Tο αυθεντικό anti-ntp.net δεν έχει καμία σχέση με το anti-ntp.org

Η σελίδα μας είναι δεξιά Κάντε like
-------------------->>>>>>>>>>>>>>>>>>

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

«Ψήνονται» κατασχέσεις...


Κατάλογο με τα περιουσιακά στοιχεία 78.108 οφειλετών του Δημοσίου, από τους οποίους θα ξεκινήσουν άμεσα τα αναγκαστικά μέτρα είσπρα­ξης, έχουν καταρτίσει οι 13 μεγαλύτερες εφορίες της Αττικής. Πρόκει­ται για φορολογούμενους που δεν έχουν ρυθμίσει ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο και απειλούνται τώρα με...
κατασχέσεις αυτοκίνητων, ενοικίων ή άλλων αμοιβών που εισπράττουν. Στους καταλόγους του υπουργείου Οικονομικών πε­ριλαμβάνονται και ακίνητα οφειλετών του Δημοσίου που έχουν κατασχεθεί και μπορούν να βγουν άμεσα σε πλειστηριασμό.
Οι 13 μεγάλες εφορίες της Αττικής (Κηφισιάς, Γλυφάδας, Αμαρουσίου, Χαλαν­δρίου, Α’ Αθηνών, Ψυχικού, Παλλήνης, Αγ. Παρασκευής, Δ’ Αθηνών, ΦΑΕ Αθη­νών, Α’ Πειραιά, ΦΑΕ Πειραιά και ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων) προχώρησαν σε 6 διαφορετικές διασταυρώσεις ανάμεσα στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημό­σιο και τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών. Οι εφορίες εντόπισαν συγκεκριμένες περιπτώσεις φορολογουμένων από τις οποίες μπο­ρούν να ξεκινήσουν τα αναγκαστικά μετρά είσπραξης. Ειδικότερα:
1. 34.713 οφειλέτες που εισπράττουν ένα ή και περισσότερα ενοίκια τα οποία μπορούν να δεσμευτούν από το Δημόσιο.
2. 8.585 ιδιοκτήτες ακριβών αυτοκινήτων που έχουν μπει στο στόχαστρο της εφορίας.
3. 446 δικηγόροι με μεγάλα χρέη προς το Δημόσιο. Εάν δεν τα ρυθμίσουν, τότε οι εφορίες θα εισπράττουν, αντί για αυτούς, τις αμοι­βές που ζητούν από τους πελάτες τους μέχρι να κλείσει η οφειλή.
4. Η επόμενη διασταύρωση έφερε στο φως 18.474 οφειλέτες του Δημοσί­ου με χρέη έως και 3.000 ευρώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα γίνουν κατα­σχέσεις περιουσιακών στοιχείων, αλλά οι εφορίες θα πρέπει να δεσμεύσουν το 25% των μισθών ή συντάξεων που λαμβάνουν οι οφειλέτες, εφόσον τα ποσά δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ μηνιαίως.
5. Από τη διασταύρωση στα περιουσιακά στοιχεία των φυσικών και νομικών προσώπων προέκυψε ότι έχουν ήδη κατασχεθεί 263 σπίτια, τα οποία μπορούν να βγουν σε πλειστηριασμό ώστε το Δημόσιο να εισπράξει άμεσα ρευστό.
6. Η τελευταία διασταύρωση είχε ως στόχο να εντοπιστούν περιπτώσεις που το Δημόσιο μπορεί να συμψηφίσει χρέη των φορολογούμενων με επιστροφές φόρου ή ΦΠΑ κ.λπ. Στις 13 μεγάλες εφορίες εντοπίστηκαν 15.627 φορολογού­μενοι που δικαιούνται επιστροφή φόρου. Οι εφορίες θα παρακρατήσουν από τα ποσά των επιστροφών τα χρέη του φορολογούμενου και μετά θα του καταθέ­σουν στον τραπεζικό του λογαριασμό... ό,τι έχει απομείνει!
Μόνο στην εφορία της Παλλήνης εντοπίστηκαν 6.589 οφειλέτες του Δημοσί­ου που εισπράττουν ενοίκια και 1.646 ιδιοκτήτες Ι.Χ. με ανοιχτά χρέη προς το Δημόσιο. Στα νότια προάστια η εφορία της Γλυφάδας έχει ήδη κατασχέσει 11 πολυτελέστατα σπίτια, τα οποία σύντομα θα βγουν στο σφυρί, ενώ στο στόχα­στρό της θα μπουν 4.074 οφειλέτες που εισπράττουν ενοίκιο και 1.203 ιδιοκτή­τες ακριβών Ι.Χ. με σημαντικά ληξιπρόθεσμα χρέη.
