Σάββατο 19 Μαρτίου 2011

Ο σιωπών δοκεί συναινείνΠώς θα μπορούσε κάποιος να σωπάσει όταν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός εκοπίασε, λοιδορήθηκε, συκοφαντήθηκε, ταπεινώθηκε, έπαθε και τέλος σταυρώθηκε δια τη σωτηρία ημών. Όταν οι προφήτες δολοφονούνταν μεταφέροντας το λόγο του Θεού˙ όταν οι Άγιοι Απόστολοι συνέπασχον και ανταναπληρούσαν τα πάθη του Κυρίου ημών αγωνιζόμενοι τον ευαγγελισμό της ανθρωπότητος˙ όταν οι Άγιοι Πατέρες με αγωνιστικό πνεύμα και σθεναρότητα, απαρνησάμενοι εαυτώ, αγρυπνούσαν στην περιφρούρηση των Λόγων του Κυρίου μας δια των Οικουμενικών Συνόδων, των..... πονημάτων και συγγραμμάτων τους. Όταν οι Άγιοι Μάρτυρες έχυναν το αίμα τους υπερασπιζόμενοι το Λόγο της Αληθείας, μη δεχόμενοι να Τον αρνηθούν˙ όταν οι Πατέρες ημών χλευάζονταν, εξορίζονταν, βασανίζονταν και οι περισσότεροι εξ αυτών θυσιάζονταν για χάρη της πίστεως, της πατρίδος, της οικογενείας και του έθνους ημών.
Θα καταταχθώ ανάμεσα εις τους φονιάδες αν δε φωνάξω για τα εγκλήματα κατά της Ορθοδοξίας, που συντελούν όσοι δήθεν Ορθόδοξοι Πατριάρχες, όσοι κληρικοί και λαϊκοί, ανεξαρτήτου καταγωγής, ανήκουν εις την παναίρεση του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, καταπατώντας κάθε εκκλησιαστικό κανόνα και διαβάλλοντας το Λόγο του Χριστού, με απώτερο σκοπό την υποδοχή του πατέρα τους, του αντιχρίστου. Αν δε σταθώ απέναντι σε αυτούς που μεταρρυθμίζουν και τροποποιούν πραξικοπηματικά έστω κι ένα γράμμα από τους Θείους και ιερούς Κανόνες και την παράδοση ημών. Θα είμαι υπόλογος στον ενανθρωπίσαντα Χριστό αν δεν καταδείξω τα περιττά βάρη που βάζουν στον άνθρωπο οι εντριφήσαντες στα βαθέα του σατανά. Αν δεν ομολογήσω εν Χριστώ την Αλήθεια - το Λόγο Του, ως ο Κύριος θέλει και ζητά (Ματθαίος, 10:32 «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς·»). Ουαί εις εμέ αν δεν προσπαθήσω να ομοιάσω τον Κύριο και Πατέρα ημών γινόμενος φως εις τον κόσμον και άλας εις την γην. Εάν δεν περπατήσω εις την Οδόν του Κυρίου με δικαιοσύνη και καθαρά καρδία, διακονώντας το Λόγο, υπουργώντας την Αληθεία, μεταλαμπαδεύοντας το Φως, υπηρετώντας την Αγάπη.
Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθησαν, εις τον θάνατον Αυτού εβαπτίσθησαν και εις τον θάνατον Αυτού εθυσιάσθησαν υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών.Αλέξανδρος Υψηλάντης « Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος» Κολοκοτρώνης «Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να τη στερεώσετε, διότι όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπέρ Πίστεως κι ύστερα υπέρ Πατρίδος». (Προς Ρωμαίους, 6:3 «ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν»). Οι δε εχθροί του Χριστού είναι αυτόχρημα και εχθροί της Αλήθειας, της Δικαιοσύνης και όσων διακαώς πρέπει να υπερασπιζόμαστε. Στέκονται έμπροσθεν των ανθρώπων με περίσσιο θράσος, αντλώντας το από το λυμένο πλέον πατέρα τους, το Διάβολο. Οι δούλοι της Νέας Εποχής και πιστοί ακόλουθοι του Σατανά, με τρομερό μένος προσπαθούν να επιβάλλουν τη Νέα Τάξη, διαβάλλοντας και διαστρεβλώνοντας κάθε πνευματική υπόσταση του ανθρώπου, μέσω των ψυχοφθόρων παθών. Αλλάζοντας την ιστορία των εθνών και δη των Ορθοδόξων (ως κατεχόντων τη μοναδική και οντολογική Αλήθεια, τον Χριστό). Αλλάζοντας τις παραδόσεις των λαών, δημιουργώντας νέες τάσεις-μόδες, δήθεν εκσυγχρονισμένες, αλλά επί της ουσίας υλιστικές και σαρκολατρικές, απογυμνωμένες από κάθε πνευματική προσέγγιση της ζωής.

Πώς λοιπόν να σωπάσει κάποιος που ζει στην Ελλάδα; Το γένος μας φαινομενικά ελευθερώθηκε μετά 400 χρόνια σκλαβιάς, αλλά στην πραγματικότητα δε σήκωσε ποτέ κεφάλι. Οι Πατέρες του Γένους έδωσαν με αυταπάρνηση το αίμα τους για την ελευθερία μας. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε το δικαίωμα και δεν πρέπει να σωπάσουμε. Ο Θεός μας φανερώνει όλες τις μηχανές του Διαβόλου και της αγέλης αυτού. Δε γίνεται να εθελοτυφλούμε πλέον. Και ο τελευταίος Έλλην γνωρίζει και βιώνει τις προδοσίες των Θεοσοφιστών Μασόνων πολιτικών και θρησκευτικών αρχόντων της Νέας Εποχής. Μια ομάδα εξ αυτών διατείνεται ότι η επανάσταση του 1821 ήταν ταξική και απώτερο σκοπό είχε την ανακατανομή του πλούτου. Μας λένε ότι η συμβίωση των δυο λαών ήταν αρμονική, και ότι όταν το έθνος μας υποδουλώθηκε στους Οθωμανούς, ήταν όλα ωραία και ευχάριστα. Απολαμβάναμε προνόμια, ζούσαμε ειρηνικά, είχαμε ασφάλεια, οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο. Και άλλα τέτοια πολλά αισχρά και εθνομηδενιστικά  ψεύδη  μας λένε οι νέοι αποδομιτές της σύγχρονης ιστορίας (αυτά τα λέει και ο αιρεσιάρχης, προδότης της πίστεως και του έθνους κ. Βαρθολομαίος: ''οι αγαθές μας σχέσεις με την Τουρκία διαταράχθηκαν όταν μερικοί ξυπόλητοι πήραν τα όπλα το 1821." ). Ό,τι μας κράτησε ενωμένους 400 χρόνια κάτω από τον τουρκικό ζυγό (πίστη, ιστορία, γλώσσα, αξίες) τα έσβησαν μέσα σε λίγες δεκαετίες. Τα έθνη που ξεχνούν την ιστορία τους είναι καταδικασμένα. Και η δική μας ιστορία είναι άρρητα συνδεδεμένη με την πίστη μας , γι΄αυτό και πολεμάται τόσο πολύ η Ελλάδα(Ιωαν. 15.18 «Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν. εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν), (Ιωαν.7.7 «οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς· ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν.»)

Άλλη αγέλη φωνάζει και λέει πως πρέπει να είμαστε αρχαιολάγνες, κρατώντας τα πατροπαράδοτα έθιμα των αρχαίων ημών προγόνων, σβήνοντας 2000 χρόνια ελληνοχριστιανικής ιστορίας και φυσικά μηδενίζοντας κάθε τι αγαθό προήλθε από αυτή. Σταδιακά και μεθοδικά αντικαταστήθηκαν τα αρχαία εκκλησιαστικά κείμενα που αποτελούσαν την κύρια πηγή διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και προήγαγαν την πνευματικότητα και την ψυχική ανάταση (π.χ. ψαλμοί του Δαυίδ, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος). Άρχισαν να διδάσκονται μυθολογικά και σατυρικά κείμενα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τα οποία προήγαγαν την ειδωλολατρία, τη σαρκολατρεία και τη διαστροφή .
