Tο αυθεντικό anti-ntp.net δεν έχει καμία σχέση με το anti-ntp.org

Η σελίδα μας είναι δεξιά Κάντε like
-------------------->>>>>>>>>>>>>>>>>>

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Παπαδήμος, συνεργός του Σημίτη & δήμιος της Ελλάδας


Δείτε το βίντεο ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ...

31 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΕΑΝ ΜΗ ΚΥΡΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝ, ΕΙΣ ΜΑΤΗΝ ΕΚΟΠΙΑΣΑΝ ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΕΣ !
ΕΑΝ ΜΗ ΚΥΡΙΟΣ ΦΥΛΑΞΗ ΠΟΛΙΝ, ΕΙΣ ΜΑΤΗΝ ΗΓΡΥΠΝΗΣΕΝ Ο ΦΥΛΑΣΣΩΝ !
Εις μάτην υμίν έστι το ορθρίζειν, εγείρεσθε μετά το καθήσθαι, οι εσθίοντες άρτον οδύνης, όταν δω τοις αγαπητοίς αυτού ύπνον, ιδού η κληρονομία Κυρίου, υιοί, ο μισθός του καρπού της γαστρός.
Ωσεί βέλη εν χειρί δυνατού, ούτως οι υιοί των Ορθοδόξων Χριστιανών.
Μακάριος ός πληρώσει την επιθυμίαν αυτού εξ αυτών• ού καταισχυνθήσονται, όταν λαλώσι τοις εχθροίς αυτών εν πύλαις.

Προς σε ήρα τους οφθαλμούς μου, τον κατοικούντα εν τω ουρανώ.
Ιδού ως οφθαλμοί δούλων εις χείρας των κυρίων αυτών ως οφθαμοί παιδίσκης εις χείρας της κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον τον Θεόν ημών, έως ου οικτειρήσαι ημάς.
ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ, ΚΥΡΙΕ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ, ΟΤΙ ΕΠΙ ΠΟΛΥ ΕΠΛΗΣΘΗΜΕΝ ΕΞΟΥΔΕΝΩΣΕΩΣ, ΕΠΙ ΠΛΕΙΟΝ ΕΠΛΗΣΘΗ Η ΨΥΧΗ ΗΜΩΝ.
Το όνειδος τοις ευθηνούσι και η εξουδένωσις τοις υπερηφάνοις.

Ευλογητός Κύριος, ος ούκ έδωκεν ημάς εις θήραν τοις οδούσιν αυτών. Η ψυχή ημών ως στρουθίον ερρύσθη εκ της παγίδος των θηρευόντων η παγίς συνετρίβη και ημείς ερρύσθημεν.

Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΜΩΝ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΙΗΣΑΝΤΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΗΝ !

Οι πεποιθότες επί Κύριον, ως όρος υψηλό• ου σαλευθήσεται εις τον αιώνα ο πιστός Χριστιανός. Όρη κύκλω αυτού και ο Κύριος κύκλω του λαού αυτού από του νυν και έως του αιώνος.
Ότι ουκ αφήσει Κύριος την ράβδον των αμαρτωλών επί τον κλήρον των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν οι δίκαιοι εν ανομίαις χείρας αυτών.
Αγάθυνον Κύριε τοις αγαθοίς και τοις ευθέσι τη καρδία• τους δε εκκλίνοντας εις τας στραγγαλιάς,
ΑΠΑΞΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑΝ• ειρήνη εις το Ορθόδοξον πλήρωμα της Εκκλησίας.

Επίστρεψον, Κύριε, την αιχμαλωσίαν ημών ως χειμάρρους εν τω νότω.
ΟΙ ΣΠΕΙΡΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΑΚΡΥΣΙΝ, ΕΝ ΑΓΑΛΛΙΑΣΕΙ ΘΕΡΙΟΥΣΙ.
Τότε επλήσθη χαράς το στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλλιάσεως.
Τότε ερούσιν εν τοις έθνεσιν• Εμεγάλυνε Κύριος του ποιήσαι μετ΄ αυτών.

