δεν πιστεύεις σε κάτι .

Εσύ προσπαθείς προσβάλλοντας μας να μας επιβάλεις τα πιστεύω σου .

ΙΟΛΑΟΣ

Ανώνυμος είπε...

ΣΑΣ ΠΟΝΑΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΕΕΕΕ ?

Ανώνυμος είπε...

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ;

Ανώνυμος είπε...

billi999

ΣΚΥΛΙΑΣΕΣ ;

ΠΟΝΑΝ ΜΩΡΕ ΤΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ;

Ανώνυμος είπε...

billis999
ELA STHN LIVYH POY ZO EGO NA DEIS TI ORAIA THA PERASEIS AN BRISEIS IERA KAI OSIA

POLYKARPOS

Ανώνυμος είπε...

THA SOY PO EGO POIA DIMOKRATIA THA FAS

APO LIVYH

POLYKARPOS

Ανώνυμος είπε...

1444 Τα Σταυροφορικά στρατεύματα ηττώνται κατά κράτος από τους Τούρκους στη Βάρνα

1446 Ο Μουράτ νικά τον Δεσπότη του Μυστρά στο Εξαμίλιον

Ο Μουράτ μετά την ήττα των Σταυροφόρων κυνήγησε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο που υποχώρησε στο Εξαμίλιον. Ο Μουράτ συνέτριψε τις δυνάμεις και λεηλάτησε ξανά την Πελοπόννησο. Ο Δεσπότης του Μορέως έγινε φόρου υποτελής στον σουλτάνο.

1448 Ο Μουράτ νικά τον Ιωάννη Ουννιάδη και τους Ουγγροβλάχους στο Κοσσυφοπέδιο

1449 Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ανακηρύσσεται αυτοκράτορας

Ανώνυμος είπε...

billis999

Αλήθεια ;
Που σταματά η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σου και που αρχίζει η δική μου ;

ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ

Ανώνυμος είπε...

ax re vlaka neoellhna pou to paizeis magas me rwssika arxidia...!

Ανώνυμος είπε...

Και επειδη στην λιβυη πολυκαρπε επικρατει δικτατορια πρεπει να την ακολουθησουνε και εμεις.Δεν μπορω να καταλαβω ρε φιλε γιατι χρησιμοποιεις την λιβυη για παραδειγμα.Αντι να κοιταμε τα καλυτερα κοιταμε τα χειροτερα.7.44 το βυζαντιο ηταν χριστιανικη αυτοκρατορια και οχι ελληνικη.Ηταν μια μιξη διαφορων φυλων(οπως και η σημερινη ελλαδα αλλωστε).billis999

Ανώνυμος είπε...

billis999

Στα τέσσερα είναι ωραία
όταν έχεις και κοπέλα
μα για'σένα πισωγλέντη
απαιτεί δύσκολη τέχνη .

Βρε δεν είναι όλοι τοιούτοι
για μυαλό δεν έχουν κουρκούτι
κάποιοι φέρουν παντελόνια
και δεν φοράνε καλσόνια .

ΣΩΤΟΣ

........ΜΟΡΦΕΑΣ........ είπε...

Ποιος ειναι αυτος ο billis999;

Κοιταξε καλα μαγκα εσυ που λες πως δεν πιστευεις πουθενα!
Εαν θελεις να μας πεις την αποψη σου οπως μας λες,
να μας την πεις κοσμια και με λογο,
και οχι με ειρωνιες εξυπναδες βρισιες εναντιων μας οπως βλεπω .
Εαν σε πονανε αυτα που λεμε τοσο καιρο, το καταλαβαινω απολυτα!
Στο ξυπνηστερε ο λογος μας ειχε απηχηση στον κοσμο για αυτο και μας διεγραφαν τα σχολια μας ωστε να καταληξει ενα στημενο blog απο το συστημα.
Αυτο ηρθες να κανεις τωρα και εδω;
Γιατι βλεπω πως επιτεθηκλες σε πολυ ορισμενα σχολια!!!
Δεν θα θτασω στο επιπεδο σου, διοτι δειχνει ποιος εισαι!
Εαν θελεις, εχω να σου αντιπαραθεσω χιλιαδες αποδειξεις περι υπαρξης του Ιησου υιου του Θ.
οπως και ατελειωτες αποδειξεις περι του ποιου στην πραγματικοτητα πιστευαν οι αρχαιοι προγονοι μας. Του Τριαδικου Θ.
.......................
Υ.Γ.
Καποιοι εδω μεσα δεν μας εξηγουν αυτο που πιστευουν με λογο, αλλα ο τροπος τους ειναι γεματος υβρεις μεσα απο την συκοφαντια, περιμενοντας να ξεγελασουν καποιους Ελληνες με χαλαρη την Πιστη.
Ξερουμε το ποιον σας πλεον και το ποιοι εισαστε και το τι σκοπο εχετε βαλθει να πραξετε.
Πλεον σας εχουμε καταλαβει ποιος ειναι ο ρολος σας, και θα τον μαθει και ο Ελληνας.

Μονο με τον Λογο θα μας απαντατε εσεις που μισειτε τον Ιησου,και τον Τριαδικο Θ. και οχι με τις υβρεις, διοτι δειχνετε που ανηκετε!!!
..........................
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΛΕΕΙ:
"υμεις εκ του πατρος του διαβολου εστε και τας επιθυμιας του πατρος υμων,θελεται ποιειν,
εκεινος ανθρωποκτονος ην απ αρχης"(Ιωαν.η 42-44)
............
ΕΙΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ.
......
Ο ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ:
"Ο ΜΗ ΟΝ"
.......................................................
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΛΕΓΕΙ:
"Πιθηκων ο καλλιστος αισχρος ανθρωπων
γενει συμβαλλειν" και"ανθρωπων ο σοφωτατος
προς θεον πιθηκος φανειται και σοφια και καλλει και τοοις αλλοις πασιν"
ΔΗΛΑΔΗ:
Ο ΚΑΛΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΗ.
....
Ο ΣΟΦΩΤΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΝ ΣΥΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ, ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΠΙΘΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ.
....
Στα παραπανω εκτος απο την εννοια του ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ
βλεπουμε και πολυ ανεπτυγμενη την αισθηση της ταπεινωσης ενωπιον του ΘΕΟΥ.
......
ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Έπου θεώ (Α.κo.λoύ.θα τον θεό)

Θεούς σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς)
.............
Ο ΤΙΜΑΙΟΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ.

Ο ΠΛΑΤΩΝ ΛΕΕΙ
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘHΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.

ΘΑΛΗΣ
Η ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΑΘΑΝΑΤΗ.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΠΛΑΣΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΕΦΥΣΗΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΨΥΧΗ.

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΙΠΕ
Επιοντος αρα θανατου επι του ανθρωπου το μεν θνητον,ως εοικεν αυτου αποθνησκεις,το δ αθανατον σων και αδιαφθορον, οιχεται απιον, υπεκχωρησαν το θανατο...ψυχη αθανατον και ανωλεθρον...
(Πλατων:Φαιδων 106 ε,107β).
…………………………………………….

΄΄Νήπιοι ἀγροιῶται, ἐφημέρια φρονέοντες ΄΄
= Ανόητοι χωριάτες που απ’ τη μύτη σας,και τις ανάγκες του θνητού και πεπερασμένου σώματος , δεν πάει πιο πέρα ο νους σας.
Ομήρου, Οδύσσεια φ85
……………………………………..

Πλάτων:

Στον Υλικό κόσμο επικρατεί η Λήθη-Θάνατος ενώ στον κόσμο των Ιδεών=Πνευματικό η Α-λήθεια=Ζωή και σκοπός όλων των όντων είναι η ανέλιξη προς Aυτήν.
…………

Ανώνυμος είπε...

ΜΟΡΦΕΑ

Την καλησπέρα φίλε .

Κάποιος που μοιάζει με κοινό γνωστό που είχε περιποιηθεί πρώτα το ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΡΕ και ήρθε και εδώ για να το κάνει μπάχαλο και αυτό το μπλόκ.

Έχω υπόψιν μου ένα όνομα αλλά .... περιμένω να είμαι σίγουρος .

Ο νοών...νοείτω


ΣΩΤΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Τοσο σημασια εχει ποιος ειμαι.Εσυ δηλαδη μορφεα ποιος εισαι.Τοσο πολλη δηλαδη δεν θελετε να υπαρχει αντιθετη γνωμη.Και αλλοι βριζουνε και προσβαλουνε αλλα δεν βλεπω να λετε και τιποτα.Εγω θα λεω την γνωμη μου οσο επιτρεπεται απο το blog οσο και αν σας ποναει αυτο γιατι εσεις οι χριστιανοι και εθνικιστες εχετε μαθει να μιλατε μονο με ομοιδεατες σας και φοβαστε να ακουσετε κατι διαφορετικο λεγοντας οτι προκειται για ανθελληνες πρακτορες του σιονισμου και των μασονων αιρετικοι αντιχριστοι κ.τ.λ(αυτα ειναι τα γαματα επιχειρηματα σας)billis999

Ανώνυμος είπε...

Καλα ΣΩΤΟ πρεπει να σε παρουν στο F.B.I. εχεις τρελλη φαντασια.Μια αλλη αποψη πηγα να πω και εσεις εχετε βαλει στο μυαλο χιλια δυο.billis999

Ανώνυμος είπε...

billis999

Εγώ έχω διαπιστώσει ότι προσπερνάς τα σοβαρά ερωτήματα που σου κάνουν οι συν-σχολιαστές σου.

Προσπερνάς λοιδορείς, απατάσαι, μέμφεσαι ,πράττεσαι κατά των συμπατριωτών σου και συνεχίζεις έναν μη επικοδομητικό διάλογο .

Πες μας αν η εν λόγο στάση σου δεν τροφοδοτεί υποψίες ;

Κοίτα όλοι οι σχολιαστές σου δεν είναι χαϊβάνια για να σκάσεις πλάκα .

Ή κάνε διάλογο ή αν δεν μπορείς πήγαινε σε άλλη ανάρτηση μήπως με τις γνώσεις σου μας προσφέρεις κάτι .

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ;

Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

Ανώνυμος είπε...

Ο σωτος δηλαδη που εστελνε εκεινα τα ποηματα δεν ειναι χαιβανι και προσπαθουσε με εναν εποικοδομητικο διαλογο να απαντησει στα ερωτηματα.Αλλα ειπαμε εσεις τα βλεπετε ολα στον δικο σας φανταστικο κοσμο.Για δημοκρατια και ελευθερια εσεις οι χριστιανοι δεν εχετε δικαιωμα να μιλατε.Οι πρακτικες σας εχουν δειξει οτι ειστε τελειως αντιθετοι με αυτες τις εννοιες.Ανεξιθρησκεια ,δικαιωμα αρνησης να πιστευω σε κατι,δικαιωμα επιλογης της θρησκειας που θα ακολουθησω ειναι λεξεις αγνωστες προς εσας.Για εσας οποιος δεν πιστευει στην ορθοδοξια θα παει στην κολαση(ωραια ελευθερια αρμαγεδων να χαιρεσαι την θρησκεια σου)Μονο εμεις πιστευουμε στην αληθεια και μας την φανερωσε ο θεος(οχι ρε αρμαγεδων δεν ειναι καθολου εγωιστικο ολοι οι αλλοι ειναι κατωτεροι για αυτο δεν τους φανερωσε την αληθεια)Ολα τα ανακαλυψαν οι ελληνες οι ελληνες ειναι ηρωες οι ελληνες ειχαν δικιο σε ολους τους πολεμους και οι αλλοι αδικο οι σφαγες των ελληνων ηταν δικαιες σε σχεση με των αλλων και ολες οι προφητειες λενε οτι μονο οι ορθοδοξοι θα σωθουνε και ολους τους αλλους αναιξερετως των πραξεων θα τους φαει μαυρο φιδι.Και εσυ αρμαγεδων μου μιλας ακομα για ελευθερια και θρησκεια.billis999

Ανώνυμος είπε...

ΕΛΕΙΠΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΒΛΕΠΩ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΧΕΙ ΞΕΣΠΑΣΕΙ ΚΙΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΥ ΕΓΩ ΕΚΑΝΑ ΛΑΘΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΙΜΑΙ 12.33 5.3Ο 5.58 ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Ανώνυμος είπε...

Για όλα φταίνε οι Εβραίοι οι Μασόνοι οι Αμερικάνοι οι Γερμανοί οι Αλβανοί ενίοτε οι Νεφελίμ και οι Ελοχιμ ....(εμείς δεν φταίμε σε τίποτα...) παρ όλα αυτά θα μας σώσει( όπως έγινε και στο παρελθόν...)η Ορθοδοξία... ΖΗΤΩΩΩΩΩΩ....μας το επιβεβαιώνουν και οι προφητείες του Κοσμά Αιτωλού και γέροντα Παίσιου....ΖΗΤΩΩΩΩΩΩ. ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ ΖΗΤΩΩΩΩΩ

Άθλιοι Ελληναράδες ούτε για χαμάλιδες δεν κάνετε ...η αμορφωσιά σας δεν έχει όρια.

Aprosarmostos

Ανώνυμος είπε...

προδοτες αντι νεα ταξη και ασυμπιεστος
τσιρακια των μασονων εψιλον 666 του λαος

λειτουργουν ως εκτονοτες των ραγιαδων μεσω ιντερνετ οπως παλιοτερα ο τριανταφυλοπουλος
ο χαρδαβελας κλπ

Ανώνυμος είπε...

NOMIZΩ ΟΤΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙ ΠΡΕΣΒΕΥΕΙ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΑΣ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΔΩ?ΓΙΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ?ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΛΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΞΕΡΑΙΣΕΩΝ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΠΗΡΗ Η ΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ

Ανώνυμος είπε...

Όποιοι δεν πιστεύετε στον Ένα και Μοναδικό Τριαδικό Θεό γιατί κόπτεστε τόσο και μπαίνετε σε αναρτήσεις που αφορούν την Ορθόδοξη Πίστη?? Ή έχετε κάλο στον εγκέφαλο ή κάτι/κάποιον εξυπηρετείτε. Άν δεν συμβαίνει τίποτε από τα δύο τότε μάλλον θέλετε ψυχίατρο.

Ανώνυμος είπε...

δείτε αυτό τον σύνδεσμο
http://www.youtube.com/watch?v=6boujIub4No

Aprosarmostos.

Ανώνυμος είπε...

ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ φίλε aprosarmostos, μάλλον έχεις γνωρίσει τον γέροντα Παΐσιο και τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, μέσα από περίεργους τύπους, διάφορες φυλλάδες, θρησκόληπτους και ευάλωτους ανθρώπους.
Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός για παράδειγμα, μίλησε για την αξία της γυναικείας φύσης και τον αλληλοσεβασμό των ζευγαριών, δημιούργησε σχολεία, μίλησε για ελεύθερους ανθρώπους και θλιβότανε για την αγραμματοσύνη των φτωχών ραγιάδων, ενθάρρυνε το αίσθημα της αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων της εποχής του, τους οδήγησε στο να φυτέψουν δεκάδες χιλιάδες δέντρα και μαρτύρησε για την αλήθεια.
Χρησιμοποιούσε πολύ έντονα τον αλληγορικό λόγο, που αποτέλεσε πεδίο εκμετάλλευσης για επαγγελματίες λαϊκιστές, κομπογιαννίτες κάθε λογής και άλλους πολλούς.
Τι να πω για τον γέροντα Παΐσιο;
Ερεύνησε και μην κρίνεις από τους αυτόκλητους εκπροσώπους ή κατ' εκτίμηση θρησκευόμενους.
Θα σε παρακαλούσα επιπλέον να μην βιάζεσαι να βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα επηρεαζόμενος από χρόνιες παθογένειες και κακές νοοτροπίες που μας ισοπεδώνουν, είναι λάθος.
Ούτε ο Καποδίστριας ήταν αμόρφωτος (ή μασόνος όπως τον χαρακτηρίζουν οι επιτήδειοι), ούτε ο Παπαδιαμάντης, ούτε ο Ντοστογιέφσκι, ούτε ο Μπλεζ Πασκάλ.
Καλό βράδυ

by anonymous-anonymous

Ανώνυμος είπε...

4:55 μ.μ.
Είσαι Εβραίος!

Ανώνυμος είπε...

χα χαχα την ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΘΑ ΤΗΝ ΒΡΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΙΣΙΟΣ.
ΕΜΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΟΜΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΣΙΟΥΣ .
ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Ανώνυμος είπε...

τα μπερδέψατε ρε σείς, τι ΣΧΕΣΗ έχει ο ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ, Ο ΓΙΓΑΣ και ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, με τον προσκυνημένο στο Βοθρολομαίο Παίσιο;

Ανώνυμος είπε...

ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΕΧΕΙ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΑ ΧΑ ΧΑ

Ανώνυμος είπε...

5 Δεκ. 4¨55 μ.μ. Πώς φαινεσαι ότι είσαι εβραιομασόνι ........

Ανώνυμος είπε...

ρε παιδια καλα ολα αυτα αλλα ειναι δυνατον ο Θεος να θελει να γινει πολεμος ;

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΦΙΛΕ ΜΟΥ .ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΕΞ-ΟΥΣΙΑ.
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ.

Ανώνυμος είπε...

Η ΠΟΛΗ Η ΙΕΡΗ

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Ανώνυμος είπε...

ΤΙ ΕΓΙΝΕ 12:00 Μ.Μ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΣ ΣΤΙΣ 12:52 ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΑΠ ΤΟ ΠΡΩΙ ΔΕΝ ΕΜΑΘΕΣ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΛΕΙΣ ΠΑΛΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑΤΑΚΟΥΣΕΙΣ ΚΙΑΛΛΟ ΥΠΝΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΠΙΑΣΕΙ

........ΜΟΡΦΕΑΣ........ είπε...

Eρμης ο Τρισμεγιστος.
Κατα πολλους ο πρωτος μονοθειστης.
Εγραψε χιλιαδες χρονια πριν τον Χριστο.
Κατα αλλους περι το 25.000π.Χ.

Ενα πολυ μικρο δειγμα απο τον Ποιμανδρη θα δωσω.
......
Το φως εκεινο, ειπε, ειμαι εγω, ο Νους, ο Θεος σου,(σημ. Μιλαει για έναν Θεο, όχι για πολυθεισμο), που προυπαρχω, (σημ. Θεος προϋπαρχων προ παντων των αιωνων),
Απ’την υγρη φυση, που δημιουργηθηκε απ’το σκοταδι κι ο φωτεινος Λογος, που δημιουργηθηκε απ’το Νου, είναι ο γιος του Θεου. (σημ. Η ορολογια του χριστιανισμου βλεπουμε ότι προυπηρχε. Ο Χριστος ονομαζεται και εδώ Λογος του Θεου).
-Πως εγινε αυτό; Λεω.
-Μαθε το εξης: αυτό, που από μεσα σου βλεπει και ακουει αποτελει το Λογο του Κυριου, ο δε Νους αποτελει τον Πατερα Θεο. Το ένα απ’το άλλο δεν διαχωριζονται, καθοσον η ενωση τους αποτελει την ζωη.( σημ. Αδιαιρετος ο Πατερας Θεος από τον Υιο και Λογο του Πατρος).
-Σ’ευχαριστω, του ειπα.
-Ν’αντιληφθεις, όμως, το φως και να το αναγνωριζεις.
...........
. Δεν σου ειπα να συλλογιζεσαι με τον νου;
-Συλλογιζομαι και θυμαμαι και συγχρονως σ’ευχαριστω.
-Εάν τα σκεφτηκες, πες μου, γιατι αξιζουν το θανατο οσοι βρισκονται μεσα στο θανατο;
-Διοτι το στυγνο σκοταδι αποτελει την αρχη του δικου τους σωματος, απ’οπου προερχεται κι η υγρη φυση, υλικο του σωματος στον αισθητο κοσμο, απ’τον οποιο ποτιζεται ο θανατος.
-Σωστα τα’αντιληφθηκες, φιλε μου. Και γιατι αυτος που κατανοησε τον εαυτο του προσχωρει σ’Αυτόν,πραγμα που περιεχεται στο Λογο του Θεου;
Εγω τοτε λεω: «Διοτι από φως και ζωη εχει συσταθει ο Πατερας των Παντων, απ’τον οποιο γεννηθηκε κι ο ανθρωπος».
-Σωστα τα λες, φως και ζωη είναι ο Θεος κι ο Πατερας, απ’τον οποιο γεννηθηκε ο ανθρωπος. Εάν, λοιπον, μαθεις πως αυτος αποτελειται από ζωη και φως και πως απ’τα ιδια συστατικα τυχαινει ν’αποτελεισαι κι εσυ, τοτε θα προσχωρησεις παλι στη ζωη. Αυτά ειπε ο Ποιμανδρης.

Καλη σας νυχτα.

Ανώνυμος είπε...

1.10 εισαι τελειως για τα πανηγυρια.Κλασικα επιχειρηματα χριστιανων και εθνικιστων.Οποιος διαφωνει μαζι σας ειναι μασονος ιλλουμινατι εβραιος(αληθεια με τους εβραιους γιατι εχετε κολλημα αφου και ο ιησους εβραιος ητανε).Ολοι πολεμανε την ελλαδα αλλα στο τελος συμφωνα με τις προφητειες θα θριαμβευσει η ορθοδοξια και ο ελληνισμος.Ακομα θυμαμαι τον αλλον τον καραγκιοζη τον βελοπουλο να λεει στην εκπομπη του οτι στον μυστικο δειπνο ολοι ηταν ελληνες εκτος απο τον ιουδα.Ολοι οσοι ηταν καλοι ανθρωποι ηταν ελληνες οι υπολοιποι που κανανε αισχρες πραξεις ηταν οτιδηποτε αλλο εκτος απο ελληνες.Ποιο μονοφθαλμοι και εγωιστες απο εσας δεν εχω ξαναδει δεν παραδεχεσται τιποτα.billis999

Ανώνυμος είπε...

μπιλι 666.
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΑ ΧΑ ΧΑ .

Ανώνυμος είπε...

Πολύ Σκύλιασμα με την Ορθοδοξία. Όπου και να βλέπουν άρθρα οι ανθελληνες αφηνιάζουν!!!!

χαχαχαχα!!!

Τώρα ειδικά που ότι έχουν πει οι Άγιοι , Γέροντες κ.λπ βγάινουν....λυσσάνε σαν τους δαίμονες...!!

Έτσι μπράβο!! Ξυδάκιιι!!!! χαχαχαχα

Ανώνυμος είπε...

Και τι θα καταλαβεις 2.06 αν παρεις την πολη οπως λες.Θα σταματησουν να υπαρχουν εξουσιες που θα καταπιεζουν τους ανθρωπους, θα σταματησει να υπαρχει εκμεταλευση ,θα γεφυρωθει το χασμα αναμεσα στους πλουσιους και τους φτωχους,θα φυγει το Δ.Ν.Τ. απο την ελλαδα.Τιποτα απο ολα αυτα δεν θα γινει.Σκεψου τι ειναι αυτο που σε ενοχλει και σε καταπιεζει πραγματικα και αφηστε τις εθνικιστικες υστεριες.Επειδη πριν χιλιαδες χρονια τα μερη αυτα ανηκαν και καλα στην ελλαδα πρεπει να γινει ενας πολεμος και να πεθανουν χιλιαδες γυναικοπαιδα.Μαλλον δεν αξιζει με τιποτα.billis999

Ανώνυμος είπε...

Με σκορδόψωμο παπάρα σε γάλα δεν κάνεις .

Τ'αυγά με πορδές δεν βάφονται .

Και κάποιος που θέλει να ρίχνει επί μονίμου βάσεως τον ύπνο του δικαίου ,όσο και να θες δεν πρόκειται να ξυπνήσει .

Μην μου τους κύκλους τάραττε .


Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

Ανώνυμος είπε...

Οι Υλιστές και οι άνθρωποι των ειδώλων τα ερμηνεύουν όλα με βάση την στείρα λογική τους.

Ο Πνευματικός Άνθρωπος...πρώτα κοιτάει να πάρει την άνω πόλη και μετά την κάτω.

Όλες οι καταστροφές που προλέγονται σε διάφορες προφητείες είναι μια προειδοποίηση πως αν ζούμε αμαρτωλά θα καταστραφούμε.

Ανώνυμος είπε...

Θα τολμήσω να κάνω μια σύγκρηση.
Θα συγκρήνω την ελιά με την Ελλάδα.

Η ελιά σαν φυτό ανήκει στην κατηγορία όχι των υπεραιονόβιων φυτών, αλλά έχει δικά της και αποκαλέιται (έτσι την λέω εγώ) αθάνατη.

και ο λόγος είναι πολύ απλός. Επειδή ακόμα και σήμερα δεν ξέρουμε μια ελιά πότε πεθαίνει.

Να αναφέρω ενδεικτικά οτι η ελιά στην ακρόπολη χρονολογείται πρίν απο 2500 χρόνια.
Και η ελιά που ήταν στην ιερά οδό στο τωρινό γκάζι ήταν περίπου 3000 ετών.

Η ελιά μας δίνει το πολύτιμο ελαιόλαδο το οποίο είναι πραγματικά πηγή ζωής. Είναι ίσως η μοναδική τροφή η οποία παρέχει μια τόσο μεγάλη ποσότητα απαραίτητων στοιχείων για την διαβίωση του ανθρώπου. (γι'αυτό τα δύσκολα χρόνια της κατοχής και όχο μόνο το λάδι ήταν ο υγρός χρυσός)

Η Ελλάδα τώρα είναι μια χώρα η οποία κρατάνε οι ρίζες της για πολλές δεκάδες χιλιάδες χρόνια και συγκαταλέγεται στους αρχαιότερους πολιτισμούς του κόσμου.

Η Ελλάδα παρήγαγε πολιτισμό (επιστήμη, φιλοσοφία, θέατρο, αθλητισμό). Πράγματα απαραίτητα για την ανάπτυξη ενός υγιούς ανθρώπου.

Κατά το παρελθόν η Ελλάδα πέρασε πολλέμους εμφυλίους, κακουχίες, πείνα.

Αλλά ποτέ δεν πέθανε, δεν άλλαξε.

Οπως και η ελιά όταν υπάρχουν δυσμενείς συνθήκες η παραγωγή της είναι πολύ περιορισμένη, και με πρώτη ευκαιρία θα ξαναδώσει πάλι τον πλούσιο καρπό της, έτσι και η Ελλάδα. Δεν θα πεθάνει. μπορεί να πάρει χρόνο για να ανακάμψει, αλλά το σίγουρο είναι ότι όταν θα υπάρξουν πάλι οι απαραίτητες συνθήκες, αυτό που θα παράγει θα είναι πηγή ζωής.

Ανώνυμος είπε...

Πολύ σωστά...3:38 .Αλλά δυστυχώς κάποιοι θέλουν να μας κάνουν ξεχάσουμε τις Ρίζες μας και στην θέση της Ιστορίας να μπει η Ιστορία των Σιωνιστών οι οποίοι μέσω των Μασονικών Στοών - αποδεδειγμένα- καπηλεύονται την αρχαιοελληνική ιστορία (ονόματα στοών αρχαιοελληνικα) και παρουσιάζονται ως αρχαιολάτρες ψαρεύοντας πολλά θύματα .

Απ την άλλη έχουν διαβρώση την Ορθοδοξία εισάγοντας τα αλλοιωμένα πρότυπα της Ν.Εποχής τραβώντας και απ κει κόσμο στις ομάδες τους.....!!!


Έχουμε ξεχάσει / μπερδέψει όπως θέλετε πείτε το πως είναι να βάζεις στην ζωή σου λίγο Χριστό....

Και εδώ που φτάσαμε..τα όσα μας συμβαίνουν είναι ενέργειες δικές μας. Δεν φταίει κανένας άλλος..

Και το θέμα είναι...αν το παιδί σου έχει πέσει σε πολλές αταξίες. Το μαλώνεις; Και πως;...το βάζεις τιμωρία;...

Αυτό βέβαια δεν καταλαβαίνει ότι το αγαπάς..! Μετά από πολλά χρόνια θα το καταλάβει....!

Ανώνυμος είπε...

3:55....

Πιο πολύ εσύ μοιάζεις με ταλιμπάν . Μιας φαίνετε περίτρανα ποιός κυνηγάει Χριστιανούς επειδή πιστεύουν...

Άντε στο Ισλάμ τρόμπα.

Θα ακους Ορθοδοξια και θα φρίζεις βλακαμα

Ανώνυμος είπε...

o 3:55 είναι ένα λοβοτομημενο τρολλ της φάπας που ολοι μερα ο Αλλαχ του φοραει τον φερετζε και του λεει: κηνύγα Χριστιανούς....!!!!


Κοτόπουλοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο!!!!!!!!!!!!!
χαχαχαχαχαχα
αχαχαχαχαχαχαχα
αχαχαχαχαχαχαχαχαχα

Καλό ψόφο ζωάδι του αλλάχ..!!! Φασισταριό!

