Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Ελλάδα παντού No2Επιγραφή στη γέφυρα Eiserner Steg της Φρανκφούρτης, Γερμανία.