Μακάριοι πάντες οι φοβούμενοι τον Κύριον, οι πορευόμενοι εν ταις οδοίς αυτού.
Τους πόνους των καρπών σου φάγεσαι• μακάριος εί και καλώς σοι έσται. Η γυνή σου ως άμπελος ευθηνούσα εν τοις κλίτεσι της οικίας σου. Οι υιοί σου ως νεόφυτα ελαιών κύκλω της τραπέζης σου.
ΙΔΟΥ ΟΥΤΩΣ ΕΥΛΟΓΗΘΗΣΕΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ.
Ευλογήσαι σε Κύριος και ίδοις τα αγαθά Ιερουσαλήμ πάσας τας ημέρας της ζωής σου. Και ίδοις υιούς των υιών σου. Ειρήνη επί τον Ισραήλ.
Ειρήνη εις το Ορθόδοξον πλήρωμα της Εκκλησίας.

Πλεονάκις επολέμησαν με εκ νεότητος μου, πλεονάκις επολέμησαν με εκ νεότητος μου και γαρ ούκ ηδυνήθησαν μοι.
Επι τον νώτον μου ετέκταινον οι αμαρτωλοί, εμάκρυναν την ανομίαν αυτών.

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΣΥΝΕΚΟΨΕΝ ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ.

ΑΙΣΧΥΝΘΗΤΩΣΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΦΗΤΩΣΑΝ ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΙΣΩ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΜΙΣΟΥΝΤΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΣ.
Γενηθήτωσαν ωσεί χόρτος δωμάτων, ός προ του εκσπασθήναι εξηράνθη.
Ευλογία Κυρίου εφ΄ υμάς, ευλογήκαμεν υμάς εν ονόματι Κυρίου.

Εκ βαθέων εκέκραξα σοι, Κύριε• Κύριε, εισάκουσον της φωνής μου• γενηθήτω τα ώτα σου προσέχοντα εις την φωνήν της δεήσεως μου.
ΕΑΝ ΑΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΥΡΙΕ ΚΥΡΙΕ, ΤΙΣ ΥΠΟΣΤΗΣΕΤΑΙ;
ΌΤΙ ΠΑΡΑ ΣΟΙ Ο ΙΛΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΝ.
Ένεκεν του ονόματος σου υπέμεινα σε, Κύριε• υπέμεινεν η ψυχή μου εις τον λόγον σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί τον Κύριον.
Από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός• από φυλακής πρωίας ελπισάτω ο Χριστιανός επί τον Κύριον.
Ότι παρά τω Κυρίω το έλεος και πολλή παρ΄ αυτώ λύτρωσις, και αυτός λυτρώσεται τους Ορθοδόξους Χριστιανούς εκ πασών των ανομιών αυτών.

Κύριε, ούχ υψώθη η καρδία μου, ουδέ εμετεωρίσθησαν οι οφθαλμοί μου, ουδέ επορεύθην εν μεγάλοις, ουδέ εν θαυμασίοις υπέρ εμέ.
Ει μη εταπεινοφρόνουν, αλλά ύψωσα την ψυχήν μου, ως το απογεγαλακτισμένον επί την μητέρα αυτού, ως ανταποδώσεις επί την ψυχήν μου.

ΕΛΠΙΣΑΤΩ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΠΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ, ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΥΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ.

Ανώνυμος είπε...

θεε μου ποσα χρονια δουλευουν πια και εκπεδευουν τα τσιρακια τους παντως το σχεδιο τους προχωραει με επιτυχια μονον ο θεος θα το εμποδισει αυτο και το εκτελεστικο οργανο πρεπει να ειμαστε εμεις(με την βοηθεια του θεου παντα)γιαυτο ας προσευχηθουμε ολοι μαζι να μας δωσει υπομονη θαρρος πιστη και κουραγιο

Ανώνυμος είπε...

11/11/11 Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΑΘΥΔΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΩ΄; ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ. ΑΝ ΠΕΡΑΣΗ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΕΔΩ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΖΕΙ ΤΗΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ . ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΚΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΙ ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ , Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΕΞΑΘΛΙΩΘΕΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΜΕΝΑ ΠΡΩΣΟΠΙΚΑ ΜΕ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΟΠΩΣ ΕΣΥ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ 17/11/11 ΑΣ ΤΟΥΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΒΡΩΜΟΧΕΡΑ ΤΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΣΑΝ ΛΑΟΣ. ΟΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΕΣΥ ΕΓΩ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΣ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ ΚΙ ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΑΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΞΕΧΕΙΛΙΖΕΙ ΑΠΟ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΖΩΗ ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΙΑΣΜΕΝΟΙ ΧΕΡΗ ΧΕΡΗ ΠΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΠΡΑΤΣΟ ΜΠΡΑΤΣΟ ΝΑ ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ ΜΕ ΟΣΗ ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΞΩ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΚΛΑΒΟΙ ΕΝΤΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΙΑΤΙ 300 ΜΑΛΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΥΠΕΡΚΕΡΔΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΙΡΗΝΗ 17/11/11 ΑΣ ΤΟΥΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ χ.ν.

fnous fnous είπε...