Ανώνυμος είπε...

3k55

http://www.epilegin.gr/uploads/products_0_image_1296.jpg

και πολύ το καθυστέρησες!!!!!

Ανώνυμος είπε...

3:55 ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΣΧΟΛΙΑΣΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΟΔΙ ΑΠΟ ΣΕΝΑ ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ

Ανώνυμος είπε...

ΕΝΑ ΣΠΑΝΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΑΘΗ ΠΟΛΗ Λ’ΑΚΟΥΙΛΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ, ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ
ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΤΙΟ ΠΙΛΑΤΟ

Το συγκλονιστικό αυτό έγγραφο παρέμεινε μέχρι το
1309 μ.Χ. τελείως άγνωστο, οπότε βρέθηκε στην -γνωστή
σήμερα για τον καταστροφικό σεισμό- πόλη L'Aquila της
Κεντρικής Ιταλίας (κοντά στην οποία έχει ανακαλυφθεί η αρχαία
ρωμαϊκή πόλη του Αμιτέρνο, όπου βρέθηκε το σπίτι του Ποντίου
Πιλάτου). Το 1381 μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη επί
των ημερών του Πατριάρχου Ιερεμίου. Μεταφράστηκε από τον
Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Διονύσιο, κατά το έτος
1643:
"Τω εβδόμω και δεκάτω Τιβερίου Καίσαρος, Βασιλέως
Ρωμαίων, μονάρχου ανικήτου, Ολυμπιάδος διακοσιοστής
πρώτης, Ηλιάδος ογδόης από κτίσεως κόσμου, κατά τον
ημέτερον μερισμόν των Εβραίων τετράκισχίλια και εκατόν εβδομήκοντα τέσσερα έτη και
καταβολής των Ρωμαίων βασιλείας έτη εβδομήκοντα τρία και από της ελευθερίας της
δουλωσύνης Βαβυλώνος έτη πεντακόσια εβδομήκοντα και καταστροφής του ιερού
βασιλείου έτη εννενήκοντα και επτά, επί υπάτου του λαού των Ρωμαίων Λουκίου
Ζιζονίου και Μάρκου Συννίου και ανθυπάτου του Ιλλιρικού Παλιστέρα, κοινού διοικητού
της χώρας των Ιουδαίων Κουίντου Φλαβίου, επί της διοικήσεως Ιερουσαλήμ ηγεμόνος
κρατίστου Ποντίου Πιλάτου, επιστάτου της Κάτω Γαλιλαίας Ηρώδου του Αντιπάτρου, της
άκρας αρχιερωσύνης Άννα και Καιάφα Αλλιάσου και Ματίλ μεγιστάνων εις τον ναόν,
Ραμπάλ Αμαμπέλ Πιοκτένου εκατόνταρχου υπάτου Ρωμαίων της πόλεως Ιερουσαλήμ
Σουμπιμασάξιου Ποπιλίου Ρούφου.

Εγώ Πόντιος Πιλάτος, ηγεμών δια της βασιλείας των Ρωμαίων, επί του
Πραιτωρίου της αρχιηγεμονίας, κρίνω και κατακρίνω και καταψηφίζω εις
θάνατον σταυρικόν τον Ιησού λεγόμενον υπό του πλήθους Χριστόν, και από πατρίδος Γαλιλαίας, άνθρωπον στασιώτη κατά τον Νόμο του Μωσαϊκού και εναντίον του μεγαλοπρεπούς βασιλέως Ρωμαίων Τιβερίου Καίσαρος και ορίζω και αποφαίνομαι τον θάνατον αυτού σταυρικόν μετά των άλλων κατά το συνήθες των καταδίκων, επεί συνοίθρησεν αυτός

Ανώνυμος είπε...

πλήθος ανθρώπων πλουσίων και φτωχών, ουκ έπαυσε θορύβους εγείρων, ενοχλείν την Ιουδαίαν ποιών εαυτόν Υιόν Θεού και βασιλέα της Ιερουσαλήμ, απειλών
φθοράν της Ιερουσαλήμ και του Ιερού Ναού, απαρνούμενος τον φόρον του
Καίσαρος και τολμήσας εισελθείν μετά βαϊων θριαμβευτής και πλείστου
όχλου ώσπερ τις Ρήξ εντός της πόλεως Ιερουσαλήμ ως τον Ι. Ναόν και
διορίζομεν τον ημέτερον πρώτον εκατόνταρχον Κουϊντον Κορνήλιον
περιάξαι τούτον παρρησία εις την χώραν Ιερουσαλήμ δεδεμένον,
μαστιζόμενον και ενδεδυμένον πορφύραν, εστεφανωμένον ακανθίνω
στεφάνω και βαστάζοντα τον ίδιον σταυρόν επί ώμου αυτού, ίνα ει
παράδειγμα τοις άλλοις και πάσι τοις κακοποιοίς μεθ’ ού βούλομαι
συνάγεσθαι δύο ληστάς φονείς και εξέρχεσθαι δια της πύλης Γιαμπαρόλας,
της νυν Αντωνιανής, αναχθήναι δε Αυτόν τον Χριστόν παρρησία επί το όρος των κακούργων ονόματι Κολβάριον, ούτινος σταυρωθέντος μείναι το σώμα εν τω σταυρώ εις κοινόν θεώρημα πάντων των κακούργων, και άνω του σταυρού τίτλου τεθήναι γεγραμμένου τρισί γλώσσας τον ΙΗΣΟΥΣ ΑΛΟΝ ΟΙΛΗΣ ΙΟΔΑΜ (Εβραϊστί) ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΟΥΔΑΙΩΝ
(Ελληνιστί) ΙΕΖΟΥΣ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥΣ ΡΕΞ ΙΟΥΔΑΙΟΡΟΥΜ (Ρωμαϊστί).
Ορίζομεν ουν μηδένα των ηστινοσούν τάξεις
και ποιότητος τομήσαι απερισκέπτως της
τοιαύτην εμποδίσαι δίκην, ως υπ’ εμού
ωρισμένην μετά πάσης σεμνότητος εις
ποινήν της αυτομολίας τούτου, Εβραίου
όντος κατά τα ψηφίσματα και τους Νόμους
της των Ρωμαίων Βασιλείας.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ:
- Από της φυλής Ισραήλ: Ρωδιέ, Δανιήλ, Ραμπινήλ, Ιονακείν, Μπανικάν, Ροτάμ, Ιουταβέλ
και Περκουλάμ.
- Από της Βασιλείας και ηγεμονίας Ρωμαίων: Λούκιος, Σεξτίλιος και Μαξιμίλιος.
- Από των Φαρισσαίων: Μπαρμπάς Συμεών και Μπονέλη.
- Από των υπάτων και δικαστών των Ρωμαίων: Λούκιος, Μπαντάνης, και Μακαρόλας.
-Από της αρχιερωσύνης: Ρωάν, Ιουάδους και Μπουκασόλης.
- Νομικός δημόσιος από των εγκλημάτων των Εβραίων: Μπουτάν".__

Ανώνυμος είπε...

Για να επιμένεις να απαντάς σε σχόλια θρησκευόμενων, σημαίνει ότι η επιθυμία σου στην πραγματικότητα δεν είναι να τους "ταρακουνήσεις", αλλά ότι κάτι σε τρώει εσένα προσωπικά και κάπου έχεις κενό και έλλειμα! Εχω υπάρξει για πολλά χρόνια απολύτως άθεη, και θέλω να σου πω φιλικά ότι όταν κάποιος δεν έχει "Θεό", τότε αυτός βαδίζει με τη δική του δύναμη μόνο (που μπορεί να είναι και καλοπροαίρετη), η οποία όμως γρήγορα θα εξαντληθεί. Αυτός που έχει "Θεό" έχει περισσότερα μάτια από τα δύο που του έδωσε η φύση και περισσότερη φώτιση και δύναμη. Ενα ερώτημα τέλος θέλω να σου βάλω: αν όλα στον κόσμο είναι τυχαία, και όχι δημιούργημα μιας ανώτερης δύναμης, τότε πες μου πως είναι δυνατό κάθε μέρα να ανατέλει ο ήλιος την ίδια ώρα, πως γίνεται οι πλανητες και η γη και η φύση να είναι όλα τόσο καλά συγχρονισμένα μεταξύ τους; Από τύχη; Επειδή η τύχη, μπορεί μια φορά, δύο, πέντε να είναι καλή, θα μπορούσε όμως να ξημερώσει μία μέρα και ο ήλιος να μην εμφανιστεί...και οι πλανήτες να συγκρούονται, έτσι τυχαία...

........ΜΟΡΦΕΑΣ........ είπε...

ΣΙΒΥΛΛΕΣ
...............

ΟΙ ΣΙΒΥΛΛΕΣΗΤΑΝ ΥΠΑΡΚΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΙΒΥΛΛΕΣ ΜΙΛΗΣΕ Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ,
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΣΙΒΥΛΛΑ,ΤΗ ΣΙΒΥΛΛΑ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ.ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΜΑΛΙΣΤΑΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑΟΤΙ Η ΣΙΒΥΛΛΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ,ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ,ΝΑ ΠΡΟΦΗΤΕΥΕΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΧΙΛΙΩΝ ΕΤΩΝ.
ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΝΤΑ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΟΝ ΣΙΒΥΛΛΑ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ,ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ,ΚΑΙ ΤΟΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗ.
Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ,Ο ΟΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΙΒΥΛΛΕΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ...ΘΑΥΜΑΣΤΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΙ...
ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΟ
ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ Η ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΣΙΒΥΛΛΕΣ.
........

Στον αρχαιο ελληνικο κοσμο,οι προφητειες ειχαν στη συνειδηση ολων,θεση περιοπτη και οι χωροι στους οποιους δινοτανε οι χρησμοι, τα μαντεια,
ητανε σεβαστα απο ολους.Το ονομαστοτερο βεβαια ηταν αυτο των Δελφων, που ονομαζοτανε και
{ομφαλος της γης}.
…………….
Τους πρωτους αιωνες του Χριστιανισμου, η αναγνωση των σιβυλλικων κειμενων,αλλα και
αυτων των ελληνων φιλοσοφων που μιλουσαν για τον Δημιουργο θεο και περι ηθικης, ηταν αυτονοητη.
............+

ΣΙΒΥΛΛΑ ΤΙΜΠΟΥΡΤΙΝΑ
ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ. ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.
1.οι εννεα ηλιοι εννεα γενεαι εισιν.
2.ο μεν πρωτος ηλιος γενεα εστιν ανθρωποι ακακοι,
πολυχρονιοι,ελευθεροι,αληθεις,πραεις,επιεικεις,αγαπωντες αληθειαν.
3.ο δευτερος ηλιος δευτερα γενεα εστιν,και αυτοι ανθρωποι αληθινοι,πραεις φιλοξενοι,ακακοι,αγαπωντες των ελευθερων το γενος.
4. ο τριτοσ ηλιος τριτη γενεα εστιναναστησεται βασιλεια επι βασιλειαν,εθνος επι εθνος γενησονται πολεμοι πλην φιλοξενοι και ελεημονες εσονται εν τη Ρωμαιων πολη.
5. ο τεταρτος ηλιος τεταρτη γενεα εστιν θεοτητος γονη φανησεται εν μεσημβρια εγερθησεται γαρ γυνη ελληνις εκ της Εβραιδος χωρας ονοματι Μαρια και τεξεται υιον και καλεσουσι το ονομα αυτου Ιησουν.
6. και λυσει τον νομον των Εβραιων και ιδιον νομον στησει
7. και βασιλευσει ο νομος αυτου.
8. και ανοιγησονται αυτω οι ουρανοι και φωνην ληψεται και στρατιαι αγγελων τον θρονον αυτου βαστασουσιν και τα εξαπτερυγα τα ιχνη των ποδων αυτου προσκυνησουσιν.
9. και ληψεται ανδρας απο της Γαλιλαιας και νομοθετησει και ειπη προς αυτους Τον λογον ον ελαβετε παρ εμου ,κηρυξατε αυτον τοις εθνεσι των εβδομηκοντα δυο γλωσσων.
10.Και λεγουσι αυτή οι ιερεις των εβραιων φρικωδεστατη δεσποινα ημων, ερωτησαι σε ζητουμεν.
Και αποκριθεισα η Σιβυλλα λεγει προς αυτους ο βουλεσθε απαγγειλατε μοι.και λεγουσι προς αυτην εκεινοι ακοην ηκουσαμεν από των εθνων ότι ο θεος των ουρανων υιον μελλει τικτει….(ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ,ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:ακουσαμε από τα εθνη ότι θα γεννηθει ο υιος του Θεου. Είναι τρομερο μερικες εκατονταδες χρονια πριν το Χριστο τα εθνη της μεσογειου ολης να γνωριζουν και να συζητουν ότι θα ερθει ο Χριστος και οι Εβραιοι ραβινοι δεν ηξεραν τιποτε,αλλα ηταν ο περιουσιος λαος,που η περιουσια του ηταν το χρημα που σημερα μαζευει η Γκολντμαν Σακς.)……ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ…. πιστευεις ότι τουτο γινεται,κυρια ημων; Λεγει η Σιβυλλα προς αυτους υμεις ου πιστευετε οντες ιερεις των Εβραιων;
11. λεγουσιν αυτή ημεις ου πιστευομεν ότι ο θεος υιον μελλει τικτειν.και γαρ λογον εδωκε τοις πατρασιν
Ημων. Λεγει αυτοις η Σιβυλλα ο νομος ουτος σ.κ.ο.λ.ο.ψ υμιν εστιν.και λεγουσιν αυτή.και τι λεγεις,δεσποινα ημων,περι του ζητηματος τουτου;
12.Και αποκριθεισα η Σιβυλλα ειπε προς αυτους ο θεος των ουρανων υιον μελλει τικτειν,

........ΜΟΡΦΕΑΣ........ είπε...