Σε δύο εφορίες στον Πειραιά βρέθηκαν 1.698 ιδιόκτητες ακινήτων που αρ­νούνται να κλείσουν τις εκκρεμότητές τους με το Δημόσιο, αν και εισπράττουν ενοίκια, και 593 φορολογούμενοι με χρέη και ακριβά αυτοκίνητα που μπορούν να κατασχεθούν.
Πλειστηριασμοί
Η ΦΑΕΕ Αθηνών και η Δ’ Αθηνών έχουν εντοπίσει 237 δικηγό­ρους που χρησιμοποιούν διάφορα «τρικ» για να μην πληρώνουν τις οφειλές τους. Το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη ειδοποιή­σει τον Δικηγορικό Σύλλογο ότι θα γίνουν κατασχέσεις αμοιβών που δικαιούνται οι συγκεκριμένοι δικηγόροι (έξοδα παράστασης δικαστηρίου κ.ά.).
Στην Κηφισιά έχουν κατασχεθεί 14 βίλες, που θα βγουν σε πλειστη­ριασμό. Στο Μαρούσι έχουν κατασχεθεί 19 ακίνητα, στο Χαλάνδρι 9 σπίτια και άλλα 100 περίπου ακίνητα σε όλη την Αθήνα.
Οι εφορίες θα πρέπει να κυνηγήσουν κατά προτεραιότητα όσους οφειλέτες εισπράττουν ενοίκια ή κατέχουν πολυτελή αυτοκίνητα ή είναι δικαιούχοι απαι­τήσεων από άλλα πρόσωπα καθώς και όσους χρωστούν πάνω από 3.000 ευρώ και κατέχουν ακίνητη περιουσία. Το υπουργείο ζητά ακόμη και την άμεση κα­τάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικές καταθέσεις των οφειλετών του Δημοσίου, τη διενέργεια αυτεπάγγελτων συμψηφισμών απαιτήσεων των οφει­λετών κατά του Δημοσίου με τα υφιστάμενα βεβαιωμένα χρέη τους, ακόμη κι αν αυτά τελούν υπό αναστολή, καθώς επίσης και την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος οφειλετών με χρέη άνω των 5.000 ευρώ. Για μικρού ύψους οφειλές πρέπει να επιλέγεται η κατάσχεση απαιτήσεων στα χέρια τρίτων αντί της κατάσχεσης ακινήτων.
Διαλέξτε σύνταξη...
Εισηγήσεις να καλέσει 150.000-200.000 συνταξιού­χους να επιλέξουν ποια από τις δύο συντάξεις που λαμβάνουν θα περικοπεί, δέχεται η κυβέρ­νηση στο πλαίσιο της εξεύρεσης μέτρων ύψους 11,7 δισ. ευρώ για την επόμενη διετία.
Σήμερα, διπλές συντάξεις λαμ­βάνουν κυρίως οι γιατροί του ΕΣΥ, οι δικηγόροι, οι πανεπιστημιακοί αλλά και οι πολιτικοί που συνή­θως έχουν κρατήσεις από δύο συνταξιοδοτικούς κύριους φο­ρείς. Ακόμα και οι χήρες λαμβά­νουν διπλή σύνταξη σε περίπτω­ση που εργάζονταν (τη δικιά τους και μέρους του συζύγου τους).
Η αδικία βέβαια είναι ότι για να λάβει διπλή σύνταξη ο σημε­ρινός συνταξιούχος πλήρωνε κα­νονικά τις ασφαλιστικές εισφο­ρές και για τα δύο Ταμεία επί 35 χρόνια, χρήματα μέρος των οποί­ων τώρα χάνεται.
Τα ενδεχόμενα που προτείνο­νται, είναι είτε να τεθεί πλαφόν στο ύψος και των δύο συντάξεων είτε να ζητηθεί από τους δικαιούχους να διαλέξουν ποια σύνταξη επιθυμούν να λαμβάνουν, που είναι και το πιθανότερο ενδεχόμενο.
Η έκθεση του Κέντρου Προ­γραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών αναφέρει ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί με το ίδιο μο­ντέλο και το καθεστώς των δύο ή τριών επικουρικών συντάξεων που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι. Εκτός από τις διπλές συντάξεις όμως, οι προτάσεις που έχει στα χέρια της η κυβέρνηση αναφέρουν ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν και οι προνοιακές παροχές, οι αμοιβές των εκπαιδευτικών και η μονιμό­τητα των δημοσίων υπαλλήλων.
 Πηγή