Η ανθρωπότητα σύντομα θα βγει από τον εφιάλτη.

Τον εφιάλτη, που της προκάλεσαν τα κτήνη της κερδοσκοπίας. Τον εφιάλτη, που προκάλεσε στον παγκόσμιο πληθυσμό μια ολιγομελής εβραϊκή συμμορία τοκογλύφων.

Τον εφιάλτη με τους γύφτους, που ήθελαν να γίνουν βαρόνοι.

Η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ —πολύ πιο σύντομα απ' όσο νομίζουν τα μέλη της— ίσως αποκτήσει μόνιμη έδρα σε κάποιο άγνωστο σημείο της Σιβηρίας.

Αυτήν τη φορά δεν προβλέπεται καυτή έρημος για τους Εβραίους.
Άλλαξε το πρόγραμμα της εκδρομής με "δαπάνη" ...Θεού.

Παγωμένες στέπες έχει το πρόγραμμα.

Εκεί υπάρχει χώρος άφθονος και θα μπορούν μέρα και νύχτα να "σχεδιάζουν" απρόσκοπτα το μέλλον του κόσμου.

Θα τους στείλουμε και μερικούς αυθεντικούς "Ναπολέοντες" και "Χίτλερ" από διάφορα ψυχιατρικά ιδρύματα, για να "δέσει" το γλυκό …

Για να πάρουν μια δεύτερη γνώμη από αυθεντικούς "τρελούς". Παπανδρέου, Πάγκαλος, Παπακωνσταντίνου και Διαμαντοπούλου θα έχουν ολόκληρη "πτέρυγα" δική τους.

Λάθος ώρα χτύπησαν τη λάθος πόρτα και θα το πληρώσουν.
Ακόμα κι αν προλάβουν να "νικήσουν" την Ελλάδα, από την Ελλάδα θα βγει το "φαρμάκι", που θα τους "δηλητηριάσει".
Ακόμα κι αν την πατήσουν στο "κεφάλι", θα τους "δαγκώσει" στη "φτέρνα".
Δεν θα προλάβουν να πάνε μακριά.
Εξαιτίας της Ελλάδας θα τη "φάνε" την "πιστολιά". Αυτή η πρώτη "πιστολιά", που θα φάνε από τον οποιονδήποτε στον κόσμο, θα είναι και η τελευταία.
Η πρώτη "τόγκα" που θα φάνε, θα γονατίσει τη γύφτικη συμμορία.

Αν δεν είναι η Ελλάδα, θα είναι η Πορτογαλία ή η Ισπανία και πάντως κάποιος θα είναι.

Η γνώση σήμερα κινείται με ταχύτητες του φωτός και οι λαοί ενημερώνονται άμεσα για τα όσα τους ενδιαφέρουν και κυρίως για όσα τους συμφέρουν.
Πάλι θα φύγει μήνυμα από τις Θερμοπύλες των Ελλήνων, για να ενημερωθούν οι υπόλοιποι λαοί.

Σύντομα θα δουν οι Εβραίοι σε ποιους δείχνει το "δάκτυλό" της η Αφροδίτη.

---------------------------
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ
Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο - ΕΑΜ Β’
ΗΛΙΘΙΟΙ θα ειμαστε…

Ανώνυμος είπε...

πως ενας ανθρωπος που εχει κανει καταστροφικα λαθη για το λαο μας χρηματιστηριο, ενταξη στο ευρω, παρουσιαζεται τωρα σαν μεσσιας.μαλον για να καλυψει τις βρωμιες των φιλων του.

Ανώνυμος είπε...

Eχει σπουδασει Ηλεκτρολογια και εχει κανει διδακτορικο στα Οικονομικα. Θα μας αλλαξει τα φωτα!

sotulis είπε...

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΠΛΟΥΤΙΣΑΜΕΝ και κάπως έτσι ξεχνάμε τον Θεό και τον προορισμό μας ..

maria είπε...

ΛΟΓΑΡΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟ.ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ,ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ Ο ΛΑΟΣ.ΚΙ ΟΛΑΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ.ΟΠΩΣ ΠΕΤΑΞΕ ΤΟΝ ΓΑΠ,ΘΑ ΠΕΤΑΞΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ.ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ,ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ.ΤΩΡΑ ΘΑ ΔΟΥΝ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΛΑΙΚΗ ΟΡΓΗ!

Ανώνυμος είπε...

http://www.radio9.gr/Media.aspx?a_id=1338&item=3644&prodId=5&prodId=5

Oι μιντιαδες εχουν φοβηθει και γλυφουν τον παπαδημο. Δεν αγαπανε την Ελλάδα. Ειναι ολοι τους παλιανθρωποι.

Ανώνυμος είπε...

Kαζακη εισαι ο,τι καλυτερο υπαρχει σημερα.
Οντως οι μιντιάδες τα εχουν κανει επανω τους.

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !!!!

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΞΕΣΚΕΠΑΣΤΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ,ΜΕΤΑ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

DIADIM είπε...

XΑΙΡΟΜΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΕΛΠΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.....ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΟΡΙΖΙ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΙΣΙΟΥ...ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΛΙΓΟΙ....ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΖΙ ΣΑΣ....
Ε Υ Γ Ε!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΠαπαΔΗΜΙΟΣ!!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΘΑ ΣΑΣ ΓΥΡΙΣΕΙ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ .
ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΕΝΕΚΠΛΗΡΩΤΟ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΑΣ ΟΝΕΙΡΟ ...ΝΑ ΦΕΡΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΤΗ ΓΗ !!!
ΝΑ ΦΕΡΕΤΕ ΔΛΔ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ,ΤΟ ΜΕΣΣΙΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΕΝΩ ΗΡΘΕ ΠΡΙΝ 2000 ΧΡΟΝΙΑ ΔΕ ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΨΑΤΕ ΩΣ ΜΕΣΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΩΣΑΤΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ !!
ΑΥΤΟΣ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ,ΣΑΣ ΒΛΕΠΕΙ ΚΙ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΗΨΗ ΜΕ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.
ΚΑΙ ΚΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ !!!
ΛΙΓΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΠΟΥ Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΑΝΕΙΣ ΛΟΓΟΥΣ !!
ΕΚΕΙ Ο ΡΩΣΟΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΝΑΝ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΟΜΟΙΟΣ ΤΟΥ ΔΕ ΞΑΝΑΓΙΝΕ ....ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΘΑΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΛΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΦΕΡΤΟΥ !!!
ΑΜΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ !!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΥΤΑΝΑΣ ΓΙΟΣ.

Ανώνυμος είπε...

ΠαπαΔΗΜΙΟΣ!

Ανώνυμος είπε...

Με πρόλαβες ;). Η εκκλησία μας σήμερα (ξεπουλημένοι παπάδες), όρκιζε (και καλά) σήμερα τον Αντίχριστο. Βάλαμε σήμερα έναν έμπορο ναρκωτικών να δοιοικεί ένα κέντρο αποτοξίνωσης ναρκωτικών. Μπράβο μας! Αυτές οι μαλακίες μόνο στην Ελλάδα γίνονται.

Ανώνυμος είπε...

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΩΝ.ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΜΕ.ΑΣ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΙΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ.ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΡΩ ΤΟΥ.ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΥΙΟΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΑΛΛΑ ΤΟΣΟ ΩΡΑΙΟ ΠΟΥ ΑΝ ΤΟ ΖΗΣΕΙΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΖΩΗ ΣΟΥ.ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΤΡΙΨΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ΤΑ ΚΑΗΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΕΛΗΣΑΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΘΕ ΨΥΧΗ ΚΑΘΕ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΥ ΔΕ ΤΟ ΧΩΡΑΕΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΝΟΥΣ.ΕΜΕΙΣ ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΛΘΟΥΜΕ ΑΜΕΣΩΣ ΑΛΛΙΩΣ ΝΑ ΜΗ ΖΗΤΑΜΕ ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ..ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΤΩΡΑ.ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ

Spiros Makris είπε...

ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ ΕΠΙΣΗΣ!

... είπε...