13.ος ομοιος τω πατρι εχει είναι και ομοιωμα νηπιου ληψεται.
14. και αναστησονται κατ αυτου βασιλεις, Αλεξανδρος, Σελευκος και Ηρωδης,οι μη δυναμενοι σωσαι εαυτους.
15 ποιησουσι διωγμους πολλους εις την Ιουδαιαν χωραν και φονευσουσι νηπια μετα των γονεων αυτων ώστε τον Ιορδανην ποταμον αιματι συγκερασθηναι και ουδεν ωφελησουσιν.
16.και μετα ταυτα πολλας θεραπειας ποιησει ο επι ξυλου μελλων σταυρωθηναι.
17. και ως θυσιασουσι ….τους βωμους αυτης, ακουσωσι τα σημεια αυτου α εποιησεν εις την Ιουδαιαν χωραν.
18. και αναστησεται βασιλευς ονοματι Αυγουστος από της φρυγιας και βασιλευσει εν τη Ρωμη και υποταγησεται αυτω πασα η οικουμενη.
19. και εκαστος βασιλευς Ρωμαιωντο ονομα αυτου κληθησεται Αυγουστος.
20. το ξυλον το τρισμακαριστον,εν ω Χριστος μελλει τανυεσθαι….
21. Kαι μετα ταυτα συναχθησονται των Ιουδαιων οι οχλοι,
22. και ο μελλων επι ξυλου κρεμασθηναι ποιησει σημεια και θεραπευσει πολλους.
23. κρεμασουσι τρεις μετ αυτου επι ξυλου και καλαμω νυξουσιν αυτου την πλευραν και ουδεν αδικησουσιν αυτόν.
24.Εν τη πεμπτη γενεα αναστησονται τρεις βασιλεις, Αντιοχος, Τιβεριος, και Γαϊος, και πολλους διωγμους ποιησουσι δια των εν ξυλω σταυρωθεντα.
25.και ανοικοδομησουσι τα ιερα του Ηλιου πολεως και τους βωμους του Λιβανου.
26.και οι ναοι της πολεως εκεινης παμμεγεθεις εισι και ευπρεπεις υπερ παντα ναον της οικουμενης.

27.εν δε τη εκτη γενεα αναστησονται δυο βασιλεις ολιγοχρονιοι και ποιησουσι διωγμους πολλους κατα των Χριστιανων.
28.και οι αρχοντες αυτων κρινουσι και απολεσουσι τα ταγματα των συγκλητικων και θανατωσουσιν αυτους δια το ονομα του Χριστου και ουδεν ωφελησουσιν.
29.και μετα ταυτα αναστησεται βασιλευς ονοματι Κωνσταντινος.
φοβερος και κραταιος πολεμιστης,
30. και λυσει παντας τους ναους των εθνων και τους βωμους του Λιβανου και τας θυσιας αυτων και ταπεινωσει τους Ελληνας.
31. και φανησεται αυτω σημειον εν τω ουρανο,
32.και επιζητησει η μητηρ αυτου Ελενη το ξυλον του σταυρου, οπου ο Χριστος μελλει σταυρωθηναι, ο υιος του Θεου του ζωντος, εις την ιουδαιαν γην.
33.και ανοικοδομησει Βυζαντιον, και αλλαγησεται το ονομα της πολεως εκεινης, και κληθησεται Ευδοκοπολις Κωνσταντινου πολις.

Υ.Γ.
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΟΠΟΥ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΡΑΒΙΝΟΙ, ΟΤΟ Ο ΘΕΟΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΕΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΣ ΛΑΟΣ.Ο ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΑΝ ΑΥΤΟΙ ΕΙΧΕ ΣΑΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΓΗ.

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΜΩΣ ΕΙΠΕ:
αρθησεται αφ'ημων η βασιλεια του Θεου, και θα δωθει σε ενα εθνος που θα εκτελεσει τα εργα του,
εννοωντας τους Ελληνες που θα φερουν εις περας το ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Ανώνυμος είπε...

7.20 Κανεις λαθος υπαρχουν ανθρωποι που καταφεραν πολλα πραγματα χωρις να πιστευουν σε κανενα θεο εχω αρκετους γνωστους ολα εξαρτονται απο εσενα.Ο τραγουδιστης απο τους BEHEMOTH ενα μεταλ συγκροτημα αντιμετοπιζε σοβαρα προβληματα υγειας(αθεος μεχρι τα ταμπουνια)και ηταν ενα βημα πριν τον θανατο.Πολλη του ζητησαν να ζητησει βοηθεια απο τον θεο μπας και σωθει την τελευταια στιγμη και εκεινος ασυμβιβαστος αρνηθηκε και τελικα απο εκει που δεν το περιμενε κανεις σωθηκε χωρις να προσκυνησει και να ζητησει βοηθεια απο κανεναν θεο.Υπογραφη ενας αθεος.billis999 Υ.Γ.Καλα ρε μορφεα δεν βαρεθηκες να γραψεις ολο αυτο το κατεβατο.

Ανώνυμος είπε...

7:20 ΠΡΟΣΕΞΕ ΤΩΡΑ ΕΣΥ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΣΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΟΡΦΕΑ ΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΜΑΤΟΛΟΓΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΣΤΑΜΑΤΑ ΠΟΙΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙΣ ΚΟΥΡΑΣΕΙ ΔΙΑΒΑΣΕ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΛΕΣ ΟΤΙ ΣΟΥ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΘΑ ΜΙΛΑΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΙΜΑΤΑ ΑΛΛΙΩΣ ΣΙΩΠΑΙΝΕ

Ανώνυμος είπε...

διαβάζοντας τα κείμενά σας ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό: Οι διωγμοί των χριστιανών εναντίων των Ελλήνων. Θλίβομαι πραγματικά. Όχι αγαπητοί. Το σύνδρομο του "αδικημένου" που νιώθετε εσείς οι χριστιανοί είναι εικονικό. Αυτή τη στιγμή είστε οι διώκτες. Απλά δείτε το ατιμώρητο των μητροπολιτών, τον πλούτο που έχει συγκεντρώσει η εκκλησία και τι παθαίνουν όσοι μιλούν ενάντια στο χριστιανισμό. Αν πάλι δεν καταλάβετε, τι να πω, είστε άξιοι της μοίρας και της μιζέριας σας.

Ανώνυμος είπε...

Ο 8.45 μαθε να γραφεις και μετα μιλα .Δεν προκειται να το βουλωσω οσο μου δινεται αυτο το δικαιωμα.Τοσο πολλη σας πειραζει που καποιος δεν πηγαινει με το κοπαδι σας σαν προβατο επι σφαγη και σας τα χωνει.Αν δεν σας πειραζει μην ασχολειστε μαζι μου αλλα μαλλον σας τσουζουν τα μυνηματα μου για αυτο και χθες μολις εστειλα το πρωτο μυνημα εγινε το ελα να δεις.Φιλαρακο 8.45 θα με εχεις στην πλατη σου για πολλη καιρο.Αντε κολοφασισταρια που μολις ακουτε μια διαφορετικη γνωμη μας στελνετε κατεuθειαν στο εκτελεστικο αποσπασμα.billis999

Ανώνυμος είπε...

ο άλλος μιλλάει για εκτελεστικό απόσπασμα όταν πιο πάνω ...ίσως ο ίδιος βρίζει τους χρισιτανούς..!!

Είμαστε ένα βήμα πριν το μεγαλό μπαμ και προσπαθούν τα μαμοθρευτα να μας πεισουν με τις ανεθλληνικες δηλαδη αντιχριστιανικες προπαγανδες τους!!

Σπαστηκανε τοσο πολυ με την Ορθοδοξια που οι Γεροντες επαληθευονται και γιαυτο αντι να δεχτουν την ηττα τους παντε το θέμα αλλου...κοτες!!!

Άντε στις στοές να προσκυνήσετε τον ΜΑΤΣ

........ΜΟΡΦΕΑΣ........ είπε...

Οπως διαβαζω τα σχολια των εχθρων του Ιησου,
γιατι για αυτο προκειται, ειναι περισσοτερο θα ελεγα γεματα απο κακια,φθονο,ειρωνια,και καθολου με επιχειρηματα για την μη υπαρξη του.

Το συμπερασμα ειναι πως η αληθεια του Ιησου ειναι μπροστα μας, αλλα μερικοι ειτε δεν την βλεπουν, ειτε εχουν φυγει μακρια απο το αγαθο, το φως της γνωσης,και εχουν εκπεσει μεσα στο σκοταδι που ονομαζεται αλλιως αγνοια!

Για την αγνοια μας μιλησε επισης και ειπε σχετικα ο Σωκρατης:

ότι "η κακία είναι άγνοια" διότι αν τα ανθρωποειδή που χρησιμοποιούν την κακία για να "ανέβουν" κοινωνικά και οικονομικά, κατανοήσουν την πραγματικότητα θα διακρίνουν ότι οι προσπάθειες τους είναι μάταιες, όχι στον υλικό κόσμο αλλά στον ευρύτερο νοητό ο οποίος κατ επέκταση επηρεάζει και τον υλικό.

Ανώνυμος είπε...

ΑΧΑΧΟΥΧΑ.
ΔΕΝ ΗΞΕΡΑ Ο ΜΑΤΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΔΩ.
ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟ ΜΑΤΣ- ΜΟΥΤΣ;
ΦΙΛΕ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΩ ΞΕΦΥΓΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΩ.
...ΑΟΡΑΤΟΣ...
ΑΛΛΑ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΕ ΟΤΙ ΓΡΑΦΕΙΣ

ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ Ο. Ε. 666 είπε...

Πριν από τις 21 Δεκεμβριου 2012 (211212), ΕΊΝΑΙ 379 ΗΜΈΡΕΣ 23 ΏΡΕΣ 30 ΛΕΠΤΆ ΚΑΙ ΚΆΤΙ ΔΕΎΤΕΡΑ!
ΤΙ ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΣHMERA ΤΟ ΜΕΣΗΜΈΡΙ? ΏΡΑ ΓΚΡΉΝΟΥ'Ι'ΤΣ 14:00....ΤΟΤΕ ΛΉΓΕΙ Η ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΗ ΜΈΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ILLUMINATI.
ΣΕ 3 ΗΜΈΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΈΦΕΙ ΤΟ TEAM!

ΜΝΜ. ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Ε.666

........ΜΟΡΦΕΑΣ........ είπε...

Γεια σου φιλε ...ΑΟΡΑΤΟΣ...
Τι βλεπω, ο ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΣ και οι φιλοι του επανερχονται.

Ανώνυμος είπε...

ΕΛΑ ΜΩΡΕ ΣΑΣ ΕΧΑΣΑ ΜΙΛΟΥΣΑ ΑΛΛΟΥ.
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΗΤΕΥΤΗΣ;
ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΕΝΑ ΓΕΙΑ ΦΙΛΕ.
ΠΟΤΕ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ;
ΑΝΤΕ ΝΑ ΗΣΥΧΑΣΩ.
ΠΕΣ ΤΟΝ ΟΝΕΙΡΟΝΑΥΤΗ ΜΕ ΜΑΤΙΣΕ.
ΤΩΡΑ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΑΡΑΧΤΟΣ.
ΡΕ ΓΑΜ..ΩΤΟ ΕΙΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙ.
ΓΚΑΝΤΕΜΙΑ!!!!!!!!
ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ.
Α!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΗΝ ΑΝΝΑ.
...ΑΟΡΑΤΟΣ...

Ανώνυμος είπε...

ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ Ο. Ε. 666 ........ΜΟΡΦΕΑΣ........

...ΑΟΡΑΤΟΣ...

Τι έγινε ρε παλικάρια... σαν να ανταμώνω μεγαλύτερη την παρέα παλαιών συν-σχολιαστών ;

Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

Ανώνυμος είπε...

Κάπου παρακάτω, συνάντησα και τον ΙΟΛΑΟ .

........ΜΟΡΦΕΑΣ........ είπε...

Ετσι φαινεται! Γεια σου φιλε ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ.
Και στο αλλοblog το διαβασα πριν απο λιγο.

Ανώνυμος είπε...

ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ ΜΟΝΟ ΜΗΝ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ.
Ε;
ΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΗΣΥΧΑΖΟΥΝ.
ΜΕΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΜΕ;
...ΑΟΡΑΤΟΣ...

........ΜΟΡΦΕΑΣ........ είπε...

O IOΛΑΟΣ δεν ειναι αυτος που μας παει κοντρα;

Ανώνυμος είπε...

ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΑΣΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ.
ΤΙ ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΜΟΡΦΕΑ;
ΚΑΙ ΠΟΥ;
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ.
...ΑΟΡΑΤΟΣ...

........ΜΟΡΦΕΑΣ........ είπε...

...AORATOS...
Aν θυμαμαι καλα,στο αλλο blog ηταν στην κοντρα συνεχεια. Ελπιζω να κανω λαθος.

Ανώνυμος είπε...

........ΜΟΡΦΕΑΣ........

Όχι είναι ένα από τα άτομα, που αποχώρησε αφότου έφυγα για τους ίδιους λόγους που αποχώρησα και εγώ .

Μέσα εδώ είναι δύο τα άτομα τα οποία δημιούργησαν την κατάσταση εκείνη όπως σου είπα και εχτές .Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

........ΜΟΡΦΕΑΣ........ είπε...

ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ ενταξει τοτε, λαθος μου.

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΙΔΕΣ ΕΚΕΙ ΓΡΑΦΩ ΑΝΩΝΥΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΟΤΙ ΤΡΕΛΑ ΜΟΥ ΚΑΤΕΒΕΙ.
ΤΗΝ ΕΙΔΑ ΑΛΛΙΩΣ ΤΩΡΑ.
ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΚΟΝΤΡΑ.
ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΕΚΕΙ.
ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΚΡΙΒΩΜΕΝΟ.
...ΑΟΡΑΤΟΣ...

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΑΝΤΕ ΤΟ ΠΟΛΥ ΔΥΟ.
ΠΑΙΡΝΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΣΠΑΣΕΙ.
Ω ΘΕΕ ΜΟΥ.
...ΑΟΡΑΤΟΣ...

Ανώνυμος είπε...

...ΑΟΡΑΤΟΣ...


Δεν ξαναμπαίνω εκεί μέσα ούτε για ζήτω .
Λυπάμαι μόνο για μερικούς σχολιαστές που αφήσαμε πίσω .

Ελπίζω να μην πράξει τα ίδια σφάλματα και το

ΑΝΤΙ-ΝΕΑ-ΤΑΞΗ-ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ


Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα και από εμένα τον ελαιοχρωματιστή , σιδερά,κ.α σε όλη την παρέα .


ΙΟΛΑΟΣ

........ΜΟΡΦΕΑΣ........ είπε...

