Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011

H EMY κάνει λάθη στις προβλέψεις καιρού, γιατί δεν έχει χρήματα!Η αστοχία από την ΕΜΥ στις προβλέψεις για τον καιρό, οφείλεται, σύμφωνα με τους εργαζομένους στην υπηρεσία, στην έλλειψη χρημάτων, με συνέπεια την ελλιπή συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων. Η ΕΜΥ για περισσότερο από 20 χρόνια στηρίζεται σε...

παγκόσμια μοντέλα που εκπονούν μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί. Ωστόσο ο βαθμός αξιοπιστίας των μοντέλων αυτών εξαρτάται και από την ακρίβεια των δεδομένων με τα οποία κάθε χώρα
τα τροφοδοτεί. Τον τελευταίο καιρό - και εξαιτίας έλλειψης χρημάτων, όπως εξηγεί στέλεχος της ΕΜΥ, η συλλογή δεδομένων στην ατμόσφαιρα με τη μέθοδο της ραδιοβόλισης, δηλαδή των μπαλονιών, υπολειτουργεί. Τα μπαλόνια με τα ειδικά όργανα δεν στέλνονται στην ατμόσφαιρα όσο τακτικά θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα κενό για την κατάσταση που επικρατεί σε μεγάλο ύψος.

http://www.katoci.com/