Που μπήκα ρε παιδιά, στο site της Χριστιανικής αδερφότητας;
Δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορεί ο καθένας να πιστεύει ότι επιθυμεί.

Μην περιμένετε όμως μοιρολατρικά καμιά θεία επέμβαση. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει και μπορούμε, κανείς άλλος για χάρη μας.

Ανώνυμος είπε...

Ρε που κολλάει ο Θεός,η Παναγία και ο Χριστός;;
Ρε είστε παντελώς ΜΑΛΑΚΕΣ και ΚΟΙΜΗΣΜΕΝΟΙ;;;
Σκατά έχετε στο κεφάλι σας;;Ωραία είστε Χριστιανοί τώρα τι θέλετε να κάνουμε;;
Να περιμένουμε ΤΙ;;;Παρτε τη ζωη στα χέρια σας ρε μοιρολάτρες.ΠΟΥ ΚΟΛΛΑΝΕ ΡΕ ΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ;;
Είστε συνεργοί;;Γιατί δεν εκρύγνηστε και κλαψομουνίζετε σαν παιδάκια;;Μας τα παίρνουν όλα!!!Αντι να αντεπιτεθούμε παρακαλάτε ΠΟΙΟΝ;;;
Τί σχέση έχει ο Θεός και η Θρησκεία;;;ΚΑΜΜΙΑ!!
Άρα αυτοί που το μπλέκετε ΑΠΟΔΥΚΝΥΕΤΕ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΣΑΣ!ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΕΣΑΝ!ΕΙΣΤΕ ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ!ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΡΓΟΙ!!ΚΑΠΟΥ ΤΟ ΠΑΤΕ ΚΑΙ ΚΟΙΜΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΤΕ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ!!ΕΙΣΤΕ ΙΔΙΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΣΟΝΟΥΣ!!Ο ΑΡΧΙΠΑΠΠΑΣ ΣΑΣ ΟΡΚΙΣΕ ΤΟΝ ΑΛΗΤΗ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΣΟΝΟ!!ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΕΣΑΝ!ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΑΣ!

Ανώνυμος είπε...

Τώρα περιμένουμε την Δευτέρα Παρουσία.

Ανώνυμος είπε...

Ο Παπαδήμιος πιστεύω οτι θα προσπαθήσει να ξεπουλήσει τα πάντα αφού εξυπηρετεί απόλυτα τα συμφέροντα των τοκογλύφων μας. Ξεμασκαρεύτηκαν όλοι τους!!!!! Εύχομαι με τη βοήθεια του Θεού να τους κυνηγήσουμε και να τους εκδιώξουμε όλους από την Ελλάδα.
Τί κι αν πεινάσουμε??? Τί κι αν χάσουμε τα πάντα??? Αν έχουμε τον Θεό βοηθό δεν θα πρέπει να φοβόμαστε τίποτα και κανέναν!!! Γι' αυτό μιλήστε με τους φίλους σας και ας ξεκινήσουμε μια εκστρατεία εκδίωξης τους απο την χώρα μας.
Έλληνα μην σκύβεις το κεφάλι!!!!

Ανώνυμος είπε...

Η Νέα Ρώμη και ο Δούρειος Ίππος!
http://amwmos.wordpress.com/2011/11/10/nea-romi-dourios-ipos/

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΠΟΙΟΝ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ,ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΤΟΥ,ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ,ΑΛΛΑ Μ Ο Ν Ο Ν ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ.
ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΠΕΙΔΗ ΒΛΕΠΩ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ,ΤΟ ΠΟΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΣ.

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΨΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΤΟ www.ellhnkaichaos.blogspot.com
ΝΑ ΞΕΣΤΡΑΒΩΘΕΙΤΕ.

ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΟΜΩΣ ΠΡΙΝ ΒΓΑΛΕΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ.
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΕΠΩΔΥΝΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΞΗΓΟΥΝ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

εσυ ξεστραβωθηκες δηλαδη;μαλλον απ τη πολυ μορφωση παραμορφωθηκες κι εσυ και το συγκεκριμενο μπλογκ.

acheloidahellenic είπε...

Από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη..

Ανώνυμος είπε...

http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2011/11/blog-post_11.html
Δεν θα αντέξει για πολύ ο Παπαδήμος... Προσδεθείτε γερά, έρχεται το μπαμ...

Ανώνυμος είπε...

Δειτε και αυτο http://alithinapsemata.gr/home/sections/awakening.html