Σημερα ειχε εκπομπη ο λιακο. Δεν ξερω εαν ενδιαφερεστε, αλλα καποια πραγματα που ειπε θα τα δωσω, απο εναν φιλο που τα εγραψε εκει.ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟΛΜΟΥΝ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΙΚΑ ΠΗΓΕ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΥ

ΜΑΣΤΕΡ ΠΛΑΝΕΡ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ
ΚΑΙ ΕΔΩΣΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΟΥ ΑΝΑΓΚΑΖΕ ΤΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΛΕΓΕ
NO PRISONERS NO MERCY
ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΦΕΛΙΜ
Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ.
ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΛΛΑ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ.
ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΜΑΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΔΩΣΟΥΜΕ
ΟΤΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙΣ Ο ΘΕΟΣ ΣΟΥ ΒΑΖΕΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ...ΝΑ ΛΕΜΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ

ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΦΟΒΗΘΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ
ΝΑ ΛΕΜΕ ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ
ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΘΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΛΛΑ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ.
ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥΣ.

Αυτα περιπου εγραψε ενας φιλος τι ειπε σχετικα με αυτο το θεμα.

Ανώνυμος είπε...

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ .
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΜΤΟΦΑΛΑΓΓΙΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ .
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΤΙΤΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ.
ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΟΛΑ.
Β. ΗΠΕΙΡΟΣ ΡΩΜΗΛΙΑ , ΠΟΝΤΟΣ , ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ,ΚΥΠΡΟΣ.

ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ.

Ανώνυμος είπε...

7;20 ΣΥΓΝΩΜΗ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΟΝ 8:09 ΑΛΛΩΣΤΕ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΙ ΑΠ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.ΑΝ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ Η ΕΥΓΕΝΕΙΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΣΥ ΣΤΕΡΗΣΑΙ ΑΛΛΑ ΜΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΤΟ ΠΟΛΛΗ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΧΟΛΙΟ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΤΣΙ ΠΟΛΥ.ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΟΜΠΛΕΞ ΑΚΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΛΕΝΕ ΕΥΗ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑ 14 ΕΤΩΝ ΕΧΩ 4 ΠΑΙΔΙΑ 3 ΕΓΓΟΝΙΑ ΠΤΥΧΙΑ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΩ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΔΕΙΞΕ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΜΑΙ 47 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΨΕ ΜΕ ΔΕΝ ΕΧΩ ΝΑ ΖΗΛΕΨΩ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΣΕΝΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΘΑΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΙ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΔΕΝ ΦΟΒΑΜΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΟΥ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΤΥΧΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΣΕΝΑ ΠΟΥ ΤΡΕΜΕΙΣ ΣΤΗ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑΥΤΟ ΧΛΕΥΑΖΕΙΣ ΔΕΙΛΕ ΟΠΟΙΟΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΑΛΛΑ ΤΙ ΣΕ ΠΕΙΡΑΞΕ ΑΚΡΙΒΩΣ Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΘΕΟ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΜΟΡΦΕΑ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΟΣ

Ανώνυμος είπε...

ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ ΟΥΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ;
ΕΛΑ ΦΙΛΕ.
ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΟΝΟΜΑ.ΤΙ ΛΕΣ;
ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ.
ΜΟΡΦΕΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΛΕΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΙΛΟ ΣΟΥ ΝΑ ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟ ΕΔΩ ΜΩΡΕ;
Ο ΛΙΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙΧΤΟΣ.
ΒΡΑΔΥ ΟΜΩΣ.
...ΑΟΡΑΤΟΣ...

........ΜΟΡΦΕΑΣ........ είπε...

ΙΟΛΑΟΣ γεια σου φιλε και εσενα,οπως και στον 1.25
............
Απλα φιλοι μου σχολιαστες,και γενικα αναφερομαι σε απαντες που τυχον θα διαβασουν τα σχολια,και θα φερουν αντιρρησεις,γραφουμε οτι γνωριζουμε και πιστευω να μην μαλωνουμε για διαφορα πραγματα που τυχον θα διαφωνουμε.
Ολα λυνονται αφου εχουμε την προθυμια να ανακαλυψουμε την αληθεια.

Ενα γενικο ξεκαθαρισμα για το ποιες ειναι οι αποψεις μου, απεναντι στις αντιθετες γνωμες που τυχον θα υπαρξουν.

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΩΣ ΤΟΝ ΙΟΛΑΟ.
1:35 ΤΙ ΑΡΧΙΣΑΝΕ ΠΑΛΙ;
Ε ΡΕ ΠΟΥΣΤ/Η ΜΟΥ.
...ΑΟΡΑΤΟΣ...

Ανώνυμος είπε...

..ΑΟΡΑΤΟΣ...

H EYH είναι δική μας φωνή και υποστηρίζει ανοιχτά τα λεγόμενα του ΜΟΡΦΕΑ

Και όχι ούτε ανώνυμα δεν μπαίνω πλέον εκεί γιατί έχει αποδειχτεί περίτρανα ότι ο << μακαρίτης >> είχε δίκιο σε όλα .

Καλώς ήρθες στην παρέα ΕΥΗ .


Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

Ανώνυμος είπε...

ΕΛΛΗΝΑ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕΣ.ΠΑΡΕ ΛΟΓΧΗ ΚΟΦΤΕΡΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΡΟΠΩΣΕΙΣ ΟΣΟΥΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΣΕ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΟΥΝ.ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ.(Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ 7 ΡΑΒΗΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ)ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟ ΒΑΛΑΤΕ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΑΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΦΥΠΝΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΤΙΠΟΤΑ.ΚΑΝΑΝΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΤΙΠΟΤΑ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΘΕΣΩ ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.1Η ΓΙΑΤΙ ΚΑΨΑΝΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ?2Η ΓΙΑΤΙ ΦΥΛΑΣΟΝΤΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ?ΜΗΠΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΚΟΙΜΙΣΜΕΝΟΥΣ?ΑΝ ΔΙΑΒΑΖΑΤΕ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΤΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΦΟΒΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΥ ΘΑ ΒΛΕΠΑΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1400Π.Χ. ΗΤΑΝ Ο ΣΤΟΧΟΣ.ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΣΕ 13 ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 12.Ο 13ΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΘΕΟΣ ΟΙ 12 ΓΟΝΟΙ ΑΓΓΕΛΩΝ.ΟΛΑ ΘΑ ΦΑΝΕΡΩΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2012.ΤΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΟΓΟ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΓΗ,ΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΑΝΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΜΑΣ.ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΧΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ.ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΝ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΣΟΥΝ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ.ΠΩΣ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ?

Ανώνυμος είπε...

1:53 ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΦΤΑΡΝΙΣΤΗΚΑ.
ΕΛΑ ΕΝΑ ΑΣΤΕΙΑΚΙ ΑΝ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ.
ΣΥΜΦΩΝΩ.
ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ Ο.Κ.
ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ.
...ΑΟΡΑΤΟΣ...

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΓΝΩΜΗ ΕΙΜΑΙ 1:35 ΕΙΜΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΙ ΣΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑΣΧΟΛΗΘΩ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΣΑΣ ΕΧΩ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΣΑΣ ΣΠΑΝΙΑ ΣΧΟΛΙΑΖΩ ΑΠΛΑ ΔΙΑΒΑΖΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΙΝΩ ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΧΥΔΑΙΟΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΔΩΣΩ ΛΟΓΟ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΙΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΟΥ ΣΕΝΑΝ ΚΟΙΝΟ ΘΝΗΤΟ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ?

Ανώνυμος είπε...

Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

Εγώ να πω την αλήθεια μπαίνω κάποτε κάποτε στο πρώην μπλοκ αλλά και εγώ δεν γράφω .

Αλλά για ποιόν μακαρίτη μιλάτε ή είναι συνθηματικό;
Φαίνεται έχασα επεισόδια .


ΙΟΛΑΟΣ

........ΜΟΡΦΕΑΣ........ είπε...

...AOΡATOΣ...
Σε αυτον τον billis999 αναφερεται.
Εχει δηλωσει αθεος,και προσπαθησε να πει πως οι ανθρωποι δεν χρειαζονται τον Θ. Αλλα μονοι μας ειμαστε (κοινως)θεοι.

Και του απαντησε η φιλη 1.35 πως μπορει ο ανθρωπος να εχει δυναμεις,αλλα αυτες ειναι τελειως αδυναμες χωρις την βοηθεια του Θ.
πως ολα γυρω μας δεν εγιναν τυχαια, αλλα απο αυτον που δημιουργησε τα παντα,και πως ολα κινουνται απο τον Θ. με απιστευτη ακριβεια.
..................
............................
φιλε 1.53
Οντως η Αγια Αικατερινη μπροστα στους 50 ρητορες
απεδειξε την υπαρξη του Ιησου μεσα απο την Σιβυλλα και τον χρησμο του Απολλων. Κατι που αποκρυπτεται. Παραθετω τι επικαλεστηκε η Αγια Αικατερινη.
«Για να σου αποδειξω τα σχετικα με αυτόν (εννοουσε τον Χριστο), θα παρω στοιχεια από τους δικους σου.Διοτι ετσι η αποδειξη μου θα είναι εγκυρη,παρμενη από την σοφωτατη των γυναικων Σιβυλλα. Για την κατά σαρκα γεννηση του και για την προνοια του για εμας και για την ανειπωτη φροντιδα του, σαφως σημειωνει. Αν θελετε, ας ακουσουμε τα ιδια της τα λογια: “Υστερα από πολύ καιρο θα φτασει καποιος εις αυτην την πολυπλοκη γη και θα γεννηθει με σαρκα τελεια. Με ανεξαντλητα θεικα ορια. Θα λυτρωσει τον ανθρωπο από τη φθορα των ανιατων παθων και θα τον φθονησει ενας απιστος λαος (οι εβραιοι). Και θα κρεμασθει ψηλα σαν καταδικος εις θανατον. Όλα αυτά θα τα υπομεινη με πραοτητα”.
Προσεξε και τον διχως ψευδος μαντη Απολλωνα.
Αυτόν που εχει ξεχασει τη συνηθισμενη του ασαφεια και τα πλαγια λογια και δινει γυμνη την αληθεια ακομη και χωρις τη δικη του θεληση. “Με πιεζει, λεει, ενας ουρανιος”.
“Ο οποιος είναι φως τριλαμπες. Αυτος δε που θα υποστει τα παθη, Θεος είναι, χωρις να παθει τιποτε η θεοτητα του. Διοτι είναι συγχρονος θεος και ανδρας, παιρνοντας όλα τα ανθρωπινα χαρακτηριστικα από θνητη γυναικα. Από τον σταυρο , την υβρη, την ταφη, από τα ματια του εχυσε δακρυα θερμα. Αυτος πεντε χιλιαδες χορτασε με (πεντε) αρτους. Αυτό δε ηθελε δυναμη θεικη. Ο Χριστος είναι ο δικος μου Θεος. Ο οποιος εσταυρωθη εις το ξυλον, ο οποιος πεθανε, ο οποιος εκ του ταφου ανηλθε εις τον ουρανον. Αυτά διηγειται ο Απολλων ο θεος σου»
Ολοι οι ρητορες εμειναν αφωνοι, διοτι αυτές οι προφητειες ητανε γνωστες και από τον ελληνικο κοσμο προερχομενες,και όχι από τον «απιστο λαο», δηλαδη τους εβραιους, οι οποιοι τον μισησαν συμφωνα με την Σιβυλλα.
Υ.Γ.
Είναι δυνατον να τους ελεγε αυτά που λεει στους Κριτες Κεφ.2.11-13;
¨και εποιησαν οι υιοι του Ισραηλ το πονηρον ενωπιον Κυριου και ελατρευσαν τοις Βααλιμ και εγκατελειπον αυτόν (τόν Θεον)και ταις Ασταρταις¨.
Τι να τους πει λοιπον; Ότι λατρευαν τους Νεφελιμ του γενους του (Βααλιμ); Η Τις Ασταρταις (Βρυκολακες Μπαχομεχ);
Γιατι δεν χρησιμοποιησε την «θεοπνευστη Παλαια Διαθηκη»;
Γιατι στα σχολεια και στα κατηχητικα δεν διδασκεται η αληθεια;
..........

Ανώνυμος είπε...

Και εμείς σε καλωσορίσαμε στην παρέα μας ΕΥΗ .

Έγινε αντιληπτό σε ποιόν αποτίνεσαι .

Δυστηχώς κάποιοι θα δοκιμάζουν την πίστη μας "αστειευόμενοι" με τα ΙΕΡΑ κια τα ΟΣΙΑ των ΕΛΛΗΝΩΝ.

Σαν κάποιος δεν θέλει να ανοίξει τα μάτια του, εμείς, δεν έχουμε την υποχρέωση να του τα ανοίξουμε δια της βίας .


Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

Ανώνυμος είπε...

ΙΟΛΑΕ

Δεν μπορώ να σου πω άλλα εδώ μέσα .

Δυστυχώς τον γνώριζες .

Ήταν αυτός που μας είδες μαζί απέναντι απ'το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο .

Αν σου λέει κάτι αυτό .


Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

Ανώνυμος είπε...

ΑΧ ΒΡΕ ΜΟΡΦΕΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΜΑΛΩΝΩ ΝΑ ΞΕΡΕΣ ΠΟΣΟ.
ΚΑΛΩΣ ΤΗΝ ΕΥΗ.
ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ ΔΕΝ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΟΥ ΜΟΝΟ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ.
ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΕΙΧΑ ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΜΕΡΑ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ.
ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΗΝ ΕΥΗ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
...ΑΟΡΑΤΟΣ...

Ανώνυμος είπε...

ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ;
...ΑΟΡΑΤΟΣ...

Ανώνυμος είπε...

AN NAI ΠΙΝΟΥΜΕ ΚΑΦΕ.
ΜΗΝ ΠΕΙΣ ΟΧΙ.
...ΑΟΡΑΤΟΣ...

Ανώνυμος είπε...

Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν


Kατάλαβα τώρα .

Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το βουνό ο Κρητικός να έφυγε .

Καλό ταξίδι να έχει .


Γειά σου και σε εσένα ΑΟΡΑΤΕ


ΙΟΛΑΟΣ

........ΜΟΡΦΕΑΣ........ είπε...

Καλο σου βραδυ ...ΑΟΡΑΤΟΣ...

Να ξερεις κατι, πως ολοι μας δοκιμαζομαστε παρα πολυ απο τον Θ.
Μπορει να τα λεμε, αλλα πρεπει και την υλη να την αποβαλλουμε οσο μπορουμε χωρις να μαλωνουμε τον Θ. Αλλα να εχουμε την πιστη μεσα μας πως ολα θα πανε σωστα, διοτι ο οδηγος μας ειναι ο Θ. Και πως ποτε δεν μπορει να κανει κακο σε εμας.

