Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010

Εκεί που σταματάει η λογική, αρχίζει το Υπ. Παιδείας


Η υπόθεση των διορισμών των μονίμων εκπαιδευτικών είναι λίγο πολύ γνωστή. Οι περικοπές στους διορισμούς τεράστιες καθώς, σε αντίθεση με το προεκλογικό σλόγκαν- ΛΕΦΤΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ. Το επικαλείται μάλιστα σαφέστατα το Υπουργείο Παιδείας στις απαντήσεις που έστειλε στις αιτήσεις διορισμών που καταθέσαμε φέτος το καλοκαίρι, όπου αναφέρει τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του κεφαλαίου Γ του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (το γνωστό μας Μνημόνιο) οι οποίες αναφέρουν συγκεκριμένα ότι:
«1. Κατά τη διάρκεια του έτους 2010 δεν χορηγούνται εγκρίσεις της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει, για την...
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ή προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α). Για το ίδιο έτος, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναστέλλονται οι προσλήψεις και διορισμοί του ανωτέρω προσωπικού των φορέων αυτών. Εξαιρούνται οι τομείς: α) υγείας, προκειμένου για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, β) παιδείας, προκειμένου για εκπαιδευτικό προσωπικό […]
2. Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι την 31.12.2009, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με έναρξη το β΄ εξάμηνο του έτους 2010 και ο διορισμός όλων όσων περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες ολοκληρώνεται μέχρι την 31.12.2012.».
Το κατά πόσον στην πράξη εξαιρέθηκε ο τομέας της Παιδείας το διαπιστώσαμε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο οι περίπου 3.000 εκπαιδευτικοί με θεμελιωμένο δικαίωμα διορισμού, όπου ο διορισμός μας παραπέμφθηκε στις καλένδες. Η επίκληση του δημοσιονομικού προβλήματος για την δικαιολόγηση του αρνητικού ρεκόρ 15ετίας στον αριθμό των διορισμών, την ώρα που οι συνταξιοδοτήσεις ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, δεν μπορεί να εκληφθεί από εμάς ούτε ως κακόγουστο αστείο τη στιγμή που όπως αποδείχθηκε τελικά ΛΕΦΤΑ ΥΠΗΡΧΑΝ. Αφορούσαν όμως την πρόσληψη Αναπληρωτών Κανονικού και Μειωμένου Ωραρίου, οι οποίοι κλήθηκαν να καλύψουν το χάσμα ανάμεσα στις συνταξιοδοτήσεις και τους διορισμούς (μαζί με την αύξηση των μαθητών ανά τμήμα βεβαίως, βεβαίως).  Το παραπάνω κάνει σαφές ότι η αναστολή του διορισμού μας υπήρξε ξεκάθαρη ΠΟΛΙΤΙΚΗ επιλογή του Υπουργείου, το οποίο βρήκε ευκαιρία επικαλούμενο αορίστως το μνημόνιο να προωθήσει βίαια τις ελαστικές σχέσεις εργασίας στην εκπαίδευση.
Η τελευταία εγκύκλιος που εξέδωσε το Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 20 Οκτωβρίου (αρ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/29/οικ.22433) με θέμα την «Απορρόφηση επιτυχόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του αρ. 10 του Ν. 3833/2010» ήρθε να αποδείξει ότι άμα υπάρχει θέληση και ιδίως όταν τυχαίνει να διανύουμε προεκλογική περίοδο ΛΕΦΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι
«Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 10 του 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010) «…Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι την 31.12.2009, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με έναρξη το β΄ εξάμηνο του έτους 2010 και ο διορισμός όλων όσων περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες ολοκληρώνεται μέχρι την 31.12.2012.»
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τον μεγάλο αριθμό υπαλλήλων που αποχώρησαν (συνταξιοδοτήθηκαν) από τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ν. π. δ. δ. το τρέχον έτος η Κυβέρνηση αποφάσισε εντός του δεύτερου εξαμήνου του έτους 2010 να απορροφηθούν όλοι οι επιτυχόντες σε διαδικασίες διορισμού/πρόσληψης σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου για τις οποίες έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι και την 31-12-09.[…]
Παρακαλούνται τα αρμόδια Υπουργεία και οι Περιφέρειες, με τη λήψη της παρούσης, να προβούν άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση των ατομικών πράξεων διορισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω και να ενημερώσουν όλους τους εποπτευόμενους φορείς, προκειμένου να ενεργήσουν ανάλογα.»
Είναι σαφές ότι η παραπάνω απόφαση καταργεί ουσιαστικά την διάταξη που είχε επικαλεστεί το Υπουργείο Παιδείας ως δικαιολογητική βάση για το μη διορισμό μας. Η ανωτέρω εγκύκλιος σαφώς ορίζει ως χρόνο απορρόφησης των εκπαιδευτικών επιτυχόντων του ΑΣΕΠ (των οποίων τα οριστικά αποτελέσματα εκδόθηκαν εντός του 2009) και του αντίστοιχου 40% (όπως ορίζεται στις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 3848/2010), το εξάμηνο που διανύουμε. Καιρός ήταν να υπάρξει μια απόφαση που οδηγεί σε μερική έστω αποκατάσταση της αδικίας που έχουμε υποστεί.
Προσπερνάμε την ικανότητα του Υπουργείου να αυτοαναιρείται συνεχώς και με χαρακτηριστική ευκολία. Δοθέντος ότι  «Το Υπουργείο Παιδείας εξαιρείται και μπορεί να διορίσει» αλλά τελικά δεν διόρισε, τώρα που εκλείπουν τα άλλοθι, τώρα που οι λεκτικές ευκολίες δεν μπορούν πλέον να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, τώρα που θα διορίσουν- και ορθώς- ακόμη και τα Υπουργεία που είχαν αναστείλει τις προσλήψεις τους, τώρα πια οφείλει και το Υπουργείο Παιδείας να διορίσει τους διοριστέους του. Αναμένουμε λοιπόν την κίνηση του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στο διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, αποκαθιστώντας μερικώς την αδικία που έχουμε υποστεί παραμένοντας άνεργοι και υποαπασχολούμενοι όλους αυτούς τους μήνες, την ώρα που η θέση μας ήταν μέσα στις αίθουσες.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
http://olympia.gr/2010/10/29/εκεί-που-σταματάει-η-λογική-αρχίζει-το/