Η πεμπτουσία της διδασκαλίας τους : ξέχνα τη πίστη σου, την ιστορία σου, τη γλώσσα σου, τις χριστές παραδόσεις σου και διδάξου πλέον νέα πίστη, νέα ιστορία, νέα ήθη από τη μεγαλυτέρα  πόρνη όλων των εποχών - την τηλεόραση, αυτή που έχει το «χάρισμα» να αιχμαλωτίζει όλες σου τις αισθήσεις, σωματικές και πνευματικές. Και φυσικά, ως γνήσιοι δικτάτορες, ελέγχουν το τι θα ειπωθεί και τι θα αποσιωπηθεί από αυτό το φερέφωνο του διαβόλου. Φιλτράρουν τις ειδήσεις, προβάλλουν τον υπερκαταναλωτισμό ως μοντέλο διαβίωσης, μας βομβαρδίζουν καθημερινά με τηλεοπτικές εκπομπές που προάγουν την ανηθικότητα, τη βία, τη μισανθρωπία, τη μισαλλοδοξία, την πνευματική και σωματική διαστροφή. Και όλα αυτά γιατί, μέσα στα πλαίσια μιας «υγιούς» δημοκρατίας, πρέπει να απευθύνονται σε όλες τις ομάδες ανθρώπων, ανεξαρτήτου ιδεολογίας, φύλου, καταγωγής, παιδείας και θρησκείας. Με αυτόν τον τρόπο, διδάσκουν τη νέα τάξη πραγμάτων, που μας θέλει χωρίς ευσέβεια, γλώσσα, ιστορία, φύλο και ιδεολογία, με άλλα λόγια, πνευματικά νεκρούς. Τα παιδιά, όχι μόνο μέσω της τηλεόρασης, αλλά και δια του εκπαιδευτικού συστήματος, μετατρέπονται σε ανδρείκελα των εσχάτων χρόνων, χωρίς ηθικούς φραγμούς, χωρίς δεσμούς με την ιστορία και την παράδοση και τέλος γίνονται οι μεγαλύτεροι ειδωλολάτρες όλων των εποχών, λατρεύοντας πρωτίστως τη σάρκα τους και την ύλη. Αυτήν την εξέλιξη της ανθρωπότητας θέλει ο άρχοντας αυτού του κόσμου, ο διάβολος˙ έτσι θα προσέλθουν εκούσια ως γνήσια παιδιά του και θα δεχτούν το χάραγμά του όσοι αποδέχονται αυτό το πρότυπο ζωής, αλλά και όσοι σιωπούν μπροστά σ’ αυτά τα δεινά.
Ο καιρός πλέον δεν είναι εγγύς, αλλά ήδη βιώνουμε τα έσχατα χρόνια. Όσοι από εμάς έχουμε χλιαρή αντιμετώπιση των γεγονότων, θα βρεθούμε υπόλογοι απέναντι στο Χριστό (Αποκ. Ιωάν. 3.15 «οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός· ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστός· οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ, καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου.»). Πρέπει να παύσουμε να εθελοτυφλούμε και να πάρουμε μια γενναία απόφαση, μιμούμενοι τους προπάτορες της πίστεως και τους γένους ημών. Δεν έχουμε το δικαίωμα να σιωπούμε και να εφησυχάζουμε, διότι και ο σιωπών δοκεί συναινείν. 
Π.Δ.
http://salpisma.blogspot.com/2011/03/blog-post_14.html

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Kai o noon noeito
Afta mou eipe kai enas agioritis pateras prin merika xronia
Se afta ta xronia opios koitaei to volema tou tha plirosei Kai to analogo timima
Symfono apoleita