Αυτο πρεπει να κατανοησουμε, την πιστη μας.
Και οσο πιο κοντα φτανουμε στην αληθεια, τοσο περισσοτερες δοκιμασιες εχουμε, αλλα μεχρις εκει που αντεχουμε μας δοκιμαζει ο Θ.

Ανώνυμος είπε...

ΜΟΡΦΕΑ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ΣΑΥΤΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΑ.ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙΡΟ ΕΔΩ ΥΠΑΡΧΩ ΑΝΟΝΥΜΑ ΚΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΑΝ ΣΥΝΣΧΟΛΙΑΣΩ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΩ ΣΑΣ ΔΙΑΒΑΖΩ ΕΓΩ ΡΩΤΗΣΑ ΤΗΝ ΗΛΗΚΙΑ ΣΟΥ ΟΠΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙΑΛΛΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΛΩΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΠΕΡΝΑΜΕ Ε Υ Η

Ανώνυμος είπε...

...ΑΟΡΑΤΟΣ...

Ήμασταν γειτονιά γι'αυτό και κάποτε σύμφωνα με το ip σου είπα κάποτε ότι είμαι αλλοτινός σου γείτονας .

Τώρα θα κατάλαβες πολλά περισσότερα .


Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

Ανώνυμος είπε...

ΑΟΡΑΤΟΣ

Και ναι όταν θα περάσω απο την περιοχή σου θα πιούμε έναν καφέ .
Θα σου το κάνω γνωστό .

ΑΟΡΑΤΟΣ

........ΜΟΡΦΕΑΣ........ είπε...

EYH
Πολυ ευχαριστως να ξανασυνομιλησουμε μαζι.
Αν καταλαβα καλα, σε εμενα ειχες κανει την ερωτηση για την ηλικια μου.
Αν σου πω πως ειμαι 43 μπορει να ικανοποιηθεις,
αλλα να μην αρεσει αυτο σε αλλους φιλους που θα με φανταζονται πολυ μικροτερο,οπως ας πουμε 33,η 23.
Καταλαβες γιατι δεν θελω να πω την ηλικια μου;

Ανώνυμος είπε...

ΛΟΙΠΟΝ ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΒΡΕΙΤΕ ΧΡΟΝΟ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ YOYTUBE KAI ΔΕΙΤΕ ΠΑΤΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΙΔΗΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΠΑΤΕΡ ΑΡΕΙΣΤΙΔΗΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ (Η ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ)ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΣΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΟΡΑΤΕ ΠΟΥ ΜΑΛΩΝΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ ΠΙΣΤΕΨΕ ΜΕ ΕΤΣΙ ΑΡΕΣΕΙ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΑΡΙΣΑΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΑΝ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙ ΘΑ ΔΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΑΥΙΔ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΛΟ ΚΙΟΣΟ ΓΙΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΛΕΣ ΟΤΙ ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΙ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΙΣΗ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΘΕΟΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΚΑΛΗ ΝΥΧΤΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΙΣΑΝ Ε Υ Η

........ΜΟΡΦΕΑΣ........ είπε...

Πολυ καλη συζητηση καναμε σημερα.
Πραγμα ανηκουστο υπο αλλες συνθηκες.

Επειδη πρεπει να αποχωρησω,σας καληνυχτω ολους σας, ΕΥΗ ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ ΙΟΛΑΟΣ.
Χαρηκα που τα ειπαμε, τον ΑΟΡΑΤΟ καλυνηχτισα νωριτερα.

Καλη σας νυχτα.

Ανώνυμος είπε...

ΜΟΡΦΕΑ ΠΕΡΝΑΩ ΠΟΛΛΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ 18 ΜΟΥ ΣΤΗΡΙΖΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΧΩ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΘΕΙ ΠΟΛΥ ΕΧΩ ΔΩΣΕΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΙΠΑ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΣΟΥ ΕΞΗΓΗΣΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΡΩΤΗΣΑ ΟΠΩΣ ΕΧΩ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΗ 7:20 ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ Η ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ΝΑ ΒΓΩ ΜΕ ΤΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΕΝ ΧΛΕΥΑΖΟΥΝ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΝ

Ανώνυμος είπε...

ΜΟΡΦΕΑΣ ΕΥΗ ΙΟΛΑΟΣ

Καλή σας νύχτα .


ΠΡΟΣ ΑΝΤΙ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

θα ρίξω μια ιδέα .

Για να μην παρεμβαίνουμε συνομιλώντας, μέσα σε σχολιαστές που θέλουν να τοποθετηθούν εντός της ανάρτησης καλό θα ήταν να δημιουργήσεις ;

Ένα σχόλιο "μηδενικό"
ή ενός είδους σουίτα δίχως εγγραφή ώστε να συνομιλούμε μεταξύ μας κάποιοι σχολιαστές δίχως να ζημιώνουμε το μπλόκ .

ΠΡΟΤΑΣΗ έκανα δεν πάει να πεί ότι θα είναι και σεβαστή .Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

Ανώνυμος είπε...

ΕΥΗ

Δίχως να το καταλάβεις απέκτησες νέους φίλους , αύριο θα το αντιληφθείς θα είναι περισσότεροι .

Ήμουν παλιός σχολιαστής εδώ μέσα, από την ίδρυση σχεδόν του μπλοκ αυτού .

Δεν γνωρίζω στα ενδιάμεσα τι συνέβη και χάθηκαν κάποιες αξιόλογες φωνές αλλά πιστεύω ότι θα αποκτήσει νέες .

Και μην αγχώνεσαι οι πραγματικοί ΕΛΛΗΝΕΣ ξέρουν να σέβονται .

ΤΑ ΣΕΒΗ ΜΟΥ

Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

Ανώνυμος είπε...

AΠΛΑ ΘΑ ΜΕ ΞΕΡΕΤΕ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΓΩ ΣΑΣ ΞΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΒΓΑΙΝΩ ΜΕ ΤΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΑΝ ΤΥΧΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΡΩΤΗΣΕΤΕ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΘΑ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ.
ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΕΙΠΕΣ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΝΟΜΙΖΑ ΑΝΑΦΕΡΟΣΟΥΝ ΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΚΑΠΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ.
ΕΛΑ ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ ΠΟΥ ΜΙΛΑΣ.
ΠΑΓΑΠΟΝΤΑΚΟ.
ΟΠΟΤΕ ΘΕΣ.
...ΑΟΡΑΤΟΣ...

Ανώνυμος είπε...

Λοιπον μαγκες αραξτε και επανερχομαι δριμυτερος.Οποιος θελει θα ηταν καλο να επισκεφτει το σαιτ www.freeinquiry.gr για μια διαφορετικη αντιληψη των πραγματων.Εκει θα διαβασετε πραγματα που δεν τα διδασκεσαι ουτε στο σχολειο αλλα ουτε σου τα μαθαινουνε οι γονεις.Πραγματα που για πολλους θεωρουνται αιρετικα.Δεν λεω οτι εχουν δικιο σε ολα αλλα καλο θα ηταν να διαβασετε και την αλλη αποψη για να δειτε οτι τελικα τα πραγματα μπορει να ειναι διαφορετικα απο οτι μας τα μαθαινανε οταν ειμασταν πιτσιρικαδες.Η σημαια της πατριδας μας ειναι εμπνευση των ξενων και δεν συμβολιζει την ελευθερια αλλα την σκλαβεια.Δεν υπηρξε ουτε ενας ελληνας βυζαντινος αυτοκρατορας η φουστανελλα ειναι παραδοσιακη αλβανικη φορεσια οι βλαχοι δεν ειναι ελληνες και αλλα πολλα.1.35 δεν χρειαζεται να λες τα προσωπικα σου και δευτερον εχεις δικιο δεν παιζουν ρολο τα ορθογραφικα σε εναν ανθρωπο χωρις καμια ειρωνεια ειλικρινα.billis999

Ανώνυμος είπε...

-Μή χειρότερα!!! Τί σκουπιδότοπος, μά τί σκουπιδότοπος είναι αυτός, τί καφρίλα;;;

Ανώνυμος είπε...

το www.freeinquiry.gr που προτίνει ο κάφρος 1:27 μ.μ. λέει

Αλβανική -κι όχι ελληνική- ην καταγωγή των αρβανιτών.

ΕΙΜΑΙ ΒΛΑΧΟΣ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ!

Και γω του λέω, ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΓΑΜΗΣΟΥ ΕΒΡΑΙΕ

Ανώνυμος είπε...

Αλβανος εισαι τι να κανουμε....τσουζει η αληθεια?Αυτο με το Εβραιος που κολαει?Αν ειναι μια εθνοτητα βρισια τοτε αυτη δεν ειναι αλλη απο την ελληνικη

Ανώνυμος είπε...

Όσο περισσότερη έλλειψη αυτοπεποίθησης έχει κάποιος, όσο περισσότερο αδύναμος νοιώθει κι όσο περισσότερο δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα, τόσο μεγαλύτερη ανάγκη έχει να δημιουργεί φανταστικές καταστάσεις, από τις οποίες επιχειρεί απεγνωσμένα να πιαστεί.1.49 περαστικα σου.billis999

Ανώνυμος είπε...

περαστικά σε σένα 2:02 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

Σωστός ο 1:49 μ.μ. !!!!
Το σάιτ www.freeinquiry.gr είναι παραπλανητικό, δεν ενδοιαφέρεται καν για Ελληνισμό αλλά για τις ιδέες του αμερικανού αθέου Paul Kurtz

Ανώνυμος είπε...

...ΑΟΡΑΤΟΣ...

Και δεν κάνεις λάθος σε αυτά που λες ούτε σε αυτά που λέω .

Είμαστε από κοντά σιμά που λεν στα τόπια μας .

Πιστεύω ότι έγινε πιο αντιληπτός .

Στην Αθήνα ήμουν παλιά και κατέβηκα για προσωπικούς λόγους ,οι οποίοι μου έδωσαν και αφορμή να δώ τον κοινό φίλο μας που χάθηκε .

Δεν μπορώ να πω πιο πολλά και εσύ γνωρίζεις τον λόγο .

Δες την απάντηση που μου είχε δώσει ο Κρητικός, όταν του μίλησα για τον προβληματισμό μου όσον αφορά τα εργασιακά θέματα που με απασχολούσαν .


Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

Ανώνυμος είπε...

billis999 ΠΡΟΣΕΞΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΛΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΡΕΛΟΙ ΚΑ ΜΟΝΟΝ ΕΣΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ?ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΟΥ ΛΙΓΟ ΚΡΑΤΑ ΜΙΑ ΠΙΣΙΝΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΩΙΣΜΟ ΑΝΑΡΩΤΗΣΟΥ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΞΕΚΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΝ ΟΣΑ ΛΕΣ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΜΕΙΝΕ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΠΙΣΤΕΥΩ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥ ΠΟΛΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙΣ ΜΕΤΩΠΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΝΩ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΜΙΛΑ ΠΙΟ ΚΟΣΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΠΕΙΣΕΙΣ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΛΑΘΟΣ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΤΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ Η ΛΕΞΗ ΣΩΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΧΥΠΟΨΙΕΣ ΣΤΑΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΕ ΑΛΛΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανώνυμος είπε...

Λοιπον 2.41 τα προσωπικα ας τα αφησουμε εξω απο το μπλογκ.Αν θελεις να με γνωρισεις προσωπικα κανενα προβλημα θα δεις οτι ειμαι τελειως φυσιολογικος και ανοιχτος σε καθε συζυτηση χωρις κανενα κομπλεξ.Εγω προτεινα ενα σαιτ με αποψεις διαφορετικες αυτου του μπλογκ γιατι καλο ειναι να διαβαζετε και την αλλη αποψη.Μονο ετσι θα ανακαλυψουμε την αληθεια.Δεν ειμαι απολυτως το ειπα και προηγουμενως δεν συμφωνα σε ολα οσα γραφει το σαιτ.billis999

Ανώνυμος είπε...

billis999 ΤΩΡΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΙΛΑΣ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΑΛΛΑ ΤΙ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΕ Η ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΙΣ ΥΟΘΕΤΟΥΜΕ ΓΙΝΕ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΦΙΛΗ 7:20 ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΥΠΗΡΞΕ ΑΘΕΗ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΕΔΩ ΠΟΥ ΕΦΘΑΣΕ ΑΡΑ ΕΨΑΞΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΕΙΤΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΗΛΗΚΙΕΣ ΒΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΑΠΛΑ ΟΛΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΖΑΝΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΝΡΩΠΟΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΚΡΙΣΗ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΠΑΞΙΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΜΕΣ ΤΟ BLOG KAI ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΔΩ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ

Ανώνυμος είπε...

Είστε όλοι καθυστερημένοι.-

Ανώνυμος είπε...

Λακωνικος και περιεκτικος ο προλαλησας

Ανώνυμος είπε...

billis999

Συνάνθρωπε μου κάπου τα έχεις μπερδέψει και δίχως να θέλω να σε ειρωνευτώ τα έκανες << γης Μαδιάμ >>

Δεν θα μπορέσεις να καταλάβεις αν δεν έχεις σκοπό να ακούσεις .

Πρώτον η Ελληνική σημαία έχει έμμεσο συμβολισμό και ένωσε την Αρχαία μορφή των ΕΛ με την νέα δείχνοντας τον δρόμο έτσι ώστε ποτέ να μην χαθεί η ταυτότητα στα πέρατα του χρόνου δημιουργία κατά προφανούς λόγους της μυστικής ομάδας ΕΨΙΛΟΝ που δρα εως σήμερα.

Βλέπε :
http://www.neolaia.de/2opseis/DaneiaeeU/periodiko13/C_Ociassa_iao/c_ociassa_iao.html
Kατέβασε αυτό εδώ
http://www.free-ebooks.gr/gre/ebook/1368
ΤΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ;


Η Σημαία γνωρίζουμε ότι είναι το Ιερόν Σύμβολον του Έθνους. Η Ελληνική Σημαία στις 9 ρίγες της (ο αριθμός 9 ήταν Ιερός για τους προγόνους μας) απεικονίζει όλο το διάβα των Ελλήνων στους αιώνες. Οι σημαίες υπήρχαν και στην αρχαία Ελλάδα, αφού ο Ηρόδοτος μας αναφέρει ότι ο Θεμιστοκλής, εφορμώντας κατά των βαρβάρων ανθελλήνων της εποχής εκείνης, είχε ως σύμβολο στην σημαία του έναν αετό!
Γνωρίζουμε τους περίφημους σηματωρούς του πολεμικού Ναυτικού των προγόνων μας, οι οποίοι με σημαιάκια μετέδιδαν τις διαταγές στα πλοία και, φυσικά, τους ανταπαντούσαν οι συνάδελφοί τους που

Ανώνυμος είπε...

