Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012

Eλλάδα - Ισραήλ στο νέο τοπίο


Μια άκρως παραστατική εικόνα της κατάστασης και της πορείας των σχέσεων Ελλάδας - Ισραήλ είχαμε την ευκαιρία να δούμε μέσα από μια συνέντευξη που παραχώρησε στην «Καθημερινή» (29 Ιουλίου) ο Ντέιβιντ Χάρις, διευθυντής της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής. Η συνέντευξη παραχωρήθηκε ενόψει της επίσκεψης Πέρες στην Αθήνα. Αξίζει να την (ξανα)διαβάσουμε...
Σε ποιο σημείο βρίσκονται σήμερα οι σχέσεις Ελλάδας - Ισραήλ;

Είναι άριστες και γίνονται ακόμη καλύτερες όσο περνάει ο χρόνος. Και οι δύο χώρες έχουν πολλά να κερδίσουν από την εμβάθυνσή τους.

Σε μερικές ημέρες ο Σιμόν Πέρες θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα ως πρόεδρος του Ισραήλ.

Έρχεται σε μια σημαντική στιγμή της οικοδόμησης των διμερών δεσμών ανάμεσα στην Αθήνα και την Ιερουσα­λήμ. Η επίσκεψή του επιβεβαιώνει με τον πιο έμπρακτο τρόπο τη θετική πο­ρεία των σχέσεων. Επειδή τον γνωρίζω προσωπικά, δεν έχω καμία αμφιβολία πως η επίσκεψη θα είναι επιτυχής και θα προκαλέσει ενθουσιασμό σε Έλλη­νες και Ισραηλινούς.

Βλέπετε να οικοδομείται ένας «στρατηγικός συνεταιρισμός» μετα­ξύ Ελλάδας και Ισραήλ – και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την περιοχή;

Σήμερα οι ηγέτες και των δύο χω­ρών χρησιμοποιούν τον όρο «στρα­τηγικός συνεταιρισμός» για να πε­ριγράψουν τη διασύνδεση που ανα­πτύσσεται. Αυτό δεν πρέπει να εκ­πλήσσει. Άλλωστε και οι δύο χώρες είναι σταθερές δημοκρατίες, και οι δύο μοιράζονται κοινές ανησυχίες στην Αν. Μεσόγειο, όπου ο ξεσηκω­μός των Αράβων έχει θέσει υπό αμ­φισβήτηση ζωτικά ζητήματα σταθε­ρότητας και ασφάλειας, και οι δύο βλέπουν στα θέματα της ενέργειας μια σημαντική διάσταση της σχέσης, ενώ και οι δύο έχουν πολλά κοινά σε ανθρώπινο επίπεδο, όπως έχω διαπι­στώσει στη διάρκεια πολλών επισκέ­ψεων.

Ο νυν και ο πρώην πρωθυπουργός, Σαμαράς και Παπανδρέου, κατέστη­σαν σαφές το όραμά τους για τις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις, διαμηνύο­ντας με σαφήνεια ότι πρόκειται για διακομματική στρατηγική επιλογή της Ελλάδας. Έχετε πεισθεί για τη δέ­σμευση της Ελλάδας;

Ναι. Οι ηγέτες είναι σοβαροί και ει­λικρινείς. Τα γεγονότα το αποδεικνύ­ουν με πολύ χειροπιαστό τρόπο.

Μπορεί η μία χώρα να βασιστεί στην άλλη;

Όχι. Καμία από τις δύο χώρες δεν είναι σε θέση να «σώσει» την άλ­λη υπό την έννοια ότι το Ισραήλ από μόνο του δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα από τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει και, από την άλλη, η Ελλάδα δεν μπορεί να σώσει το Ισραήλ από την απειλή του Ιράν, της Χεζμπολάχ και της Χαμάς. Αλλά, χωρίς να φθάνουμε μέχρι εκεί, είναι σαφές ότι τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας και του Ισραήλ εξυπηρετού­νται από την ενδυνάμωση των μεταξύ τους σχέσεων.

Από την αμερικανική οπτική, πώς βλέπετε την τετραμερή συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ και τι σημαίνει για την περιοχή;

Με σύννεφα πάνω από την Αίγυπτο, ταραχές στη Συρία, τη Χαμάς στη Γά­ζα, και τη Χεζμπολάχ να επιχειρεί να επιβληθεί στον Λίβανο, η λογική της τετραμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελ­λάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ είναι ακόμη πιο πειστική. Ως Αμερικανός θα πρόσθετα ότι αυτή η περιοχή είναι ζωτικής σημασίας για τις ΗΠΑ, και με μείζονες ανακαλύψεις κοιτασμάτων αερίου στα χωρικά ύδατα του Ισρα­ήλ και της Κύπρου, ίσως κάποια μέρα και της Ελλάδας, η σημασία αυτής της συνεργασίας για την περιοχή και τον κόσμο θα αυξάνεται ακόμη περισσό­τερο. (...)

Με δεδομένη την επιρροή της εβραϊκής κοινότητας των ΗΠΑ, πολ­λοί Έλληνες ίσως ρωτούν τι μπορεί να κάνει για να απαλύνει τη σημερι­νή επώδυνη οικονομική πραγματικό­τητα...

Η οξεία οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα δεν είναι κάτι που μια εθνοτική ομάδα, πόσω μάλλον εξωγενής όπως εμείς, μπορεί να επιδιορθώσει με κάποιον μαγικό τρόπο, όσο και αν θα το επιθυ­μούσαμε. Αυτό, όμως, που μπορούμε να κάνουμε, και το κάνουμε ήδη, εί­ναι να υπενθυμίζουμε στον κόσμο τη φιλία μας με την Ελλάδα, να ενθαρρύ­νουμε περισσότερους να την επισκε­φθούν, να συνεργαζόμαστε με τους φίλους μας της ελληνικής διασποράς, να προσκαλούμε επιχειρηματίες να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες, και να παροτρύνουμε κυβερνήσεις και πολυ­εθνικούς οργανισμούς να κάνουν ό,τι μπορούν για να συμβάλουν στη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέ­ψουν την αναστροφή.
πηγη