Tο αυθεντικό anti-ntp.net δεν έχει καμία σχέση με το anti-ntp.org

Η σελίδα μας είναι δεξιά Κάντε like
-------------------->>>>>>>>>>>>>>>>>>

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

Με την ουρά στα σκέλια


Ο εκβιασμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τη διακοπή δανεισμού με εγ­γύηση τα ομόλογα του ελ­ληνικού Δημοσίου μέχρι το «πόρισμα» της τρόικας είναι η άμεση χρηματοπι­στωτική απειλή υπό την οποία η κυ­βέρνηση προσπαθεί να διαχειριστεί την πίεση για άμεση λήψη των μέτρων ύψους 11 δισ...


Όμως η μεγαλύτερη πίεση ασκείται από το ενδεχόμενο να μην εκταμιευ­θεί η δόση των 31 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και για να πληρωθούν κάποια παλαιό­τερα χρέη.

Με την «επαναδιαπραγμάτευση» και την «επιμήκυνση» να αποκλείο­νται διά ροπάλου,ο μόνος δρόμος που μέ­νει ανοιχτός για την κυβέρνηση στην αμαρτωλή σχέση της Ελλάδας με την τρόικα είναι η... συμμόρφωση.

Η κυβέρνηση Σαμαρά πράγματι κά­νει αυτό που της υποδεικνύουν: συμμορφώνεται χωρίς αντιρρήσεις. Ως εκ τούτου, εκτός από την αφόρητη πίεση, εισπράττει και τα εύσημα. Χαρακτηρι­στική περίπτωση το editorial (κοινώς, το «σημείωμα του εκδότη») στους «Financial Times», την περασμένη Πέ­μπτη, το οποίο, μεταξύ άλλων, ανέφε­ρε:

«Σε μεγάλο βαθμό τα εύσημα για την απόφαση να ανασταλεί το αίτημα για επαναδιαπραγμάτευση θα πρέ­πει να δοθούν και στον τεχνοκράτη υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα. Μέχρι τώρα ο κ. Στουρνάρας δείχνει διατεθειμένος να πει την αλήθεια στους πολιτικούς. Αυτή είναι μία ευπρόσδεκτη αλλαγή για τη χώρα, που αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις από την πολυετή παρουσίαση ψεύτικων οικο­νομικών στοιχείων».

Αναφερόμενο παρακάτω στην εκ­κρεμότητα των 3,5 δισ. ευρώ που απο­μένει να τιμολογηθούν προκειμένου να συμπληρωθούν τα μέτρα των 11,5 δισ. του μεσοπρόθεσμου, το ίδιο άρ­θρο αναφέρει:

«Μένει, όμως, το ερώτημα του πώς θα βρεθούν τα υπόλοιπα 3-4 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση θα πρέπει να αρχίσει μετο σύστημα Υγείας, όπου μπορούν να γίνουν περικοπές με συγχωνεύσεις νοσοκομείων και επιπλέον μείωση της σπατάλης στο σύστημα προμηθειών φαρμάκων και εξοπλισμού.

Η Αθήνα θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει έναν νέο γύ­ρο οριζόντιων και μη στοχευμένων πε­ρικοπών στους μισθούς, αλλά δεν θα πρέπει να αποκλείσει το ενδεχόμενο σημαντικών μειώσεων εάν αποδειχθεί ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή».

Κάπως έτσι η «ναυαρχίδα» των αγο­ρών, στο κεντρικό της άρθρο, προσδιορίζει την περαιτέρω πορεία της συγκυβέρνησης:

◆ Ήδη γνωρίζουμε ότι θα συντρίψει τις συντάξεις και τα εφάπαξ.

◆ Ήδη γνωρίζουμε ότι θα μειώσει το«κράτος»κατά το ένα τρίτο κλεί­νοντας οργανισμούς και απολύοντας, προκειμένου να καλύψει τις 15.000 απολύσεις που ορίζει η τρόικα για φέ­τος και τη συνολική μείωση των δημο­σίων υπαλλήλων κατά 150.000 έως το 2015.

◆ Τώρα, πρώτα μαθαίνουμε από τους «Financial Times» και ύστερα γίνεται είδηση στην Ελλάδα ότι η ήδη παρα­παίουσα Υγεία θα υποστεί κι άλλες μεγάλες περικοπές.

◆ Ακόμη μαθαίνουμε ότι, παρόλο που η κυβέρνηση αρνείται επισήμως ότι θα λάβει νέα μέτρα μέσα στο 2012, θα υποκύψει στη δεδηλωμένη απαί­τηση της τρόικας για νέες μειώσεις στους μισθούς, και μάλιστα «σημαντι­κές», ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα. Αρκεί τα μέτρα των 11,5 δισ. να απο­δειχθούν... ανεπαρκή. Κάτι που είναι απολύτως βέβαιο ότι θα συμβεί αμέ­σως μόλις ληφθούν, και μάλιστα με τη σφραγίδα της έκθεσης της τρόικας...

Σε ποιο περιβάλλον όμως θα έλθει αυτό το τσουνάμι των περικοπών σε όλα τα επίπεδα;
Πηγή