ευρίσκοντο στα άλλα πλοία. Αναφορά για σημαίες βρίσκουμε και στους Πλούταρχο και Αρριανό που έγραψαν για τον Αλέξανδρο.
Σημαίες υπήρχαν στον Βυζαντινό Στρατό, όπως π.χ. η θρυλική κίτρινη με μαύρο δικέφαλο αετό, το στέμμα της Αυτοκρατορίας μεταξύ των δύο κεφαλών του αετού και στο δεξί πόδι να κρατά ρομφαία ενώ στο αριστερό την υδρόγειο!
Η Στρατιωτική σημαία του Βυζαντίου ήταν σε κόκκινο χρώμα και ο αετός σε μαύρο χρώμα.
Εδώ πρέπει να προσθέσουμε το εξής: Η σημαία της πόλεως του Βυζαντίου κατά την αρχαιότητα είχε χρώμα κόκκινο με… λευκή ημισέληνο! Μην σκέπτεσθε άσχημα! Η ημισέληνος ήταν το έμβλημα της θεάς Αρτέμιδος, η οποία ήταν η πολιούχος του Βυζαντίου! Η Ιωνία (παράλια Μ. Ασίας) είχε μπλε (κυανούν) χρώμα με τον Ήλιο ακτινοβολούντα σε λευκό!
Ο Θρύλος, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, τελευταίος (;) αυτοκράτωρ του Βυζαντίου είχε σημαία, όπως ακριβώς η σημερινή (με τα κουτάκια και τον Σταυρό) και μέσα στα «κουτάκια» ήταν γραμμένα τα περίφημα 4 Β που ερμηνεύονται:

«ΒΑΣΙΛΕΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙ ΒΟΗΘΕΙ».

Υπήρχαν, επίσης, όλα τα σύμβολα της Αυτοκρατορίας με ένα Ε!
Μετά την άλωση, το έτος 1464 μ.Χ., ο Κροκόδειλος Κλαδάς, περίφημος Κλέφτης, ύψωσε την πρώτη σημαία, η οποία ήταν του Βυζαντινού Στρατού.

Λίγους μήνες μετά την πρώτη ύψωση Ελληνικής Σημαίας, παρόμοια σημαία ύψωσε και ο Χρήστος Μηλιώνης και μιλάμε για την Πελοπόννησο. Λευκή και κυανούν Σταυρό των Μαυρομιχαλαίων

Ανώνυμος είπε...

Οι αλύγιστοι ιππείς της Ηπείρου είχαν την δική τους σημαία, που είχε μπλε χρώμα ο Σταυρός της σε λευκό πανί. Στην μέση του γαλάζιου Σταυρού απεικονίζετο ο Άγιος Γεώργιος με τον… Ηρακλή!
Ο Ρήγας Φεραίος ή Βελεστινλής κατασκεύασε σημαία με τρείς οριζόντιες ρίγες, μαύρο επάνω, λευκό στην μέση και κόκκινο κάτω ήταν τα χρώματά της με τρία… ρόπαλα του Ηρακλέους στην λευκή ρίγα. Ο Ρήγας έλεγε για τα χρώματα της σημαίας ότι το μέλαν (μαύρο) δείχνει τους αγώνες του Έθνους (καθώς και τον ηρωικό θάνατο υπέρ βωμών και εστιών), το λευκό συμβολίζει την αγνότητα και καθαρότητα της Φυλής, το δε ερυθρό (κόκκινο) συμβολίζει το αίμα που χύθηκε κατά τους Αγώνες του Έθνους μας από την αρχαιότητα, καθώς και την αντεξουσιότητα του Ελληνικού Λαού.
Τα ίδια χρώματα είχε και η σημαία του Αλεξάνδρου Υψηλάντου με την κόκκινη ρίγα, όμως, να βρίσκεται επάνω. Με την σημαία αυτή αγωνίσθηκαν οι Ιερολοχίτες στην μάχη του Δραγατσανίου. Η εμπρόσθια όψη της σημαίας απεικόνιζε, στην λευκή ρίγα, τον Φοίνικα και υπήρχε το επίγραμμα:

«ΕΚ ΤΗΣ ΚΟΝΕΩΣ ΜΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΩΜΑΙ»

και στην οπίσθια όψη της απεικονίζοντο ο Μ. Κωνσταντίνος με την Αγία Ελένη και τον Σταυρό, υπήρχε δε το επίγραμμα:

«ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ».
Στον Μεγάλο Αγώνα του 1821 και τα νησιά μας είχαν την σημαία τους. Στα Ψαρά, π.χ., η σημαία των Αγωνιστών ήταν λευκή με κόκκινο πλαίσιο και σχήμα, το οποίο απεικόνιζε επάνω σε ημικυκλική βάση έναν Σταυρό και δίπλα του ένα Δόρυ. Στο άλλο πλευρό του Σταυρού αναδιπλώνετο ένα φίδι από μία άγκυρα και επάνω του φιδιού υπήρχε μία γλαύξ

Ανώνυμος είπε...

(κουκουβάγια). Ο Σταυρός συμβόλιζε το Ιερόν του Αγώνος, η γλαύξ την Σοφία και την φρόνηση, το δε φίδι συμβόλιζε την Δικαιοσύνη.

Το λευκό και το κυανούν (μπλε) χρώμα καθορίσθηκαν ως χρώματα του «εθνικού σημείου» και των «σημαιών της θαλάσσης και της ξηράς» από την Α΄ Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων, στην Ιερά Επίδαυρο, κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 1821-Ιανουαρίου 1822, η οποία Εθνοσυνέλευση συνέταξε το «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος».Ας έλθουμε στην αποκάλυψη, αφού προηγηθεί η ερώτησις: Τι σημαίνουν (συμβολίζουν) οι 5 κυανές και τέσσερις λευκές, οριζόντιες ρίγες της σημαίας μας;
Απάντηση (αποκάλυψη): Συμβολίζουν την πορεία μας στο Σύμπαν και στον Πλανήτη Γη που κατοικούμε, αφού πρέπει να φέρουμε εις πέρας την «θεία» Αποστολή μας! Θεωρώ πως γνωρίζετε τα Επιγράμματα της μάχης του Μαραθώνος (490 π.Χ.), των Θερμοπυλών (480 π.Χ.), της ναυμαχίας της Σαλαμίνος (480 π.Χ.) και της μάχης των Πλαταιών (479 π.Χ.). ΕΑΝ ΤΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΡΙΓΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΜΑΣ θα… ριγήσετε από συγκίνηση και θα κατανοήσετε τον συμβολισμό-κώδικα!
Περί της σημαίας μας έχουν εκδοθεί πολλές εργασίες, μελέτες κ.λπ. Δύο, όμως, είναι πληρέστερες και αποκαλυπτικές. Του Νικολάου
Ζαφειρίου, Γυμνασιάρχου, υπό τον τίτλο «Η Ελληνική Σημαία». Οι εξαίρετες εκδόσεις «Ελεύθερη Σκέψις» του κυρίου Βίωνος Ψιακή εξέδωσαν το έργο αυτό, το έτος 1999 (τελευταία έκδοση. Η πρώτη έκδοση: Αθήναι 1930).
Το άλλο έργο είναι του Αξιωματικού του Ελληνικού Στρατού Βασιλείου Τζούρα υπό τον τίτλο «Η Ελληνική Σημαία» (εξεδόθη στην Κέρκυρα το

Ανώνυμος είπε...

1909), όπου διαβάζουμε εκπληκτικά πράγματα. Διαβάστε, αγαπητοί μου, μηνύματα ουράνια:
«Τα χρώματα που αποτελούν την Ελληνική Σημαία και αι λοιπαί αυτής συμβολικαί παραστάσεις, δεν είναι αυθαιρέτου φαντασίας αποκυήματα, αλλά τα αναγνωρισθέντα ως τα μάλλον αρμόζοντα προς έκφρασιν της περί Ελλάδος ιδέας, ήτις και αποτελεί της σημαίας την υπόστασιν»!
Επομένως, η σημαία των Ελλήνων σχετίζεται αμέσως με το γαλάζιο χρώμα του Ουρανού και με το κατάλευκο του Ηλίου, όταν ο Ήλιος βρίσκεται στην κορύφωση της πορείας του στον Ουρανό!
Στο σημείο αυτό κρίνω σκόπιμο να παραθέσω ακόμη ένα σημείο του βιβλίου του αειμνήστου Βασιλείου Τζούρα. Μυηθείτε, λοιπόν, στα Ιερά Μυστήριά μας διαμέσω της Ιεράς Σημαίας μας:
«Έχουν οι Έλληνες αντικείμενον λατρείας τας αιθερίους εκτάσεις του απείρως εκτινομένου και τα πάντα συνέχοντος κυανού ουρανού, εις ον (Σ.σ.: στον οποίον) απέδωκαν την θείαν Παντοδυναμίαν εις δε το καταλαμπρύνον τας αχανείς του ουρανού εκτάσεις λευκόν φως, απέδωκαν την άπειρον του Θεού σοφίαν και την εις αυτόν και μόνον εφεκτήν απόλυτον Ελευθερίαν» .
Χρειάζονται σχόλια αγαπητοί μου;
Απλώς να προστεθεί ότι σίγουρα οι 5 (Ε΄) κυανές ρίγες της Σημαίας μας μας αποσυμβολίζουν κάτι, το οποίον είναι ο αριθμός 5, το γράμμα Ε, που ο Πλούταρχος μας αναλύει ότι, συμβολικώς, είναι το άθροισμα των αριθμών 2 και 3, ο Ιερός Έρως του αρσενικού με το θηλυκό, το οποίο (όπως μας λέει ο Πλούταρχος) σημαίνει πως το Ε των Δελφών δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο κρυφός και Αγαθός Θεός των Ελλήνων, ο οποίος σχετίζεται με τον Απόλλωνα, τον Πάνα και τον Διόνυσο!
Περί του κυανόλευκου χρώματος της Σημαίας μας, αποκαλυπτικότατος είναι ο αείμνηστος εκπαιδευτικός, Γυμνασιάρχης Νικόλαος Ζαφειρίου στο έργο του «Η Ελληνική Σημαία»:

Ανώνυμος είπε...

«Τα χρώματα λευκόν και κυανούν δεν ωρίσθησαν τυχαίως από την πρώτης Εθνικήν Συνέλευσιν. Είναι κατ’ εξοχήν χρώματα ελληνικά. Τα διαφύλαξεν η εθνική συνείδησις από τους αρχαίους νχρόνους ως σημείον που φανερώνει την Πανελλήνιον έννοιαν. Είναι Παραδόσεις της Φυλής αιώνιαι και ακατάλυτοι. Είναι Παραδόσεις πηγάζουσας από τους τάφους μακράς σειράς γενεών. Είναι Παραδόσεις που ζωντανεύουν εκάστοτε τους
ελληνικούς πόθους, τους ελληνικούς αγώνας, τας ελληνικάς θυσίας υπέρ των αθνικών μας ιδανικών.
Ότι δε και οι αλλοεθνείς ανεγνώριζον ταύτα ως Ελληνικά, μας το λέγουν οι Ιουδαίοι, οι οποίοι βλέποντας τους μαθητάς του Ιησού λευκά ενδύματα έχοντας με περιζώματα κυανά κατηγορούν αυτούς ως ελληνίζοντας .
Ο πέπλος της Αθηνάς, τον οποίον κατά τα Παναθήναια έφερον εις την Ακρόπολιν παρθένοι των αρίστων οικογενειών των Αθηνών δια να το αφιερώσουν εις την πολιούχον θεάν, ήτο κυανόλευκος. Κυανόλευκοι ήσαν αι σημαίαι των συνταγμάτων του στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τας οποίας περιήγαγεν ούτος εν θριάμβω από του Ελλησπόντου μέχρι των Ινδιών.
Κυανόλευκος ήτο η σημαία του στόλου από του Μ. Κωνσταντίνου, κυανόλευκα δε τα οικόσημα και η αυτοκρατορική σημαία των Παλαιολόγων, υπό την σκιάν της οποίας έπεσεν ο εθνομάρτυς Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Κυανόλευκος ήτο η επίσημος στολή των Βυζαντινών αυτοκρατόρων, κυανόλευκος δε και ο θρόνος του Πατριάρχου. Τα οικόσημα των ευγενών Ελλήνων του Βυζαντίου ήσαν κυανόλευκα. Τα οικόσημα και ο θυρεός της ενδόξου και στρατιωτικής Μακεδονικής δυναστείας από τον καιρόν του αυτοκράτορος Φωκά ήσαν κυανόλευκα. Είχον δηλαδή εννέα, παραλλήλους κυανάς και λευκάς γραμμάς με λευκόν σταυρόν εις την άνω αριστεράν γωνίαν και με την επιγραφήν «Εν τούτω Νίκα» (Σάθας: Κρητικόν έατρον, πρόλογος-ιδέ παραπομπή αρ. 1) ».

Ανώνυμος είπε...

…Και επειδή έχετε συγκινηθεί με αυτά που διαβάζετε, επειδή είσθε Έλληνες, δείτε πώς ο Βασίλειος Τζούρας αποσυμβολίζει τα της Σημαίας μας, στο έργο του «Η Ελληνική Σημαία»:
«Η διάταξις των χρωμάτων της Εθνικής μας Σημαίας, δια τρόπου σχηματίζοντος σύνολον παραλλήλων γραμμών, αποτελεί συμβολικήν εικόνα αναφερομένην εις την αρχαίαν ημών μυθολογίαν…
Η χρυσή του Αχιλλέως ασπίς, συνεβόλιζεν την επιστήμην των επιστημών την θεογνωσίαν, αι δε ταύτη περιβάλλουσαι επιστρώσεις τας αποτελούσας την παιδείαν της εποχής εκείνης γνώσεις. Ισάριθμοι, προς τας υπό των επιστρώσεων της θείας ασπίδος συμβολιζομένας επιστήμας γραμμαί, του εικονιζόντος την σοφίαν του Θεού και την ελευθερίαν λευκού φωτός το χρώμα έχουσας, και επί κυανού επιπέδου, δι ου (Σ.σ.: δια του οποίου) ο ουρανός ο την θείαν παντοδυναμίαν συμβολίζων χαραχθείσαι, εσχημάτισαν σύνολον ισάριθμον προς τας Εννέα Μούσας τας θεραπαινίδας της Σοφίας του Θεού. Συγχρόνως αι λευκαί γραμμαί εξέφραζον και την έννοιαν της Ελληνικής πατρίδος δια του ισαρίθμου αυτών προς τας αρχαιογόνους Ελληνικάς φυλάς και προς τα στοιχεία τα ανέκαθεν, συνενώσαντα τας ανεξαρτήτως από αλλήλων κυβερνηθείσας ελληνικάς
πολιτείας και νυν έτι τον Ελληνισμόν άπαντα και άτινα καθ’ Ηρόδοτον εισίν η συνείδησις της κοινής καταγωγής (το Όμαιμον, δηλαδή το ίδιο αίμα-σοφώτατος υπήρξε ο αείμνηστος αξιωματικός του Στρατού μας, ο Βασίλειος Τζούρας), το ομόγλωσσον, το ομόθρησκον και το ομότροπον των ηθών».

