Σάββατο 5 Μαΐου 2012

ΔΟΛ: ΣΤΟ 59,786% ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ Σ. ΨΥΧΑΡΗ


Στο ποσοστό μετοχών της τάξεως του 59,786%, από 25,156%, αυξήθηκε η συμμετοχή του Σταύρου Π. Ψυχάρη στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη (ΔΟΛ), μετά την αγορά των...

κοινών ονομαστικών μετοχών που αντιστοιχούν στο 34,630% της εταιρείας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος του ΔΟΛ με σχετική επιστολή του προς την εταιρεία, γνωστοποίησε ότι στις 3 Μαΐου προχώρησε στην αγορά 28.743.261 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου.

πηγη