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

http://kanapedatos.blogspot.gr/2012/07/bodypainting.html

Ανώνυμος είπε...

ΩΡΑΙΑ ΧΩΡΑ ΦΤΙΑΞΑΤΕ ΠΑΛΙΟΤΟΜΑΡΑ,ΓΑΜΩ ΤΗΝ ΠΠΟΥΤΑΝΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΑΣ.
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΣΚΕΦΤΕΙ,ΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΣΚΑΡΦΙΣΤΕΙ ΤΑ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΜΥΑΛΑ ΣΑΣ. ΧΑΛΑΛΙ ΣΑΣ,ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΑΣΥΛΟ,ΝΑ ΞΕΒΡΩΜΙΣΕΙ Η ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΙΧΑΜΕΡΕΣ ΦΑΤΣΕΣ ΣΑΣ.
ΓΙΑΤΙ ΑΜΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,ΟΥΤΕ ΣΕ 7 ΓΕΝΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ.

Ανώνυμος είπε...

Αυτα επρεπε να τα σκεφοτυν το 42 % του πλυθησμου που τους ξαναψηφισε και αλλο ενα 37,5 % που δεν πηγε να ψηφισει! Τωρα, ας κατσει να τις φαει και να πει κ'ενα τραγουδι!

Ανώνυμος είπε...

ΕΙΠΑΜΕ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΓΙΝΕ ΝΟΘΕΙΑ.Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΓΗΚΕ ΕΠΕΙΔΗ ΕΤΣΙ ΗΤΑΝ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ.ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ.ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΑΙΜΕ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑ ΜΑΣ,ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΠΙΟ Η ΝΑ ΣΗΚΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΙ ΟΛΟΥΣ Ο ΓΕΡΟΔΙΑΟΛΟΣ.Ο ΠΝΙΓΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΒΡΟΧΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΦΟΒΑΤΑΙ.

Ανώνυμος είπε...

@ Ανωνυμος 25 Ιουλίου 2012 8:33 π.μ., οση νοθεια και να'γινε, εχει καποιο οριο. Τι εννοω. Αυτοι 42 % πηρανε. Και στην ακραια περιπτωση να εγινε 22 % νοθεια, ποσοστο ακραιο και δεν το νομιζω για τοσο πολυ, παλι, ενα 20 % ξαναψηφισε τους ιδιους που τους εφερε ως εδω. Επισης, θα ηθελα να σημειωσω οτι ακουγα γερους να λενε φανατισμενα οτι θα ψηφισουν γαλαζιους για να παρουν τη συνταξη τους. Βαλε και οτι η αποχη ξεπερασε καθε προηγουμενο, σκαρφαλωνοντας στο 37,5 %. Η παραλιακη ειχε περισσοτερη κινηση και απο ωρα αιχμης! Ειναι περα απο καθε αμφιβολια φταιξιμο του νεοελληνα οι εκλογες του Ιουνιου.