Όπως παρατηρείτε, βασίζομαι σε αποδείξεις, στην λογική και στην μεταλαμπάδευση των όσων μου έδωσε ο Θεός να γνωρίζω. Χρέος μου είναι να σας τα μεταδώσω γιατί η Έλευσις είναι κοντά και πρέπει να είμασθε έτοιμοι να υποδεχθούμε τα «πρέπονται και τα πατρώα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΑΝΑΚΗ «ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΨΙΛΟΝ», ΕΚΔ. ΚΑΔΜΟΣ.

Kαι κάποια άλλη φορά θα σου εμπεδώσω να μην μπερδεύεις τους Αρβανιτόβλαχους με τους βλάχους Έλληνες .

ΜΕ ΤΑ ΣΕΒΗ ΜΟΥ

ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ

Ανώνυμος είπε...

ΟΣΑ ΔΕ ΠΙΑΝΕΙ Η ΑΛΕΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΚΡΕΜΑΣΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ. ΚΑΙ ΚΟΜΜΕΝΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΣΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ.- ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΣΕ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΣΥΝΟΜΜΩΣΙΟΛΟΓΟΙ ΑΧΡΗΣΤΟΛΟΓΟΙ ΟΛΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

KAΛΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ?ΕΥΓΕ ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ

Ανώνυμος είπε...

4:14 μ.μ.

ΤΑ ΣΕΒΗ ΜΟΥ

Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

Ανώνυμος είπε...

ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ ΘΑΜΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΔΩ ΣΚΙΑ ΚΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ

Ανώνυμος είπε...

Ο νοών νοείτο:
Θα έρθουν ημέρες που οι Χριστιανοί θα προσθέτουν, θα αφαιρούν και θα μεταβάλλουν τας βίβλους των Αγίων Ευαγγελίων, των Αγίων Αποστόλων, των Προφητών και των Ιερών Πατέρων και θα μαλακώσουν τις Αγίες Γραφές, γράφοντας τροπάρια και άσματα και λόγους τεχνολογικούς, διότι η ερχόμενη γενεά θα μεταβάλει τας γραφάς σύμφωνα μη την δική της επιθυμία

π.χ. :
1. Η αλλαγή του ημερολογίου, για επιστημονικούς δήθεν λόγους,

2. Στο ‘’Σώσον Κύριε τον λαόν σου’’ το ‘’νίκα τοις βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος’’ αλλάχθηκε σε ‘’νίκα τοις ευσεβεύσι κατ΄ εναντίον δωρούμενος’’, στην εκκλησία του νέου ημερολογίου,

3. Η κατάργηση της ανάγνωσης των ορισθέντων αναθεμάτων, υπό των Αγίων 7 Οικουμενικών Συνόδων, κατά των αιρετικών, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, στην εκκλησία του νέου ημερολογίου,

4. Η άρση της ακοινωνησίας και της αμνημονησίας με τους αιρετικούς πα-πικούς και των κατά αυτών αναθεμάτων, ορισθέντων υπό της Πανορθοδόξου Συνόδου που συνεκλήθει υπό του Μέγα Φωτίου, το 879 μ.Χ. και εν γένει η ένωση των θρησκειών υπό του Πάπα). Οι Ιερωμένοι θα το ρίξουν στην αναρχία, οι δε μοναχοί θα ξεκλίνουν προς την αμέλεια.

Οι εκκλησιαστικοί ηγέτες θα θεωρούν ανάξιο πράγμα να φροντίζουν για την σωτηρία της δικής τους ψυχής αλλά και του ποιμνίου τους, θα είναι οκνηροί στις προσευχές τους και πρόχειροι στις κατακρίσεις τους. Τους βίους, τις διδαχές και τα παραδείγματα των Αγίων Πατέρων δεν θα ενδιαφέρονται μήτε να τα μιμηθούν, μήτε καν να τα ακούσουν. Σε εκείνους πλέον τους καιρούς, όποιος μπορέσει να σώσει την ψυχή του και παρακινήσει κι άλλους να σωθούν, θα ονομασθεί μέγας εις την Βασιλεία του Θεού!

Παμβώ

Ανώνυμος είπε...

ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΤΕΣ ΤΑΧΑ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΜΟΙΑΖΕΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΚΟΥΜΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ,,,ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΔΥΜΟ ΑΔΕΡΦΟ ,,,,ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΕΒΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ NEWS BEST ΣΗΜΕΡΑ

Ανώνυμος είπε...

ΜΜΜΜ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ ΟΧΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΤΣΙ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΑΥΤΙΑ ΑΚΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΤΟ ΝΙΚΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣΙ ΛΕΣ ΝΑΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΧΑΤΗΡΙ Η ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΜΟΥ?ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΗΤΑΝ Ο ΑΝΝΑΣ Ο ΚΑΙΦΑΣ Ο ΠΟΝΤΙΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ ΤΩΡΑ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΗ ΜΟΥ ΑΠΟΨΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΩΣ ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΗ ΓΗ ΗΡΘΕ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΛΗ ΤΟΥ Η ΖΩΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΕΔΩΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΟΥ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΗ ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΣΑΜΕ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΠΟΛΕΜΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΝ ΟΠΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΛΕΙΔΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΙ ΚΙΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΔΕΝ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΩ ΕΔΙΩΞΕ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΕΑΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΘΕΟ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΜΑΜΩΝΑ ΟΥΔΕΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΔΥΣΙ ΚΥΡΙΟΥΣ ΛΑΤΡΕΥΕΙΝ Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ

Ανώνυμος είπε...

http://www.youtube.com/watch?v=hDXEC6GeGA0
http://www.youtube.com/watch?v=C0R4Pinl5rE

На английском

http://www.youtube.com/watch?v=7GlaYj7J5s8

Мой документ у Патрика Келли

http://www.free-energy-info.com/Utkin.htm
http://www.free-energy-info.com/Chapt5.html

Ανώνυμος είπε...

3:57

Αλλού τις αρχαιολατρικές παγανολατριες σου....!!!

άντε στην στοά !

Ελληνορθοδοξια είναι έννοιες αχώριστες!!!
Τόσο πολύ σας πονάει και σας τσούζει που δεν μπορείτε παρά να συκοφαντείτε αδιάκοπα!!

Τοσο πολυ σας ποναει....!!!!

Γιατι δεν ειστε ΕΛΛΗΝΕΣ!!!!χαχαχαχα!

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΤΑΓΜΕΝΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΟ


Eίμαι γκαβός , είμαι αόματος, σας παρακαλώ δεν θέλω την όρασή μου .

Αφήστε μου ένα κομμάτι ψωμί

από τον δικό σας ιδρώτα και αίμα

μπορώ να σας κάνω παρέα ,
όσο δεν μου λέτε ότι είστε Έλληνες
και Χριστιανοί
και όταν έρθει η ώρα θα πάω σε άλλη χώρα,
να κάνω αυτό που ξέρω καλά,
να υβρίζω ,
να λοιδορώ
και να εμπαίζω τα ΙΕΡΑ και ΟΣΙΑ, όταν θα υπάρχει Δημοκρατικό καθεστώς .

Ανώνυμος είπε...

7:52

Ρε εξηγήσου Ελληνικά ρωσικο-αγγλικά-ταλιμποελλαδισταν το έκανες.

Ή γράψε να γίνεις αντιληπτός ειδάλλως

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ

ΟΧΙ ΜΩΡΑ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ


ΕΛΛΗΝΑΣ

Ανώνυμος είπε...

αχ!ποσο σε λυπαμε!γεννηθηκες τυφλο!δεν εχεις δει ποτε τον ηλιο τη θαλασσα τα δενδρα τα λουλουδια και γενικα οτι εχει σχεση με τη φυση με τη ζωη ΠΩΣ λοιπον να ξερεις για τον γεροντα εκεινος ασκητευε στην αγια κορυφη ξερεις προς τα που πεφτει?Ηταν τοσο ΑΓΙΟΣ που ο ουρανος κατεβαινε στη γη εσυ σαν τυφλο πως να ξερεις τι ειναι ο ουρανος και τι η γη περα απ το μολυσμενο αερα που αναπνεεις

Ανώνυμος είπε...

Κοντεύει ο Πόλεμος και η επαλήθευση των Αγίων!!!

Απ την Συρία είχαν πει...και κάποιοι ακόμα μπροστά στην τρομάρα τους....προσπαθούν να αποτρέψουν το μέλλον συκοφατόντας την Ορθοδοξία...μα πόσο τιποτένιοι είστε;....

Ορθοδοξία η ΜΟΝΗ ζωντανή Θρησκεία ανα τον κόσμο!!!

Ανώνυμος είπε...

8:43 μ.μ.

Eσένα δεν σε σώνει τίποτε .

Οπότε άραξε τα κυβικά σου και άσε εμάς να πιστεύουμε .

Εσύ έλα αργότερα να καρπωθείς απο τους αγώνες που δίνουμε εμείς οι αδαής κατ'εσένα .


Γίνατε όλοι αφεντικά
με των ξένων τα λεφτά
και μας τάζεται φεγγάρια
που πωλούνται στα παζάρια .

........ΜΟΡΦΕΑΣ........ είπε...

Τι γινεται εδω μεσα ρε σεις!
Απο που να αρχισω και που να τελειωσω!
...........
Θα πω μερικα πραγματα απο οσα μπορεσα να κρατησω.
.....
Όσο περισσότερη έλλειψη αυτοπεποίθησης έχει κάποιος...billis999 2.02.
..
θα δωσω κατι σχετικο με αυτα που ειπε ο Ερμης ο Τρισμεγιστος.
"Γνωθι σ΄αυτον"
«γνωσεσθαι την αληθεια και η αληθεια ελευθερωσει ημας».
Ερμης:«Σε οποιον εαυτο γνωριζεις σε αυτον και προσχωρεις».


Ενω οταν προσχωρεις τον εαυτο σου στην κατανοηση του σε ποιο κοσμο ζεις τωρα, και σε ποιον κοσμο ανηκεις πραγματικα,απο τον οποιο προερχεσαι,τοτε θα μαθεις πως αυτος αποτελειται απο ζωη και φως και πως απ τα ιδια συστατικα τυχαινει ν αποτελεισαι κι εσυ, τοτε θα προσχωρησεις παλι στη ζωη.
......................................
Τα σχετικα με την Ελληνικη Σημαια, θα δωσω αυτα που γνωριζω επισης:
Η σημαια μας εχει συνολο ενια γραμμες,
σημαινουν ε-λευ-θε-ρι-α-η-θα-να-τος.
Ενια γραμμες, ενια συλλαβες.
Τον σταυρο μονο ξεχασαμε, που συμβολιζει την Πιστη μας.(Οτι αλλο σχετικο γνωριζετε δωστε το).

Τι ομως συμβολιζει ο Εθνικος μας Υμνος;
Ειδικα οι δυο πρωτοι στιχοι.

"Σε γνωριζω απο την κοψη του σπαθιου την τρομερη"

"Σε γνωριζω απο την οψη που με βια μετρα τη γη".
...
Σε ποιον νομιζετε πως αναφερονται;
Διοτι οπως καταλαβαινετε σε ενα προσωπο αναφερεται!
Μηπως σε αυτον τον μαυροφορεμενο που μας λεει η ιστορια του Μανταμαδο;
Και το σπαθι τυπου Τατσι,τι ζηταει διπλα του;
Σε μια Ορθοδοξη Εκκλησια;
Αν δεν γνωριζετε τα σχετικα θα τα δωσω αλλη φορα.
ΣΠΑΘΙ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ Ο ΘΡΥΛΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ

http://www.youtube.com/watch?v=87OfmMWs13Y&feature=related

...........
Παμβω
Κατι ειπες αλλα δεν το εννοησα επ'ακριβως:
Θα έρθουν ημέρες που οι Χριστιανοί θα προσθέτουν, θα αφαιρούν και θα μεταβάλλουν τας βίβλους των Αγίων Ευαγγελίων...
...
Σου παραθετω κατι που ειπε ο Ιησους.
και μη συσχηματιζεσθε τω αιωνι τουτω,
«τη ανακαινωσει τους νοως ημων»,εις το δοκιμαζειν υμας τι το θελημα του Θεου το αγαθον και ευαρεστον και τελειον.
............................................
ΔΗΛΑΔΗ,ΜΗΝ ΓΙΝΕΣΘΕ, ΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΥΤΟΝ,ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ,
ΑΛΛΑ ΝΑ «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ» ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΑΤΕ "ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ" ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΖΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
………………………………………………
Μην ξεχναμε, πως ο Ιησους μας ειπε πως αυτον τον κοσμο εδω, τον εξουσιαζουν τα δαιμονια.
........
Οι ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ, ΜΙΛΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ;
Eρμης ο Τρισμεγιστος:
Βρισκομαι μακρυα ομως απ τους ανοητους και τους κακους και τους πονηρους και τους φθονερους και τους πλεονεκτες και τους φονιαδες και τους ασεβεις.
Τους εχω παραχωρησει στον τιμωρο δαιμονα,(Σημ. Ξεκαθαρη η υπαρξη των δαιμονων, αλλα και των ιδιοτητων τους, αφου εκπροσωπουν το κακο...
Απο τον Ποιμανδρη.

Ανώνυμος είπε...

den xerw paidia posoi apo esas psiliastikan oti shmera epivevwthike h profhteia tou agiou kosma tou aitwlou gia polemo apo mikri aitia,kraygh polemou apo th voulgaria....http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1626257&nt=103

«Παλαιότερο ‹Παλαιότερο   1 – 200 από 1282   Νεότερο› Νεότερο»